Szujscy herbu Pogoń Ruska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Herb rodu

Szujscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia ruskiego, będący gałęzią dynastii Rurykowiczów i ich linii panującej nad księstwem suzdalskim, który wziął swoje nazwisko od miasta Szuja[1] w obecnym obwodzie iwanowskim. Z licznych gałęzi jedna uzyskała wielkie znaczenie w XVI w. w Moskwie, gdzie jeden z jej przedstawicieli został nawet obrany carem; inna z kolei związała się z Rzecząpospolitą, w której uznawano jej status kniaziowski[1].

Szujscy w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Bezpośrednim protoplastą kniaziów Szujskich osiadłych w Rzeczypospolitej był kniaź Iwan Dymitrowicz, przezywany "Gubka", który zbiegł na Litwę z Moskwy, najprawdopodobniej razem z kniaziem Semenem Bielskim oraz Iwanem Lackim około 1534 r. On to już w kwietniu 1536 r. otrzymał od króla Zygmunta Starego przywilej na Terebuń w powiecie brzeskim oraz później w 1542 r. – na swą wyraźną prośbę – roczną pensję w wysokości 80 kop groszy, wypłacaną przez podskarbiego ziemskiego, Iwana Ostafiewicza Hornostaja. Umarł około 1560 r., pozostawiając wdowę Marynę Bohdanównę Bohowitynównę oraz syna, kniazia Manoiła Szujskiego (zm. ok. 1580 r.), żonatego z Hanną Irzykowiczówną[1].

Synem wspomnianego kniazia Manoiła Szujskiego był kniaź Jan vel Janusz Szujski, podkomorzy brzeski, który z nieznanej z imienia i nazwiska małżonki, pozostawił – według Józefa Wolffa – sześciu synów (Jerzego, Aleksandra, Andrzeja, Jana, Krzysztofa i Konstantego) oraz córkę Annę, zamężną za Janem Michałem Narbutem. Bracia ci, przechodząc na katolicyzm, zarzucili używanie tytułu kniaziowskiego, przy czym każdy z nich zapoczątkował swoją gałąź rodu. Zarówno oni jak i ich potomkowie sprawowali – może nie najwyższe, ale na pewno – liczne urzędy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów[1].

Ostatnim męskim przedstawicielem rodu w Polsce jest Piotr Szuyski (ur. 1943), syn Wacława i Edwardy z domu Weigt, wnuk Wacława, senatora Rzeczypospolitej, i Aliny z Russockich. Istnieją w Polsce i Francji osoby o nazwisku „Szuyski” i „Szujski”, związane z ostatnim potomkiem rodu węzłami pokrewieństwa bądź powinowactwa[2].

Członkowie rodu[edytuj | edytuj kod]

Drzewo genealogiczne[edytuj | edytuj kod]

