Szablon:Związek chemiczny infobox

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Ten infoboks może być wstawiany do szeregu artykułów chemicznych. W zależności od tego, jakiego rodzaju substancję chemiczną opisuje artykuł, sposób umieszczania infoboksu może być nieco odmienny. Możesz przejść do instrukcji wstawiania infoboksu klikając na jeden z przycisków poniżej.

związek chemiczny polimer prosty jon / grupa funkcyjna mieszanina*
* tylko w szczególnych przypadkach i tylko dla mieszanin kilku związków, np. mieszaniny izomerów etc.

Istnieją również osobne infoboksy, które należy umieszczać w poniższych przypadkach:

W razie wątpliwości lub pytań, możesz napisać na stronie dyskusji Projektu Chemia.

Błędy[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronach dyskusji Projektu Chemia lub dyskusji Projektu Infoboksy.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)[edytuj kod]


{{{nazwa}}}
[[Plik:{{{1. grafika}}}|120x240px|{{{opis 1. grafiki}}}|alt={{{tekst alt. 1. grafiki}}}]] [[Plik:{{{2. grafika}}}|120x240px|{{{opis 2. grafiki}}}|alt={{{tekst alt. 2. grafiki}}}]]
{{{opis 1. grafiki}}} {{{opis 2. grafiki}}}
[[Plik:{{{3. grafika}}}|180x240px|{{{opis 3. grafiki}}}|alt={{{tekst alt. 3. grafiki}}}]]
{{{opis 3. grafiki}}}
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
konst.

{{{nazwa konstytucyjna}}}

podst.

{{{nazwa podstawnikowa}}}

addyt.

{{{nazwa addytywna}}}

wodor.

{{{nazwa wodorowa}}}

Inne nazwy i oznaczenia
półsyst.

{{{nazwa półsystematyczna}}}

Stocka

{{{nazwa Stocka}}}

farm.

{{{nazwy farmaceutyczne}}}

inne

{{{inne nazwy}}}

Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

{{{wzór sumaryczny}}}

Inne wzory

{{{inne wzory}}}

Masa molowa

{{{masa molowa}}} g/mol

Wygląd

{{{wygląd}}}

Minerały

{{{minerały}}}

Monomery

{{{monomery}}}

Struktura meru

{{{struktura meru}}}

Identyfikacja
Numer CAS

{{{numer CAS}}}

PubChem

{{{PubChem}}}

DrugBank

{{{DrugBank}}}

SMILES
{{{SMILES}}}
InChI
InChIKey
Właściwości
Gęstość
{{{gęstość}}} g/cm³ ({{{g warunki niestandardowe}}}){{{gęstość źródło}}}; {{{stan skupienia w podanej g}}}
Rozpuszczalnośćwodzie
{{{rozpuszczalność w wodzie}}} ({{{rww warunki niestandardowe}}}){{{rww źródło}}}
w innych rozpuszczalnikach
{{{inne rozpuszczalniki}}}
Temperatura topnienia

{{{temperatura topnienia}}} °C ({{{tt warunki niestandardowe}}}){{{tt źródło}}}

Temperatura wrzenia

{{{temperatura wrzenia}}} °C ({{{tw warunki niestandardowe}}}){{{tw źródło}}}

Temperatura sublimacji

{{{temperatura sublimacji}}} °C ({{{tsb warunki niestandardowe}}}){{{tsb źródło}}}

Temperatura rozkładu

{{{temperatura rozkładu}}} °C ({{{tr warunki niestandardowe}}}){{{tr źródło}}}

Punkt potrójny

{{{temperatura p. potrójnego}}} °C{{{tpp źródło}}}; {{{ciśnienie p. potrójnego}}}{{{cpp źródło}}}

Punkt krytyczny

{{{temperatura krytyczna}}} °C{{{tk źródło}}}; {{{ciśnienie krytyczne}}} MPa{{{ck źródło}}}; {{{gęstość krytyczna}}} g/cm³{{{gk źródło}}}

logP

{{{logP}}}

Kwasowość (pKa)

{{{kwasowość}}}

Zasadowość (pKb)

