Przejdź do zawartości

Tęcza

Artykuł na Medal
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Podwójna tęcza
Tęcza we mgle wodnej powstałej przy wodospadzie Takakkaw Falls w Kanadzie.
Tęcza powstała na kroplach wody rozpryskiwanych przez okręt gaśniczy „Strażak”.

Tęcza – zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku powstającego w wyniku rozszczepienia światła, zwykle promieniowania słonecznego, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych kropel wody (np. deszczu i mgły) mających kształt zbliżony do kulistego. Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska dyspersji, powodującego różnice w kącie załamania światła o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza.

W wyniku zależności kąta załamania światła od długości fali, światło słoneczne ulega rozszczepieniu na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach) i postrzegane jest jako wielokolorowy łuk.

W tęczy występuje niemal ciągłe widmo zbliżone do barw prostych, z reguły wyszczególnia się następujące barwy tęczy: czerwona (na zewnątrz łuku), pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, indygo i fioletowa (wewnątrz łuku).

Najczęściej obserwowana jest tęcza główna, lecz mogą pojawić się także tęcze wtórne i następne oraz kilka opisanych poniżej zjawisk optycznych, towarzyszących tęczy. Tęcza powstaje naprzeciw słońca i nie należy jej mylić ze zjawiskiem halo, które występuje wokół słońca, a powstaje w wyniku innych zjawisk optycznych.

Tęcza pojawia się wielokrotnie w mitologii, religii, literaturze i sztuce. Tęczowa flaga stanowiła symbol masońskiego zakonu Order of the Rainbow Girls (7 barw). Flagę z sześcioma barwnymi pasami (bez koloru indygo) ustanowiły za swój symbol ruchy LGBT.

3 kwietnia obchodzony jest Dzień Tęczy[1].

symbol przewidziany dla tęczy[2].

Występowanie tęczy[edytuj | edytuj kod]

U góry po lewej (8) bieg promieni w kropli (1) tworzących tęczę wtórną (5), po prawej (7) tworzących tęczę pierwotną (3); (2) – wewnętrzne odbicie światła; (4) – rozszczepienie światła; (6) – promienie światła białego; (9) – obserwator; rejon powstawania tęczy pierwotnej (10) i wtórnej (11); (12) – strefa kropel

Źródłem światła wywołującego naturalną tęczę jest zwykle Słońce, czasem Księżyc. Efekt wywołujący tęczę oraz tęczę wtórną zachodzi zawsze gdy w powietrzu są oświetlone krople wody (12), a tęcza na tle nieba dostrzegalna jest gdy krople oświetlane są przez silne równoległe promienie słoneczne, padające z tyłu obserwatora (9), Słońce znajduje się na stosunkowo niewielkiej wysokości (kącie do poziomu mniejszym niż 40°). Przy większych wysokościach Słońca tęcza może być obserwowana, gdy tworzące ją krople są poniżej płaszczyzny poziomej, na której jest obserwator (horyzontu), np. w górach lub z samolotu[3]. Warunkiem uzyskania wyraźnej tęczy jest oświetlenie kropel deszczu (chmury) przez równoległą wiązkę światła słonecznego oraz jak najmniejsze natężenie innego światła docierającego z kierunku tęczy. Najbardziej widowiskowe tęcze można zaobserwować, gdy wywołujące ją światło jest jasne, przed obserwatorem pada intensywny deszcz, jednocześnie tło tęczy jest ciemne[4]. W sprzyjających warunkach można obserwować także tęczę wtórną jako łuk o większym od tęczy pierwotnej promieniu. Teoretycznie występują też kolejne łuki tęczy, ale praktycznie nie są możliwe do obserwacji ze względu na bardzo słabą jasność. W laboratorium możliwa jest obserwacja wielu łuków tęczy. W 1868 roku Félix Billet(inne języki), obserwując monochromatyczne światło rozproszone w strumieniu wody, rozpoznał 19 tęcz. W laboratoriach prowadzono obserwacje tęczy dla innych przeźroczystych cieczy, np. syropu klonowego o współczynniku załamania 1,47–1,48 oraz dijodometanu(inne języki) – 1,749[5].

Tęcza powstaje również przy wodospadach lub fontannach, dookoła których występują krople wody. Charakterystyczne efekty tęczowe mogą być też czasem zauważone przy podświetlonych chmurach jako pionowe wstęgi przy odległych deszczach lub virgach, jak również mogą być „sztucznie” uzyskane poprzez rozpylanie kropel wody w powietrzu oświetlonym silnym jednokierunkowym białym światłem.

W specyficznych przypadkach możliwe jest również dostrzeżenie tęczy księżycowej, wywołanej światłem odbitym od Księżyca. Rozdzielczość ludzkiego oka w warunkach słabego światła nie jest zbyt dobra i człowiek nie widzi kolorów przy słabym świetle, tęcza księżycowa jest postrzegana zazwyczaj jako biały (a nie kolorowy) łuk[6].

Tęcza jako fenomen[edytuj | edytuj kod]

Czerwono-zielona, niemal pionowa przy horyzoncie tęcza powstająca o zachodzie słońca.
Okrągła tęcza uchwycona podczas skoku spadochronowego.

