System oznaczeń lamp

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lampy elektronowe od zarania ich masowej produkcji były wytwarzane w dużej liczbie różnych typów i rodzajów, co wymusiło stosowanie jednoznacznych oznaczeń umożliwiających łatwą identyfikację[a]. Na początku każdy producent stosował własne systemy oznaczania lamp, jednak w połowie lat 30. XX w. w Europie wprowadzono system będący nadal w użyciu.

Lampa o oznaczeniu ECC86 (system europejski)

System europejski[edytuj | edytuj kod]

System opisany poniżej dotyczy lamp odbiorczych, wzmacniających i prostowniczych przeznaczonych głównie dla sprzętu radiowego i telewizyjnego powszechnego użytku. W tym systemie (wprowadzonym w 1934 r.) lampa jest oznaczona za pomocą dwóch lub więcej liter i cyfr[b].
Pierwsza litera oznacza rodzaj żarzenia lampy:
A – żarzenie równoległe prądem stałym lub zmiennym o napięciu 4 V (starsze oznaczenie)
B – żarzenie szeregowe prądem stałym o natężeniu 180 mA (starsze oznaczenie)
C – żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 200 mA (starsze oznaczenie)
D – żarzenie szeregowe lub równoległe prądem stałym o napięciu 0,625 V, 1,2 V lub 1,4 V (lampy bateryjne)
E – żarzenie równoległe prądem stałym lub zmiennym o napięciu 6,3 V
F – żarzenie równoległe prądem zmiennym o napięciu 12,6 V (starsze oznaczenie)
G – żarzenie równoległe prądem stałym lub zmiennym o napięciu 5 V
H – żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 150 mA
K – żarzenie równoległe prądem stałym o napięciu 2 V (lampy bateryjne - starsze oznaczenie)
L - żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 450 mA
M – żarzenie równoległe prądem stałym lub zmiennym o napięciu 1,9 V lub 2,4 - 2,8 V
P – żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 300 mA
U – żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 100 mA
V – żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 50 mA (starsze oznaczenie)
X – żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 600 mA
Y – żarzenie szeregowe prądem stałym lub zmiennym o natężeniu 450 mA (starsze oznaczenie)

Następna litera oznacza rodzaj lampy (jeśli lampa ma złożoną konstrukcję - w jednej bańce jest kilka systemów, liter jest więcej w kolejności alfabetycznej):
A – dioda detekcyjna
B – podwójna dioda detekcyjna ze wspólną katodą
C – trioda małej mocy
D – trioda dużej mocy (głośnikowa)
E – tetroda małej mocy
F – pentoda małej mocy
H – heksoda lub heptoda heksodowa
K – oktoda lub heptoda oktodowa
L – tetroda lub pentoda mocy ( np. głośnikowa)
M – wskaźnik dostrojenia (oko magiczne)
P – lampa o emisji wtórnej (tylko jako trzecia litera)
Q – ennoda (lampa do detekcji sygnału FM)
W – dioda prostownicza gazowana
X – podwójna dioda (ze wspólną katodą) prostownicza gazowana
Y – dioda prostownicza próżniowa
Z – podwójna dioda prostownicza (ze wspólną katodą)

Liczba (od 1 do 4 cyfr)[c] oznacza głównie rodzaj cokołu[d]:
1 – 9 cokół bocznostykowy, lub kołkowy europejski
11 – 19 cokół stalowy
21 – 29 cokół loktalowy (dla lamp bateryjnych liczby 25 – 29)
31 – 39 cokół oktalowy (dla lamp bateryjnych też liczby 21 – 24)
40 – 49 cokół rimlokowy
50 – 51 cokoły specjalne np. lamp mikrofalowych
60 – 69 lampy subminiaturowe
70 – 79 lampy subminiaturowe i specjalne
80 – 89 (również 180 – 189, 280 – 289, 800 – 809) lampy miniaturowe – cokół nowalowy
90 – 99 (również 190 – 199) lampy miniaturowe – cokół heptalowy
200 – 209 cokół dekalowy.
W przypadku tetrod i pentod (oprócz lamp mocy) ostatnia cyfra wskazuje na ogół typ charakterystyki siatkowej - lampy o stałym nachyleniu charakterystyki oznaczane są cyfrą parzystą, natomiast cyfra nieparzystą oznacza się lampy o zmiennym nachyleniu charakterystyki (selektody). Lampy z trzema cyframi (jak np. EF280) lub z przestawionymi literami i cyframi (np. E88CC zamiast ECC88) oznaczają zazwyczaj wykonania specjalne (np. o podwyższonej trwałości, lepszej tolerancji wykonania itp).

Przykłady:
ECC82 - podwójna trioda małej mocy żarzona równolegle napięciem 6,3 V z cokołem nowalowym
EAA91 – podwójna dioda detekcyjna żarzona równolegle napięciem 6,3 V z cokołem heptalowym
EF89 - pentoda małej mocy żarzona równolegle napięciem 6,3 V z cokołem nowalowym, selektoda
AL4 – pentoda głośnikowa żarzona równolegle napięciem 4 V z cokołem bocznostykowym
UCH21 – trioda małej mocy i heptoda żarzone szeregowo prądem 100 mA z cokołem loktalowym
PCF200 – trioda i pentoda (obie małej mocy) żarzone szeregowo prądem 300 mA z cokołem dekalowym.

