Przejdź do zawartości

Szablon:Cytuj stronę

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Ten szablon używany jest do cytowania źródeł w Wikipedii. Używany w odniesieniu do stron internetowych.

Jeśli tłumaczysz artykuł z angielskiego i korzystasz z szablonu {{cite web}}, możesz skorzystać z konwertera, który tłumaczy nazwy pól.

Użycie

Zalecane
{{Cytuj stronę |url = |tytuł = |nazwisko = |imię = |autor = |autor link = |data = |rok = |miesiąc = |praca = |opublikowany = |oznaczenie = |strony = |język = |archiwum = |zarchiwizowano = |id = |cytat = |data dostępu = 2024-06-18}}
Podstawowa wersja z aktualną datą
{{Cytuj stronę |url = |tytuł = |autor = |opublikowany = |data = |język = |data dostępu = 2024-06-18}}
Pełne
{{Cytuj stronę |url = |tytuł = |nazwisko = |imię = |autor = |autor link = |nazwisko2 = |imię2 = |autor2 = |autor link2 = (...) |nazwisko5 = |imię5 = |autor5 = |autor link5 = |data = |rok = |miesiąc = |praca = |opublikowany = |oznaczenie = |strony = |język = (...) |archiwum = |zarchiwizowano = |id = |cytat = |data dostępu = 2024-06-18 |odn = }}

Wymagane parametry

 • url: URL do źródła.
 • Jeśli URL zawiera znaki kolidujące z kodem Wikipedii, należy je zastąpić encjami HTML
np. „|” → &#124;, „[” → &#91;, „]” → &#93;, „{” → &#123;, „}” → &#125;, „<” → &#60;, „>” → &#62;
np. zamiast http://www.pl/tekst[22222].html wstawić należy http://www.pl/tekst&#91;22222&#93;.html
Można też użyć szablon {{Cytuj}}, w którym ww. znaki działają prawidłowo.
 • w przypadku zarchiwizowanej strony (zob. parametr archiwum) należy podać oryginalny link lub słowo „brak”
 • tytuł: Tytuł źródła.

Parametry opcjonalne

 • autor: Autor cytowanego źródła;
  • nazwisko i imię – zamiast autor tworzy nazwisko oraz imię;
  • autor link – działa zarówno z autor, jak i z nazwisko i imię. Tworzy link do odp. artykułu.
 • autorn: Drugi-piąty autor;
  • nazwiskon i imięn – zamiast autorn tworzy nazwiskon oraz imięn;
  • autor linkn – działa zarówno z autor, jak i z nazwisko i imię. Tworzy link do odp. artykułu.
 • data: Pełna data publikacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2024-06-18;
  • Nie znając pełnej daty, można podać argumenty rok i miesiąc.
 • data dostępu: Pełna data dostępu zapisana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2024-06-18;
 • praca: Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj;
 • opublikowany: Pierwotnie parametr przeznaczony do wskazania wydawcy witryny internetowej, obecnie w większości przypadków uzupełniany skróconym adresem URL (np. „stat.gov.pl”, „gazeta.pl” itp.; zamiast spotykanej w literaturze praktyki wskazania nazwy witryny internetowej, np. „Główny Urząd Statystyczny”, „Gazeta.pl”).
 • oznaczenie: W przypadku czasopism internetowych podać numer publikacji;
 • strony: Numery stron (najczęściej używane w publikacji PDF);
 • język: Język publikacji (używa kodów języka). Jeżeli strona ma kilka wersji językowych, można podać więcej kodów, oddzielając je znakiem odstępu, np. język = en de fr pl, co daje (ang. • niem. • fr. • pol.);
 • archiwum: adres URL archiwum strony w serwisie typu Internet Archive;
 • zarchiwizowano: Pełna data archiwizacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2024-06-18;
 • id: Podaj identyfikator dla wydawnictw internetowych z własnym identyfikatorem ISSN lub ISBN – użyj szablonu {{ISSN}} lub {{ISBN}};
 • cytat: Cytat ze strony internetowej. Może zawierać <br /> czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście „Cytat:”. Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie <br />, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru;
 • odn: Wartość tak umożliwia stosowanie przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}};
  • Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z angielskiego alfabetu (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach;
  • Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}.

