Symbole pogody (mapa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Symbole pogody na mapie synoptyczniej używane są w tzw. modelu stacji synoptycznej.

Symbole pogody i ich opis[edytuj | edytuj kod]

Symbol Numer Opis po angielsku Opis po polsku
Symbol Cloud 1.png
00 Cloud development not observed or not observable during past hour (not plotted) niebo bezchmurne
Symbol Cloud2.png
01 Clouds generally dissolving or becoming less developed during past hour (not plotted) chmury na ogół zanikają lub stają się cieńsze
Symbol Cloud3.png
02 Sky cover on the whole unchanged during past hour (not plotted) stan nieba na ogół bez zmian
Symbol Cloud4.png
03 Clouds generally forming or developing during past hour (not plotted) chmury w stadium tworzenia lub rozwoju
Symbol Smoke1.png
04 Visibility reduced by smoke widzialność zmniejszona przez dym
Symbol Haze1.png
05 Haze zmętnienie
Symbol Dust4.png
06 Widespread dust in suspension in the air, not raised by wind at or near the station at the time of observation pył zawieszony w powietrzu nie wzniesiony przez wiatr na stacji lub w jej pobliżu w czasie obserwacji)
Symbol Dust1.png
07 Dust or sand raised by the wind at or near the station at the time of the observation, but no well-developed dust whirl(s), and no sandstorm seen: or, in the case of ships, blowing spray at the station pył lub piasek wzniesiony przez wiatr w czasie obserwacji, na stacji lub w jej pobliżu, lecz bez wyraźnych wirów pyłowych lub piaskowych czy też wichury pyłowej lub piaskowej
Symbol Dust2.png
08 Well developed dust whirl(s) or sand whirl(s) seen at or near the station during the preceding hour or at the time of observation, but no duststorm or sandstorm silnie rozwinięte wiry pyłowe lub piaskowe obserwowane na stacji lub w pobliżu stacji w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny, lecz nie wichura pyłowa lub piaskowa
Symbol Dust3.png
09 Duststorm or sandstorm within sight at the time of observation, or at the station during the preceding hour wichura pyłowa lub piaskowa w zasięgu widzenia w czasie obserwacji lub na stacji w ciągu ostatniej godziny
Symbol Mist1.png
10 Mist zamglenie
Symbol Fog1.png
11 Patches of shallow fog at station, not deeper than 6 feet on land cienka warstwa mgły lub mgły lodowej na stacji, do 2 m na lądzie lub do 10 m na morzu - w płatach
Symbol Fog2.png
12 More or less continuous shallow fog at station, not deeper than 6 feet on land cienka warstwa mgły lub mgły lodowej na stacji, do 2 m na lądzie lub do 10 m na morzu - mniej lub bardziej ciągła
Symbol Lighting1.png
13 Lightning visible, no thunder heard widoczna błyskawica, nie słychać grzmotu
Symbol Precipitation3.png
14 Precipitation (Virga) within sight, but not reaching the ground opad w polu widzenia nie sięgający gruntu lub powierzchni morza
Symbol Precipitation2.png
15 Precipitation within sight, reaching ground or the surface of the sea, but distant, i.e. estimated to be more than 3 miles from the station opad w polu widzenia sięgający gruntu lub powierzchni morza, lecz w większej odległości od stacji (ponad 5 km)
Symbol Precipitation1.png
16 Precipitation (Praecipitatio) within sight, reaching the ground or the surface of the sea, near to (within 3 miles), but not at the station opad w polu widzenia sięgający gruntu lub powierzchni morza w pobliżu stacji, lecz nie na stacji
Symbol Thunder1.png
17 Thunder heard, but no precipitation at the station grzmot w czasie obserwacji, ale bez opadu na stacji
Symbol Squall1.png
18 Squall(s) within sight during past hour nawałnica - na stacji lub w polu widzenia w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny
Symbol Tornado1.png
19 Funnel cloud(s) / Tornado(s) during the preceding hour or at time of observation trąba powietrzna
Symbol Drizzle1.png
20 Drizzle (not freezing) or snow grains not falling as shower(s) ended in the past hour mżawka (nie marznąca)
Symbol Rain1.png
21 Rain (not freezing) not falling as shower(s) ended in the past hour deszcz (nie marznący)
Symbol Snow1.png
22 Snow not falling as shower(s) ended in the past hour śnieg
Symbol Precipitation4.png
23 Rain and snow or ice pellets not falling as shower(s) ended in the past hour deszcz ze śniegiem lub deszcz lodowy
Symbol Freezing Precipitation1.png
24 Freezing drizzle or freezing rain not falling as shower(s) ended in the past hour mżawka marznąca lub deszcz marznący
Symbol Shower14.png
25 Shower(s) of rain ended in the past hour przelotny deszcz
Symbol Shower13.png
26 Shower(s) of snow, or of sleet ended in the past hour przelotny śnieg
Symbol Shower3.png
27 Shower(s) of hail, or of rain and hail ended in the past hour przelotny grad