Oznaczenia lamp elektronowych profesjonalnych[edytuj | edytuj kod]

Lampy wzmacniające dla celów przemysłowych (Siemens, Philips)[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenie składa się zazwyczaj z dwóch liter i czterech cyfr. Oznaczano tak lampy stosowane w urządzeniach teletransmisyjnych, maszynach liczących , urządzeniach przemysłowych. Ten system oznaczeń jest zbliżony do systemu europejskiego. Pierwsza litera oznacza napięcie żarzenia (zazwyczaj E - 6,3 V), druga litera (oraz ew. następna) określa tak jak w systemie europejskim budowę i zastosowanie lampy (A - dioda, C - trioda /z wyjątkiem wyjściowych mocy/, D - trioda wyjściowa mocy, E - tetroda /z wyjątkiem wyjściowych mocy/, F - pentoda /z wyjątkiem wyjściowych mocy/, L - wyjściowa tetroda lub pentoda mocy, H - heptoda, M - wskaźnik dostrojenia ). Spośród czterech cyfr pierwsza oznacza rodzaj cokołu : 2 - dekalowy, 3 - oktalowy, 5 - magnowalowy, 8 - nowalowy, 9 - miniaturowy. Przykład: EL3010 oznacza pentodę mocy żarzoną napięciem 6,3 V, o cokole oktalowym.

Lampy specjalne dla celów przemysłowych (Siemens, Philips)[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenie składa się z dwóch liter i czterocyfrowej liczby.
Pierwsza litera określa kategorię lampy:

 • X - lampa z elementem czułym na światło,
 • Y - lampa próżniowa do urządzeń nadawczych, mikrofalowych lub zastosowań przemysłowych,
 • Z - lampa gazowana (z wyjątkiem czułych na światło),

Druga litera określa konstrukcję lub zastosowanie lampy:

Liczba czterocyfrowa oznacza numer serii, przy czym numer serii prototypowej jest zawsze zakończony zerem.
Przykład: YJ1180 oznacza magnetron serii prototypowej.

Lampy nadawcze firmy Philips[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenie składa się z grupy dwóch lub trzech liter, dwóch grup cyfr rozdzielonych znakiem "/" oraz ewentualnie dodatkowej litery.

Pierwsza litera określa rodzaj lampy:

 • M - trioda przystosowana do pracy jako modulator,
 • P - pentoda,
 • Q - tetroda,
 • T - trioda przystosowana do pracy jako wzmacniacz lub generator.

Lampy podwójne mają powtórzoną literę (np. QQ to podwójna tetroda).

Druga litera (trzecia dla lamp podwójnych) podaje rodzaj katody:

 • A - katoda wolframowa, bezpośrednio żarzona,
 • B - katoda wolframowa torowana, bezpośrednio żarzona,
 • C - katoda tlenkowa, bezpośrednio żarzona,
 • E - katoda tlenkowa, pośrednio żarzona.

Trzecia litera określa sposób chłodzenia lampy:

 • L - chłodzenie powietrzne wymuszone,
 • W - chłodzenie wodne,
 • (brak litery) - chłodzenie naturalne.

Pierwsza grupa cyfr oznacza maksymalne napięcie anodowe w kV.
Druga grupa cyfr oznacza (w W lub kW) moc traconą na anodzie (lampy modulacyjne) bądź moc wyjściową w klasie C (lampy wzmacniające).
Dodatkowa litera określa cokół lampy lub jej specjalne wykonanie:

 • E - cokół 7-nóżkowy,
 • F - cokół 8-nóżkowy,
 • G - cokół 4-nóżkowy,
 • N - cokół 5-nóżkowy,
 • P - cokół bocznostykowy,
 • H - napięcie żarzenia 26,5 V (typowe napięcie żarzenia to 6,3 V).

Przykłady:
PE 06/40 N oznacza pentodę wzmacniającą o napięciu anodowym 0,6 kV, o katodzie tlenkowej, pośrednio żarzonej, o mocy wyjściowej w klasie C - 40 W, o cokole 5-nóżkowym. Natomiast QQE 04/20 oznacza podwójną tetrodę o napięciu anodowym 0,4 kV, o katodzie tlenkowej, pośrednio żarzonej, o mocy wyjściowej w klasie C - 20 W.

Lampy nadawcze firmy RFT (NRD)[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenie składa się z grupy trzech liter i grupy trzech lub czterech cyfr.

Dwie pierwsze litery określają rodzaj lampy:

 • SR - lampa nadawcza,
 • VR - lampa wzmacniająca.

Trzecia litera określa sposób chłodzenia lampy:

 • S - chłodzenie naturalne,
 • L - chłodzenie powietrzne wymuszone,
 • W - chłodzenie wodne,
 • V - chłodzenie z odparowaniem wody.

Pierwsza cyfra (lub dwie pierwsze cyfry w lampach podwójnych) oznacza liczbę elektrod:

 • 2 - dioda,
 • 3 - trioda,
 • 4 - tetroda,
 • 5 - pentoda.

Dwie ostatnie cyfry oznaczają bieżący numer typu lampy.
Przykład: SRW 452 - lampa nadawcza chłodzona wodą, tetroda o numerze bieżącym typu 52.

Lampy nadawcze (Lamina)[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia lamp nadawczych polskiej firmy Lamina składają się z jednej lub dwóch liter, grupy cyfr oraz ewentualnie: dodatkowej litery i/lub dwóch cyfr poprzedzonych znakiem "/".
Pierwsza litera oznacza rodzaj lampy: T - trioda, Q - tetroda, P - pentoda. Dwie jednakowe litery oznaczają lampę podwójną. Grupa cyfr oznacza maksymalną moc traconą na anodzie w kW. Dodatkowa litera oznacza sposób chłodzenia lampy: P - wymuszone powietrzne, W - wodne, brak tej litery oznacza chłodzenie naturalne. Pierwsza z dwóch cyfr po znaku "/" oznacza: 1 - lampy do nadawczych urządzeń radiofonicznych i radiokomunikacyjnych, 2 - lampy do urządzeń radiotermicznych (tzw. lampy przemysłowe), 3 - lampy stosowane w telewizyjnym sprzęcie nadawczym, 4 - lampy do urządzeń radiokomunikacyjnych z modulacją jednowstęgową, 5 - lampy modulacyjne, lampy impulsowe. Druga z cyfr po znaku "/" oznacza numer kolejny rozwiązania konstrukcyjnego.
Przykłady: T-25 P oznacza triodę o mocy maks. traconej na anodzie - 25 kW, o chłodzeniu wymuszonym powietrznym. Natomiast QQ-004/11 oznacza podwójną tetrodę o mocy maks. traconej na anodzie 0,04 kW (40W), o chłodzeniu naturalnym, przeznaczoną do urządzeń radiofonicznych i radiokomunikacyjnych, będącą pierwszym rozwiązaniem konstrukcyjnym.

