Stowarzyszenie Siemacha

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Stowarzyszenie SIEMACHA)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie
SIEMACHA
Ilustracja
„Podwórko zamiast ulicy”, „Każda postać ruchu”, „Rozmowa uzdrawia”
Państwo  Polska
Siedziba Kraków
Data założenia 2004
Status OPP
Profil działalności wychowanie – sport – terapia
Zasięg Polska
Przewodniczący Zarządu ks. Andrzej Augustyński CM
Nr KRS 0000207304
Data rejestracji 2004
Powiązania Fundacja Rozwoju Społecznego Demos
brak współrzędnych
Strona internetowa
17 maja 2011 – (od lewej) Sándor Demján – prezes TriGranit Development Corporation, prof. Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa, prof. Jacek Engel – współwłaściciel Bonarka City Center oraz ks. Andrzej Augustyński CM – szef Stowarzyszenia SIEMACHA przecinają wstęgę podczas uroczystej gali otwarcia pierwszej na świecie placówki edukacyjno-wychowawczej dla młodzieży zlokalizowanej wewnątrz galerii handlowej (Bonarka City Center, Kraków).
5 listopada 2010 – (od lewej) premier Donald Tusk, ks. Andrzej Augustyński CM – szef Stowarzyszenia SIEMACHA oraz Rafał Sonik – prezes Gemini Holdings podczas uroczystej prezentacji pierwszej w Polsce placówki edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży zlokalizowanej bezpośrednio w kontekście galerii handlowej (Gemini Jasna Park, Tarnów).
6 listopada 2010 – (od prawej) prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, ks. Andrzej Augustyński – szef Stowarzyszenia SIEMACHA oraz przedstawiciel Trigranit Developement podczas uroczystości przekazania kluczy do placówki edukacyjno-wychowawczej w centrum handlowo-rozrywkowym Bonarka CC w Krakowie.
Placówka Stowarzyszenia SIEMACHA w Tarnowie zlokalizowana w sąsiedztwie galerii handlowej Gemini Jasna Park. To największy ośrodek socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w regionie. Budynek składa się z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni 1500 m kw. W środku mieści się m.in. pracownia plastyczna, humanistyczna, komputerowa i językowa, studio muzyczne, aula wraz z kuchnią i jadalnią, a także sala multimedialna, małe kino, siłownia i sala fitness.
20 czerwca 2009 – kardynał Franciszek Macharski, honorowy członek Stowarzyszenia SIEMACHA, podczas uroczystego zakończenia roku siemachowskiego w placówce „Na Długiej” w Krakowie.
3 grudnia 2008 – premier Donald Tusk spotkał się z wychowankami i wychowawcami najstarszej placówki Stowarzyszenia Siemacha przy ul. Długiej 42 w Krakowie. W grudniu 2008 roku ośrodek został ponownie oddany do użytku po generalnym remoncie.
13 grudnia 2003 – Lech Wałęsa, opozycjonista i pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność, prezydent RP w latach 1990-1995, uczestniczył w spotkaniu środowiska Siemachy w ośrodku na ul. Konopnickiej w Krakowie.
30 listopada 2003 r. – uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia „U Siemachy” (dziś: Stowarzyszenie SIEMACHA) odbyła się w Sali Hołdu Pruskiego Muzeum Narodowego w Sukiennicach, w Krakowie. W obradach uczestniczyło ponad sto osób, a w tym przedstawiciele świata nauki, politycy, duchowni, działacze organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i artyści, którzy od ponad dziesięciu lat tworzyli środowisko inspirujące aktywność Centrum Młodzieży „U Siemachy”.

Stowarzyszenie SIEMACHAstowarzyszenie, przedsiębiorstwo społeczne, organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Statutowym zadaniem organizacji jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sieci innowacyjnych placówek wychowawczych, sportowych oraz terapeutycznych na terenie całego kraju. Stowarzyszenie oferuje systemowe rozwiązania społeczne, realizuje długoterminowe zadania publiczne, rozwija obszar ekonomii społecznej[1], a także wdraża nowatorskie w skali świata projekty[2]. Specjalnością organizacji jest staranne połączenie wychowania, sportu i terapii oraz stworzenie spójnego systemu edukacyjnego[3], który zapewnia młodym ludziom wielowymiarowy rozwój.

Stowarzyszenie zatrudnia blisko 250 pracowników, działa w 30 lokalizacjach w Polsce i każdego dnia zapewnia bezpłatną pomoc ponad 2000 młodych osób. Główna siedziba organizacji znajduje się w Krakowie, w historycznej kamienicy przy ul. Długiej 42, w której w 1886 roku ks. Kazimierz Siemaszko CM założył „Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców”. Tradycja zapoczątkowana pod koniec XIX wieku przez wybitnego pedagoga i działacza społecznego, ks. Siemaszko CM, dała w 1993 roku początek Stowarzyszeniu SIEMACHA.