Symbol Fog3.png
28 Fog or ice fog ended in the past hour mgła lub mgła lodowa
Symbol Thunder2.png
29 Thunderstorm (with or without precipitation) ended in the past hour burza
Symbol Dust6.png
30 Slight or moderate duststorm or sandstorm (has decreased during the preceding hour) słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa o zmniejszającej się intensywności
Symbol Dust5.png
31 Slight or moderate duststorm or sandstorm (no appreciable change during the preceding hour) słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa o niezmieniającej się intensywności
Symbol Dust7.png
32 Slight or moderate duststorm or sandstorm (has begun or increased during the preceding hour) słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa o zwiększającej się intensywności
Symbol Dust10.png
33 Severe duststorm or sandstorm has decreased during the preceding hour silna wichura pyłowa lub piaskowa o zmniejszającej się intensywności
Symbol Dust8.png
34 Severe duststorm or sandstorm has no appreciable change during the preceding hour silna wichura pyłowa lub piaskowa o niezmieniającej się intensywności
Symbol Dust9.png
35 Severe duststorm or sandstorm has begun or increased during the preceding hour silna wichura pyłowa lub piaskowa o zwiększającej się intensywności
Symbol Snow3.png
36 Slight or moderate drifting snow (generally below eye level) słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna niska
Symbol Snow2.png
37 Heavy drifting snow (generally below eye level) silna zamieć śnieżna niska
Symbol Snow5.png
38 Slight or moderate blowing snow (generally above eye level) słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna wysoka
Symbol Snow4.png
39 Heavy drifting snow (generally above eye level) silna zamieć śnieżna wysoka
Symbol Fog7.png
40 Fog at a distance at the time of observation, but not at the station during the preceding hour, the fog or ice fog extending to a level above that of the observer mgła (mgła lodowa) w pewnej odległości od stacji
Symbol Fog4.png
41 Fog in patches mgła (mgła lodowa) w płatach
Symbol Fog5.png
42 Fog sky visible (has become thinner during preceding hour) mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, staje się rzadsza
Symbol Fog6.png
43 Fog sky obscured (has become thinner during preceding hour) mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, staje się rzadsza
Symbol Fog10.png
44 Fog sky visible (no appreciable change during the preceding hour) mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
Symbol Fog8.png
45 Fog sky obscured (no appreciable change during the preceding hour) mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
Symbol Fog11.png
46 Fog sky visible (has begun or has become thicker during the preceding hour) mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, gęstnieje
Symbol Fog12.png
47 Fog sky obscured (has begun or has become thicker during the preceding hour) mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, gęstnieje
Symbol Fog13.png
48 Fog, depositing rime ice, sky visible mgła osadzająca szadź, niebo widoczne
Symbol Fog9.png
49 Fog, depositing rime ice, or ice fog, sky obscured mgła osadzająca szadź, niebo niewidoczne
Symbol Drizzle5.png
50 Drizzle, not freezing, intermittent (slight at time of observation) słaba, niemarznąca mżawka z przerwami
Symbol Drizzle4.png
51 Drizzle, not freezing, continuous (slight at time of observation) słaba, niemarznąca, ciągła mżawka
Symbol Drizzle2.png
52 Drizzle, not freezing, intermittent (moderate at time of observation) umiarkowana, niemarznąca mżawka z przerwami
Symbol Drizzle3.png
53 Drizzle, not freezing, continuous (moderate at time of observation) umiarkowana, niemarznąca, ciągła mżawka
Symbol Drizzle6.png
54 Drizzle, not freezing, intermittent (heavy at time of observation) intensywna, niemarznąca mżawka z przerwami
Symbol Drizzle7.png
55 Drizzle, not freezing, continuous (heavy at time of observation) intensywna, niemarznąca, ciągła mżawka
Symbol Freezing Precipitation2.png
56 Drizzle, freezing, slight słaba marznąca mżawka
Symbol Freezing Precipitation3.png
57 Drizzle, freezing, moderate or heavy umiarkowana lub silna marznąca mżawka
Symbol Slight1.png
58 Drizzle and rain, slight słaba mżawka z deszczem
Symbol Slight2.png
59 Drizzle and rain, moderate or heavy umiarkowana lub silna mżawka z deszczem
Symbol Rain5.png
60 Rain, not freezing, intermittent (slight at time of observation) niemarznący, słaby deszcz z przerwami
Symbol Rain6.png
61 Rain, not freezing, continuous (slight at time of observation) niemarznący, słaby, ciągły deszcz
Symbol Rain3.png