Oznaczenia lamp elektronopromieniowych[edytuj | edytuj kod]

Stare oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Stare oznaczenia lamp produkcji europejskiej składają z dwóch (ew. trzech) liter oraz dwóch liczb rozdzielonych kreską. Pierwsza litera oznacza rodzaj ogniskowania i odchylania wiązki elektronów: A - ogniskowanie elektrostatyczne, odchylanie elektromagnetyczne; D - ogniskowanie i odchylanie elektrostatyczne; M - ogniskowanie i odchylanie elektromagnetyczne. Druga litera określa właściwości ekranu takie jak czas poświaty czy kolor ekranu (np. W - biały kolor świecenia, X - ekran trójkolorowy RGB). Ewentualna trzecia litera M oznacza lampę wielopromieniową. Liczba przed kreską określa średnicę lub przekątną ekranu w cm. Liczba po kresce określa kolejny numer typu.
Przykład: MW 53-20 oznacza lampę kineskopową o ogniskowaniu i odchylaniu elektromagnetycznym, białym kolorze świecenia (obraz czarno-biały) i o przekątnej ekranu 53 cm.

Nowe oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Nowe oznaczenia lamp produkcji europejskiej składają się z litery, dwóch grup cyfr rozdzielonych kreską oraz dwóch liter.
1. Pierwsza litera oznacza:
A - kineskop do domowych odbiorników telewizyjnych
D - lampa oscylograficzna jednopromieniowa
E - lampa oscylograficzna wielopromieniowa
F - lampa wskaźnika radaru do bezpośredniej obserwacji
L - lampa magazynująca obraz (pamięciowa)
M - lampa obrazowa telewizji użytkowej
P - lampa obrazowa telewizji użytkowej - projekcyjna
Q - lampa analizująca np. do telekina
2. Pierwsza cyfra (lub grupa cyfr) oznacza średnicę lub przekątną ekranu w cm.
3. Druga cyfra (lub grupa cyfr) oznacza kolejny numer produkcyjny.
4. Ostatnie dwie litery oznaczają właściwości ekranu. Pierwsza z nich określa kolor fluorescencji (albo fosforescencji w przypadku dłuższej poświaty ekranu):
A - czerwono-purpurowa, purpurowa, niebiesko-purpurowa
B - purpurowo-niebieska, niebieska, zielono-niebieska
D - niebiesko-zielona
G - niebiesko-zielona, zielona, żółto-zielona
K - żółto-zielona
L - pomarańczowa, pomarańczowo-różowa
R - czerwono-pomarańczowa, czerwona, różowa, purpurowo-różowa, purpurowo-czerwona, czerwono-purpurowa
Y - zielono-żółta, żółta, żółto-pomarańczowa
W - biała standardowa
X - ekran trójkolorowy
Druga z ostatnich dwóch liter oznacza serię oraz szczególne właściwości ekranu (np. czas poświaty).
Przykład: D 13-19 GH oznacza lampę oscylograficzną jednopromieniową o średnicy ekranu 13 cm, o zielonym kolorze fluorescencji.

Amerykański system oznaczania lamp[edytuj | edytuj kod]

RETMA[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia amerykańskich lamp odbiorczo-wzmacniających wprowadzone w latach 50. XX w. przez stowarzyszenie Radio Electronics Television Manufacturers' Association (RETMA) składają się zazwyczaj z niżej opisanych elementów.

 1. Liczba - określająca napięcie żarzenia (niekiedy tylko w przybliżeniu), np. "6" - 6,3 V.
 2. Litera (jedna lub dwie) - określa kolejność produkcji, dla lamp odbiorczych nieprostowniczych według kolejności alfabetycznej (A,B,C...), dla lamp prostowniczych według kolejności odwrotnie alfabetycznej (Z,Y,X... do U).
 3. Liczba (jednocyfrowa) - określa liczbę czynnych wyprowadzonych na zewnątrz elektrod. Grzejnik (żarzenie) jest liczony jako jedna elektroda.
 4. Litera lub litery (opcjonalnie) - określa mechaniczną konstrukcję lampy np. M - metalowy ekran lub bańka, G - bańka szklana (duża), GC - bańka szklana (średnia), GT - bańka szklana (mała), L - lampa loktalowa, W -lampa wysokiej jakości.

Przykład: oznaczenie 25Z5 określa lampę o napięciu żarzenia 25 V, jest to lampa prostownicza (Z) posiadająca 5 czynnych elektrod: grzejnik, dwie katody i dwie anody (podwójna dioda). Natomiast oznaczenie 6SN7GT wskazuje lampę o napięciu żarzenia 6,3 V, jest to lampa inna niż prostownicza - podwójna trioda (SN), posiada 7 czynnych elektrod : grzejnik, dwie katody, dwie siatki i dwie anody. Bańka lampy jest szklana, małych rozmiarów (GT).