Tożsamość[edytuj]

Misja[edytuj]

Stowarzyszenie tworzy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.

Wartości[edytuj]

Jakość. Trwałość. Jawność. Systemowość. Przywództwo.

Cele statutowe[edytuj]

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym.
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Nazwa[edytuj]

Nazwa Stowarzyszenia SIEMACHA pochodzi od nazwiska ks. Kazimierza Siemaszko CM, działacza społecznego i pioniera wychowania rówieśniczego. W latach 1993-2004 organizacja prowadziła działalność pod nazwą Centrum Młodzieży „U Siemachy”. W maju 2004 organizacja została zarejestrowana jako Stowarzyszenie „U Siemachy”, natomiast w listopadzie 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło zmianę nazwy na Stowarzyszenie SIEMACHA.

Działalność[edytuj]

Stowarzyszenie działa w obszarze wychowania, sportu i terapii, które starannie łączy w wielowymiarowy system pomocy. W każdym z wymienionych obszarów organizacja prowadzi określone typy placówek, łącznie w 30 lokalizacjach.

Wychowanie[edytuj]

SIEMACHA Spot – placówki dzienne[edytuj]

„SIEMACHA Spot” to autorska nazwa zaproponowana przez Stowarzyszenie, pod którą kryją się specjalistyczne placówki wsparcia dziennego. Określenie „Spot” oznacza w tym przypadku zarówno „miejsce”, jak i „spotkanie”. Są to ośrodki, w których młodzi ludzie bezpłatnie korzystają z różnego rodzaju zajęć o charakterze edukacyjnym, a więc warsztatów muzycznych, artystycznych, multimedialnych, humanistycznych czy przyrodniczych. Istotą działalności placówek dziennych jest budowanie społeczności rówieśniczych, kreowanie liderów młodzieżowych oraz zapewnianie młodym ludziom rozwoju w zakresie społecznym i osobistym. Tego typu ośrodki prowadzone są w oparciu o umowy z samorządami lokalnymi, ich oferta jest bezpłatna, a każda z placówek obejmuje pomocą społeczność od 100 do 250 dzieci. Ośrodki zatrudniają pedagogów, psychologów oraz instruktorów zajęć edukacyjnych.  

SIEMACHA Spot 24/7 – placówki całodobowe[edytuj]

Formalna nazwa tego typu działalności Stowarzyszenia to „placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego”. Tego rodzaju placówki, które działają w oparciu o „ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”, zapewniają młodym ludziom całodobową opiekę. Wychowankowie, przeważnie w wieku od 7 do 18 lat, którzy z różnych powodów nie mogą rozwijać się w rodzinach biologicznych. zostają umieszczeni w tego rodzaju ośrodkach przeważnie na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Każda z placówek obejmuje pomocą od 10 do 14 wychowanków i zatrudnia kilkuosobowy zespół pedagogów odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi. Celem działalności placówek całodobowych jest zdobycie przez wychowanków niezbędnych umiejętności praktycznych, predyspozycji społecznych, a także kwalifikacji zawodowych, które umożliwią im samodzielne życie. SIEMACHA Spot 24/7 realizują zadania publiczne w imieniu samorządów lokalnych. 

SIEMACHA Spot Camp – placówki wakacyjne[edytuj]

W Odporyszowie oraz Zubrzycy Dolnej Stowarzyszenie prowadzi dwa kompleksy placówek wakacyjnych. Właścicielem obiektów jest Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, natomiast ich operatorem jest Stowarzyszenie SIEMACHA. Odporyszów to miejscowość w Powiecie tarnowskim, która znana jest dzięki dokonaniom Jana Wnęka, pioniera polskiego szybownictwa. SIEMACHA Spot Camp w Odporyszowie to zespół ośmiu budynków, które zapewniają zaplecze warsztatowe oraz noclegowe grupie około 40 osób. Na terenie ośrodka znajduje się stajnia dla koni, wybieg dla psów rasy husky oraz liczne ścieżki spacerowe. W Zubrzycy Dolnej, u stóp Babiej Góry, znajduje się dom, który stanowi bazę wyjazdową dla około 20 osób. Zarówno z ośrodka w Odporyszowie, jak i w Zubrzycy Dolnej wychowankowie Stowarzyszenia korzystają podczas wyjazdów weekendowych, feryjnych i wakacyjnych. Tutaj realizowane są takie m.in. projekty społeczne, jak „Forum Liderów Młodzieżowych” czy „Krakowska Akademia Samorządności”. Celem działalność placówek jest realizacja w czasie wolnym od edukacji szkolnej różnego rodzaju warsztatów wyjazdowych, dzięki którym młodzi ludzie zdobywają nowe umiejętności i rozwijają kwalifikacje społeczne. Zadaniem SIEMACHA Spot Camp jest ponadto integracja wychowanków Stowarzyszenia, którzy na co dzień korzystają z ośrodków w różnych częściach Polski. 