Wszystkie oświetlone krople rozszczepiają i odbijają światło w ten sam sposób, ale do oka obserwatora dociera z danej kropli tylko światło rozproszone w jego kierunku. Właśnie to światło jest postrzegane jako tęcza. Z fizycznego punktu widzenia tęcza nie istnieje tak, jak przedmiot odbijający światło na danym fragmencie nieba, lecz jest rodzajem efektu optycznego, którego położenie jest związane z położeniem obserwatora i Słońca. W warunkach powstawania tęczy obserwator, patrząc w kierunku tworzącym kąt 42° do promieni słonecznych, dostrzeże zawsze fragment łuku tęczy o kolorze czerwonym. Z kolei światło fioletowe będzie widziane na łuku o kącie widzenia 40,3° i dlatego w tęczy kolor fioletowy jest od środka, a czerwony na zewnątrz tęczy. Bez względu na odległość obserwatora od miejsca powstawania tęczy, jego położenia i innych warunków, jej promień jest widoczny pod kątem 40–42°. Słońce znajdujące się powyżej tego kąta nie wywoła tęczy; teoretycznie będzie ona powstawała poniżej linii horyzontu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obserwator znajduje się na wzniesieniu, w budynku, samolocie lub w podobnej sytuacji, w której może obserwować krople poniżej oczu w zadanym kierunku. Wówczas tęcza może stanowić nawet pełny okrąg[6].

Środek łuku tęczy znajduje się zawsze dokładnie na przedłużeniu promieni słonecznych, które przechodziłyby przez oczy obserwatora, czyli na linii cienia, tworzonego przez obserwatora. Dla obserwatora znajdującego się na powierzchni ziemi ów środek łuku tęczy jest zawsze poniżej horyzontu, dlatego łuk tęczy stanowi mniej niż pół okręgu[6].

Nie tylko światło widzialne ulega załamaniu i odbiciu w kroplach wody. Dysponując odpowiednimi urządzeniami optycznymi, pozwalającymi rejestrować fale spoza zakresu widzialnego, można zaobserwować „podczerwony” łuk tęczy o promieniu większym niż łuk czerwony[7].

Tęcza może powstawać nie tylko na kroplach znajdujących się w powietrzu, ale też na kroplach rosy tworzących się na roślinach, pajęczynie i innych[8].

Tęczę tworzą nie tylko krople, ale też przeźroczyste kulki, np. szklane. Tęcze te tworzą łuk o innym kącie, zależnym od współczynnika załamania światła materiału kulek. Tęcze tworzone przez kulki szklane obserwuje się na znakach drogowych zawierających warstwy odblaskowe i na znakach poziomych, w których efekt retroreflektorowy uzyskano przez pokrycie powierzchni lub zatopienie w materiale szklanych kulek[9].

Tęcza wtórna i następne[edytuj | edytuj kod]

Czasami można zaobserwować drugą (wtórną) mniej jasną tęczę, znajdującą się na zewnątrz tęczy właściwej. Tęcza wtórna tworzy łuk o kącie widzenia 50–53° i powstaje w wyniku dwukrotnego odbicia światła wewnątrz kropli wody. Ponieważ odbicie zachodzi dwukrotnie, a różnice w kącie rozproszenia światła w zależności od miejsca padania światła na kroplę są większe, tęcza wtórna jest mniej intensywna i szersza od tęczy pierwotnej[6].

Trzecia (potrójna) tęcza powstaje pod kątem 317,5° (czerwony) – 321,9° (niebieski), co odpowiada kątowi 38,1–42,5° w kierunku słońca, jest ona około 4 razy słabsza od tęczy pierwotnej, do tego jest szersza, co jeszcze obniża jasność. Czwarty łuk tęczy powstaje pod kątem 42,8° (czerwony) – 48,3° (niebieski), jest tuż wokół tęczy trzeciej, ale jest jeszcze słabsza i szersza. W sumie w symulacjach te dwie tęcze wyglądają jak jedna z kolorem czerwonym na środku[10][11]. W kierunku tym występuje blask słońca, światło rozproszone przez atmosferę oraz światło rozproszone przez krople, odbite bez wejścia w kroplę oraz przechodzące przez kroplę bez odbicia (tzw. tęcza zerowa), dlatego wystąpienie i rozpoznanie na niebie tęczy trzeciej i czwartej jest bardzo trudne. Pierwsze zdjęcia tęczy trzeciego i czwartego rzędu zostały wykonane dopiero w 2011 roku[12]. Tęcza piątego rzędu znajduje się po tej samej stronie nieba co łuk główny i wtórny, częściowo w obszarze pasa Aleksandra[13]. W 2014 roku udało się po raz pierwszy zarejestrować ją na zdjęciu[14].

Tęcza zerowa[edytuj | edytuj kod]

Większość światła padającego na kroplę wody przechodzi przez nią bez odbicia, ulegając jedynie załamaniu przy wejściu i wyjściu z kropli. Zjawiska te powodują powstawanie efektów świetlnych i zgodnie z numeracją (zero odbić) efekty te są nazywane tęczą zerową[15]. Światło wychodzące z tyłu kropli załamuje się pod mniejszym kątem, niż dla podstawowego łuku tęczy, nie obserwuje się wyraźnego maksimum natężenia ani granicznego kąta odchylenia promienia. W wyniku tego nie następuje wyraźna separacja kolorów, a dostrzeżenie efektów rozszczepienia jest trudne; dodatkowo obserwację utrudnia bliskość słońca. Efektem takiego biegu promieni jest jasny obszar wokół słońca[16].