RMA[edytuj | edytuj kod]

W latach 1942-1944 stowarzyszenie Radio Manufacturers Association (RMA) stosowało ujednolicony system oznaczeń lamp przemysłowych, nadawczych i specjalnych[e]. Oznaczenie składa się z cyfry, litery i dwóch cyfr na końcu.
Cyfra określa moc żarzenia:

 • 1 - brak żarzenia ( m.in. zimna katoda)
 • 2 - do 10 W
 • 3 - 10-20 W
 • 4 - 20-50 W
 • 5 - 50-100 W
 • 6 - 100-200 W
 • 7 - 200-500 W
 • 8 - 500W-1 kW
 • 9 - ponad 1 kW

Litera oznacza rodzaj lampy:

 • A - pojedynczy element (np. bareter)
 • B - dioda lub inne urządzenie o dwóch wyprowadzeniach
 • C - trioda
 • D - tetroda
 • E - pentoda lub tetroda wiązkowa
 • F - heksoda
 • G - heptoda
 • H - oktoda
 • J - magnetron
 • K - klistron lub lampa z wyjściem indukcyjnym
 • L - kondensator próżniowy
 • N - prostownik krystaliczny (półprzewodnikowy)
 • P - lampa światłoczuła (np. fotokomórka, lampa analizująca, przetwornik obrazu)
 • Q - próżniowa wnęka rezonansowa
 • R - ignitron lub inny prostownik rtęciowy
 • S - Wyłącznik próżniowy

Dwie ostatnie cyfry (od 21 wzwyż) określają numer seryjny. Przykład: 6C21 - trioda nadawcza o mocy 100-200W.

System oznaczania lamp produkcji radzieckiej (rosyjskiej)[edytuj | edytuj kod]

Stare oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze ujednolicone oznaczenia lamp elektronowych wprowadzono w ZSRR w 1929 r. Oznaczenia te składały się z jednej lub dwóch liter oraz liczby (maks. 3 - cyfrowej) oznaczającej numer produkcyjny. Pierwsza litera oznaczała typ lampy:: "П" - odbiorcza, "У" - wzmacniająca, "С" - specjalna, "В" - prostownicza, "Т" - przekaźnikowa, "Н" - wzmacniająca małej częstotliwości, "Г" - generacyjna, "M" - modulacyjna. Druga litera (opcjonalna) określała rodzaj katody: "Т" - torowana, "К" - nawęglana, "О" - tlenkowa, "Б" - barowa, "Ц" - cezowa.
Przykład: УБ - 110 oznacza lampę wzmacniającą (w tym przypadku triodę), o katodzie barowej, o numerze produkcyjnym 110.
Po uruchomieniu w 1937 r. produkcji lamp na licencji USA stosowano równolegle przez pewien czas system wzorowany na amerykańskim RETMA (p. wyżej). Przykład : 6Ф6 oznacza pentodę żarzoną pośrednio napięciem 6,3 V.

Nowe oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Nowe oznaczenia lamp wzmacniających , odbiorczych i prostowniczych (stosowane od początku lat 50. XX w.) składają się z liczby, litery, liczby, opcjonalnie litery oraz opcjonalnie po kresce dodatkowej litery.

1. LICZBA składająca się z 1 lub 2 cyfr - oznacza wartość (czasem przybliżoną) napięcia żarzenia np "2" - 2 V, "6" - 6,3 V itd. W lampach oscyloskopowych i kineskopach liczba ta oznacza przekątną (lub średnicę) ekranu w cm.

2. LITERA (jedna, dwie, b. rzadko trzy) - określa konstrukcję oraz ew. zastosowanie lampy:

 • Д - dioda,
 • Х - duodioda (podwójna dioda),
 • С - trioda,
 • Э - tetroda,
 • П - końcowa pentoda lub tetroda,
 • К - pentoda w.cz. o zmiennym nachyleniu charakterystyki,
 • Ж - pentoda w.cz. o dużym nachyleniu charakterystyki,
 • В - pentoda o emisji wtórnej,
 • Л - lampa obrazowa: ЛО - oscyloskopowa z odchylaniem elektrostatycznym, ЛМ - oscyloskopowa z odchylaniem magnetycznym, ЛК - kineskop,
 • А - oktoda (lub inna podobna) jako lampa mieszająca z dwoma siatkami sterującymi,
 • Б - pentoda z jedną lub z dwoma diodami,
 • Н - podwójna trioda,
 • Р - trioda z jedną lub z dwoma diodami,
 • Г - trioda z jedną lub z dwoma diodami (dawniejsze oznaczenie),
 • Ф - trioda-pentoda,
 • Е - elektronowy wskaźnik dostrojenia ("magiczne oko"),
 • Ц - dioda prostownicza sieciowa lub kenotron,
 • И - heksoda lub oktoda,
 • ВД - prostownicza dioda,
 • ВХ - prostownicza duodioda.

W przypadku mechanotronów powyższy element oznaczenia jest poprzedzony literą М (МУ - dla lamp z przesunięciem kątowym).

3. LICZBA (jedno- lub dwucyfrowa) - określa kolejny numer typu lampy.

4. LITERA (jeśli występuje) - określa sposób wykonania lampy:

 • С - lampa z balonem szklanym,
 • П - lampa paluszkowa (miniaturowa, o średnicy do 22 mm),
 • Г - lampa subminiaturowa (średnica ponad 10,2 mm),
 • Б - lampa subminiaturowa (średnica ponad 8 mm do 10,2 mm),
 • А - lampa subminiaturowa (średnica 5-8 mm),
 • Р - lampa subminiaturowa (średnica poniżej 5 mm),
 • Ж - lampa tzw. "żołędziowa",
 • К - lampa z balonem ceramicznym,
 • Л - lampa o cokole z kluczem (loktalowa),
 • М - lampa z balonem szklanym małogabarytowym (starsze typy),
 • Д - lampa bocznostykowa,
 • Н - nuwistor.

Brak litery oznacza lampę z balonem metalowym.
W lampach obrazowych literą na tej pozycji określa się typ luminoforu.