Sport[edytuj]

Centra Rozwoju Com-Com Zone[edytuj]

Stowarzyszenie jest operatorem wielofunkcyjnych obiektów sportowych o nazwie Com-Com Zone. Nazwa określa specyfikę tych ośrodków, czyli połączenie celów społecznych (ang. community) i komercyjnych (ang. commercial). Centra Rozwoju Com-Com Zone działają zgodnie z założeniami ekonomii społecznej, która nastawiona jest jednocześnie na zysk i realizację zadań społecznych. Stowarzyszenie prowadzi cztery tego rodzaju obiekty – dwa w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta oraz Bieżanów-Prokocim oraz po jednym w Tarnowie i Odporyszowie. Ośrodki są bardzo zróżnicowane. 

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta to kompleks sportowy, który składa się z budynku o pow. ok. 6000 m. kw., pływalni, siłowni, sal do zajęć fitness, boksu i spinningu, hali sportowej, a także przyległych boisk i terenów zielonych o łącznej powierzchni ok. 11 ha. W obiekcie mieści się również placówka wsparcia, oddział poradnictwa i terapii, a także baza sportowa Akademii Sportu Progres.

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim to obiekt sportowo-rekreacyjny, którego oferta ukierunkowana jest na zajęcia ruchowe prowadzone w wodzie. Budynek o pow. ok. 2000 m. kw. mieści krytą pływalnię, wodne zaplecze rekreacyjne z brodzikiem dla dzieci, zjeżdżalnią i wannami jacuzzi, sauny parowe i suche, a także salę do spinningu. Stowarzyszenie jest operatorem obiektu na mocy umowy z Miastem Kraków.

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Gemini Park to obiekt sportowy, który składa się z siłowni, zaplecza do zajęć fitness oraz dwóch saun w obrębie szatni. Oferta centrum, które mieści się na  pow. ok. 500 m. kw., ukierunkowana jest na poprawę kondycji fizycznej i modelowanie sylwetki. Obiekt zlokalizowany jest w pobliżu galerii handlowej Gemini Park Tarnów.

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Odporyszów to nowoczesny obiekt sportowy, otwarty w grudniu 2014 r., spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwają wykwalifikowani instruktorzy. W  kompleksie znajduje się pływalnia oraz sala treningowa wyposażona w profesjonalny sprzęt do zajęć fitness (maty, piłki i stepy) i strefę cardio.

Akademia Sportu Progres[edytuj]

AS Progres to niekomercyjna szkółka piłkarska, która zapewnia młodym zawodnikom w wieku od 7 do 16 lat bezpłatną opiekę trenerów, systematyczne treningi, udział w rozgrywkach ligowych oraz letnie i zimowe obozy szkoleniowe. W ramach Akademii działają trzy sekcje sportowe: piłki nożnej, pływania i tenisa stołowego. Bazę treningową AS Progres stanowią Centra Rozwoju Com-Com Zone, które przekazują także na rzecz tego projektu część wypracowanych zysków. Patronem Honorowym AS Progres jest Jerzy Dudek – wybitny polski bramkarz, wielokrotny reprezentant Polski. 

Terapia[edytuj]

Krakowski Instytut Psychoterapii[edytuj]

Krakowski Instytut Psychoterapii to zespół psychoterapeutów, który osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe, cierpiącym na zaburzenia psychiczne czy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zapewnia bezpłatne warunki leczenia. Instytut prowadzi cztery oddziały poradnictwa i terapii, trzy w Krakowie i jeden w Rzeszowie. Z ich oferty korzystają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, jednak podstawowym obiektem oddziaływań jest rodzina. Poszczególne oddziały specjalizują się w pracy z określonymi grupami pacjentów oraz w pokonywaniu określonych problemów psychicznych. Ideą spajającą działalność Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jest jednak podejście systemowe w terapii rodzin oraz dziedzictwo takich autorytetów, jak Maria Orwid i Antoni Kępiński. Instytut prowadzi realizuje usługi terapeutyczne w ramach kontraktów z lokalnymi samorządami.

Skala pracy społecznej[edytuj]

 • 23 lata działalności Stowarzyszenia SIEMACHA
 • 30 lokalizacji na terenie całego kraju
 • 110 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
 • 450 pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów pracowniczych
 • 500 zawodników Akademii Sportu Progres
 • 1000 rozmów terapeutycznych miesięcznie
 • 1 500 dzieci codziennie korzysta z oferty specjalistycznych placówek wsparcia dziennego
 • 80 000 usług sportowych miesięcznie

Historia[edytuj]

Tradycje pedagogiczne – 1886[edytuj]

Stowarzyszenie SIEMACHA wyrasta z tradycji pedagogicznej, którą w 1886 roku zainicjował ks. Kazimierz Siemaszko CM, wybitny misjonarz, wychowawca oraz działacz społeczny. W Krakowie, przy ul. Długiej 42, dzięki pomocy Księcia Aleksandra Lubomirskiego i przychylności ówczesnych władz miasta, ks. Kazimierz Siemaszko CM kupił kamienicę i uruchomił w niej „Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców”. Ideą założycielską placówki ks. Siemaszki było wychowanie rówieśnicze, a więc przekonanie, że grupa rówieśnicza stanowi dynamiczną przestrzeń rozwoju dzieci i młodzieży.

