Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach - jedna z najstarszych szkół podstawowych w gminie Gorzkowice.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początek nauczania w Krzemieniewicach zaczynął się od połowy XIX wieku. Placówka nosząca nazwę "Jednoklasowa Początkowa Szkoła Gminna w Krzemieniewicach" mieściła się w budynku dworskim należącym do Kłosowskiego. Ten sprzedał budynek do rozebrania mieszkańcowi wsi Krzemieniewice Franciszkowi Laczkowi.

W 1907 roku Zarząd Gminy Przerąb zbudował drewniany budynek z przeznaczeniem na szkołę. Stał on na działce będącej wspólną własnością mieszkańców wsi. Składał się on z jednej izby lekcyjnej i mieszkań dla nauczyciela. Budowla służyła oświacie w okresie 1907-1964. W początkowych latach w szkole pracowali nauczyciele: p. Łęk, p. Jamroziński, p. Fijałkowski, p. Librowska. Od 1922 roku podniósł się stopień organizacyjny szkoły do 2 klas. Kierownikiem placówki był p. Józef Kołodziejczyk, którego żona Zofia Kołodziejczyk również pracowała w szkole.

W latach 1924-1946 szkołą kierował p. Tomasz Soboń. W tym czasie stopień organizacyjny placówki zmienił się: w jednym roku szkoła była 1-klasowa, w drugim zaś 2-klasowa, zawsze jednak mieścił się w tym samym budynku. W jednym roku uczył jeden nauczyciel, w drugim dwóch nauczycieli. Gdy stopień organizacyjny szkoły obniżał się z 2-klasowej na 1-klasową, nauczyciele zmieniali się lub byli przenoszeni do innych szkół. Do obwodu szkolnego należały wsie: Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Białek, Rdułtowice, Rogów. W niektórych latach do szkoły uczęszczały również dzieci z Kotkowa, Krosna, Marianku.

W 1929 roku szkole wydziela się na stałe działkę o powierzchni 1,12 ha.

W 1930 roku na placu szkolnym zostaje wybudowana remiza strażacka, która odtąd jest używana jako druga izba szkolna.

W 1939 roku wybucha II wojna światowa, a wraz z nią okupacja hitlerowska. Szkoła jest czynna bez większych przerw, tyle że w jeszcze gorszych warunkach. Budynek niszczeje, dachy ciekną, okna, drzwi i podłogi gniją. W okresie okupacji w szkole uczą: kierownik p. Tomasz Soboń i nauczycielka Maria Nowakowska. Mimo iż uczniowie nie posiadają podręczników, pilnie uczą się czytania, pisania, liczenia. Z tego okresu zachowały się arkusze ocen pisane w języku niemieckim. W styczniu 1945 roku po wyzwoleniu zorganizowana jest klasa V i klasa VI. Od września 1945 roku nauczanie odbywa się już w klasach I - VII. Do szkoły uczęszczają uczniowie klas V - VII z sąsiednich jednoklasowych szkół z: Kotkowa, Krosna i Marianku. Liczba uczniów znacznie wzrasta. Lokal szkolny pozostaje bez zmian: jedna izba w starym budynku, dwie izby przerobione ze świetlicy strażackiej oraz czwarta wynajmowana w domu wiejskim. Praca w tych warunkach jest bardzo ciężka. W pierwszych latach po wyzwoleniu w 7-klasowej szkole uczyli: kierownik T. Soboń i nauczycielki: Stefania Masłowska i Anna Wal, które odeszły w ciągu roku szkolnego, a na ich miejsce przyjęto: Genowefę Ptak i Zenonę Araszewską.

Od 1 września 1948 roku znowu odchodzą wszyscy uczący w tej szkole. Inspektorat powierza kierownictwo placówki Marianowi Krauze. Nauczyciele są w dalszym ciągu niewykwalifikowani. Należą do nich: Zygmunt Tomczyk i Zdzisław Półrola. Warunki pracy nie zmieniają się. Budynki w dalszym ciągu nie odpowiadają najmniejszym wymogom szkoły. W takich warunkach placówka realizuje program 7-klasowej szkoły. Po zakończeniu nauki aż 90% młodzieży kształci się w szkołach ogólnokształcących, liceach pedagogicznych, technikach i szkołach zawodowych. Bardzo trudne warunki lokalowe sprawiają, że coraz częściej pojawia się myśl budowy nowego budynku szkolnego.

W lutym 1956 roku na zebraniu wiejskim wybrano Komitet Budowy Szkoły w Krzemieniewicach. Podjęto uchwałę zobowiązującą wszystkich posiadaczy gruntów do opodatkowania się na rzecz budowy szkoły. Plany wykonywane są prawie w 100%. Czynione są starania w kierunku umieszczenia budowy szkoły w planie państwowym.

W 1961 roku odpowiednie czynniki partyjno-państwowe umieszczają budowę szkoły w planie inwestycyjnym, wyznaczając rok 1963 na rozpoczęcie budowy. Starania wszystkich przynoszą oczekiwany efekt. Najgorętsze pragnienia nauczycieli, młodzieży i społeczeństwa stają się realne: dnia 9 maja 1963 roku położono kamień węgielny i wmurowano akt erekcyjny.