{{{zasadowość}}}

Punkt izoelektryczny

{{{punkt izoelektryczny}}}

Współczynnik załamania

{{{współczynnik załamania}}} ({{{wz warunki niestandardowe}}}){{{wz źródło}}}

Skręcalność właściwa [α]D

{{{aktywność optyczna}}}

Lepkość

{{{lepkość}}} ({{{l warunki niestandardowe}}}){{{l źródło}}}

Napięcie powierzchniowe

{{{napięcie powierzchniowe}}} ({{{np warunki niestandardowe}}}){{{np źródło}}}

Prężność pary

{{{prężność pary}}} ({{{pp warunki niestandardowe}}}){{{pp źródło}}}

Biodegradowalność

{{{biodegradowalność}}}

Biokompatybilność

{{{biokompatybilność}}}

Właściwości mechaniczne

{{{właściwości mechaniczne}}}

Budowa
Typ hybrydyzacji i VSEPR

{{{typ hybrydyzacji i VSEPR}}}

Układ krystalograficzny

{{{układ krystalograficzny}}}

Moment dipolowy

{{{moment dipolowy}}} D{{{moment dipolowy źródło}}}

Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: {{{karta charakterystyki}}}
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanego źródła{{{zagrożenia GHS źródło}}}
{{{postać GHS}}}
{{{piktogram GHS}}}
Zwroty H

{{{zwroty H}}}, {{{zwroty EUH}}}

Zwroty P

{{{zwroty P}}}

Na podstawie podanego źródła{{{2. zagrożenia GHS źródło}}}
{{{2. postać GHS}}}
{{{2. piktogram GHS}}}
Zwroty H

{{{2. zwroty H}}}, {{{2. zwroty EUH}}}

Zwroty P

{{{2. zwroty P}}}

Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie podanego źródła{{{zagrożenia UE źródło}}}
{{{postać UE}}}
{{{piktogram UE}}}
Zwroty R

{{{zwroty R}}}

Zwroty S

{{{zwroty S}}}

Na podstawie podanego źródła{{{2. zagrożenia UE źródło}}}
{{{2. postać UE}}}
{{{2. piktogram UE}}}
Zwroty R

{{{2. zwroty R}}}

Zwroty S

{{{2. zwroty S}}}

NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła{{{NFPA 704 źródło}}}
{{{postać NFPA 704}}}
0
0
0
 
Na podstawie
podanego źródła{{{2. NFPA 704 źródło}}}
{{{2. postać NFPA 704}}}
0
0
0
 
Temperatura zapłonu

{{{temperatura zapłonu}}} °C ({{{tz warunki niestandardowe}}}){{{tz źródło}}}

Temperatura samozapłonu

{{{temperatura samozapłonu}}} °C ({{{ts warunki niestandardowe}}}){{{ts źródło}}}

Granice wybuchowości

{{{granice wybuchowości}}}

Numer RTECS

{{{numer RTECS}}}

Dawka śmiertelna

{{{dawka śmiertelna}}}

Stężenie śmiertelne

{{{stężenie śmiertelne}}}

Podobne związki
Inne aniony

{{{inne aniony}}}

Inne kationy

{{{inne kationy}}}

Podobne związki

{{{podobne związki}}}

Pochodne

{{{pochodne}}}

Pochodne {{{2. nazwa grupy pochodnych}}}

{{{2. pochodne}}}

Pochodne {{{3. nazwa grupy pochodnych}}}

{{{3. pochodne}}}

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC

{{{ATC}}}

Legalność w Polsce
Stosowanie w ciąży

kategoria {{{stosowanie w ciąży}}}

Farmakokinetyka
Działanie

{{{działanie}}}

Procent wchłaniania

{{{procent wchłaniania}}}

Biodostępność

{{{biodostępność}}}

Okres półtrwania

{{{okres półtrwania}}}

Wiązanie z białkami
osocza i tkanek

{{{wiązanie z białkami osocza}}}

Metabolizm

{{{metabolizm}}}

Wydalanie

{{{wydalanie}}}

Uwagi terapeutyczne
Drogi podawania

{{{drogi podawania}}}

Objętość dystrybucji

{{{objętość dystrybucji}}}