Szablon:Inflacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Szablon przelicza podaną kwotę pieniężną z podanego roku na wartość "obecną" na podstawie wskaźników inflacji. Wynik jest zaokrąglany do trzech cyfr (patrz {{Formatprice}}). Obliczenia są automatycznie aktualizowane przy dodawaniu nowych wskaźników do danych. Szablon dodaje przypisy.

Użycie[edytuj kod]

{{Inflacja|kod kraju|kwota|z roku}}

Patrz także parametry i przykłady.

Obsługiwane kraje:

Kod kraju Kraj Zakres lat Dane Uwagi
DE Niemcy[a] 1498-2021 {{Inflacja/DE/dataset}} Kwoty sprzed 2002 automatycznie są przeliczane na euro, inne[1]
DE-GDP Niemcy[b] 1925-2021 {{Inflacja/DE-GDP/dataset}} Inflacja CPI a GDP, w euro (jak wyżej), inne[1]
UK Wielka Brytania[c] 1209-2020 {{Inflacja/UK/dataset}} Inne[2]
UK-GDP Wielka Brytania[d] 1700-2021 {{Inflacja/UK-GDP/dataset}} Inflacja CPI a GDP, inne[2]
US Stany Zjednoczone[e] 1634-2021 {{Inflacja/US/dataset}} Inne[3]
US-GDP Stany Zjednoczone[f] 1790-2022 {{Inflacja/US-GDP/dataset}} Inflacja CPI a GDP, inne[3]

Opis parametrów[edytuj kod]

 • | 1 = (kod kraju), wymagany - kod kraju z którego zostaną pobrane dane inflacyjne. Obsługiwane kraje podane są w tabelce powyżej
 • | 2 = (kwota), wymagany - kwota do przeliczenia. Może być podana w polskim formacie, albo amerykańskim (w drugim przypadku nie może posiadać innych separatorów poza separatorem dziesiętnym w postaci kropki - jeśli liczba będzie zawierać równocześnie przecinek i kropkę, zostanie ucięta na jednym z tych separatorów [drugim w kolejności]). Patrz także porady (podawanie kwot z dużą ilością cyfr)
 • | 3 = (z roku), wymagany - rok z którego pochodzi kwota. Musi być co najmniej większa lub równa dolnej granicy zakresu lat danych inflacji z podanego kraju (patrz tabela powyżej).
 • | wywołanie = nie, opcjonalny - przy wartości nie nie dodaje przypisu z wywołaniem szablonu
 • | bezkat = , opcjonalny - przy niepustej wartości nie dodaje kategorii technicznej
 • | fmt = raw, opcjonalny - zostanie zwrócona tylko niesformatowana wartość liczbowa, pozostałe elementy można dodać przez: {{Inflacja/waluta|kod kraju}}, {{Inflacja/rok|kod kraju}} i {{Inflacja-przypis|kod kraju}} ({{Inflacja-przypis|kod kraju|kwota|z roku}})

Przykłady[edytuj kod]

Użycie poprawne[edytuj kod]

Szczególne przypadki (mogą pojawić się ostrzeżenia):

Czasami może się zdarzyć, że dane inflacji kraju mogą nie być aktualizowane przez jakiś czas, wtedy powyższy przykład wygeneruje komunikat o potrzebie aktualizacji danych kraju (w wyglądzie podobny do tego poniżej)
 • {{Inflacja|DE|100|2025|bezkat=tak}} → ok. 100 EUR w 2025[a]
Data z przyszłości

Ostrzeżenia będą widoczne na stronie podglądu edycji w przestrzeni głównej (artykułów), w pozostałych komunikat będzie widoczny od razu na stronie. Dodana zostanie także kategoria techniczna.

Błędne wywołania[edytuj kod]

Wpisanie nieprawidłowych parametrów lub błąd w obliczeniach spowoduje zwrócenie linku NaN, z dodanym komunikatem i kategorią techniczną (patrz opis ostrzeżeń akapit wyżej).

Błąd wewnętrzny[edytuj kod]

W przypadku wewnętrznego błędu zostanie zwrócony komunikat podobny do tego poniżej, zostanie także dodana kategoria techniczna:

{{Inflacja}} Błąd wewnętrzny: | 1 = DE, {{formatprice|(2 = {{{2}}}) * {{Inflacja/DE|3 = {{{3}}}}}}}

Porady[edytuj kod]

Inflacja CPI a GDP[edytuj kod]

Inflacja na podstawie CPI (wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych) bierze pod uwagę konsumentów i ich codzienne koszty utrzymania[4] (opiera się na statystycznym koszyku zakupów), nie uwzględnia ona niektórych wydatków[5]. CPI należy użyć przy[6]:

 • cenach importowanych dóbr (GDP ich nie uwzględnia)

Inflacja oparta o GDP (deflator PKB) bierze pod uwagę zarówno konsumentów jak i wydatki rządowe, oraz inne instytucje dostarczające towary i usługi konsumentom[6][4]. GDP należy użyć przy[5]:

Podawanie kwot z dużą ilością cyfr lub zer[edytuj kod]

