Sygnatura akt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sygnatura akt – alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd, a także przez inny organ władzy publicznej. Oznaczenie to służy jako identyfikator sprawy i jednocześnie zawiera w sobie najważniejsze informacje o rodzaju sprawy i trybie postępowania.

Sądy powszechne[edytuj | edytuj kod]

W sądach powszechnych zasady ustalania sygnatury akt określa Instrukcja sądowa[1].

Ogólne zasady tworzenia sygnatury ustala § 38 ust. 1 Instrukcji[1]. Zgodnie z nim, sygnatura składa się z:

 1. cyfry rzymskiej, określającej wydział danego sądu, w którym sprawa się toczy;
  1. jeżeli wydział dzieli się dodatkowo na sekcje, to dodaje się cyfrę arabską określającą daną sekcję;
 2. oznaczenia repertorium (ewentualnie wykazu);
 3. numeru porządkowego, pod jakim dana sprawa została zarejestrowana w repertorium w danym roku;
 4. ostatnich dwóch cyfr oznaczenia roku, w którym akta zostały założone – po znaku łamania „/”.

Przykładowo: sygnatura akt I 2 C 24/97 (albo: I.2.C.24/97) oznacza sprawę rozpoznawaną przez wydział I danego sądu, zarejestrowaną w repertorium „C” (z czego wynika, że jest to sprawa cywilna rozpoznawana w procesie) pod pozycją 24, zaś akta sprawy zostały założone w 1997 roku (rok 1897 nie wchodzi w rachubę).

Jak wynika z powyższego, dla pełnej identyfikacji sprawy konieczna jest wiedza, jaki sąd ją rozpoznaje, gdyż sygnatury mają charakter niepowtarzalny jedynie w ramach jednego sądu i w okresie 100 lat. Ostatnie zastrzeżenie nie dotyczy jedynie numeracji ksiąg wieczystych, ponieważ te rejestrowane są w repertorium „Kw” z zachowaniem ciągłości numeracji w ramach danego sądu, bez względu na rok.

Prokuratura[edytuj | edytuj kod]

W prokuraturze zasady ustalania sygnatury akt określa zarządzenie o biurowości[2].

Zgodnie z § 45 zarządzenia o biurowości[2] sygnatura akt sprawy zawiera następujące elementy:

 1. oznaczenie jednostki, wyrażone czterocyfrowym kodem identyfikacyjnym określonym odrębnym zarządzeniem Prokuratora Generalnego[3];
 2. oznaczenie komórki organizacyjnej lub jej braku w jednostce, wyrażone cyframi arabskimi, określone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Krajowego[4] albo kierownika jednostki;
 3. oznaczenie literowe urządzenia, do którego sprawa została wpisana;
 4. kolejny numer sprawy w roku kalendarzowym, wyrażony cyframi arabskimi;
 5. cztery cyfry arabskie roku kalendarzowego, w którym sprawa została zarejestrowana.

Przykładowo: sygnatura akt 4102-1.Ds.55.2021 oznacza postępowanie zarejestrowane w Prokuraturze Rejonowej w Żorach w 1 Dziale Śledczym w repertorium Ds (obejmującym dochodzenia i śledztwa) jako 55. sprawę w 2021 roku.

Sygnatury akt postępowań prowadzonych w prokuraturze są niepowtarzalne w skali kraju.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. [dostęp 2019-07-17].
 2. a b Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. [dostęp 2021-08-03].
 3. Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kodów identyfikacyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 4. Zarządzenie Prokuratora Krajowego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia symboli cyfrowych komórek organizacyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury