Stopnie służbowe w Policji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopnie służbowe w instytucjach policyjnych na terytorium Polskitytuły oznaczające miejsce danego funkcjonariusza instytucji policyjnej w hierarchii służbowej.

Oznaki stopni policyjnych nawiązują do oznak stopni wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze policyjnym. Stopnie policyjne otrzymuje się dożywotnio (jednak, stopień traci się w wypadku utraty obywatelstwa polskiego, orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu pozbawienia praw publicznych lub skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie). Policjanci zwolnieni ze służby mogą używać posiadanego stopnia z dodaniem określenia „w stanie spoczynku”[1].

Stopnie Policji Państwowej (1918–1939) i ich wojskowe odpowiedniki[edytuj | edytuj kod]

 • posterunkowy – kapral
 • st. posterunkowy – plutonowy
 • przodownik – sierżant
 • st. przodownik – st. sierżant
 • aspirant – podporucznik
 • podkomisarz – porucznik
 • komisarz – kapitan
 • nadkomisarz – major
 • podinspektor – podpułkownik
 • inspektor – pułkownik
 • nadinspektor – brak odpowiednika[2][3]
 • generalny inspektor – generał brygady

Dystynkcje[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Naramiennik Policji Państwowej (lata 1936–1938) Naramiennik Policji Państwowej (lata 1938–1939)
Posterunkowy PL policja 1936-39 post.svg PL policja 1936-39 post.svg
Starszy posterunkowy PL policja 1936-39 st post.svg PL policja 1936-39 st post.svg
Przodownik PL policja 1936-38 przod.svg PL policja 1938-39 przod.svg
Starszy przodownik PL policja 1936-38 st przod.svg PL policja 1938-39 st przod.svg
Aspirant PL policja 1936-39 asp.svg PL policja 1936-39 asp.svg
Podkomisarz PL policja 1936-39 podkom.svg PL policja 1936-39 podkom.svg
Komisarz PL policja 1936-39 kom.svg PL policja 1936-39 kom.svg
Nadkomisarz PL policja 1936-39 nadkom.svg PL policja 1936-39 nadkom.svg
Podinspektor PL policja 1936-39 podinsp.svg PL policja 1936-39 podinsp.svg
Inspektor PL policja 1936-39 insp.svg PL policja 1936-39 insp.svg
Nadinspektor PL policja 1936-39 nadinsp.svg PL policja 1936-39 nadinsp.svg
Generalny inspektor PL policja 1936-39 gen insp.svg PL policja 1936-39 gen insp.svg
 1. Wykaz stopni Policji Państwowej (lata 1927-1936)
 2. Wykaz stopni Policji Państwowej (lata 1936-1938)
 3. Wykaz stopni Policji Państwowej (lata 1938-1939)

Stopnie obowiązujące w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)[edytuj | edytuj kod]

W nawiasach podano odpowiedniki stopni Wojska Polskiego i policji niemieckiej:

 • Funkcjonariusz (Szeregowy/Unterwachtmeister)
 • Posterunkowy (Kapral/Wachtmeister)
 • St. posterunkowy (Plutonowy/Hauptwachtmeister)
 • Przodownik (Sierżant/Meister)
 • St. przodownik (Starszy sierżant/Obermeister)
 • Podkomisarz (Podporucznik/Leutnant)
 • Komisarz (Porucznik/Oberleutnant)
 • Nadkomisarz (Kapitan/Hauptmann)
 • Podinspektor (Major)
 • Inspektor (Podpułkownik/Oberstleutnant)

Stopnie obowiązujące w Milicji Obywatelskiej (1954–1990)[edytuj | edytuj kod]

Stan na 21 lipca 1954 r.[edytuj | edytuj kod]

Stopnie Milicji Obywatelskiej na podstawie Dekretu z 20 lipca 1954 r.[4]:

Stan na 18 lutego 1959 r. i późniejsze zmiany[edytuj | edytuj kod]

Stopnie Milicji Obywatelskiej na podstawie Ustawy z 31 stycznia 1959 r.[5] oraz zmian wprowadzonych ustawą z 16 grudnia 1972 r.[6] i Ustawą z 21 listopada 1974 r.[7]:

Stan na 1 stycznia 1986 r.[edytuj | edytuj kod]

Stopnie Milicji Obywatelskiej na podstawie Ustawy z 31 lipca 1985 r.[10]:

Stopnie obowiązujące w Policji (1990–1995)[edytuj | edytuj kod]

 1. Wykaz stopni Policji (lata 1990-1995)

Korpus szeregowych Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
posterunkowy
PL policja 1990 post.svg
starszy posterunkowy
PL policja 1990 st post.svg

Korpus podoficerów Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
sierżant Policji
PL policja 1990 sierz.svg
starszy sierżant Policji
PL policja 1990 st sierz.svg

Korpus aspirantów Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
aspirant Policji
PL policja 1990 asp.svg

Korpus oficerów Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
podkomisarz Policji
PL policja 1990 podkom.svg
komisarz Policji
PL policja 1990 kom.svg
nadkomisarz Policji
PL policja 1990 nadkom.svg
podinspektor Policji
PL policja 1990 podinsp.svg
inspektor Policji
PL policja 1990 insp.svg
nadinspektor Policji
PL policja 1990 nadinsp.svg
generalny inspektor Policji
PL policja 1990 gen insp.svg

Dz.U. z 1990 r. nr 58, poz. 342

W Policji w oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych używano nazw stopni pochodzących z wojska. Dz.U. z 1991 r. nr 102, poz. 445