Iwan Dymitrowicz Szujski (†ok. 1560)
~ Maryna Bohowitynówna
└─>Manoił (†przed 1580), posiadacz Terebunia w powiecie brzeskim
  ~ Hanna Irzykowiczówna
  ├─>Zofia
  │ ~ Krzysztof Gnoiński
  └─>Jan (†1610), podkomorzy brzeski 1596
   ~ NN
   ├─>Jerzy
   │ ~ NN
   │ └─>Jan (†1700), wojski brasławski (ok. 1674)
   │   ~ NN
   │   ├─>Jan Jerzy (†1704), podstoli bracławski (ok. 1698)
   │   │ ~[1] Katarzyna Sawicka, wojewodzianka brzeska
   │   │ ├─>Franciszek Florian (†1715), podstoli brasławski
   │   │ │ ~ Teresa Niemcewiczówna
   │   │ │ ├─>Florian (†przed 1780), strażnik brzeski
   │   │ │ │ ~[1] N Korsakówna
   │   │ │ │ ~[2] Barbara Kaczonówna (primo voto Sulistrowska)
   │   │ │ │ └─>Jan strażnik brzeski (ok. 1783)
   │   │ │ ├─>Józef (†przed 1768), podstoli brasławski
   │   │ │ │ ~ Ludwika Wiszniewska
   │   │ │ │ ├─>Stanisław (†przed 1790)
   │   │ │ │ ├─>Piotr (*1751) porucznik ułanów, rotmistrz wojska polskiego
   │   │ │ │ │ ~ Marianna Nowakowska
   │   │ │ │ │ └─>Witalis Wiktor (*1791)
   │   │ │ │ │   ~ Helena Bielska
   │   │ │ │ ├─>Wincenty (*1755) dworzanin skarbowy Wlk. Ks. Lit. 1789
   │   │ │ │ └─>Jan (*1759) porucznik pułku piechoty, kapitan wojska polskiego
   │   │ │ └─>Anna przełożona klasztoru Bernardynek konwentu brzeskiego
   │   │ ├─>Antoni
   │   │ ├─>Maciej Stanisław, podczaszy brzeski (ok. 1740)
   │   │ ├─>Michał
   │   │ ├─>Piotr Florian
   │   │ ├─>Józef
   │   │ │ ~ NN
   │   │ │ ├─>Michał (zaginął będąc dzieckiem)
   │   │ │ └─>Teresa
   │   │ │   ~ N Jankowski
   │   │ ├─>Krystyna
   │   │ ├─>Rozalia
   │   │ ├─>Elżbieta
   │   │ ~[2] Petronella Pągowska
   │   │ └─>Rozalia
   │   ├─>Stanisław (†1705), skarbnik Nowogródka Siewierskiego
   │   │ ~ Teresa Anna Lacka (secundo voto Szujska)
   │   │ └─>Katarzyna
   │   │   ~ N Galimski
   │   └─>Katarzyna
   │    ~ N Piórkowski
   ├─>Aleksander (†przed 1658), wojski brzeski 1639, chorąży brzeski 1643, podstarości brzeski 1644
   │ ~ Jadwiga Krzywczycka
   │ ├─>Władysław Aleksander (†1671), chorąży brzeski (po 1665 r.)
   │ │ ~ Justyna Kolendzianka
   │ │ ├─>Aleksander (†1714), jezuita
   │ │ └─>Franciszek Michał (†1746), podstoli brzeski 1694, pisarz grodzki brzeski (1699-1702)
   │ │   ~ Teresa Anna Lacka, chorążanka (primo voto Szujska)
   │ ├─>Konstanty Jan (†1695), pisarz ziemski brześciański (po 1663 r.), starosta jałowski 1676, chorąży brzeski 1679, starosta zahalski (ok. 1690 r.), pisarz Wlk. Ks. Lit. 1690
   │ │ ~[1] Zofia Brzozowska (†przed 1676), wojewodzianka brześciańska
   │ │ ├─>Dominik Jan (†1720), starosta jałowski 1690, chorąży brzeski 1692, starosta zahalski
   │ │ │ ~[1] Helena Sulimierska, łowczycówna
   │ │ │ ├─>Mikołaj (†1725)
   │ │ │ ├─>Jadwiga
   │ │ │ │ ~ Piotr Pepłowski, podkomorzy kijowski i łucki
   │ │ │ ~[2] N Rostworowska
   │ │ │ ├─>Ignacy (†1751?)
   │ │ │ │ ~ Ludwika Zborowska (secundo voto Bystry)
   │ │ │ │ ├─>Aniela (†1797)
   │ │ │ │ │ ~ Wojciech Szujski (†1792), skarbnik kijowski, starosta niżyński, szambelan królewski
   │ │ │ │ └─>Adam (†po 1767), starosta zahalski
   │ │ │ │   ~ Marianna Chalecka (secundo voto Prozor)
   │ │ │ │   └─>Ludwika Konstancja (*17671828)
   │ │ │ │    ~ Karol Prozor, oboźny litewski
   │ │ │ ~[3] Konstancja Horajnówna, podczaszanka wołyńska
   │ │ │ ├─>Krystyna
   │ │ │ │ ~ Stanisław Spinek, podczaszy mozyrski
   │ │ │ ├─>N (córka)
   │ │ │ │ ~ N Wyżycki
   │ │ │ ├─>Konstancja
   │ │ │ │ ~ Michał Orański, cześnik smoleński
   │ │ │ └─>Ludwika
   │ │ │   ~ Mikołaj Kuczyński (†1755), podstoli drohicki
   │ │ ├─>Ludwika (†1701)
   │ │ │ ~[1] Jan Kazimierz Pac (†ok. 1697), starosta uświatski, chorąży nadworny litewski
   │ │ │ ~[2] Aleksander Ogiński, miecznikowicz Wlk. Ks. Lit.
   │ │ ~[2] Zofia Konopatska (†przed 1686), kasztelanka chełmińska, (primo voto Wilkowska)
   │ │ ├─>Pawła (†przed 1704)
   │ │ │ ~ Aleksander Niemira, chorążyc mielnicki
   │ │ ├─>Benedykta (†po 1704)
   │ │ │ ~ Stefan Tomasz Ossoliński (†po 1737), chorąży mielnicki