W 1964 roku budynek zostaje wykończony. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi pismem z dnia 20 lipca 1964 roku (nr KOS-I-Podst.-17/a/14/64) nadają szkole nazwę: "Szkoła Podstawowa imienia Hanki Sawickiej w Krzemieniewicach".

W dniu 21 lipca 1964 roku zostaje wmurowana tablica pamiątkowa z następującym napisem: "Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach im. Hanki Sawickiej - wybitnej działaczki Związku Walki Młodych - została wybudowana z funduszów państwowych i oddana do użytku w XX-lecie PRL - 22 lipca 1964 roku". W dniu 22 lipca 1964 roku odbywa się uroczystość przekazania szkoły społeczeństwu. Wręczenie kluczy kierownikowi szkoły Marianowi Krauze dokonuje Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej inż Józef Biedrzycki. Jednocześnie z oddaniem placówce nowego budynku następuje zaopatrzenie szkoły w nowy sprzęt szkolny: ławki, stoły, stoliki, szafy, biurka, fotele, krzesła i taborety. Szkoła otrzymuje również podstawowe pomoce naukowe do zajęć praktyczno-technicznych, wychowania fizycznego, fizyki, chemii oraz innych przedmiotów nauczania.

Od 1 września 1964 roku szkoła przystępuje do nauczania i wychowania w nowoczesnych warunkach. Wyposażona jest w znaczną ilość pomocy naukowych m.in.: odbiornik radiowy, aparat filmowy, rzutnik. W szkole uczy się 89 uczniów. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: kierownik szkoły Marian Krauze, nauczyciele: Alfreda Dzwonek, Krystyna Woźniak, Janina Pielużek. W szkole odbywają praktyki dwie absolwentki Liceum Pedagogicznego w Radomsku: Jadwiga Kaczmarek i Elżbieta Wróblewska. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany: działka ogrodzona, posadzone drzewa.

Od 1965 roku z uwagi na małą ilość uczniów zastosowano nauczanie w klasach łączonych: II i III, IV i V, VI i VII, co jest trudne zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli.

1.09.1965 roku podnosi się stopień organizacyjny szkoły do 8-klasowej, lecz w dalszym ciągu nauka odbywa się w klasach łączonych.

Z dniem 1.09.1968 roku następuje zmiana kierownika szkoły. W czasie wakacji uroczyście żegnany jest przechodzący na emeryturę kierownik Marian Krauze. Społeczeństwo i wychowankowie dziękują opuszczającemu Krzemieniewice kierownikowi za jego 20-letnią pracę w tej wsi. Jego następcą zostaje Józef Wypart, który kieruje placówką do 1972 r. Nowy rok przynosi zmianę nie tylko w kadrze kierowniczej, zwiększa się też grono pedagogiczne. Do dotychczas pracujących dołącza Janina Wypart.

W szkole odbywają się ważne spotkania i obchody, wymienić tutaj należy: biwaki, choinkę noworoczną dla uczniów, jak i dla mieszkańców, spotkania z oficerami Ludowego Wojska Polskiego, pochody 1-majowe, akademie i obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dni Oświaty i Książki, Święta Ludowego, rocznice Wielkiej Rewolucji Październikowej, wyzwolenia stolicy i ziemi radomszczańskiej, urodzin W.Lenina, śmierci patronki szkoły.

Od 1969 roku pojawiają się wzmianki o działającej w szkole drużynie harcerskiej, której opiekunką jest Krystyna Woźniak. Wymienia się następujące zastępy: "Biedronki", "Słoneczne Dziewczęta", "Tropiciele", "Czerwone Berety". Placówka współpracuje z pobliskimi szkołami w Lipowczycach, Krośnie, Marianku, Kotkowie. Szkołę odwiedzają przedstawiciele władz powiatowych i gromadzkich, przewodniczący i sekretarze partii.

W latach 1972-1974 kierownikiem szkoły zostaje Piotr Łyp. Wraz ze zmianą dyrektora zmienia się także skład Rady Pedagogicznej. W szkole pracują: Barbara Laczek, Bożena Łyp, Krystyna Klekocińska, Zofia Kwaśniak, Alfreda Dzwonek, Krystyna Woźniak.

W 1973 roku zmienia się ponownie skład grona pedagogicznej: odchodzi Z. Kwaśniak, a przybywają: Andrzej Czerwiński i Emilia Gwoźdź.

Od 1974 roku kierownictwo szkoły pełni Jan Woźniak dotychczas uczący w Gorzkowicach. W szkole odbywają się konferencje medyczne i lekcje pokazowe.

W 1975 roku na skutek dalszej reorganizacji spowodowanej zmniejszającą się liczbą uczniów do klas IV-VIII przybywają uczniowie z Kotkowa, dla których zorganizowany jest dowóz. W szkole zatrudnia się nauczycieli: Tadeusza Lempartego, Teresę Jachimczak, Teresę Goska.

