Szablon:Związek chemiczny infobox

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Ten infoboks może być wstawiany do szeregu artykułów chemicznych. W zależności od tego, jakiego rodzaju substancję chemiczną opisuje artykuł, sposób umieszczania infoboksu może być nieco odmienny. Możesz przejść do instrukcji wstawiania infoboksu klikając na jeden z przycisków poniżej.

związek chemiczny polimer prosty jon / grupa funkcyjna mieszanina*
* tylko w szczególnych przypadkach i tylko dla mieszanin kilku związków, np. mieszaniny izomerów etc.

Istnieją również osobne infoboksy, które należy umieszczać w poniższych przypadkach:

W razie wątpliwości lub pytań, możesz napisać na stronie dyskusji Projektu Chemia.

Błędy[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronach dyskusji Projektu Chemia lub dyskusji Projektu Infoboksy.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)[edytuj kod]


{{{nazwa}}}
[[Plik:{{{1. grafika}}}|120x240px|{{{opis 1. grafiki}}}|alt={{{tekst alt. 1. grafiki}}}]] [[Plik:{{{2. grafika}}}|120x240px|{{{opis 2. grafiki}}}|alt={{{tekst alt. 2. grafiki}}}]]
{{{opis 1. grafiki}}} {{{opis 2. grafiki}}}
[[Plik:{{{3. grafika}}}|180x240px|{{{opis 3. grafiki}}}|alt={{{tekst alt. 3. grafiki}}}]]
{{{opis 3. grafiki}}}
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
konst. {{{nazwa konstytucyjna}}}
podst. {{{nazwa podstawnikowa}}}
addyt. {{{nazwa addytywna}}}
wodor. {{{nazwa wodorowa}}}
Inne nazwy i oznaczenia
półsyst. {{{nazwa półsystematyczna}}}
Stocka {{{nazwa Stocka}}}
farm. {{{nazwy farmaceutyczne}}}
inne {{{inne nazwy}}}
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny {{{wzór sumaryczny}}}
Inne wzory {{{inne wzory}}}
Masa molowa {{{masa molowa}}} g/mol
Wygląd {{{wygląd}}}
Minerały {{{minerały}}}
Monomery {{{monomery}}}
Struktura meru {{{struktura meru}}}
Identyfikacja
Numer CAS {{{numer CAS}}}
PubChem {{{PubChem}}}
DrugBank {{{DrugBank}}}
SMILES
{{{SMILES}}}
InChI
InChIKey
Właściwości
Gęstość
{{{gęstość}}} g/cm³ ({{{g warunki niestandardowe}}}){{{gęstość źródło}}}; {{{stan skupienia w podanej g}}}
Rozpuszczalnośćwodzie
{{{rozpuszczalność w wodzie}}} ({{{rww warunki niestandardowe}}}){{{rww źródło}}}
w innych rozpuszczalnikach
{{{inne rozpuszczalniki}}}
Temperatura topnienia {{{temperatura topnienia}}} °C ({{{tt warunki niestandardowe}}}){{{tt źródło}}}
Temperatura wrzenia {{{temperatura wrzenia}}} °C ({{{tw warunki niestandardowe}}}){{{tw źródło}}}
Temperatura sublimacji {{{temperatura sublimacji}}} °C ({{{tsb warunki niestandardowe}}}){{{tsb źródło}}}
Temperatura rozkładu {{{temperatura rozkładu}}} °C ({{{tr warunki niestandardowe}}}){{{tr źródło}}}
Punkt potrójny {{{temperatura p. potrójnego}}} °C{{{tpp źródło}}}; {{{ciśnienie p. potrójnego}}}{{{cpp źródło}}}
Punkt krytyczny {{{temperatura krytyczna}}} °C{{{tk źródło}}}; {{{ciśnienie krytyczne}}} MPa{{{ck źródło}}}; {{{gęstość krytyczna}}} g/cm³{{{gk źródło}}}
logP {{{logP}}}
Kwasowość (pKa) {{{kwasowość}}}
Zasadowość (pKb) {{{zasadowość}}}
Punkt izoelektryczny {{{punkt izoelektryczny}}}
Współczynnik załamania {{{współczynnik załamania}}} ({{{wz warunki niestandardowe}}}){{{wz źródło}}}
Skręcalność właściwa [α]D {{{aktywność optyczna}}}
Lepkość {{{lepkość}}} ({{{l warunki niestandardowe}}}){{{l źródło}}}
Napięcie powierzchniowe {{{napięcie powierzchniowe}}} ({{{np warunki niestandardowe}}}){{{np źródło}}}
Prężność pary {{{prężność pary}}} ({{{pp warunki niestandardowe}}}){{{pp źródło}}}
Biodegradowalność {{{biodegradowalność}}}
Biokompatybilność {{{biokompatybilność}}}
Właściwości mechaniczne {{{właściwości mechaniczne}}}
Budowa
Typ hybrydyzacji i VSEPR {{{typ hybrydyzacji i VSEPR}}}
Układ krystalograficzny {{{układ krystalograficzny}}}
Moment dipolowy {{{moment dipolowy}}} D{{{moment dipolowy źródło}}}
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: {{{karta charakterystyki}}}
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanego źródła{{{zagrożenia GHS źródło}}}
{{{postać GHS}}}
{{{piktogram GHS}}}
Zwroty H {{{zwroty H}}}, {{{zwroty EUH}}}
Zwroty P {{{zwroty P}}}
Na podstawie podanego źródła{{{2. zagrożenia GHS źródło}}}
{{{2. postać GHS}}}
{{{2. piktogram GHS}}}
Zwroty H {{{2. zwroty H}}}, {{{2. zwroty EUH}}}
Zwroty P {{{2. zwroty P}}}
Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie podanego źródła{{{zagrożenia UE źródło}}}
{{{postać UE}}}
{{{piktogram UE}}}
Zwroty R {{{zwroty R}}}
Zwroty S {{{zwroty S}}}
Na podstawie podanego źródła{{{2. zagrożenia UE źródło}}}
{{{2. postać UE}}}
{{{2. piktogram UE}}}
Zwroty R {{{2. zwroty R}}}
Zwroty S {{{2. zwroty S}}}
NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła{{{NFPA 704 źródło}}}
{{{postać NFPA 704}}}
0
0
0
 