Jaśniejszy obszar wewnątrz tęczy[edytuj | edytuj kod]

Tęcza podwójna. Ciemniejszy obszar pomiędzy nimi to pas Aleksandra.

Promienie padające na krople bliżej i dalej od środka kropli, niż te tworzące maksimum jasności, ulegają załamaniu pod większym kątem. W wyniku zmieszania światła o różnych barwach powstaje jaśniejszy obszar. Nie zawsze jest on biały; czasami powstają w nim opisane niżej tęcze wielokrotne. Na podobnej zasadzie jasny pas tworzy się na zewnątrz tęczy wtórnej, lecz jest on słabszy[17].

Pas Aleksandra[edytuj | edytuj kod]

Ciemny fragment nieba leżący pomiędzy obydwiema tęczami jest określany mianem pasa Aleksandra, od imienia Aleksandra z Afrodyzji, który pierwszy opisał to zjawisko. Pociemnienie w tym pasie jest wywołane kontrastem z jaśniejszym obszarem tęczy pierwotnej i wtórnej oraz wnętrza tęczy pierwotnej. Do obszaru tego nie trafiają promienie świetlne przechodzące i odbite w kroplach[18].

Tęcze wielokrotne[edytuj | edytuj kod]

Tęcza wielokrotna – dodatkowe „pulsacyjne” zielono-fioletowe łuki wewnątrz tęczy pierwotnej (kontrast powiększono).
Zjawisko podwójnej tęczy sfotografowane w mieście.

Czasami występują przepiękne zjawiska tęczowe składające się z szeregu mniej widocznych łuków w kolorach zielonym, różowym, fioletowym, znajdujących się wewnątrz tęczy właściwej, a bardzo rzadko również i na zewnątrz łuku tęczy wtórnej. W łukach tych kolory są położone blisko siebie, tak że trudno w nich rozróżnić pełną gamę kolorów tęczy. Tęcze takie noszą nazwę wielokrotnych, a ich występowanie nie jest możliwe do wytłumaczenia przy użyciu optyki geometrycznej układu optycznego, jakim jest kropla wody. Tęcze takie tworzą się w wyniku interferencji i dyfrakcji promieni światła załamanych pod większym kątem, bo padły bliżej lub dalej środka kropli niż promienie o najmniejszym odchyleniu. Gdy te dwa promienie po wyjściu z kropli będą zgodne w fazie, wzajemnie wzmocnią się (wzmocnienie danego koloru), gdy fale będą miały przeciwne fazy, wytłumią się (osłabienie koloru). Warunki fazowe zależą od długości fali i wielkości kropli, dlatego kręgi są kolorowe i zależne od wielkości kropli. Jeżeli tęcza powstaje na kroplach o różnej średnicy, to tęcza wielokrotna nie występuje[19].

Tęcze wielokrotne są najlepiej widoczne, gdy krople są niewielkie i jednakowej wielkości. Sam fakt ich występowania był historycznie pierwszą wskazówką, że światło ma naturę falową, a pierwsze wyjaśnienie tego zjawiska zostało zaproponowane przez Thomasa Younga w 1804 roku[20]. Pełna analiza przebiegu fal przez kroplę wymaga wielu obliczeń, ale efekt występuje w przybliżeniu Airy i rozwiązaniach Mie[21].

Wcześniej wspomniano, że światło przechodzące przez kroplę bez odbicia nie tworzy tęczy, ale w wyniku dyfrakcji i interferencji światła, podobnie jak tęcze wielokrotne, powstają efekty kolorystyczne – kolorowe pierścienie wokół Słońca o kącie dochodzącym do 15°[22]. Efekty te, zwane koroną słoneczną, czasami są mylone z powstającym na kryształkach lodu halo o kącie widzenia promienia 22° lub 46°[23].

Bliźniacza tęcza[edytuj | edytuj kod]

Fragment tęczy głównej rozdziela się na dwie

Bardzo rzadko można zaobserwować tęczę, której pojedynczy łuk przy jej podstawie w górnej części rozdziela się rozdziela się na dwa łuki tęczy. Kolory i ich układ obu łuków są takie same. Efekt zwany jest tęczą bliźniaczą. Jest to efekt oddzielny nie związany tęczą wtórną ani pasmami tęczy wielokrotnej. Zjawisko próbowano wyjaśnić w różny sposób, uważa się, że tęcza bliźniacza powstaje gdy w opadzie są krople o dwóch różnych wielkościach. Małe krople spadają wolniej i mają kształt kulisty, większe spadają szybciej a opływające je powietrze spłaszcza je (zobacz Kropla#Kształt), w spłaszczonej kropli bieg promienia w płaszczyźnie zbliżonej do pionowej jest inny niż dla kropli kulistej. Kiedy łączą się dwie ulewy z kroplami deszczu o różnej wielkości, każda z nich wytwarza nieco inną tęczę, która może połączyć się i utworzyć bliźniaczą tęczę. Badania przejścia promieni świetlnych przez spłaszczone krople wykazało, że bliźniacza tęcza może wystąpić już przy występowaniu kropelek o średnicach 0,40 i 0,45 mm. Ta niewielka różnica w wielkości kropli skutkowała małą różnicą w spłaszczeniu kropli, ale dużą różnicą w spłaszczeniu góry tęczy[24][25][26].

