Szczep (harcerstwo)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jednostki harcerskie
Rodzaje
Struktury
Funkcje

Szczep – rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.

Związek Harcerstwa Polskiego[edytuj | edytuj kod]

W ZHP szczepem jest struktura, istniejąca pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a hufcem, występuje fakultatywnie. Jest wspólnotą podstawowych jednostek organizacyjnych, działających w jednym środowisku (szkoła, osiedle, dzielnica). Podstawowym celem działania szczepu jest zapewnienie ciągu wychowawczego. Tworzą go minimum trzy podstawowe jednostki organizacyjne (gromady, drużyny, kręgi), działające w co najmniej dwóch grupach metodycznych.

Szczep powołuje właściwa komenda hufca.

Szczepem kieruje i odpowiada za jego pracę komenda szczepu, na której czele stoi komendant szczepu – pełnoletni instruktor wybrany przez drużynowych. Jest on mianowany na funkcję przez właściwego komendanta hufca. Komendant szczepu powinien posiadać minimum stopień podharcmistrza i być przeszkolony do pełnionej funkcji. W szczepie mogą być inni funkcyjni, których mianuje i odwołuje rozkazem komendant szczepu. Nie dotyczy to drużynowych, których mianuje i odwołuje komendant hufca.

Zadaniem szczepu jest:

 • tworzenie wspólnoty gromad, drużyn oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu, opartej na ciągu wychowawczym oraz stwarzanie warunków do ich działania;
 • inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu;
 • pozyskiwanie nowych instruktorów;
 • metodyczne i programowe wspieranie pracy podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu;
 • prowadzenie szkolenia funkcyjnych dla podstawowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem drużynowych) wchodzących w skład szczepu;
 • wspieranie organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu;
 • pozyskiwanie środków na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu;
 • dbanie o regularne opłacanie składek członkowskich przez członków jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu;
 • dbanie o dobry wizerunek harcerstwa w środowisku działania.

Jako szczep może działać również harcerski klub specjalnościowy, skupiając gromady, drużyny i kręgi z danego terenu, posiadające miano Drużyny Specjalnościowej, tej samej specjalności.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

W ZHR szczep jest zbiorem drużyn harcerskich, często z tym samym numerem. Zdarza się że są w nim gromady zuchowe lub drużyny wędrownicze. W założeniu szczep jest jednostką gospodarczą. Ma pieczę nad sprzętem, organizuje ze strony technicznej akcje zimowe i letnie, choć zdarzają się szczepy, których celem jest podtrzymanie tradycji środowiska.

Stowarzyszenie Harcerskie[edytuj | edytuj kod]

W SH szczep jest jednostką utworzoną z inicjatywy kilku podstawowych jednostek organizacyjnych. Powinien składać się z co najmniej 3 jednostek w tym co najmniej jednej drużyny harcerskiej. Szczep najczęściej tworzą gromady zuchowe, drużyny harcerskie i wędrownicze z tego samego środowiska (np. tej samej szkoły) i o tym samym numerze. Zezwolenie na utworzenie szczepu wydaje Naczelnik SH i to on mianuje komendanta szczepu, który wybierany jest przez drużynowych ze szczepu. W szczepie może funkcjonować komenda szczepu, którą powołuje komendant[1]. Do zadań szczepu należy:

 • inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć jednostek tworzących szczep.
 • tworzenie wspólnoty drużyn i gromad oraz warunków do jej działania
 • prowadzenie szkolenia funkcyjnych
 • współorganizowanie harcerskiej akcji letniej i zimowej

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zasady działania i organizacji pracy szczepu Stowarzyszenia Harcerskiego