5. LITERA (jedna lub dwie - opcjonalnie po kresce) - oznacza lampy do zastosowań specjalnych:

 • В - lampa o zwiększonej mechanicznej trwałości i niezawodności,
 • Е - lampa o zwiększonej długowieczności (5000 godzin i więcej),
 • Д - lampa o szczególnie wysokiej długowieczności (10000 godzin i więcej),
 • И - lampa, przeznaczona do pracy w trybie impulsowym,
 • К - Lampa o zwiększonej mechanicznej trwałości i niezawodności z podniesioną odpornością na wibracje,
 • Р - lampa o zwiększonej mechanicznej trwałości i niezawodności (lepsza niż B).

Przykłady:
6С4С - trioda żarzona napięciem 6,3 V (balon szklany),
6П14П-ЕВ - miniaturowa pentoda końcowa żarzona napięciem 6,3 V o zwiększonej długowieczności, mechanicznej trwałości i niezawodności.

Z mniej znanych lamp radzieckich (rosyjskich) oznaczanych po nowemu można wyróżnić:

 • lampy generacyjne (np. nadawcze) - oznaczenia literowo-liczbowe: Г... nadawcze (o częstotliwości do 25 MHz - starsze typy), ГИ... nadawcze (impulsowe), ГМ...modulacyjne, ГМИ... modulacyjne impulsowe, ГК... nadawcze (do 25 MHz), ГУ... nadawcze (25 - 600 MHz), ГС... nadawcze (powyżej 600 MHz), ГП... regulacyjne - stosowane w stabilizatorach napięcia, ГПИ... regulacyjne impulsowe,
 • lampy prostownicze wielkiej mocy - В...,
 • stabilitrony - СГ...,
 • baretery - СТ...,
 • lampy elektrometryczne - ЭМ...,
 • gazotrony - ГГ..., ГР...,
 • tyratrony - ТГ..., ТГИ..., ТХ..., МТХ...,
 • ignitrony - И...,
 • fotokomórki - Ф..., fotopowielacze - ФЭУ...,
 • liczniki Geigera - СБМ..., СБТ..., СИ...,
 • lampy mikrofalowe: klistrony - К..., КУ..., КИУ...; magnetrony - МИ...; amplitrony - МУ..., МИУ...; lampy o fali postępującej - УВ..., УВИ...; lampy o fali wstecznej - ОВ..., ОВС ... .

Liczba oznacza zazwyczaj numer seryjny lampy. Ewentualna litera na końcu oznacza wymuszone chłodzenie lampy : А - wodą, Б - wymuszone powietrzem, К - kontaktowe, П - poprzez odparowanie wody, brak litery - swobodne powietrzem.
Przykład: ГУ-27Б - lampa nadawcza od 25 do 600 MHz, o numerze seryjnym 27, chłodzenie wymuszone powietrzem.

Oznaczenia lamp japońskich (wersje z użyciem alfabetu łacińskiego)[edytuj | edytuj kod]

Stare oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia japońskie stosowane w latach 1941-1951 składały się niżej opisanych liter i cyfr[1].

1. Litera określająca przeznaczenie lampy:

 • U - ogólnego przeznaczenia,
 • K - prostownicza,
 • E - wskaźnik dostrojenia.

2. Litera określająca typ cokołu:

 • V - 4-nóżkowy,
 • X - S/ST, 4-nóżkowy,
 • Y - S/ST, 5-nóżkowy,
 • Z - S/ST, 6-nóżkowy,
 • T - ST duży, 7-nóżkowy,
 • t - ST mały, 7-nóżkowy,
 • S - Oktalowy (szkło/metal),
 • x - "peanut" (mały), 4-nóżkowy,
 • y - "peanut" (mały), 5-nóżkowy,
 • N - lampa bezcokołowa.

3. Liczba (po kresce) określająca numer porządkowy albo oznaczenie literowo-liczbowe według amerykańskiego systemu RETMA - p. wyżej.
4. Litera (opcjonalnie).

Przykłady. UY-47B oznacza lampę ogólnego przeznaczenia (pentodę) , o cokole S/ST, 5-nóżkowym. Natomiast EZ-6G5 oznacza wskaźnik dostrojenia (magiczne oko) , o cokole S/ST, 6-nóżkowym, będący odpowiednikiem lampy 6G5 (RETMA).

Nowe oznaczenia (system JIS)[edytuj | edytuj kod]

System oznaczeń Japanese Industrial Standard (JIS) funkcjonujący od 1951 r. składa się z kombinacji liter i cyfr.[2]

1. Liczba określa w przybliżeniu napięcie żarzenia.
2. Litera określająca typ cokołu:

 • D - subminiaturowy,
 • G - oktalowy,
 • L - loktalowy,
 • M - miniaturowy 7-nóżkowy,
 • N - nuwistor,
 • R - miniaturowy 9-nóżkowy,
 • X - 4-nóżkowy,
 • Y - 5-nóżkowy,
 • Z - 6-nóżkowy,
 • W - 7-nóżkowy,
 • T - 7-nóżkowy (duży),
 • B - inny.

3. Litera (po kresce)- oznacza rodzaj i/lub przeznaczenie lampy:

 • L - trioda z wsp. wzmocnienia μ <30,
 • H - trioda z μ >30,
 • A - trioda mocy,
 • R - tetroda lub pentoda o stałym nachyleniu charakterystyki,
 • V - tetroda lub pentoda o zmiennym nachyleniu charakterystyki,
 • B - tetroda mocy (strumieniowa),
 • P - pentoda mocy,
 • C - lampa przemiany częstotliwości,
 • D - dioda detekcyjna,
 • K - dioda prostownicza (kenotron),
 • G - lampa prostownicza gazowana,
 • E - wskaźnik dostrojenia ("magiczne oko").