W naturze zaobserwowano i sfotografowano jeszcze rzadszy przypadek rozszczepienia tęczy na trzy gałęzie[24].

Tęcza a odbicie światła[edytuj | edytuj kod]

Tęcza pierwotna i wtórna, tęcze światła odbitego oraz odbicie tęczy w wodzie.

Jeszcze inne odmiany tęczy można dostrzec, gdy światło odbija się od lustra wody, zanim zostanie rozszczepione przez krople deszczu. Dochodzi wtedy do powstania tęczy odbiciowej. Promienie słoneczne po odbiciu od poziomej powierzchni, np. wody tworzą tęczę, tak jakby źródło światła było odbiciem źródła światła w wodzie; wówczas środek łuku tęczy jest odbiciem środka łuku tęczy i jest nad horyzontem. Tęcza odbiciowa jest jakby odbiciem w wodzie części łuku tęczy zwykłej, która byłaby pod horyzontem. Z tego powodu łuk tęczy odbiciowej leży powyżej normalnej tęczy, a przy horyzoncie obie tęcze spotykają się, wzmacniając się. Tęcza odbiciowa może występować zarówno dla pierwotnego, jak i wtórnego łuku. Na zdjęciu obok tęcza odbiciowa; słabo widoczny jest prawie pionowy łuk w pasie Aleksandra. Tęcza odbiciowa powstaje gdy, powierzchnia wody w miejscu odbicia się promieni słonecznych, które po załamaniu w kropli wody trafiają oka obserwatora, jest płaska. Dla górnej części łuku tęczy odbiciowej miejsce odbicia promieni od wody jest położone z tyłu za obserwatorem, a dla części tęczy przy horyzoncie – przed obserwatorem, w pobliżu kropel tworzących tęczę[27][28].

Gdy rozszczepione w kroplach światło odbija się od lustra wody, zanim dotrze do obserwatora, to także powstaje tęcza. Tęcza nie jest rzeczywistym obiektem i dlatego odbicie tęczy nie jest odbiciem lustrzanym pierwotnego łuku, ale jest przesunięte względem tęczy zależnie od pozycji Słońca i obserwatora względem odbijającej powierzchni[29].

Rozważając możliwość powstania tęczy nad wodą (powierzchnią odbijającą) można zaobserwować tęczę pierwotną i wtórną, powstałą z promieni rozproszonych bezpośrednio albo odbitych, obserwator może widzieć promienie padające bezpośrednio po rozproszeniu w kropli albo po rozproszeniu odbite, co daje 8 łuków tęczy. Do tego, w miejscu nakładania się różncyh łuków występują efekty mieszania kolorów i efekty interferencji fal[30][31].

Kolory tęczy[edytuj | edytuj kod]

Porównanie kolorów widma ciągłego, fotografii tęczy oraz widma obliczonego z optyki geometrycznej i falowej

Najczęściej podawaną sekwencją kolorów tęczy jest siedem kolorów określonych przez Izaaka Newtona: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Bardziej nowocześnie tęczę często dzieli się na czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski i fioletowy. Dyskretność głównych kolorów tęczy jest wynikiem ludzkiej percepcji, a dokładna liczba głównych kolorów jest wyborem nieco arbitralnym[32].

Newton pierwotnie (w 1672) wskazał, że w rozszczepionym świetle słonecznym jest 5 głównych barw: czerwony, żółty, zielony, niebieski i fioletowy; później dołączył do nich pomarańcz i indygo, a między nimi jest nieokreślona różnorodność barw pośrednich[33], dziś określanych jako barwy proste. Zdecydował się podzielić widmo widzialne na siedem kolorów w oparciu o przekonanie wywodzące się z wierzeń starożytnych greckich sofistów, którzy uważali, że istnieje związek pomiędzy kolorami, nutami muzycznymi, znanymi wówczas orbitami ciał niebieskich i dniami tygodnia[34].

Rozkład kolorów tęczy jest zbliżony do rozkładu widmowego światła białego zawierającego barwy proste, ale różni się od tego widma, kolory nie są czyste i są mniej nasycone. W tęczy występuje rozmazanie widmowe, polegające na tym, że w danym punkcie są fale o różnych długościach fali z dominacją ilościową jednej. Jest to efektem tego, że fale świetlne o danej długości są rozpraszane przez krople, nie tylko w jednym kierunku ale w różnych, ale z dominującym kierunkiem. Ponadto na rozmycie kolorów tęczy wpływa to, że tarcza słoneczna nie jest punktowym źródłem światła, ma 0,5° średnicy kątowej, wynikiem czego każda barwa w tęczy jest w pasie o tej szerokości, co jest znaczące w porównaniu z szerokością tęczy (2°). Kolory zaburzają także efekty wywołujące tęcze wielokrotne, a pochodzące od kolorów występujących bardziej na zewnątrz łuku tęczy[24].

Tęcza ma pasma wykraczające poza czerwony i fioletowy w obszarach bliskiej podczerwieni i ultrafioletu, jednakże pasma te nie są widoczne dla ludzi. Tęcza nie występuje dla dalszej podczerwieni i ultrafioletu, gdyż woda silnie pochłanie te zakresy promieniowania[24].