   │ │ ~[3] Ludwika Sapieżanka (†1687), pisarzówna polna koronna
   │ │ ~[4] Anna Kopciówna, kasztelanka trocka, (primo voto Łużecka)
   │ │ └─>Apolloniusz Aleksander (*16901763), starosta zahalski
   │ │   ~ Balbina Chrzanowska (†1784)
   │ │   ├─>Jan Nepomucen († między 1763 a 1784)
   │ │   └─>Anna
   │ │    ~[1] Antoni Krasicki (†1777), chorąży nadworny litewski
   │ │    ~[2] Jan Tadeusz Orzeszko, wojski piński
   │ └─>Anna
   │   ~ Stefan Rusiecki (†1671), kasztelan miński
   ├─>Andrzej (†1640), mieczny brzeski (ok. 1638) i dzierżawca inturski
   │ ~ Dorota Żylińska (primo voto Radzimińska)
   │ ├─>Stanisław (†przed 1688), miecznik brześciański
   │ │ ~ Zofia Orzeszko (primo voto Nowicka, Wereszczaka)
   │ └─>Jan (†przed 1691), chorąży brzeski 1690
   │   ~ NN
   │   ├─>Stanisław (†przed 1740), skarbnik brzeski i piński, podsędek piński 1731
   │   │ ~ Helena Orda (primo voto Grothus)
   │   │ ~[?] Teresa Wret
   │   └─>Hieronim (†przed 1767), strażnik czernihowski
   │    ~ Dorota Ejnarowicz
   │    ├─>Szymon jezuita
   │    ├─>Maciej (*1726 †przed 1785)
   │    │ ~ Katarzyna Gierłowicz
   │    │ ├─>Maciej kanonik
   │    │ ├─>Walenty (*1771)
   │    │ │ ~ NN
   │    │ ├─>Benedykt (*1774)
   │    │ ├─>Helena
   │    │ └─>Sebastian (*1776)
   │    │   ~ Honorata Zauściańska
   │    │   └─>Hieronim (*1812)
   │    ├─>Wojciech (†1792), skarbnik kijowski, starosta niżyński, szambelan królewski
   │    │ ~ Aniela Szujska (†1797)
   │    │ ├─>Franciszka
   │    │ │ ~ Abraham Marczenko, pułkownik wojsk rosyjskich
   │    │ ├─>Anna
   │    │ │ ~ Jacek Saryusz-Zaleski (*17731823), prezes I departamentu izby sądowej kijowskiej
   │    │ └─>Aniela
   │    │   ~ Ignacy Stanisław Ledóchowski, prezes departamentu izby sądowej wołyńskiej
   │    ├─>Antoni Tomasz (*1788), starosta dymidowski
   │    │ ~ Urszula Święcicka
   │    │ ├─>Ignacy Szymon (*1745)
   │    │ │ ~ Aniela Michalina Dzierżek
   │    │ │ └─>Włodzimierz Romuald (*1818)
   │    │ └─>Piotr
   │    │   ~ Tekla Jełowicka
   │    │   ├─>Roman
   │    │   │ ~ Józefa Stobnicka
   │    │   ├─>Maria
   │    │   │ ~ Stanisław Tworek Wyszkowski (†1882)
   │    │   ├─>Tadeusz
   │    │   └─>Zofia
   │    ├─>Melania zakonnica u Bazylianek w Pińsku
   │    ├─>Teresa
   │    │ ~ Piotr Tołoczka, stolnik brzeski
   │    ├─>Marianna
   │    │ ~ N Szyszka, podczaszy czernihowski
   │    └─>Antonina
   │      ~ Adam Stocki, sędzia grocki mozyrski
   ├─>Jan (†1643), chorąży brzeski 1631
   │ ~ Elżbieta Czarnocka
   │ ├─>Konstanty Bazyli (†przed 1674), miecznik brzeski 1640
   │ ├─>Klemens
   │ ├─>Franciszek
   │ ├─>Stanisław (†po 1675), rotmistrz traktu zabuskiego (ok. 1669)
   │ │ ~ Halszka Zawiszanka (primo voto Wysocka)
   │ │ └─>N (syn, zamordowany przed 1670 r.)
   │ └─>Jerzy Kazimierz
   ├─>Krzysztof (†ok. 1635), podstoli brzeski 1632
   │ ~ Izabella Mleczkówna, podkomorzanka drohicka, (secundo voto Wasilewska)
   │ ├─>Kazimierz (†po 1657),
   │ ├─>Wojciech Krzysztof (†po 1697), podwojewodzi podlaski (przed 1674)
   │ └─>Konstancja
   │   ~ Jan Czerniakowski
   └─>Konstanty (†1634), pisarz ziemski brześciański 1631
     ~ NN
     ├─>Mikołaj
     ├─>Stefan (†po 1674)
     │ ~[1] Maryna Maskiewicz (primo voto Dołgierd, Rodakowska, secundo voto Wołodkiewicz)
     │ ~[2] Katarzyna Wieczanówna (primo voto Jankowska)
     │ └─>Konstanty (†po 1703), cześnik brześciański
     │   ~ Katarzyna Niemcewicz, stolnikówna witebska, (secundo voto Czapska, Małachowiec)
     │   └─>Józef (†przed 1768), cześnik brasławski 1763
     │    ~ N Gogolewska
     └─>Jerzy Konstanty (†1694), cześnik brzeski 1676, sędzia grodzki brzeski (po 1676 r.)
      ~[1] Petronela Miączyńska, podczaszanka czernichowska, (primo voto Horbowska)
      ├─>Onufry (*ok. 16711761), ksiądz – jezuita w kolegium brzeskim
      ~[2] N Żardecka, sędzianka brzeska
      ├─>Franciszek
      ├─>Rozalia
      │ ~[1] Władysław Tryzna, stolnik wołkowyski
      │ ~[2] Antoni Zawadzki
      └─>N (córka)
        ~ N Tur