Pierwsza placówka dla młodzieży – 1993[edytuj]

W październiku 1993 roku, po wielu latach przerwy, rozpoczęło działalność Centrum Młodzieży „U Siemachy” przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Uroczystego otwarcia pierwszej placówki edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży dokonał metropolita krakowski, Kardynał Franciszek Macharski, obecnie Członek Honorowy Stowarzyszenia SIEMACHA. W czerwcu 1997 roku powstała młodzieżowa grupa „Progres”, której celem stało się przygotowywanie młodych ludzi do funkcji przyszłych liderów ośrodków młodzieżowych. W styczniu 1998 roku Centrum Młodzieży „U Siemachy” zostało wpisane do rejestru Kuratora Oświaty w Krakowie. Dwie kolejne placówki dla dzieci i młodzieży powstały w kwietniu 1998 roku – jedna przy ul. Lea 55, druga przy ul. Podbrzezie 6 w Krakowie. Cztery lata później, w lutym 2002 roku, działalność rozpoczęły dwa nowe ośrodki przy ul. M. Konopnickiej 19 oraz przy ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i lider Solidarności, Lech Wałęsa, spotkał się z wychowankami placówki przy ul. M. Konopnickiej w grudniu 2003 roku.

Rejestracja i rozwój Stowarzyszenia – 2004[edytuj]

W listopadzie 2003 roku, w Sali Hołdu Pruskiego Muzeum Narodowego w Sukiennicach, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „U Siemachy”. W obradach uczestniczyło ponad sto osób związanych z dotychczasową działalnością Centrum Młodzieży „U Siemachy”. Stowarzyszenie „U Siemachy” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w maju 2004 roku. Kilka miesięcy później stowarzyszenie stało się organem prowadzącym pięć oddziałów Centrum Młodzieży „U Siemachy” w różnych dzielnicach Krakowa. Kolejny ośrodek powstał w sierpniu 2004 roku w Nowej Hucie, na os. Górali 19. W styczniu 2005 roku dotychczasowe oddziały Centrum Młodzieży „U Siemachy” zostały przekształcone w samodzielne specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego. W ten sposób powstała w Krakowie sieć sześciu Dziennych Ośrodków Socjoterapii. Nowa placówka, która zastąpiła zamknięty ośrodek przy ul. Podbrzezie, powstała w czerwcu 2005 roku przy ul. Mogilskiej 58. 

Opieka całodobowa i psychoterapia[edytuj]

Na przełomie 2005 i 2006 roku Stowarzyszenie „U Siemachy” zainicjowało nową formę działalności – placówki całodobowe. Powstały dwa rodzinne domy dziecka: RDD „Mały Książę” oraz RDD „Tęczowy Ogród” przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie. Kilka miesięcy później, w maju 2006 roku, Stowarzyszenie powołało do istnienia pierwszy oddział Krakowskiego Instytutu Psychoterapii przy ul. Podbrzezie 6. Działalność stowarzyszenia, która jak dotąd obejmowała edukację, wychowanie i opiekę całodobową, została poszerzona o specjalistyczną pomoc w zakresie poradnictwa i terapii. 

W październiku 2006 roku powstała Młodzieżowa Grupa Usamodzielnienia „Alfa” przy ul. Cieślewskiego 11 – dziesiąta placówka, a zarazem czwarta gałąź działalności stowarzyszenia. Nieco później, w czerwcu 2007 roku, rozpoczął działalność trzeci rodzinny dom dziecka, RDD „Narnia” przy ul. Cieślewskiego 11 w Krakowie. W czerwcu 2007 roku działalność Stowarzyszenia „U Siemachy” została wyróżniona prestiżową nagrodą Pro Publico Bono. Dwa miesiące później, w sierpniu 2007 roku, stowarzyszenie zainicjowało nową formę pomocy społecznej – powstało Mieszkanie Chronione „Przystań” przy ul. ks. Siemaszki 23 w Krakowie.

We wrześniu 2007 roku została jednoznacznie sformułowana misja, wizja i wartości, które określają tożsamość Stowarzyszenia „U Siemachy” i wyznaczają kierunek jego działań. Nowe założenia organizacji oficjalnie zaprezentował senator RP Jarosław Gowin. W październiku 2007 roku rozpoczął działalność drugi Młodzieżowy Klub Umiejętności „Progres”, który powstał z przekształcenia Dziennego Ośrodka Socjoterapii „Na Konopnickiej”. Na początku 2008 roku stowarzyszenie nawiązało kontakt z Sándorem Demjánem, węgierskim przedsiębiorcą i filantropem. W lutym tego samego roku Sándor Demján spotkał się z wychowankami placówki „U Siemachy” na ul. Lea w Krakowie, docenił działalność stowarzyszenia i finansowo zaangażował się w jego prace. Węgierska spółka Trigranit Developement Corporation stała się ważnym partnerem Stowarzyszenia „U Siemachy”. W czerwcu 2008 roku Sándor Demján został uhonorowany przez prezydenta Krakowa tytułem „Filantrop Krakowa A. D. 2007”. W lipcu 2008 roku Stowarzyszenie „U Siemachy” zostało zaliczone do grona organizacji tworzących kapitał intelektualny Polski w ramach raportu przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera.