Klasyczna teoria tęczy[edytuj | edytuj kod]

Bieg promieni o współczynniku załamania 1,33 załamywanych w kropli wody. Za tworzenie tęczy odpowiadają promienie 8–9.

Na podstawie optyki geometrycznej można wyjaśnić powstawanie tęczy i niektóre efekty jej towarzyszące. Światło, padając na powierzchnię, rozgraniczającą przezroczyste ośrodki optyczne, ulega po części odbiciu, a po części, przechodząc do drugiego ośrodka, ulega załamaniu. Kąt załamania zależy od długości fali świetlnej, w wyniku czego dochodzi do rozszczepienia światła białego na barwne spektrum[5].

Kierunki załamania[edytuj | edytuj kod]

Minimalny kąt zmiany kierunku promienia i towarzyszące mu parametry kolejnych tęcz[5]
k θ
czerw.
θ
nieb.
Δθ i
czerw.
i
nieb.
r
czerw.
r
nieb.
I
x/10 000
1 137,63 139,35 1,72 59,53 58,83 40,36 39,58 914
2 230,37 233,48 3,11 71,91 71,52 45,57 44,93 390
3 317,52 321,89 4,37 76,89 76,62 47,03 46,42 215
4 42,76 48,34 5,58 79,67 79,46 47,66 47,06 136
5 127,08 133,86 6,78 81,46 81,28 47,99 47,39 94
6 210,90 218,86 7,96 82,72 82,57 48,18 47,59 69
7 294,41 303,55 9,14 83,65 83,51 48,31 47,72 53
8 17,71 28,02 10,31 84,36 84,25 48,39 47,80 42
9 100,86 112,35 11,49 84,94 84,83 48,45 47,87 34
10 183,92 196,57 12,65 85,40 85,31 48,49 47,91 28


Zależności matematyczne

Gdzie:

 • k – numer tęczy, równy liczbie odbić światła w kropli,
 • θczerw., θnieb. – minimalny kąt zmiany kierunku biegu promienia, odpowiednio dla światła czerwonego i niebieskiego
 • Δθ – różnica ww. kątów
 • iczerw., inieb.kąt padania światła na powierzchnię kropli, przy minimalnym kącie zmiany kierunku biegu promienia
 • rczerw., rnieb. – kąt załamania światła na powierzchni kropli, przy minimalnym kącie zmiany kierunku biegu promienia
 • I – jasność, ilość światła (dla minimalnego kąta) wychodzącego w stosunku do padającego dla światła czerwonego, podano wartość 10 000 razy większą.

Do obliczeń przyjęto współczynnik załamania wody względem powietrza dla światła czerwonego 1,331, a dla niebieskiego 1,343. Tęczę główną opisuje pierwszy wiersz tabeli (k=1) a wtórną drugi (k=2)[5].

Główną przyczyną powstawania tęczy jest istnienie minimalnego i zależnego od długości fali kąta zmiany kierunku biegu światła i położonego tuż przy nim wyraźnego i wąskiego maksimum natężenia światła w kątowym rozkładzie światła po jego przejściu przez kroplę. Kąty maksimów nie zależą od wielkości kropel, jeśli są kuliste. Promienie świetlne odbijające się bezpośrednio od kropli, rozchodzą się pod takim samym kątem, niezależnie od barwy. Promień, przechodzący przez kroplę bez odbicia (teoretyczna tęcza zerowa), załamuje się, ale nie tworzy kąta granicznego i maksimum w rozkładzie, przez co promienie te nie tworzą kolorowej tęczy[5].

Kąt załamania światła r zależny jest od kąta padania i i współczynnika załamania światła n na granicy ośrodków, co wyraża prawo załamania światła[5]:

Kąt odchylenia promienia świetlnego, w zależności od liczby odbić k i kąta padania światła i na kroplę, określa wzór[5]:

Kąt odchylenia uzyskuje najmniejszą wartość, gdy pochodna odchylenia względem kąta padania jest równa 0. Wówczas kąt padania dla promienia, który odbije się wewnątrz -krotnie, określony jest wzorem[5]:

Istnienie minimalnego kąta odchylenia promienia i jego znaczenie w powstawaniu tęczy odkrył Kartezjusz; minimalny kąt odchylenia jest zwany kątem Kartezjusza i oznaczany przez [5].

Kąt, pod jakim wychodzą promienie z kropli, zależy od miejsca padania światła na kroplę oraz od długości fali świetlnej. Przy jednym odbiciu w kropli najsilniej załamywane światło fioletowe wychodzi, tworząc kąt ostry z promieniem padającym od zera do 40,6° (zmiana kierunku odpowiednio 180° i 139,4) z wyraźnym maksimum intensywności dla kąta 40,3°, światło czerwone – do 42,3° z maksimum w 42,0°[35]. Kąty te odpowiadają promieniowi kątowemu pod jakim widoczna jest tęcza[5].

Powyższe zależności pozwalają na określenie kierunków, w jakich biegnie znaczna część światła załamanego w kroplach wody, do wyjaśnienia dobrej separacji kolorów trzeba przeanalizować ilość światła kierowanego w kąt zbliżony do kąta maksimum natężenia[5].