Na podstawie
podanego źródła{{{2. NFPA 704 źródło}}}
{{{2. postać NFPA 704}}}
0
0
0
 
Temperatura zapłonu {{{temperatura zapłonu}}} °C ({{{tz warunki niestandardowe}}}){{{tz źródło}}}
Temperatura samozapłonu {{{temperatura samozapłonu}}} °C ({{{ts warunki niestandardowe}}}){{{ts źródło}}}
Granice wybuchowości {{{granice wybuchowości}}}
Numer RTECS {{{numer RTECS}}}
Dawka śmiertelna {{{dawka śmiertelna}}}
Stężenie śmiertelne {{{stężenie śmiertelne}}}
Podobne związki
Inne aniony {{{inne aniony}}}
Inne kationy {{{inne kationy}}}
Podobne związki {{{podobne związki}}}
Pochodne {{{pochodne}}}
Pochodne {{{2. nazwa grupy pochodnych}}} {{{2. pochodne}}}
Pochodne {{{3. nazwa grupy pochodnych}}} {{{3. pochodne}}}
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC {{{ATC}}}
Legalność w Polsce
Stosowanie w ciąży kategoria {{{stosowanie w ciąży}}}
Farmakokinetyka
Działanie {{{działanie}}}
Procent wchłaniania {{{procent wchłaniania}}}
Biodostępność {{{biodostępność}}}
Okres półtrwania {{{okres półtrwania}}}
Wiązanie z białkami
osocza i tkanek
{{{wiązanie z białkami osocza}}}
Metabolizm {{{metabolizm}}}
Wydalanie {{{wydalanie}}}
Uwagi terapeutyczne
Drogi podawania {{{drogi podawania}}}
Objętość dystrybucji {{{objętość dystrybucji}}}