Rozwój ekonomii społecznej[edytuj]

W październiku 2008 roku rozpoczęło działanie Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie. Stowarzyszenie „U Siemachy” na podstawie umowy z gminą miejską Kraków stało się operatorem obiektu sportowego przy ul. Ptaszyckiego 6, w którym powstała kolejna placówka edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży (listopad 2008), a także nowy oddział Krakowskiego Instytutu Psychoterapii (marzec 2009). W grudniu 2008 roku, Donald Tusk, spotkał się z wychowankami „Siemachy” w świeżo wyremontowanym budynku Dziennego Ośrodka Socjoterapii „Na Długiej” w Krakowie. W lutym 2009 roku powstał kolejny oddział Krakowskiego Instytutu Psychoterapii na os. Krakowiaków 2. W kwietniu 2009 roku rozpoczęła się budowa placówki dla dzieci i młodzieży w Tarnowie, przy galerii handlowej Gemini Jasna Park. Walne zgromadzenie członków, które obradowało w czerwcu 2009 roku, przyznało tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu.

Ekspansja poza Miasto Kraków[edytuj]

W październiku 2009 roku rozpoczął działalność pierwszy ośrodek poza Krakowem – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza w Kłaju, natomiast w listopadzie 2009 roku powstały biura zamiejscowe w Katowicach i Tarnowie odpowiedzialne za koordynację działań stowarzyszenia w regionie południowo-zachodnim (woj. śląskie, opolskie, dolnośląskie) oraz południowo-wschodnim (woj. świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie). Dyrektor generalny Stowarzyszenia „U Siemachy”, ks. Andrzej Augustyński CM, został odznaczony w listopadzie 2009 roku przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność społeczną. W styczniu 2010 roku Stowarzyszenie „U Siemachy” wygrało konkurs na prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Kielcach, a tym samym rozpoczęło działalność w tym mieście. W listopadzie 2010 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia „U Siemachy” uchwaliło zmianę nazwy organizacji na „Stowarzyszenie SIEMACHA”.

Placówki w galeriach handlowych[edytuj]

5 listopada 2010 roku, na dzień przed oficjalnym otwarciem, premier Donald Tusk odwiedził pierwszą w Polsce placówkę edukacyjno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży zlokalizowaną bezpośrednio w kontekście galerii handlowej, w Tarnowie przy Gemini Jasna Park. Dzień później, 6 listopada 2010 roku, w obecności prezydenta miasta, a także przedstawicieli Trigranit Developement stowarzyszenie odebrało klucze do kolejnej placówki zlokalizowanej w centrum handlowo-rozrywkowym Bonarka City Center w Krakowie. 6 listopada odbyło się także uroczyste otwarcie placówki Stowarzyszenia SIEMACHA w Tarnowie. Uroczystość zgromadziła ponad 150 osób, w tym przedstawicieli władz samorządowych, przedsiębiorców i sponsorów działalności stowarzyszenia. To pierwsze w skali Polski i Europy placówki edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zlokalizowane bezpośrednio w kontekście galerii handlowych.

Nowoczesny Dom Dziecka w Odporyszowie

Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, oficjalnie otworzył 21 grudnia 2014 roku Nowoczesny Dom Dziecka w Odporyszowie koło Tarnowa. W jednym obiekcie połączono funkcje opieki całodobowej, ofertę warsztatów dziennych oraz pływalnię sportową. W sierpniu 2015 roku, powstanie w Odporyszowie Centrum Sportów Konnych. Z kompleksu będzie korzystać blisko 300 osób dziennie. Pod jednym dachem działają tam trzy odrębne placówki, które wzajemnie na siebie oddziałują i dzięki temu tworzą nową jakość pomocy społecznej. W części całodobowej znalazły opiekę dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Dzięki bliskości placówki dziennej, którą odwiedza ponad 100 młodych osób dziennie, podopieczni domu dziecka budują trwałe relacje z rówieśnikami i uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Część sportowa, a więc pływalnia i sala fitness, dostępna jest zarówno dla wychowanków, jak i klientów indywidualnych czy grup zorganizowanych. W Odporyszowie powstała także nowoczesna pracownia stolarska z drukarką 3D.