4. Liczba określająca numer porządkowy, w przypadku lamp prostowniczych liczba nieparzysta oznacza prostownik półokresowy, natomiast parzysta - pełnookresowy.

Przykłady. 6Z-E1 - lampa żarzona napięciem 6,3 V, o cokole 6-nóżkowym, wskaźnik dostrojenia. 6W-C5 - lampa żarzona napięciem 6,3 V, o cokole 7-nóżkowym, przeznaczona do przemiany częstotliwości.

System Mazda[edytuj | edytuj kod]

Brytyjski[edytuj | edytuj kod]

System ten składa się z liczby, litery i liczby[3]. Nie należy go mylić z systemami amerykańskimi (p. wyżej).

1. Liczba - określa napięcie/prąd żarzenia:
1 - 1,4 V (równolegle lub szeregowo)
6 - 6,3 V (równolegle lub szeregowo)
10 - 0,1 A (szeregowo)
20 - 0,2 A (szeregowo)
30 - 0,3 A (szeregowo)

2. Litera (jedna lub dwie) - określa rodzaj lampy:
C - lampa przemiany częstotliwości
D - dioda detekcyjna
F - tetroda lub pentoda wzmacniająca napięciowa
K - tyratron
L - trioda wzmacniająca napięciowa
M - wskaźnik dostrojenia
P - tetroda lub pentoda wyjściowa
U - lampa prostownicza półokresowa (UU - pełnookresowa)

3. Liczba - określa numer porządkowy.

Przykłady oznaczeń:
6P15 oznacza lampę o żarzeniu 6,3 V będącą wyjściową tetrodą lub pentodą. Natomiast 30PL12 określa lampę podwójną o żarzeniu szeregowym prądem 0,3 A składającą się z tetrody lub pentody wyjściowej oraz triody wzmacniającej napięciowej.

Francuski[edytuj | edytuj kod]

System ten składa się z dwóch liter i 3- lub 4-cyfrowej liczby[4].

1. Litera - napięcie żarzenia:
A - 1 V
B - 2 V
D - 4 V
E - 5 V
F - 6 V
G - 7 V
2. Litera - prąd żarzenia:
W - 0,2 A i więcej
X - 0,15 A
Y - od 0,1 do 0,14 A
Z - 0,05 A
3. Pierwsze dwie cyfry - współczynnik wzmocnienia (jedna cyfra gdy wsp. jest mniejszy od 10)
4. Ostatnie dwie cyfry - rezystancja wewnętrzna w kΩ.

Przykład: DX502 oznacza lampę żarzoną napięciem 4 V i prądem 0,15 A, wsp. wzmocnienia równym 5 oraz rezystancji wewnętrznej 2 kΩ.

System firmy Philips (do 1934 r.)[edytuj | edytuj kod]

System ten składa się z litery, liczby i (opcjonalnie) litery.
1. Litera - określa prąd żarzenia:
A - od 60 do 100 mA
B - od 100 mA do 200 mA
C - od 200 mA do 400 mA
D - od 400 mA do 700 mA
E - od 700 mA do 1,25 A
F - ponad 1,25 A
2. Liczba składająca się z trzech lub czterech cyfr. Pierwsza cyfra (lub dwie pierwsze cyfry w przypadku liczby czterocyfrowej) oznacza napięcie żarzenia w woltach. Dwie ostatnie cyfry tworzące liczbę nie większą od 40 oznaczają że dana lampa jest triodą, a ta liczba określa jej współczynnik amplifikacji (wyjątek: E499 oznacza triodę o wsp. amplifikacji 99). Jeśli ta liczba jest większa od 40, to jej ostatnia cyfra oznacza:
1 - lampa elektronowa dwusiatkowa (tetroda)
2 - tetroda ekranowana wielkiej częstotliwości
3 - pentoda mocy
4 - binoda czyli dioda w połączeniu triodą, tetrodą lub pentodą
5 - tetroda wielkiej częstotliwości o zmiennym nachyleniu charakterystyki
6 - pentoda wielkiej częstotliwości
7 - pentoda wielkiej częstotliwości o zmiennym nachyleniu charakterystyki
8 - heksoda mieszająca
9 - heksoda o zmiennym nachyleniu charakterystyki
3. Litera : H, N, S lub T (opcjonalna) uzupełnia informacje o lampie, np. N - nowa wersja, S - specjalna wersja.

Przykłady oznaczeń:
A106 - trioda o wsp. amplifikacji 6, żarzenie 1V, 60 mA
C443 - pentoda mocy - żarzenie: 4V, 250 mA
E446 - pentoda wielkiej częstotliwości - żarzenie: 4V, 1,10A

System firmy Telefunken (do 1934 r.)[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenie lampy składa się z liter i cyfr[f]. Pierwszą literą jest zawsze R i oznacza lampę elektronową. Druga litera może być E, G, V lub S. Litera E oznacza lampę odbiorczą, G – lampę prostowniczą (FG - prostowniczą telewizyjną), V - wzmacniającą lampę końcową (mocy), a S – lampę nadawczą. W oznaczeniu ponadto może się znajdować też trzecia lub czwarta litera: N – oznacza, że lampa jest przeznaczona do pośredniego żarzenia z sieci, S – oznacza lampę z dodatkowymi siatkami (czyli tetrodę, pentodę itp.), Q - określa lampę prostowniczą gazowaną[g], a Z - lampę podwójną.
W części cyfrowej oznaczenia (nie dotyczy lamp nadawczych) zakodowany jest prąd i napięcie żarzenia. Ostatnia cyfra oznacza napięcie żarzenia w woltach, pozostałe przybliżony prąd żarzenia w jednostkach po 10 mA (wyjątek – gdy pierwsze cyfry to 18 przy czterocyfrowym oznaczeniu oznacza to lampę żarzoną szeregowo prądem 180 mA, napięcie wynosi wtedy zawsze 20 V, a ostatnie dwie cyfry zazwyczaj nie oznaczają napięcia żarzenia). Opcjonalnie oznaczenie lampy może być zakończone małymi literami (m.in. bi oznacza bifilarne nawinięcie włókna żarzenia, d - zacisk na cokole /np. wyprowadzenie siatki osłonowej/, n - trioda o niskiej pojemności międzyelektrodowej, s - żarzenie szeregowe, t - stary typ cokołu, w - cokół z dwustronnymi zaciskami).
Przykłady:
RE034 – trioda żarzona bateryjnie napięciem 4 V, prąd żarzenia około 30 mA.
RES664d – lampa wielosiatkowa (pentoda) żarzona bateryjnie napięciem 4 V, prąd żarzenia około 0,6 A, z zaciskiem na cokole.
REN904 – trioda żarzona sieciowo napięciem 4 V, prąd żarzenia około 1A.
RGN1054 – dioda prostownicza żarzona sieciowo napięciem 4 V
RENS1884 – lampa wielosiatkowa (pentoda) żarzona z sieci szeregowo prądem 180 mA