Jasność załamanego światła[edytuj | edytuj kod]

O kolorze tęczy w danym miejscu decyduje intensywność światła o danej długości fali docierającego do danego miejsca, która zależy od kąta padania i załamania światła, współczynnik odbicia i załamania jest różny dla światła o polaryzacji podłużnej i poprzecznej. Współczynnik odbicia światła o polaryzacji równoległej i prostopadłej do płaszczyzny padania jest równy[5]:

Pozostałe światło przenika przez granicę ośrodków.

W tęczy rzędu występują 2 załamania oraz odbić, dlatego względną ilość przechodzącego przez kroplę światła dla poszczególnych polaryzacji tęczy określają wzory:

Jeżeli padające światło nie jest spolaryzowane to stopień polaryzacji światła tęczy jest równy stosunkowi promieniowania o danej polaryzacji do całości promieniowania[5]:

Suma wyrażeń na ilość przechodzącego światła umożliwia określenie jasności. Tęczę tworzą promienie padające na kroplę w wąskim zakresie kąta, dlatego przyjmuje się, że dla poszczególnych łuków tęczy kąty padania i załamania są jednakowe dla całego widma, współczynniki jasności tęczy są takie same dla wszystkich kolorów w danym łuku. Z zależności tych wynika, że tylko 0,0914 światła padającego w miejscu dającym tęczę pierwotną wychodzi z kropli, tęczy wtórnej 0,0390, kolejnych łuków tęczy – coraz mniej. W wyniku tego światło tęczy jest częściowo spolaryzowane liniowo – tęczy pierwotnej w około 95%, a wtórnej w około 90% – w kierunku stycznym do promienia łuku tęczy (na szczycie łuku pionowo)[5]. Kąt Brewstera dla wody jest mniejszy od kąta padania promieni tworzących tęczę, ale dwukrotne załamanie dość dokładnie selekcjonuje światło o polaryzacji stycznej do łuku tęczy[5].

Powyższe zależności nie określają w pełni jasności łuku tęczy, nie uwzględniają one między innymi ilości rozpraszanego światła z powodu nachylenia powierzchni kropli do promieni padających. Jeśli wąski strumień światła o natężeniu pada na nachyloną pod kątem i powierzchnię kropli, ma rozmiary kątowe i Natężenie światła pochodzące od małego fragmentu powierzchni jednej kropli o promieniu a określa wzór[5]:

Wydzielając z powyższego część zależną od kątów:

Wartość wynika z opisanego wyżej biegu światła w kropli i wynosi:

gdzie:

 • – promień kropli,
 • – odległość od kropli do obserwatora.

Intensywność światła rozproszonego jest największa dla kątów, w których wartość jest największa. Czynnikiem, który zmienia się najbardziej, jest a osiąga maksimum, gdy dąży do zera. Dla tęczy pierwotnej światła czerwonego czynnik ten ma wartość zero dla kąta odpowiadającego kolorowi czerwonemu tęczy pierwotnej[5].

Dyspersja[edytuj | edytuj kod]

Kątowa dyspersja światła, czyli zależność zmiany kąta odchylenia promienia świetlnego od zmiany długości fali nie jest duża dla kątów tęczy. Światło wychodzące z kropli pod innymi kątami jest słabsze. Można się zastanawiać, dlaczego niektóre kolory nie są widoczne pod innymi kątami, zwłaszcza jeśli jest tam większa dyspersja[5].

Dyspersję kątową światła, czyli zmianę kąta rozproszenia światła od zmiany długości fali definiuje poniższy wzór, a zakładając liniową zależność współczynnika załamania światła od długości fali ():

Stała jest stałą materiałową zależną od substancji załamującej światło. Z zależności określającej bieg promienia w kropli i prawa załamania wynika:

Stosując tę zależność dla kąta minimalnego odchylenia promienia wychodzącego (kąta Kartezjusza):

Dyspersja jest rosnącą, ale nie liniową funkcją kąta padania światła dla kątów padania, które tworzą tęczę, dyspersja niemal nie zależy od kąta padania światła.

Jeden kolor zdominuje inne, jeżeli kroplę obserwuje się pod kątem do padającego zbliżonym do granicznego Światło czerwone jest widoczne na jego z powodu skupiania, a także, dlatego że nie ma konkurencji z innymi kolorami. Światło to wśród fal świetlnych w zakresie widzialnym ma najmniejszy współczynnik załamania światła, przez co jego kąt załamania jest najmniejszy. Dla kąta obserwacji równemu światła niebieskiego pojawiające się światło jest mieszaniną wszystkich kolorów, ale dlatego, że niebieskie promienie są skupione w ten kąt, niebieski dominuje. W wyniku tego kolor danego miejsca tęczy jest wynikiem nakładania się świateł, a światło nie jest monochromatyczne[5].

Wyrażenie na dyspersją wskazuje także, że dla współczynnika załamania światła o wartości 2 tęcza nie powstaje[5].

Dla kątów tęczy dyspersja praktycznie nie zmienia się, dlatego szerokość kątową tęczy można wyznaczyć z wyrażenia:

Dla tęczy pierwotnej dyspersja jest równa 2,536, szerokość tęczy [36].