W części całodobowej mieszkają dzieci w wieku od 5 do 15 lat, które z różnych powodów nie mogą dorastać w rodzinach biologicznych. Celem pobytu wychowanków w placówce, jest możliwie szybkie usamodzielnienie oraz powrót do środowiska rodziny biologicznej. Właśnie dlatego pedagodzy SIEMACHY tak duży nacisk kładą na zaradność, samodzielność i odpowiedzialność. Placówka w Odporyszowie nie zatrudnia kadry obsługowej. Pracownikami placówki są wyłącznie pedagodzy, a większość codziennych obowiązków takich jak przygotowywanie gorących posiłków, robienie zakupów czy sprzątanie wychowankowie wykonują samodzielnie. Dzięki temu młodzi ludzie w naturalny sposób zdobywają podstawowe umiejętności, które w dorosłym życiu okazują się niezbędne. Wychowankowie kierowani są do takich placówek na podstawie orzeczeń sądu rodzinnego.

Integralną częścią obiektu w Odporyszowie jest placówka dzienna, SIEMACHA Spot (w sensie formalnym: „specjalistyczna placówka wsparcia dziennego”), a także zaplecze sportowe o nazwie Com-Com Zone, które składa się z sali fitness oraz pływalni sportowej. Placówka dzienna to „podwórko nowej generacji”, a więc starannie zaprojektowana i nowocześnie wyposażona przestrzeń, w której młodzi ludzi rozwijają talenty, zdobywają nowe umiejętności i budują relacje z rówieśnikami. Podstawowym zadaniem placówki jest budowanie silnego środowiska młodzieżowego oraz kreowanie młodych liderów, którzy będą pozytywnymi wzorcami dla kolegów i koleżanek. SIEMACHA Spot w Odporyszowie składa się z trzech pracowni – edukacyjnej, multimedialnej, rozwoju społecznego – a także wielofunkcyjnej auli i gabinetu indywidualnej pracy psychologicznej.

Pływalnia sportowa i sala fitness służą nie tylko wychowankom SIEMACHY, lecz także indywidualnym klientom i grupom zorganizowanym. Środki pozyskane dzięki sprzedaży usług sportowych zasilają działalność społeczną Stowarzyszenia w Odporyszowie.

Placówka w Odporyszowie przełamuje stereotyp domu dziecka jako miejsca wstydliwej izolacji czy społecznego wykluczenia. Bliskość placówki całodobowej, dziennej oraz sportowej sprawia, że młodzi mieszkańcy Nowoczesnego Domu Dziecka budują relacje z rówieśnikami, uczestniczą w życiu lokalnej społeczności i czują się gospodarzami miejsca, które stanowi ważny punkt na mapie Odporyszowa.

Nowoczesny Dom Dziecka w Odporyszowie wraz z otaczającym go zapleczem sportowym został zrealizowany wyłącznie ze środków pochodzących od partnerów i sponsorów projektu. Wśród strategicznych podmiotów zaangażowanych w powstanie tego obiektu znalazł się PKO Bank Polski, firma Inter-Bud Developer, Tauron Polska Energia oraz Totalizator Sportowy. W realizacji projektu wzięło udział ponad 30 różnych podmiotów i instytucji, które w różny sposób – poprzez zaangażowanie finansowe, darowizny materialne czy nieodpłatne świadczenie usług – wspierały powstanie innowacyjnego ośrodka w Odporyszowie.

Budowa obiektu wraz z zapleczem sportowym, przyległymi pracowniami, uporządkowaniem otoczenia oraz małą architekturą wokół budynku pochłonęła około 5 mln złotych. Z ośrodka korzysta około 250 osób dziennie, a gdy w sierpniu 2015 roku zostanie otwarte Centrum Sportów Konnych oraz wielofunkcyjne boisko, liczba beneficjentów znacznie wzrośnie.Bieżąca działalność placówki całodobowej realizowana jest na mocy kontraktu z Miastem Kraków, natomiast pokrycie kosztów działania placówki dziennej dla 60 wychowanków zapewnia Powiat Tarnowski.

9 grudnia 2014 roku wydano album muzyczny Siemacha po kolędzie, na którym kolędy i piosenki świąteczne wykonali Rafał Brzozowski, Maria Niklińska, Margaret, Natali, Honorata Skarbek, Sarsa Markiewicz, Jakub Szwast, Pamela Stone, Marcin Spenner, Adi Kowalski, Marcin Kindla, Kasia Popowska oraz Kasia Ignatowicz[4]. Dochód ze sprzedaży wydawnictwa został przeznaczony na budowę domu dziecka w Odporyszowie[5].

