Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – najwyższa władza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Do jego kompetencji należy stanowienie prawa kościelnego, wybór biskupa Kościoła, konsystorza i rady synodalnej. Wybierany jest na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem pierwszej sesji Synodu. Odbywa się przynajmniej raz w roku. Prezydium Synodu liczy pięć osób: prezes Synodu, dwóch radców duchownych i dwóch radców świeckich.

Kompetencje Synodu[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej do kompetencji Synodu Kościoła należy:

 1. Wybór Biskupa Kościoła, Prezesa Synodu Kościoła i Rady Synodalnej, Wiceprezesa i radców Konsystorza, Komisji Rewizyjnej i komisji synodalnych.
 2. Sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki i nad podniesieniem życia religijno-moralnego w Kościele.
 3. Stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, oraz ustalania zasad współżycia i współpracy z innymi wyznaniami.
 4. Podejmowanie uchwał w zakresie ogólnych praw i przepisów kościelnych.
 5. Troska o zaspokajanie materialnych potrzeb Kościoła, uchwalanie składek na rzecz całego Kościoła oraz zasad zarządzania jego majątkiem i funduszami.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Synodalną.
 7. Uchwalanie budżetu ogólnokościelnego.
 8. Zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej, Konsystorza i komisji synodalnych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie agend, śpiewników kościelnych i podręczników do nauczania kościelnego.
 10. Rozstrzyganie odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach pozbawienia praw wynikających z ordynacji.
 11. Podejmowanie na wniosek Władz Kościelnych uchwał w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw socjalno-bytowych duchownego.
 12. Uchwalanie Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła.”[1]

Skład Synodu[edytuj | edytuj kod]

W skład Synodu wchodzą:

Prezesi Synodu[edytuj | edytuj kod]

Lp. Zdjęcie Prezes Synodu Lata życia Kadencja Uwagi
1 ks. bp Juliusz Bursche 1862-1942 1937–1942 biskup Kościoła w latach 1904–1942
2 ks. bp Karol Kotula 1884-1968 1950–1952 biskup Kościoła w latach 1951–1959
3 ks. bp Zygmunt Michelis 1890-1977 1952–1957 biskup-adiunkt Kościoła w latach 1952–1963
4 ks. sen. dr Woldemar Gastpary 1908-1984 1957–1965 senior diecezji warszawskiej w latach 1954–1965
5 ks. bp prof. Andrzej Wantuła 1905-1976 1965–1975 biskup Kościoła w latach 1959–1975
6 ks. bp Janusz Narzyński 1928-2020 1975–1991 biskup Kościoła w latach 1975–1991
7 ks. bp Jan Szarek 1936-2020 1991–1992 biskup Kościoła w latach 1991–2001
8 ks. prof. Manfred Uglorz ur.1940 1992–1995
9 ks. Andrzej Hauptman 1946-1998 1995–1998
10 ks. Tadeusz Szurman 1954-2014 1998–2002 biskup diecezji katowickiej w latach 2002–2014
11 ks. Jan Gross 1938-2014 2002–2007
12 ks. Jerzy Samiec ur. 1963 2007–2009 biskup Kościoła od 2010 roku
13 ks. Waldemar Pytel ur.1958 2009–2012 biskup diecezji wrocławskiej od 2015 roku
14 ks. dr Grzegorz Giemza ur.1969 2012–2017
15 ks. dr Adam Malina ur.1966 od 2017 wybrany na drugą kadencję 2023-2028

Komisje Synodalne[edytuj | edytuj kod]

XIV Synod Kościoła (od 2017) powołał następujące Komisje Synodalne:

 • ds. teologicznych i pastoralnych – przewodniczący bp prof. dr hab. Marcin Hintz
 • ds. administracyjnych i gospodarczych – przewodnicząca radca Bożena Polak
 • ds. diakonii – p.o. przewodniczącej kurator Izabela Główka-Sokołowska
 • ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego – przewodniczący bp dr Adrian Korczago
 • ds. ewangelizacji i misji – przewodniczący Edward Cieślar
 • ds. historii Kościoła – przewodniczący prof. Jarosław Kłaczkow
 • ds. kobiet – przewodnicząca ks. Halina Radacz
 • ds. liturgii i muzyki kościelnej – przewodniczący ks. prezes dr Adam Malina
 • ds. młodzieży – przewodniczący ks. Marek Michalik
 • ds. prawnych – przewodniczący mec. Jakub Cebula
 • ds. środków masowego przekazu – przewodniczący bp dr Marian Niemiec
 • rewizyjna – przewodniczący Katarzyna Luc

XIII Synod Kościoła (2012–2017) powołał następujące Komisje Synodalne:

 • ds. teologii i konfesji – przewodniczący ks. prof. dr hab. Marcin Hintz
 • ds. pastoralnych – przewodniczący ks. prof. dr hab Marek Jerzy Uglorz
 • ds. ewangelizacji i misji – przewodniczący Roman Fenger
 • ds. liturgii i muzyki kościelnej – przewodniczący ks. Adam Malina
 • ds. diakonii – przewodnicząca Wanda Falk
 • ds. młodzieży – przewodniczący ks. Marek Londzin
 • ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego – przewodniczący ks. dr Adrian Korczago
 • ds. kobiet – przewodnicząca diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
 • ds. środków masowego przekazu – przewodniczący Marek Cieślar
 • ds. prawnych – przewodniczący dr Maciej Lis (zm. 2015)
 • ds. administracyjnych i gospodarczych – przewodniczący Bożena Polak
 • ds. historii Kościoła – przewodniczący ks. Krzysztof Mutschmann
 • rewizyjna – przewodnicząca Katarzyna Luc

Dawni członkowie Synodu[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]