Szujscy w Rosji[edytuj | edytuj kod]

Kniaziowie Szujscy jako gałąź dynastii Rurykowiczów, będący potomkami m.in. Aleksandra Newskiego, już tylko z racji samego pochodzenia stanowili jeden z najstarszych i najznaczniejszych rodów najpierw Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a później Rosji. Co prawda w wyniku podporządkowania sobie ziem ruskich przez władców moskiewskich utracili status udzielnych książąt, przechodząc do kategorii bojarstwa. Na przełomie XV i XVI wieku zgromadzili jednak ogromne bogactwo, stając się jednym z najpotężniejszych rodów, zagrażającym nawet panującym władcom.

Sami zainteresowani nie kryli zresztą swoich aspiracji, próbując w obliczu widma kryzysu monarchii (represyjna polityka coraz bardziej niezrównoważonego cara Iwana Groźnego) organizować coś na kształt własnego stronnictwa. Spotkało się to z represjami ze strony władzy, w szczególności ze strony cara Borysa Godunowa, który objął tron po śmierci ostatniego Rurykowicza, cara Fiodora. Jednak silna pozycja, którą cieszyli się Szujscy pozwoliła im na zdobycie tronu i koronację Wasyla Szujskiego na cara Rosji w 1606 roku.

Sukces nie okazał się trwały, albowiem w wyniku odwrócenia się od władcy dotąd wiernego bojarstwa, kraj osłabł, co pozwoliło na wmieszanie się w wewnętrzne sprawy Carstwa Rosyjskiego części polskiej magnaterii, polegające na interwencji zbrojnej w celu osadzenia na tronie moskiewskim pretendentów podających się za syna Iwana Groźnego (tzw. Dymitriada). Okres ten (lata 1604–1610) zwany jest w historii Rosji czasem wielkiej smuty, zaś jego następstwem było uwięzienie w Rzeczypospolitej cara Wasyla Szujskiego i jego braci oraz wojna polsko-rosyjska.

Po tych wydarzeniach kniaziowie Szujscy nie odgrywali już nigdy w Rosji takiej roli jak wcześniej.

Członkowie rodu[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
 2. Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1996-1997, s. 79-84. Tamże pełna genealogia rodu i potomków nieślubnych oraz sprawy związane z tytułem i jego dziedziczeniem.[1].