Od 1978 roku szkoła w Krzemieniewicach jest jedyną placówką oświatową działającą na terenie byłych czterech obwodów szkolnych.

19 maja 1978 roku pod hasłem "Godni tradycji-rośniemy na przyszłości miarę" odbywa się spotkanie z więźniarką Buchenwaldu i Rawensbrucka, partyzantką, odznaczoną Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Kazimierą Szymczyk.

Wielką atrakcją w życiu szkoły stają się akademie okolicznościowe turnieje, wiece 1-majowe, wycieczki oraz wakacyjne obozy, organizowane jako rowerowe, piesze i stacjonarne. Odbywają się wędrówki po całej Polsce. Obozami kierują: Jan Woźniak, Maria Dędek, Małgorzata Bartyzel, Krystyna Jachimczak, Wiesława Gajda, Iga Woźniak, Beata Ciebiera, Arkadiusz Krasoń.

17 stycznia 1980 roku w 35 rocznicę wyzwolenia Polski spod władzy hitlerowskiej w szkole otwarto "Kącik Pamięci Narodowej". Uroczystego przecięcia wstęgi dokonuje uczestnik bitwy pod Monte Cassino - st. sierżant Władysław Gajda, Kawaler Krzyża Monte Cassino. Obecni są również: żołnierz II wojny światowej Stefan Kukulski, którego losy wiodły przez front, obozy, niemieckie więzienia, Władysław Leżański - żołnierz walk o niepodległość, partyzant oddziałów GL i AL, Henryk Zieliński - partyzant o zasłużony działacz. Gablotę do ekspozycji ofiaruje Zenon Fogelman - prezes GS Gorzkowice.

Ważnym organem szkoły jest Samorząd Uczniowski, który przy współpracy z Radą Pedagogiczną organizuje wiele imprez szkolnych. Działa również harcerstwo i zuchy, koła SKS, PTTK.

4.01.1982 roku w szkole odbywa się apel i spotkanie z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej na temat bezpieczeństwa w czasie stanu wojennego. W szkole robi się ciasno, dzieci uczą się na dwie zmiany. To wielkie utrudnienie dla dzieci wiejskich mieszkających daleko od szkoły. Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim podejmują trud rozbudowy szkoły i założenia centralnego ogrzewania. Nauczyciele i rodzice kilkakrotnie organizują zbiórki pieniędzy. W ciągu 3 miesięcy rozbudowa jest zakończona. Rodzice wykonują społecznie wiele prac: sami pokrywają dach, zalewają posadzki, tynkują i malują ściany.

1 września 1990 roku miejscowy proboszcz ks. Witold Grzyb dokonuje uroczystego poświęcenia dzieła. Słowa podziękowania kieruje do wszystkich, którzy wykazali się zaangażowaniem, czyli nauczyciele i rodzice: Maria Kukulska, Krystyna Pawelec, Maria Pluta, Grażyna i Krzysztof Płóciennik, Jan i Józef Wiktor, Czesław Migoda, Jan Nurkowski, Krystyna i Józef Grabcowie, Bogdan Trzeciak, Benedykt Kubiak, Ireneusz Chycki, Jerzy Wojtarkowski, Krzysztof Kotlewski.

Od 1994 roku uczniowie z Kotkowa dowożeni są autobusem. Mimo tych wygód, zauważalny jest spadek liczny uczniów, gdyż wiele rodzin wyprowadza się do miast. W kolejnych latach trasa autobusu obejmuje także: Wolę Kotkowską, Krosno i Marianek.

Od 1999 roku do czerwca 2001 roku obowiązki dyrektora pełni Maria Anna Dędek. Po wprowadzeniu reformy oświaty szkołą staję się 6-letnią szkołą podstawową.

Od września 2001 roku dyrektorem szkoły jest mgr Elżbieta Włodarczyk. Dzięki współpracy z rodzicami zostają odnowione sale lekcyjne. W grudniu 2001 roku szkoła zostaje wyposażona w pracownię informatyczną: na stanie są 4 komputery zakupione przez Urząd Gminy w Gorzkowicach i Radę Rodziców szkoły. Od 1997 roku dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego.

W roku szkolnym 2003/2004 nauczyciele i uczniowie podjęli wszelkie starania, aby wybrać patrona szkoły.

25.05.2004 roku na wspólny wniosek dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Gminy Gorzkowice nadała szkole nazwę Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach.

Do dnia dzisiejszego szkoła nadal funkcjonuje, wychowując dzieci z wsi Krzemieniewice i innych pobliskich.

Dyrektorzy[edytuj | edytuj kod]

Dyrektorami szkoły byli:

  1. Marian Krauze do 1968 r.
  2. Józef Wypart 1968- 1972 r.
  3. Piotr Łyp 1972- 1974 r.
  4. Jan Woźniak 1974- 1999 r.
  5. Anna Dędek 1999- 2001 r.
  6. Elżbieta Włodarczyk od 2001r