W przypadku lamp nadawczych oznaczenie składa się z liter RS oraz grupy cyfr[h]. W przypadku grupy trzycyfrowej pierwsza cyfra oznacza sposób chłodzenia: od 1 do 3 - różne (stare oznaczenia), 5 - wodne, 6 - powietrzne naturalne, 7 - powietrzne wymuszone, 8 - z odparowaniem wody. W przypadku grupy czterocyfrowej pierwsza cyfra od 1 do 4 określa wykonanie obudowy lampy jako metalowo-ceramiczne lub metalowo-szklano-ceramiczne. Dwie ostatnie cyfry oznaczają bieżący numer typu lampy a także liczbę elektrod (do 79 - triody, od 80 - tetrody i pentody).
Przykład: RS 782 - lampa nadawcza o chłodzeniu powietrznym wymuszonym, tetroda, o numerze bieżącym 82.

System firmy Tungsram (do 1934 r.)[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia odbiorczych lamp elektronowych firmy Tungsram składają się z maksymalnie trzech liter i trzy- lub czterocyfrowej liczby[5].

 • Litera (Litery) oznacza typ lampy elektronowej, np.:

A - żarzenie pośrednie (tylko jako pierwsza litera w oznaczeniu dwu- lub trzyliterowym)
D - dioda detekcyjna
DD - podwójna dioda
DG - lampa dwusiatkowa
DS - dioda-pentoda
G - trioda uniwersalna
HP - pentoda w .cz.
HR - trioda w.cz.
L - trioda mocy
MH - heksoda mieszająca
MO - oktoda mieszająca
P - trioda mocy
PP - pentoda mocy
PV - prostownik pełnookresowy
V - prostownik połówkowy
R - trioda o dużym wsp. wzmocnienia
S - tetroda

 • Liczba :

a) pierwsza cyfra (lub dwie pierwsze cyfry) oznacza napięcie żarzenia w V,
b) pozostałe cyfry oznaczają w przybliżeniu prąd żarzenia w dziesiątkach mA,
d) ostatnia cyfra określa nr kolejny typu np. HP 4100 i HP4101.
Przykłady:
HP4101 - pentoda w.cz. (HP); żarzenie: 4 V, 1 A (100x10 mA); nr kolejny typu 1
PV4200 - prostownik pełnookresowy (PV); żarzenie: 4 V, 2 A
AS4100 - tetroda (S); żarzenie pośrednie (A): 4 V, 1 A

Oznaczenia lamp firmy Marconi-Osram (GEC)[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia lamp odbiorczych tej firmy składają się z grupy liter (od 1 do 4), liczby oraz ewentualnie litery.
Litery znajdujące się na początku mają następujące znaczenie:
A - lampa do zastosowań przemysłowych
B - podwójna trioda
D - dioda
GU - dioda gazowana prostownicza
GT - tyratron
H - trioda w.cz.
KT - tetroda strumieniowa
L - trioda m.cz.
MU - pośrednio żarzona dioda prostownicza
N - pentoda wyjściowa
P - trioda wyjściowa małej mocy (do 3 W)
PT - trioda wyjściowa średniej mocy (3 - 6 W)
PX - trioda wyjściowa dużej mocy (9 - 25 W)
QP - podwójna pentoda do układów push-pull
S - Tetroda
U - dioda prostownicza
VS - tetroda ze zmiennym nachyleniem charakterystyki
W - pentoda ze zmiennym nachyleniem charakterystyki
X - lampa przemiany częstotliwości (trioda, heksoda, heptoda, oktoda)
Y - wskaźnik strojenia
Z - pentoda w.cz.
Liczba jedno- lub dwucyfrowa oznacza numer kolejny typu. Jeśli wystąpi liczba trzycyfrowa, to pierwsza cyfra oznacza napięcie żarzenia.
Litera kończąca oznaczenie informuje o odmiennym wykonaniu lampy.
Przykłady:
KT66 - tetroda strumieniowa o numerze typu 66
PX4 - trioda końcowa dużej mocy
L410 - trioda m.cz, napięcie żarzenia 4 V

Oznaczenia niemieckich lamp wojskowych[edytuj | edytuj kod]

Lampy te, pochodzące z czasów II wojny światowej lub wcześniejszych, posiadają oznaczenia literowo-liczbowe[6].