Stopnie obowiązujące w Policji (1995–1997)[edytuj | edytuj kod]

 1. Wykaz stopni Policji (lata 1995-1997)

Stopnie obowiązujące w Policji (1997–2001)[edytuj | edytuj kod]

 1. Wykaz stopni Policji (lata 1997-2001)

Stopnie służbowe Policji (od 2001 roku)[edytuj | edytuj kod]

W Policji funkcjonariusze noszący określone stopnie wchodzą w skład Korpusów Policji. Stopniami policyjnymi są następujące rangi[11]:

Korpus szeregowych Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
posterunkowy
POL policja posterunkowy.svg
starszy posterunkowy
POL policja starszy posterunkowy.svg

Korpus podoficerów Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
sierżant Policji
POL policja sierżant.svg
starszy sierżant Policji
POL policja starszy sierżant.svg
sierżant sztabowy Policji
POL policja sierżant sztabowy.svg

Korpus aspirantów Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
młodszy aspirant Policji
POL policja młodszy aspirant.svg
aspirant Policji
POL policja aspirant.svg
starszy aspirant Policji
POL policja starszy aspirant.svg
aspirant sztabowy Policji
POL policja aspirant sztabowy.svg

Korpus oficerów młodszych Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
podkomisarz Policji
POL policja podkomisarz.svg
komisarz Policji
POL policja komisarz.svg
nadkomisarz Policji
POL policja nadkomisarz.svg

Korpus oficerów starszych Policji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa stopnia Oznaczenie
podinspektor Policji
POL policja podinspektor.svg
młodszy inspektor Policji
POL policja młodszy inspektor.svg
inspektor Policji
POL policja inspektor.svg

Korpus Generałów Policji[edytuj | edytuj kod]

nadinspektor Policji
POL policja nadinspektor.svg
generalny inspektor Policji
POL policja generalny inspektor.svg

Stopnie służbowe Policji mają swoje odpowiedniki w innych służbach na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r.[12].

Mianowanie na stopień[edytuj | edytuj kod]

Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych mianuje przełożony: Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy i powiatowi / miejscy Policji oraz komendanci szkół policyjnych[13]. Na stopnie w korpusach podoficerów i aspirantów, a także na stopień komisarza i nadkomisarza, mianuje przełożony: Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji[14]. Na stopień podkomisarza, czyli pierwszy stopień oficerski Policji (z wyłączeniem osób, które przeszły do Policji z innej służby mundurowej, a posiadających stopień służbowy podporucznika lub wyższy np. Służby Więziennej, SZ RP i innych) oraz na stopnie nadinspektora i generalnego inspektora mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie (podinspektora, młodszego inspektora, inspektora) mianuje Komendant Główny Policji[15].

Mianowanie na wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej policjanta. Nadanie stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu:

 • posterunkowego – 1 roku,
 • starszego posterunkowego – 1 roku,
 • sierżanta – 2 lat,
 • starszego sierżanta – 2 lat,
 • sierżanta sztabowego – 2 lat,
 • młodszego aspiranta – 3 lat,
 • aspiranta – 3 lat,
 • starszego aspiranta – 2 lat,
 • aspiranta sztabowego – 4 lat,
 • podkomisarza – 3 lat,
 • komisarza – 4 lat,
 • nadkomisarza – 4 lat,
 • podinspektora – 3 lat,
 • młodszego inspektora – 4 lat,
 • inspektora – 4 lat[16].

W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, może mianować każdego policjanta na wyższy stopień, oprócz mianowań zastrzeżonych dla Prezydenta RP[17].

Obniżenie stopnia[edytuj | edytuj kod]

O obniżeniu stopnia decyduje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień. O pozbawieniu stopnia oficerskiego decyduje Komendant Główny Policji. O obniżeniu stopnia lub pozbawieniu stopni nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych[18].

Przywrócenie stopnia[edytuj | edytuj kod]

Policjantowi przywraca się stopień w przypadku uchylenia:

 • prawomocnego skazania na pozbawienie praw publicznych
 • prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z niskich pobudek
 • decyzji, na podstawie której nastąpiło pozbawienie stopnia lub kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia.

Decyzję o przywróceniu stopnia oficerskiego podejmuje Komendant Główny Policji. W pozostałych przypadkach decyzję o przywróceniu stopnia podejmuje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień[19].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa o Policji – art. 53 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 2. Policja Państwowa II RP, www.dws-xip.pl [dostęp 2021-01-10].
 3. Pin on Polski mundur/Polish uniform, Pinterest [dostęp 2021-01-10] (pol.).
 4. Dz.U. z 1954 r. nr 34, poz. 143
 5. Dz.U. z 1959 r. nr 12, poz. 69
 6. Dz.U. z 1972 r. nr 53, poz. 343
 7. Dz.U. z 1974 r. nr 44, poz. 264
 8. a b c Od 1 stycznia 1973 r.
 9. a b c d e Od 29 listopada 1974 r.
 10. Dz.U. z 1985 r. nr 38, poz. 181
 11. Ustawa o Policji – art. 47 ust. 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 12. Dystynkcje Polskich Służb Mundurowych, www.dystynkcje.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
 13. Ustawa o Policji – art. 48 ust. 1 i art. 32 ust. 1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 14. Ustawa o Policji – art. 48 ust. 2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 15. Ustawa o Policji – art. 48 ust. 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 16. Ustawa o Policji – art. 52 ust. 1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 17. Ustawa o Policji – art. 52 ust. 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 18. Ustawa o Policji – art. 54 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)
 19. Ustawa o Policji – art. 55 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]