Stan makroskopowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Stan makroskopowy – stan układu opisany przy użyciu zmiennych makroskopowych (np. ciśnienie, objętość, temperatura). Wartości tych zmiennych można teoretycznie otrzymać przez uśrednienie po zmiennych mikroskopowych (np. położenia i prędkości wszystkich cząstek), które opisują stan mikroskopowy. Każdemu stanowi makroskopowemu odpowiada więc pewna liczba stanów mikroskopowych, które są w pomiarze makroskopowym określane jako ten sam stan W mechanice statystycznej entropia stanu jest dana wzorem

gdzie stała Boltzmanna.