Jeśli kwota do przeliczenia zawiera dużą ilość cyfr lub zer, to można podać ją w postaci sformatowanej (w formacie polskim). Ostatecznie można ją zaokrąglić do co najmniej czterech cyfr znaczących i podać w postaci wykładniczej: 1.1e6 (1.1e+6) lub 1.1*10^6 (1,1 mln; także w polskim formacie). Przykłady:

Błędy[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Kategorie techniczne[edytuj kod]

Używane szablony[edytuj kod]

Szablon inflacji do obliczenia wskaźnika inflacji dla danego kraju używa następujących podszablonów:

 • Inflacja/kod kraju - obliczenie wskaźnika
 • Inflacja/kod kraju/dataset - dane inflacji
 • {{Inflacja/rok}} - zakres lat z danych

Inne podszablony:

Lista szablonów inflacji.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)[edytuj kod]

Przelicza wartość podanej kwoty z danego roku na wartość współczesną

Parametry szablonu[Zarządzaj dokumentacją szablonu]

Dla tego szablonu preferowane jest formatowanie parametrów w linii.

ParametrOpisTypStatus
kod kraju1

Dwuliterowy kod państwa (DE/UK/US). Patrz strona Szablon:Inflacja

Sugerowane wartości
DE UK US DE-GDP UK-GDP US-GDP
Przykład
DE
Liniawymagany
kwota2

Kwota do przeliczenia (jeśli jest w formacie amerykańskim, nie może zawierać innych separatorów niż separator dziesiętny [kropka])

Przykład
12000.2
Liczbawymagany
z roku3

Rok, z którego kwota pochodzi. Musi być co najmniej w dolnym zakresie danych dla danego kraju (patrz strona Szablon:Inflacja)

Przykład
1962
Datawymagany
bez kategoriibezkat

Jeśli parametr nie jest pusty, nie dodaje strony przy wystąpieniu błędu do kategorii błędów szablonu inflacji

Sugerowane wartości
tak
Przykład
tak
Ciąg znakówopcjonalny
wywołanie przypisuwywołanie

Jeśli ma wartość "nie", nie tworzy przypisu z wywołaniem szablonu

Sugerowane wartości
nie
Przykład
nie
Ciąg znakówopcjonalny
formatfmt

Podanie wartości "raw" zwróci wyłącznie niesformatowany wynik obliczeń

Sugerowane wartości
raw
Przykład
raw
Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też[edytuj kod]

Uwagi[edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i Wartość obliczana na podstawie danych inflacji Niemiec, z automatycznym przeliczeniem marek na euro (jeśli kwota jest sprzed roku 2002):
 2. Wartość obliczana na podstawie danych inflacji Niemiec, z automatycznym przeliczeniem marek na euro (jeśli kwota jest sprzed roku 2002):
 3. a b Wartość obliczana na podstawie danych inflacji Wielkiej Brytanii:
  • 1209 do lat obecnych: MeasuringWorth, The Annual RPI and Average Earnings for Britain, 1209 to Present (New Series) - UK Retail Price Index (ang.)
 4. Wartość obliczana na podstawie danych inflacji Wielkiej Brytanii:
 5. a b Wartość obliczana na podstawie danych inflacji Stanów Zjednoczonych:
 6. Wartość obliczana na podstawie danych inflacji Stanów Zjednoczonych:

Przypisy[edytuj kod]

 1. a b Konwersje:
  • 2002 - zastąpienie marki przez euro, kurs wymiany: 1,95583 marki za 1 euro
   • Automatyczne przeliczenie jest dokonywanie dla lat sprzed 2002. Jeśli kwota z 2002 (lub lat późniejszych) jest w markach, należy samemu podzielić kwotę w wywołaniu szablonu przez kurs wymiany (wystarczy dodać za kwotą /1.95583)
  • 1924 - wprowadzenie marki Rzeszy (Reichsmark), przelicznik 1:1

  Do przeliczenia ręcznego[edytuj kod]

  Poza konwersją innych walut na markę (dla kwot sprzed 1876), w większości sytuacji nie ma potrzeby uwzględniać pozostałych przypadków (1876-1990).

 2. a b Konwersje: Brak.

  Inne[edytuj kod]

  W 1971 nastąpiła decymalizacja.

  Pomocne informacje:

 3. a b Konwersje: Brak.
  Pomocne informacje:
 4. a b Bureau of Labor Statistics > Consumer Price Index > About > Questions & Answers: 15. Is the CPI the best measure of inflation? [online], www.bls.gov [dostęp 2021-06-22] (ang.).
 5. a b GUS zaniża inflację? Ekonomiści mBanku mówią, jak jest - Dlaczego w koszyku nie ma X? [online], Business Insider, 6 września 2018 [dostęp 2021-06-21], Cytat: Inflacja dotyczy z definicji dóbr konsumpcyjnych (...). Z tego względu koszyk inflacyjny nie obejmuje aktywów finansowych, zakupionych na własność mieszkań, ziemi rolnej i budowlanej czy dzieł sztuki. (pol.).
 6. a b Michał Gamrot, Analiza porównawcza konkurencyjnych mierników inflacji w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego na przykładzie Japonii i USA, „Gospodarka w praktyce i teorii” (2 (35)), 2014, s. 23-24, 26, ISSN 1429-3730 [dostęp 2021-06-22] (pol.).