62 Rain, not freezing, intermittent (moderate at time of observation) niemarznący, umiarkowany deszcz z przerwami
Symbol Rain14.png
63 Rain, not freezing, continuous (moderate at time of observation) niemarznący, umiarkowany, ciągły deszcz
Symbol Rain2.png
64 Rain, not freezing, intermittent (heavy at time of observation) niemarznący, silny deszcz z przerwami
Symbol Rain4.png
65 Rain, not freezing, continuous (heavy at time of observation) niemarznący, silny, ciągły deszcz
Symbol Freezing Precipitation4.png
66 Rain, freezing, slight słaby marznący deszcz
Symbol Freezing Precipitation5.png
67 Rain, freezing, moderate or heavy umiarkowany lub silny marznący deszcz
Symbol Precipitation6.png
68 Rain or drizzle and snow, slight słaby deszcz ze śniegiem
Symbol Precipitation5.png
69 Rain or drizzle and snow, moderate or heavy umiarkowany lub silny deszcz ze śniegiem
Symbol Snow6.png
70 Intermittent fall of snowflakes (slight at time of observation) słaby śnieg z przerwami
Symbol Snow11.png
71 Continuous fall of snowflakes (slight at time of observation) słaby, ciągły śnieg
Symbol Snow7.png
72 Intermittent fall of snowflakes (moderate at time of observation) umiarkowany śnieg z przerwami
Symbol Snow10.png
73 Continuous fall of snowflakes (moderate at time of observation) umiarkowany, ciągły śnieg
Symbol Snow9.png
74 Intermittent fall of snowflakes (heavy at time of observation) silny śnieg z przerwami
Symbol Snow8.png
75 Continuous fall of snowflakes (heavy at time of observation) silny, ciągły śnieg
Symbol Snow16.png
76 Ice needles (with or without fog) słupki lodowe
Symbol Snow13.png
77 Snow grains (with or without fog) śnieg ziarnisty
Symbol Snow12.png
78 Isolated star-like snow crystals (with or without fog) oddzielne gwiazdki śniegu
Symbol Sleet1.png
79 Ice pellets (sleet in US) ziarna lodowe lub deszcz lodowy
Symbol Shower12.png
80 Rain shower(s), slight słaby przelotny deszcz
Symbol Shower11.png
81 Rain shower(s), moderate or heavy umiarkowany lub silny przelotny deszcz
Symbol Shower10.png
82 Rain shower(s), violent gwałtowny przelotny deszcz
Symbol Shower7.png
83 Shower(s) of sleet, slight słaby przelotny deszcz ze śniegiem
Symbol Shower6.png
84 Shower(s) of sleet, moderate or heavy umiarkowany lub silny przelotny deszcz ze śniegiem
Symbol Shower16.png
85 Snow shower(s), slight słaby przelotny śnieg
Symbol Shower17.png
86 Snow shower(s), moderate or heavy umiarkowany lub silny przelotny śnieg
Symbol Shower5.png
87 Shower(s) of snow pellets or small hail, slight with or without rain or mixture of rain and snow słabe przelotne krupy lodowe lub śnieżne
Symbol Shower4.png
88 Shower(s) of snow pellets or small hail, moderate or heavy with or without rain or mixture of rain and snow umiarkowane lub silne, przelotne krupy lodowe lub śnieżne
Symbol Shower9.png
89 Shower(s) of hail, with or without rain or sleet, not associated with thunder, slight słaby przelotny grad
Symbol Shower8.png
90 Shower(s) of hail, with or without rain or sleet, not associated with thunder, moderate or heavy umiarkowany lub silny przelotny grad
Symbol Thunder6.png
91 Thunderstorm during the preceeding hour but not at time of observation with slight rain at time of observation burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki deszcz
Symbol Thunder4.png
92 Thunderstorm during the preceeding hour but not at time of observation with moderate or heavy rain at time of observation burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny deszcz
Symbol Thunder3.png
93 Thunderstorm during the preceeding hour but not at time of observation with slight snow, or sleet, or hail at time of observation burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki śnieg lub deszcz ze śniegiem
Symbol Thunder10.png
94 Thunderstorm during the preceeding hour but not at time of observation with moderate or heavy snow, or sleet, or hail at time of observation burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny śnieg lub deszcz ze śniegiem
Symbol Thunder8.png
95 Thunderstorm, slight or moderate, without hail but with rain and or snow at time of observation lekka lub umiarkowana burza w czasie obserwacji
Symbol Thunder5.png
96 Thunderstorm, slight or moderate, with hail at time of observation lekka lub umiarkowana burza z gradem w czasie obserwacji
Symbol Thunder9.png
97 Thunderstorm, heavy, without hail but with rain and or snow at time of observation silna burza
Symbol Thunder7.png
98 Thunderstorm combined with duststorm or sandstorm at time of observation silna burza z wichurą pyłową lub piaskową
Symbol Thunder11.png
99 Thunderstorm, heavy, with hail at time of observation silna burza z gradem

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]