Sterowanie ruchem kolejowym

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Sterowanie ruchem kolejowym (SRK[1] i często, choć niepoprawnie pod względem ortograficznym[2], srk[3]) – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów[4].

Obejmuje urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci kolejowej, wraz z urządzeniami do zapewnienia komunikacji i oprogramowaniem urządzeń sterowania[5].

Wyróżnia się w nim składniki:

 • pokładowe,
 • przytorowe[6].

Urządzenia techniczne związane ze sterowaniem ruchem kolejowym, w zależności od pełnionych przez nie funkcji, mogą być[7]:

 • wbudowane bezpośrednio w elementy konstrukcyjne toru kolejowego,
 • usytuowane na torowisku lub wbudowane w podtorze,
 • umieszczone w specjalnie przeznaczonych do tego celu budynkach (nastawniach), kontenerach lub innych obiektach spełniających wymagania odpowiednie do rodzaju zastosowanych urządzeń.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. kolejowym ruchem sterowanie, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-11-14].
 2. hasło Skrótowce w: Wielki słownik ortograficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. kolejowym ruchem sterowanie, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-02-26].
 4. 2006/679/WE: Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. (CELEX: 32006D0679).
 5. Dz.U. z 2021 r. poz. 1984.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U. z 2004 r. nr 162, poz. 1697).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 151, poz. 987, Dział II, Rozdział 5).