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Szablon dokonuje analizy parametrów i może dodać na końcu wyniku kategorie i komunikaty informujące o wykrytych nieprawidłowościach.

Brakujące pola: nazwy pól. Nieprawidłowe pola: nazw pól. Nieznane pola: nazwy pól. Przestarzałe pola: nazwy pól. Gołe linki: nazwy pól.
Standardowe sprawdzanie wartości parametrów z użyciem {{#invoke:Sprawdź|Parametry}}.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 79 elementów)
Sprawdź autora: nazwy pól
Wykryto pewne nieprawidłowości w obrębie pól odpowiedzialnych za podawanie autorów publikacji.
 Kategoria:Szablon cytuj stronę – autorzy do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 947 elementów)

Narzędzia cytowania

Zestawienie narzędzi ułatwiających wstawianie szablonów cytowania znajduje się na stronie Wikipedia:Narzędzia cytowania.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)

Uwaga! Cześć aliasów zawiera wersję z innych języków i nie powinno się ich używać. Np. aliasy w języku angielskim ułatwiają tłumaczenie z Angielskiej Wikipedii. Niezależnie od tego zawsze lepiej jest używać form podstawowych, nie aliasów.

Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji, które pochodzi ze strony internetowej.

Parametry szablonu[Zarządzaj dokumentacją szablonu]

ParametrOpisTypStatus
URLurl

Adres URL do źródła (w przypadku zarchiwizowanej strony oryginalny link lub słowo "brak")

URLwymagany
Tytułtytuł title

Tytuł źródła

Ciąg znakówwymagany
Autorautor

Autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówsugerowany
Nazwiskonazwisko last

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
Imięimię first

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
Autor linkautor link

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. autorautor2

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
3. autorautor3

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
4. autorautor4

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
5. autorautor5

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
2. imięimię2 first

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. imięimię3 first

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. imięimię4 first

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. imięimię5 first

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwiskonazwisko2 last

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwiskonazwisko3 last

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. nazwiskonazwisko4 last

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. nazwiskonazwisko5 last

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. autor linkautor link2

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. autor linkautor link3

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. autor linkautor link4

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. autor linkautor link5

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
Datadata date

Pełna data publikacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD (np. 2017-01-21 dla 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Rokrok year

Rok publikacji (jeśli nie używamy ''data'')

Liczbaopcjonalny
Miesiącmiesiąc

Miesiąc publikacji (jeśli nie używamy ''data'')

Liczbaopcjonalny
Data dostępudata dostępu access-date

Pełna data dostępu zapisana w formacie RRRR-MM-DD (np. 2017-01-21 dla 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Wartość automatyczna
Ciąg znakówsugerowany
Pracapraca

Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwa serwisuopublikowany website

Pierwotnie parametr przeznaczony do wskazania wydawcy witryny internetowej, obecnie w większości przypadków uzupełniany skróconym adresem URL (np. „stat.gov.pl”, „gazeta.pl” itp.; zamiast spotykanej w literaturze praktyki wskazania nazwy witryny internetowej, np. „Główny Urząd Statystyczny”, „Gazeta.pl”)

Ciąg znakówsugerowany
Oznaczenieoznaczenie

Numer publikacji (w przypadku czasopism internetowych)

Ciąg znakówopcjonalny
Stronystrony page pages

Numer strony, z której pochodzi dana informacja. Jeśli więcej niż jedna, wypisujemy po przecinku.

Ciąg znakówopcjonalny
Językjęzyk language lang

Jeżeli publikacja nie jest po polsku, wpisujemy kod jej języka (np. język angielski – en). Jeżeli publikacja jest w kilku językach, wpisujemy je po spacjach (np. en de fr).

Ciąg znakówsugerowany
Archiwumarchiwum archive-url

Adres URL archiwum strony

URLopcjonalny
Data archiwizacjizarchiwizowano archive-date

Pełna data archiwizacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD (np. 2017-01-21 dla 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Idid

Identyfikator (ISSN lub ISBN)

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat quote

Cytat ze strony internetowej

Ciąg znakówopcjonalny
Odnodn

Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}.

Wartość automatyczna
tak
Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też