Inne czynniki[edytuj | edytuj kod]

Biała tęcza na mgle

Tarcza słoneczna ma rozmiar kątowy 0,5°, co powiększa szerokość kątową rozproszenia każdej długości fali (koloru) i przyczynia się do tego, że kolory tęczy nie są czyste, pomimo tego obserwator postrzega je jako czyste. Teoretyczna szerokość tęczy od czerwonego do niebieskiego wynosi 1,7°, ale po uwzględnieniu wielkości tarczy słonecznej i dyspersji światła, szerokość wynosi około 2,2°, co jest zgodne z obserwacją[5].

Słona woda ma większy współczynnik załamania, co skutkuje mniejszym kątem widzenia łuku tęczy, można to zaobserwować, oglądając tęczę powstającą częściowo na rozbryzgach fal morskich i na kroplach deszczu[37]. Z uwagi na napięcie powierzchniowe krople są niemal kuliste, ale duże krople nie są kuliste, w wyniku czego także może ulec zmianie kąt widzenia łuku tęczy, kolory tęczy mogą nie być wyraźne, a nawet jeżeli występują 2 rodzaje kropel, tęcza może w jej górnej części rozdzielić się na dwa łuki. Spłaszczenie kropel spadających w powietrzu nie wpływa na wygląd tęczy przy horyzoncie[38].

Jeżeli krople wody są bardzo małe, mniejsze niż 50 μm, to znaczącą rolę odgrywa dyfrakcja światła, powodując, że załamanie i odbicie części promieni świetlnych zachodzi pod nieco innym kątem, niż określone przez optykę geometryczną. Skutkuje to zmieszaniem kolorów. Efektem jest jasny łuk o promieniu tęczy zwany białą tęczą. Szerokość łuku zależy od wielkości kropel; zjawisko to jest wyraźnie widoczne, gdy tęcza powstaje na mgle[39].

Dokładne rozwiązanie problemu powstawania tęczy[edytuj | edytuj kod]

Teoria tęczy oparta na optyce geometrycznej (tzw. kartezjańska teoria tęczy) wykorzystująca do opisu rozpraszania światła na kroplach wody pojęcie promienia świetlnego, którego drogę określają prawa załamania i odbicia światła na granicy powietrze – kropla, jest uproszczeniem niewyjaśniającym wszystkich aspektów tęczy. Pełne rozwiązanie dostarcza falowa teoria światła, uwzględniająca dyfrakcję i interferencję fali świetlnej, lecz zastosowanie jej do analizy przebiegu światła przez kroplę wody jest matematycznie skomplikowane. W 1838 roku Airy opracował teorię ułatwiającą zastosowanie falowych właściwości światła do kulistych ciał rozpraszających światło. Teoria ta wskazywała istnienie maksimów w rozpraszaniu światła w określonych kierunkach, jednak w 1888 roku wykazano rozbieżności między przewidywaniami teorii a doświadczeniem. W 1908 roku opracowano teorię zwaną rozwiązania Mie, która na podstawie równań Maxwella umożliwia określenie natężenia światła rozproszonego pod danym kątem w zależności od długości fali świetlnej oraz wielkości kropel[40]. Jednak teoria Lorenza-Mie ogranicza się do rozpraszania przez cząstki kuliste, dlatego nie można w niej uwzględnić spłaszczenia spadających kropel. W 2012 r. zespół autorów opublikował pracę, w której analizuje efekty rozproszenia światła przez śledzenie promieni, z uwzględnieniem dyspersji, polaryzacji, interferencji i dyfrakcji na niesferycznych kroplach. Praca ukazuje jak niesferyczne krople deszczu wpływają na kształt tęczy i powstawanie tęczy bliźniaczej[26].

Historia badań naukowych nad tęczą[edytuj | edytuj kod]

Pierwszą próbę racjonalnego wyjaśnienia powstawania tęczy prawdopodobnie przeprowadził Arystoteles, pisząc, że tęcza jest niezwykłym rodzajem odbicia światła słonecznego od chmur. Światło odbija się pod stałym kątem, dając stożek promieni tęczy. Arystoteles w ten sposób poprawnie wyjaśnił kształt łuku i zauważył, że nie jest to obiekt materialny w określonym miejscu na niebie, ale raczej zbiór światła w kierunkach, którego światło jest mocno rozproszone i dociera do oczu obserwatora[41].

Przypuszcza się, że perski astronom Qutb al-Din al-Shirazi(inne języki) (1236–1311) lub jego student Kamal al-din al-Farisi(inne języki) (1260–1320) podał po raz pierwszy w miarę dokładny opis sposobu powstawania tęczy[42].

Badania Roberta Grosseteste’a dotyczące światła były kontynuowane przez Rogera Bacona, który w 1268 roku opublikował Opus Maius, mówiący o eksperymentach ze światłem rozszczepianym przez kryształy i krople wody i ukazującym kolory tęczy[43].

Theodor z Fryburga jest również znany jako autor wyjaśnienia zjawiska tęczy. W 1304 roku – w przeciwieństwie do poglądu Arystotelesa o tworzeniu tęczy przez chmurę jako całość – wyjaśnił on, że tęcza pierwotna powstaje, kiedy światło pada na poszczególne krople wody, promienie ulegają dwóm rozproszeniom (przy wejściu i wyjściu) i jednemu odbiciu (na tylnej powierzchni kropli), zanim dotrą do oka obserwatora[44]. Tęczę wtórną wyjaśnił na podstawie podobnego procesu, obejmującego dwa rozproszenia i dwa odbicia[41].

