Przejdź do zawartości

Szablon:Sigma-Aldrich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

nazwa (nr ID) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck). [dostęp data dostępu].

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie[edytuj kod]

Wersja podstawowa
{{Sigma-Aldrich|numer= |marka= |nazwa= |wynik= |data dostępu=2024-06-22}}
Wersja pełna
{{Sigma-Aldrich|numer= |marka= |nazwa= |wynik= |język= |państwo= |data= |archiwum= |data archiwizacji= |data dostępu=2024-06-22}}
Wersja umieszczana w infoboksie w parametrze karta charakterystyki
{{Sigma-Aldrich|numer= |marka= |wynik=infobox |data dostępu=2024-06-22}}

Opis parametrów[edytuj kod]

Szablon służy do podawania stron Sigma-Aldrich (kart charakterystyki, katalogu produktów) jako źródła.

Parametry szablonu[Zarządzaj dokumentacją szablonu]

Dla tego szablonu preferowane jest formatowanie parametrów w linii.

ParametrOpisTypStatus
numer katalogowynumer id 1

Numer katalogowy produktu. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Liniawymagany
marka produktumarka firma 2

Marka produktu, np. „sial”, „sigald”, „mm”, „sigma”, „supelco”; widnieje w adresie strony (URL). Wielkość liter nie ma znaczenia.

Przykład
sial
Liniawymagany
nazwanazwa

Nazwa produktu.

Liniawymagany
językjęzyk

Kod języka strony lub karty charakterystyki (jeżeli inny niż „pl”). Wielkość liter nie ma znaczenia.

Przykład
pl
Liniasugerowany
państwopaństwo

Kod państwa, na obszar którego wydana została karta charakterystyki lub oferowany jest dany produkt (jeżeli inny niż „PL”). Wielkość liter nie ma znaczenia

Przykład
PL
Liniasugerowany
wynik działania szablonuwynik

Należy wpisać „karta”, jeżeli szablon ma odnosić się do karty charakterystyki, „katalog” – do katalogu produktów, „infobox” – jeżeli szablon jest umieszczony w parametrze „karta charakterystyki” w infoboksie.

Przykład
karta
Liniawymagany
data wydaniadata

Data wydania karty charakterystyki (w formacie RRRR-MM-DD).

Przykład
2021-06-30
Datasugerowany
odnośnik do wersji zarchiwizowanejarchiwum

Odnośnik (URL) do wersji zarchiwizowanej.

URLopcjonalny
data archiwizacjidata archiwizacji

Data zarchiwizowania strony dla podanego odnośnika do wersji zarchiwizowanej.

Przykład
2021-06-30
Dataopcjonalny
szablon w infoboksielink

Jeżeli szablon jest umieszczany w parametrze „karta charakterystyki” w infoboksie, należy wpisać „tak”.

Liniaprzestarzały
karta charakterystykiMSDS

Wpisanie „tak” spowoduje umieszczenie odnośnika do karty charakterystyki (domyślnie w języku polskim)

Liniaprzestarzały
data dostępudata dostępu

Data pobrania informacji ze strony (w formacie RRRR-MM-DD).

Przykład
2021-06-30
Wartość automatyczna
{{subst:CURRENTYEAR}}-{{subst:CURRENTMONTH}}-{{subst:CURRENTDAY2}}
Datasugerowany

Przykład[edytuj kod]

Parametry takie jak numer, marka, język i państwo mogą być najłatwiej znalezione w adresie (URL) strony. Na poniższych przykładach:

  • https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/sigald/185434
  • https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/sds/sigald/185434

wartość parametru numer to 185434, parametru marka to sigald, parametru państwo to PL, a parametru język to pl (w tym przypadku wypełnienie parametrów język i państwo nie jest wymagane).

Przypis do substancji w katalogu produktów[edytuj kod]

{{Sigma-Aldrich|numer=185434|marka=sigald|nazwa=1,1,2,2-Tetrachloroethane |wynik=katalog |data dostępu=2021-06-20}}

Przypis do karty charakterystyki substancji[edytuj kod]

{{Sigma-Aldrich|numer=185434|marka=sigald|nazwa=1,1,2,2-Tetrachloroetan |wynik=karta |data=2019-10-26 |data dostępu=2021-06-20}}

{{Sigma-Aldrich|numer=185434|marka=sigald|nazwa=1,1,2,2-Tetrachloroethane |wynik=karta |język=en |państwo=US |data=2021-04-18 |data dostępu=2021-06-20}}

{{Sigma-Aldrich|numer=185434|marka=sigald|nazwa=1,1,2,2-Tetracloroetano |wynik=karta |język=es |państwo=ES |data=2019-10-29 |data dostępu=2021-06-20}}

Odnośnik do karty charakterystyki umieszczany w infoboksie[edytuj kod]

Przykład użycia szablonu w {{s|Związek chemiczny infobox}}
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2021-06-20]

{{Sigma-Aldrich|numer=185434|marka=sigald|wynik=infobox |data dostępu=2021-06-20}}

Wersja zarchiwizowana[edytuj kod]

Istnieje możliwość podania adresu do zarchiwizowanej wersji karty charakterystyki lub strony produktu poprzez wypełnienie parametru archiwum (w przypadku braku automatycznego uzupełnienia daty archiwizacji, również parametru data archiwizacji). Należy zwrócić jednak uwagę na to, że strona Sigma-Aldrich automatycznie wybiera język i państwo na podstawie lokalizacji użytkownika, dlatego też strony zarchiwizowane przez serwisy takie jak Wayback Machine będą archiwizowały wyłącznie wersje językowe odpowiadające lokalizacji ich serwerów (zazwyczaj Stany Zjednoczone).

Data wydania karty charakterystyki[edytuj kod]

Przy wypełnianiu parametru data należy zwrócić uwagę na poprawność daty. Właściwa data podana jest jako „Revision Date” lub „Aktualizacja”, natomiast „Print Date” lub „Wydrukowano dnia” oznacza datę wygenerowania karty charakterystyki (zazwyczaj będzie to bieżąca data).

Poprawna wersja karty charakterystyki[edytuj kod]

W części przypadków, mimo możliwości wybrania danego języka karty charakterystyki, karta w tym języku nie istnieje na stronie. Wówczas w nagłówku karty charakterystyki umieszczona będzie informacja „GENERIC EU MSDS – NO COUNTRY SPECIFIC DATA – NO OEL DATA”. Należy wówczas sprawdzić, czy w adresie strony znajduje się fragment /PL/pl/sds/, a jeśli pomimo poprawnego adresu strony zostaje się przekierowanym do karty charakterystyki z podaną wyżej informacją, należy posłużyć się inną kartą charakterystyki lub odpowiednio zmienić parametr język, aby odpowiadał rzeczywistej zawartości karty charakterystyki.

Błędy[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronie dyskusji Projektu Chemia lub w Kawiarence technicznej.