Placówki we Wrocławiu, Lubniu, Wieliczce i Odporyszowie[edytuj]

22 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie rozpoczęło działalność statutową we Wrocławiu. Pod opieką stowarzyszenia znalazły się cztery specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla młodych osób: dwie młodzieżowe grupy usamodzielnienia, rodzinny dom dziecka oraz dom dziecka. Przejęte placówki zostały przekształcone zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od marca 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi we Wrocławiu trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego[6]

Od 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę całodobową w Lubniu, na terenie Powiatu myślenickiego. W zawiązku z budową obwodnicy Lubnia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wywłaszczyła wolnostojący budynek i zwróciła się do samorządów z ofertą jego przejęcia i zagospodarowania. Starosta Powiatu myślenickiego przejął ten budynek, wyremontował i przeznaczyć go na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Oficjalne otwarcie placówki, w którym uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz starosta myślenicki Józef Tomal, odbyło się 18 stycznia 2012 roku. 

Drugie Centrum Rozwoju Com-Com Zone, które działa w oparciu o zasady ekonomii społecznej, zostało otwarte 1 maja 2012 roku w Krakowie, w dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Miasto Kraków jest właścicielem pływalni, a Stowarzyszenie jest jej operatorem. Obiekt składa się z pływalni sportowej, zaplecza do rekreacji wodnej, strefy saun mokrych i suchych oraz sali do uprawiania spinningu. 

31 stycznia 2013 roku ośrodki przy ul. Lea 55 i na os. Górali 19 w Krakowie zostały zamknięte ze względu na obcięcie dotacji z kasy miasta[7]

W sierpniu 2013 roku powstała kolejna całodobowa placówka Stowarzyszenia w Krakowie przy ul. Deszczowej 5. To wolnostojący budynek, który został przystosowany dla 14 wychowanków. 

Od 1 maja 2014 roku Stowarzyszenie, na mocy umowy z odpowiednim Urzędem Miasta i Gminy, prowadzi placówkę wsparcia dziennego w Wieliczce[8].

Dziesiąta placówka dzienna SIEMACHY została oficjalnie otwarta i przekazana wychowankom 30 października 2014 w Odporyszowie, przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. SIEMACHA Spot Odporyszów przy ulicy Lipowej 10 jest częścią nowoczesnego obiektu, budowanego od 2012 roku od podstaw przez Siemachę w Odporyszowie. Placówka dzienna składa się z kilku starannie wyposażonych pracowni, w tym m.in. pracowni multimedialnej, edukacyjnej i rozwoju społecznego. Na całość obiektu składa się także część sportowa – z 12-metrową pływalnią i salami fitness.

Dojrzałość instytucjonalna – 2014[edytuj]

W czerwcu 2014 roku, podczas Uroczystej Gali Stowarzyszenia SIEMACHA, która odbyła w Krakowie, w gronie blisko 1000 młodych wychowanków oraz kilkuset członków, partnerów prywatnych i publicznych, świętowano 21 lat działalności organizacji oraz 10 lat aktywności w formie Stowarzyszenia[9]. Podczas gali, na cześć Kardynała Franciszka Macharskiego, który jako Metropolita Krakowski przyczynił się do rozwoju organizacji, uhonorowano statuetkami o nazwie „Franciszek” 10 najbardziej zasłużonych dla Stowarzyszenia SIEMACHA osób, nadając im zarazem tytuły „Członków Honorowych”. Znaleźli się wśród nich: Krzysztof Kozłowski (pośmiertnie), ks. prof. Władysław Bomba, Anna Buczek, Zbigniew Jagiełło, Stanisław Łukasik, Kazimierz Augustyński, Teresa Drewniak, Aleksander „Makino” Kobyliński i Rafał Sonik

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 26 czerwca 2014 roku w auli im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, zarząd Stowarzyszenia podsumował 10 lat działalności (2004-2014) oraz wyznaczył strategiczne kierunki rozwoju organizacji na lata 2014-2016.  

Nagrody i wyróżnienia[edytuj]

