Spinophorosaurus

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Spinophorosaurus
Ilustracja
Systematyka
Domena

eukarionty

Królestwo

zwierzęta

Typ

strunowce

Podtyp

kręgowce

Gromada

zauropsydy

Podgromada

diapsydy

Infragromada

archozauromorfy

Nadrząd

dinozaury

Rząd

dinozaury gadziomiedniczne

Podrząd

zauropodomorfy

Infrarząd

zauropody

Rodzaj

Spinophorosaurus
Remes et al., 2009

Gatunki
  • S. nigerensis Remes et al., 2009

Spinophorosaurusrodzaj bazalnego zauropoda żyjącego w jurze na obecnych terenach Nigru. Jest najbardziej kompletnym znanym obecnie bazalnym zauropodem. Został opisany w oparciu o kilka kości czaszki oraz niemal kompletny szkielet pozaczaszkowy (GCP-CV-4229). Paratypem jest NMB-1698-R – okaz obejmujący fragmentaryczną czaszkę oraz niekompletny szkielet pozaczaszkowy. Należy do niego także kilka kości nieobecnych u holotypu. Identyczna morfologia kości czaszki, zębów, szkieletu osiowego i łopatek oraz bliskość obu szkieletów potwierdza ich przynależność do tego samego gatunku. Skamieniałości wydobyto z datowanych na środkową lub późną jurę osadów w departamencie Agadez w Nigrze. Stratygraficzna i filogenetyczna pozycja Spinophorosaurus sugeruje środkową jurę, przypuszczalnie bajos-baton, lecz nie można wykluczyć, że osady te pochodzą z dolnej jury. Z tylnej strony kości kwadratowej nie występuje wklęsłość, co jest cechą plezjomorficzną, u zauropodów zanotowaną wcześniej jedynie u Tazoudasaurus. Spinophorosaurus miał 25 kręgów przedkrzyżowych – w tym 13 szyjnych – 4 krzyżowe i ponad 37 ogonowych. W pobliżu obręczy miednicznej holotypu odnaleziono dwie przypominające kolce osteodermy, za życia zwierzęcia znajdujące się prawdopodobnie na końcu ogona. Podobne osteodermy pokrywają środkową część maczugi ogonowej zauropoda z rodzaju Shunosaurus. Dystalne kręgi ogonowe Spinophorosaurus były jednak mniejsze od proksymalnych, co dowodzi, że maczuga tego typu nie występowała u dinozaurów należących do tego rodzaju[1].

Holotyp Spinophorosaurus

Przeprowadzona przez Remesa i współpracowników analiza filogenetyczna umiejscawia Spinophorosaurus jako takson siostrzany euzauropodów. Wiele cech łączy tego zauropoda ze środkowojurajskimi eurazjatyckimi formami, takimi jak Shunosaurus i Mamenchisauridae, z kolei inne odróżniają go od wczesno- i środkowojurajskich zauropodów z terenów południowej Gondwany. Liczne plezjomorfie, takie jak budowa kończyn tylnych oraz brak dołu w kości kwadratowej, łączą Spinophorosaurus i Tazoudasaurus. Odkrycie Spinophorosaurus i nowe datowania stanowisk, w których odnaleziono skamieniałości jobarii sugerują, że bazalne afrykańskie zauropody występowały w tym samym okresie, co ich najbliżsi filogenetyczni krewni na innych obszarach Gondwany oraz w Azji. Anatomia i pozycja filogenetyczna rodzaju Spinophorosaurus wskazuje, iż wiele cech obecnych u wschodnioazjatyckich jurajskich zauropodów wyewoluowało u bardziej bazalnych przedstawicieli Sauropoda i są tym samym symplezjomorfiami euzauropodów[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Remes K, Ortega F, Fierro I, Joger U, Kosma R, et al.. A New Basal Sauropod Dinosaur from the Middle Jurassic of Niger and the Early Evolution of Sauropoda. „PLoS ONE”. 4 (9), s. e6924, 2009. DOI: 10.1371/journal.pone.0006924. (ang.).