Stefan Kazimierz Humiecki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stefan Kazimierz Humiecki herbu Junosza (zm. 28 maja 1736 roku) – wojewoda podolski w latach 1706-1736, podstoli koronny w latach 1702-1706, stolnik kamieniecki w latach 1692-1702, pułkownik artylerii koronnej w latach 1698-1715, starosta winnicki w 1731 roku, starosta libuski w 1718 roku, starosta rawski w 1704 roku, starosta rzeczycki w 1702 roku[1].

Syn Wojciecha i Izabeli z Kątskich.

Poseł sejmiku podolskiego na sejm konwokacyjny 1696 roku[2]. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[3]. Był marszałkiem rokoszu łowickiego w 1698 roku[4]. Poseł na sejm pacyfikacyjny 1699 roku z województwa podolskiego[5]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z województwa podolskiego[6]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[7].

Był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[8]. Podpisał traktat warszawski 1716 roku w imieniu konfederacji tarnogrodzkiej i skonfederowanych wojsk koronnych[9]. W 1735 roku podpisał uchwałę Rady Generalnej konfederacji warszawskiej[10].

Poślubił najpierw Konstancję Lipską, później Katarzynę Krosnowską. Z drugiego małżeństwa miał synów Ignacego i Józefa oraz kilka córek, m.in. Joanna[11].

Inicjator barokowej przebudowy pałacu w Czemiernikach.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 204.
 2. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 94.
 3. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]
 4. Actum in Castro Ravensi sabbatho ante festum nativitatis sancti Joannis Baptistae proximo anno 1698. Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Ravensia personaliter veniens nobilis Martinus Strzelecki ex palatinatu Lanciciensi obtulit officio praesenti et in acta praesentia ad ingrossandum porrexit literas manifesti infra scripti, quarum est tenor, sequiturque talis, b.n.s.
 5. Bogusław Dybaś, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Toruń 1991, s. 241.
 6. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 352.
 7. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 306.
 8. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.
 9. Constytucye na zakończeniu Konfederacyi Tarnogrodzkiey y innych konfederacyi prowincyalnych y partykularnych do niey referuiących się, tak szlacheckich iako y woyskowych koronnych y W.X.L. sub authoritate et valore Seymu Pacificationis, vigore Traktatu Warszawskiego, ex consensu ordinum totius Reipublicae R.P. MDCCXVII. w Warszawie dnia pierwszego miesiąca lutego, postanowione., s. 47.
 10. Uchwała Rady Generalnej Konfederacji, 1735, s. 20.
 11. Sadok Barącz. Dzieje klasztoru WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu, Tarnopol : drukarnia J. Pawłowskiego 1870, s. 138.