Lampy wojsk lądowych i marynarki wojennej[edytuj | edytuj kod]

Lampy przeznaczone dla tego rodzaju wojsk określa pierwsza litera oznaczenia - R (Reichswehr). Druga litera informuje o przeznaczeniu lampy - D - lampa na fale dekametrowe (krótkie), G - lampa prostownicza, K - lampa obrazowa, L - lampa mocy (głośnikowa) lub nadawcza, V - lampa wzmacniająca. Liczba, będąca kolejnym (trzecim) elementem oznaczenia oznacza napięcie żarzenia np. 2.4 - 2,4 V, 12 - 12 V. Czwarty element (litera) określa konstrukcję lampy: A - elektronowy wskaźnik strojenia, D - lampa prostownicza pełnookresowa, G - lampa prostownicza półokresowa, H - heksoda, L - lampa o sterowaniu prędkości elektronów, M - magnetron, P - pentoda, T - trioda. Ostatnim elementem oznaczenia jest liczba określająca współczynnik amplifikacji. Przykład: RV12P2000 oznacza lampę typu wojskowego, wzmacniającą pentodę o napięciu żarzenia 12 V, o wsp. amplifikacji 2000.

Wojskowe lampy lotnicze[edytuj | edytuj kod]

Lampy lotnicze posiadają oznaczenie zaczynające się od litery L (Luftwaffe). Druga litera oznacza: B - lampa obrazowa, D - lampa nadawcza na fale dekametrowe (krótkie), F - lampa światłoczuła np. fotokomórka, G - lampa prostownicza (dioda), K - stabilitron, M - Magnetron, S - lampa nadawcza na długość fali powyżej 1 metra (UKF), V - lampa wzmacniająca na długość fali powyżej 1 metra (UKF). Liczba oznacza numer kolejny typu. Przykład: LD2 jest lotniczą lampą nadawczą na fale krótkie.

Oznaczenia lamp produkcji czechosłowackiej (Tesla)[edytuj | edytuj kod]

W Czechosłowacji po II wojnie światowej oprócz systemu europejskiego funkcjonował system oznaczeń przedsiębiorstwa Tesla. System ten (dla lamp odbiorczych, wzmacniających i prostowniczych) składa się z trzech elementów: liczby, litery i liczby.

 1. liczba oznaczająca przybliżone napięcie żarzenia,
 2. litera (jedna lub dwie) która oznacza rodzaj lampy, dokładnie tak jak w systemie europejskim,
 3. liczba dwucyfrowa, w której pierwsza cyfra określa typ cokołu, a druga - kolejny numer produkcyjny. Typy cokołów to: 1 - oktalowy, 2 - loktalowy, 3 - heptalowy (miniaturowy), 4 - nowalowy (miniaturowy), 5 - dziewięciokołkowy o średnicy 25 mm, 9 - lampa subminiatorowa z lutowanymi wyprowadzeniami.

Przykład: 6CC42 - lampa o napięciu żarzenia 6,3 V, podwójna trioda, cokół nowalowy (miniaturowy).

Oznaczenia stabilitronów firmy Stabilovolt[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia stabilitronów czyli stabilizatorów napięcia tej firmy składają się z grupy liter STV (skrót nazwy Stabilovolt), dwóch grup cyfr rozdzielonych kreską ułamkową - pierwsza grupa oznacza napięcie robocze (znamionowe) w V, druga grupa określa maksymalny prąd roboczy w mA. Dla przykładu oznaczenie STV 150/60 określa stabilitron firmy Stabilovolt o znamionowym napięciu roboczym 150 V oraz maksymalnym prądzie roboczym 60 mA.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Opisane tutaj systemy oznaczeń nie zawsze były przez producentów lamp ściśle przestrzegane, toteż dokonaną za ich pomocą identyfikację należy traktować jako przybliżoną.
 2. Oznaczenie lamp elektronowych firmy Tungsram w systemie europejskim poprzedza litera T np. TAF7 zamiast AF7.
 3. Oznaczenie czterocyfrowe jest stosowane w przypadku lamp do użytku profesjonalnego.
 4. W przypadku oznaczenia trzycyfrowego zaczynającego się od cyfry 1 rodzaj cokołu określa druga cyfra np. EF184 - cokół nowalowy.
 5. Od 1944 r. w miejsce tego systemu wprowadzono oznaczenia czterocyfrowe (zaczynające się od 5500) nie dające bezpośrednio żadnych informacji o lampie.
 6. Wczesne lampy tej firmy (produkowane w latach 1918-1927) posiadały oznaczenie cyfrowe niezgodne z opisanymi tu zasadami (np. RE1, RE2, RE11, RE20). Oznaczanie zgodne z nimi rozpoczyna się od lampy RE034. Również wczesne lampy typu RFG, RG, RV oraz RS posiadały oznaczenie numerowe seryjne nie dające żadnych informacji o lampie.
 7. Lampy prostownicze gazowane RGQ, RGQZ, and RSQ są oznaczane dwoma liczbami , np. RSQ7,5/2,5. W tym przypadku, pierwsza liczba określa napięcie anodowe w kV, a druga prąd anodowy w A, t. j. 7,5 kV i 2,5 A.
 8. Ten sposób oznaczania lamp nadawczych był stosowany jeszcze wiele lat po roku 1934.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Leonard Niemcewicz, Lampy elektronowe i półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie IV zmienione, Warszawa 1975
 • Czesław Klimczewski, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie VII zmienione i uzupełnione, Warszawa 1973
 • Praca zbiorowa, Atlas Lamp Elektronowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie I, Warszawa 1961
 • Andrzej Siekierski, Atlas Lamp Nadawczych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie I, Warszawa 1965
 • Bohdan Paszkowski (red.), Poradnik Inżyniera Elektronika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydanie I, Warszawa 1971
 • Philips Pocketbook 1970
 • Б.В.Кацнельсон, А.С.Ларионов, Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги, Энергоиздат, 1981
 • Гендин Г. С., Всё о радиолампах, Горячая линия-Телеком, 2002
 • Beier W. (red.), Röhrentaschenbuch, Fachbuchverlag GmbH, Leipzig 1953
 • Příruční katalog elektronek Tesla Rožnov, 1960

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]