Przejdź do zawartości

System logistyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

System logistyczny – celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi zachodzącymi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.

Według E. Gołembskiej system logistyczny zdefiniować można ze względu na:

 • relacje pomiędzy elementami systemu:
System logistyczny to zbiór takich podsystemów, jak: zaopatrzenie, produkcja, transport i magazynowanie, zbyt, wraz z relacjami pomiędzy podsystemami i między ich własnościami, ze stałą dążnością do wzrostu stopnia zorganizowania systemu.
 • dynamikę systemu logistycznego oraz przepływy w nim:
System logistyczny to celowo zorganizowany i połączony w obrębie określonego układu gospodarczego fizyczny przepływ strumieni towarów, któremu towarzyszy przepływ środków fizycznych i informacji

System logistyczny można rozpatrywać wyróżniając w nim trzy płaszczyzny (trzy struktury):

 • przestrzenną – akcentowaną w definicji poprzez połączenie elementów systemu i przepływ strumieni towarów,
 • organizacyjną – definicja mówi o zorganizowaniu elementów systemu,
 • informacyjną – w definicji przejawia się w postaci przepływu strumieni finansowych i informacji.

Na każdej z płaszczyzn występują przepływy oraz relacje pomiędzy elementami odpowiadających im struktur. Płaszczyzny te są ze sobą silnie powiązane i razem tworzą spójną całość opisującą wielowymiarowość systemu logistycznego. Dotyczy to w równej mierze systemów w skali makro jak i systemów logistycznych poszczególnych przedsiębiorstw.

Podział systemu logistycznego[edytuj | edytuj kod]

Cechy systemu logistycznego[edytuj | edytuj kod]

Dwie najważniejsze z cech systemu logistycznego to:

 • wysoki stopień spójności – oznacza, iż zmiana w jednym podsystemie pociąga za sobą zmiany w pozostałych podsystemach. Wynika to z faktu, że poszczególne podsystemy są ze sobą silnie powiązane i od siebie zależne,
 • elastyczność – wyraża się reagowaniem na wpływ otoczenia ekonomicznego, otoczenia konkurencji, a w związku z tym podatnością na zmiany cen, podatków, a także poziomu inflacji.

Klasyfikacja systemów logistycznych[edytuj | edytuj kod]

Do klasyfikacji systemów logistycznych najczęściej wykorzystuje się następujące kryteria:

 • kryterium funkcjonalne
  • system zaopatrzenia,
  • system produkcji,
  • system dystrybucji,
  • system zwrotu towarów, odpadów.
 • kryterium strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne
  • system planowania,
  • system sterowania,
  • system organizacji,
  • system kontroli.
 • kryterium uwzględniające szczebel
  • system normatywny,
  • system strategiczny,
  • system operacyjny.