 • Nagroda im. Jana Wnęka (2013) - przyznana dla ks. Andrzeja Augustyńskiego CM za działania podejmowane na rzecz rozwoju Odporyszowa i promujące miejscowość;
 • Medal św. Jerzego (2012) – Redakcja „Tygodnika Powszechnego” przyznała ks. Andrzejowi Augustyńskiemu CM Medal św. Jerzego. Nagroda ta jest przyznawana dla osób, które na wzór św. Jerzego skutecznie „walczą ze smokiem” – „smokiem” stereotypów i szkodliwych przekonań, które niszczą tkankę społeczną;
 • Nagroda Totus (2011) – w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” za rozwijanie działalności Stowarzyszenia SIEMACHA, które kontynuuje tradycje „Domu schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców” założonego w XIX w. w Krakowie przez ks. Kazimierza Siemaszko[10];
 • Małopolski Lider Przedsiębiorczości (2011) – za ciekawą i atrakcyjną ofertę oraz liczne niestandardowe działania podejmowane przez stowarzyszenie w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta;
 • Nagroda im. Józefa Dietla (2011) – za szczególny wkład w rozwój postaw obywatelskich w Krakowie i Małopolsce, a także realizację ideałów symbolizowanych przez Józefa Dietla – zasłużonego prezydenta Miasta Krakowa i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego[11];
 • Cities for Children (2010) – wyróżnienie przyznane przez kapitułę sieci miast europejskich „Cities for Children” dla Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie za unikalne połączenie działalności sportowej, wychowawczej i psychoterapeutycznej w jednym obiekcie[12];
 • Anioł Ciepła (2010) – wyróżnienie przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa za wszechstronną działalność na rzecz osób potrzebujących, a także za promocję Miasta Tarnowa[13];
 • Uskrzydlony (2010) - nagroda Tarnowskiej Fundacji Kultury za szczególny wkład w rozwój regionu tarnowskiego[14];
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009) – odznaczenie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży[15];
 • Solidarni w sporcie (2008) – Nagroda NSZZ Solidarność[16];
 • Odznaka „Honoris Gratia” (2008) przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców[17];
 • Pro publico bono (2006) – nagroda główna za działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej[18];
 • Kryształy Soli (2006) – wyróżnienie w kategorii „Polityka społeczna”[19];
 • Tytuł „Mistrz sportu – mistrz życia(2006)[20];
 • Optimus Hominum (2005) – Nagroda Roku w kategorii „Pozainstytucjonalna działalność humanitarna”[21];
 • Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa (2004)[22];
 • Nagroda im. księdza Józefa Tischnera (2003) – wyróżnienie w kategorii „inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu”[23];
 • Nagroda Totus (2001) – przyznana w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Za działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży nagradzany był również ks. Andrzej Augustyński CM – inicjator powstania i szef Stowarzyszenia SIEMACHA[24];
 • Pierwsza Nagroda Gazety Wyborczej w plebiscycie „Śladem Człowieka” (1998)
 • Wyróżnienie im. I. i K. Dowoyna-Sylwestrowiczów Polcul Foundation (1997)

Przypisy

 1. Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej.
 2. Pierwsza na świecie placówka dla młodzieży w galerii handlowej.
 3. Tygodnik Powszechny, „Cząstki elementarne”.
 4. Siemacha po kolędzie: posłuchaj świątecznego albumu (pol.). allaboutmusic.pl. [dostęp 2015-07-03].
 5. Margaret o projekcie „Siemacha po kolędzie”: to dla mnie bardzo rozwijające (pol.). polskieradio.pl. [dostęp 2015-07-03].
 6. Jest trzecia SIEMACHA we Wrocławiu. Otworzy ją prezydent Rafał Dutkiewicz.
 7. SIEMACHA zamyka placówki. Brakuje pieniędzy.
 8. SIEMACHA otworzy w lipcu placówkę w Wieliczce.
 9. Uroczysta Gala SIEMACHY 2014.
 10. Laureaci nagrody TOTUS 2011. W: Katolicka Agencja Informacyjna [on-line]. KAI. [dostęp 2011-10-08].
 11. Nagroda im. Dietla dla ks. Augustyńskiego. W: Gazeta Wyborcza [on-line]. Gazeta Wyborcza. [dostęp 2011-03-18].
 12. Com-Com Zone wyróżnione europejską nagrodą. W: Małgorzata Mrowiec [on-line]. Dziennik Polski. [dostęp 2010-05-12].
 13. „Siemacha” oficjalnie otwarta. W: Oficjalny Portal Miasta Tarnowa [on-line]. Oficjalny Portal Miasta Tarnowa. [dostęp 2010-11-08].
 14. Dwunastu Uskrzydlonych. W: Dziennik Polski [on-line]. Dziennik Polski. [dostęp 2011-01-22].
 15. Odznaczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W: Kancelaria Prezydenta RP [on-line]. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2009-11-20].
 16. Solidarni w sporcie – 2008. W: PJ [on-line]. Gazeta Wyborcza. [dostęp 2009-02-13].
 17. Osoby uhonorowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką „Honoris gratia” w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców w roku 2008. Biuletyn informacji publicznej miasta Krakowa. [dostęp 2008-03-28].
 18. Laureaci. W: Nagroda Pro Publico Bono [on-line]. Fundacja Pro Publico Bono. [dostęp 2010-07-10].
 19. „Kryształy Soli” Przyznane. W: Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, Wydarzenia [on-line]. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2006-12-01. [dostęp 2010-07-10].
 20. Konkurs „Mistrzowie sportu, mistrzowie życia”. W: Wojciech Lewandowski [on-line]. Wiadomości NGO. [dostęp 2005-09-30].
 21. Nagroda Roku za Działalność Charytatywną „Optimus Hominum”. W: Optimus Hominum [on-line]. Polski Komitet Pomocy Społecznej. [dostęp 2010-07-10].
 22. Biogram. Biuletyn informacji publicznej miasta Krakowa. [dostęp 2010-07-08].
 23. Nagroda im. księdza Józefa Tischnera. W: Literatura, Nagrody literackie [on-line]. polska.pl. [dostęp 2010-07-10].
 24. Totus 2001. W: Nagrody Totus [on-line]. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. [dostęp 2010-07-10].

Linki zewnętrzne[edytuj]