Szkic René Descartes’a wyjaśniający powstawanie tęczy pierwotnej i wtórnej.

W 1637 roku René Descartes poszedł jeszcze dalej w swoich rozważaniach. Wiedząc, że rozmiar kropli deszczu nie wpływa na zjawisko tęczy, eksperymentował z przepuszczaniem światła przez duże szklane kule wypełnione wodą. Mierząc kąty promieni padających i wychodzących, wywnioskował, że tęcza pierwotna jest powodowana przez pojedyncze odbicie wewnątrz kropli, podczas gdy tęcza wtórna powodowana jest przez dwukrotne odbicie. Znając te fakty, Kartezjusz sformułował prawa refrakcji (co prawda nieco później niż Snell, ale niezależnie od niego), zauważył istnienie minimalnych kątów rozproszenia światła w kropli wody i poprawnie obliczył kąty dla pierwotnego i wtórnego łuku[5].

Wyjaśnienie dotyczące kolorów Kartezjusza było oparte na klasycznej teorii światła, w której kolory powstawały przez modyfikację białego światła. Isaac Newton był pierwszym, który zademonstrował, że białe światło składa się z promieni o kolorach tęczy. Dowiódł tego poprzez eksperymenty z pryzmatami, w którym pierwszy pryzmat rozszczepiał światło białe na pełne widmo kolorów, a drugi łączył to widmo w światło białe, odrzucając tym samym teorię, że kolory powstają przez modyfikację światła przez ośrodek. Wykazał również, że czerwone światło jest załamywane w mniejszym stopniu niż niebieskie i zaproponował pierwsze naukowe wyjaśnienie podstawowych cech tęczy. Korpuskularna teoria światła przedstawiona przez Newtona nie była jednak w stanie wyjaśnić zjawiska tęczy wielokrotnej, której powstawanie zostało opisane dopiero przez Thomasa Younga, który zauważył, światło zachowuje się jak fala, więc może zachodzić interferencja promieni słonecznych pomiędzy sobą. Badania Younga zostały udoskonalone po roku 1820 przez George’a Biddella Airy’ego, który dyfrakcją wyjaśnił zależność jasności kolorów tęczy oraz istnienie tęczy wielokrotnych od rozmiarów kropel deszczu[45].

Koniec/początek tęczy

Goethe, sprzeciwiając się Newtonowi i jego zbyt matematycznej optyce, a także jego teorii kolorów, postulował fenomenologię kolorów. Dla Goethego wygląd (pozory) nie mogły być zjawiskiem obiektywnym, musiały być zrozumiane przy pomocy globalnej teorii postrzegania (percepcji) – uważał on światło za źródło życia zjawisk związanych z kolorami. Jednak jego teoria nie została przyjęta przez naukę, bo nie wyjaśniała między innymi zjawiska tęczy[46].

Tęcza w kulturze[edytuj | edytuj kod]

Podwójna tęcza uwidoczniona na obrazie olejnym Petera Rubensa.
Maiestas Domini (ok. 1390), fresk, kościół parafialny w Saint Giles in Zweinitz, Austria

Tęcza w religii i mitologii[edytuj | edytuj kod]

Tęcza zajmuje dość znaczące miejsce w mitologii i legendach, najprawdopodobniej z uwagi na jej piękno i trudność w wyjaśnieniu tego zjawiska:

 • W mitologii greckiej tęcza była utożsamiana z drogą, jaką pokonywała posłanka Iris pomiędzy Ziemią i Niebem[47]. W mitologii chińskiej tęcza była szczeliną w niebie zamkniętą za pomocą kamieni i pięciu (lub siedmiu) kolorów przez boginię Nüwa. W mitologii hinduskiej tęczę nazywano Indradhanush, co oznaczało łuk Indry, boga błyskawic i grzmotów[48]. W mitologii skandynawskiej używano nazwy Bifröst – był to most łączący światy Ásgard (bogów) i Midgard (ludzi). Irlandzki leprechaun chował garnek złota na końcu tęczy – czyli w miejscu niedostępnym dla żadnego człowieka (ponieważ tęcza nie występuje w konkretnym miejscu, a jej pojawienie zależy od pozycji samego obserwatora)[49].
 • W Starym Testamencie tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem, jest obietnicą złożoną przez Boga Jahwe Noemu, że Ziemi nie nawiedzi już więcej wielka powódź (Stary Testament, Rdz 9,13)[50]. Tęcza stała się nawet symbolem ruchu w judaizmie, zwanego B'nei Noah. Członkami B’nei Noah są nie-żydzi, którzy kontynuują drogę wielkiego przodka, jakim był Noe. Ruch ten ma korzenie w tradycji żydowskiej, a szczególnie w Talmudzie[51]. Jest także wymieniona w Mądrości Syracha jako jeden z przejawów stworzenia, które domaga się oddawania Bogu czci (Syr 43,11-13)[52].
 • W Nowym Testamencie tęcza pojawia się w Ap 4: A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu[53] oraz Ap 10: I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste[54].
 • Według mitologii Aborygenów, świat narodził się z „tęczowego węża”[55], natomiast w słowiańskiej, płanetnikiem mógł zostać człowiek wciągnięty do nieba przez tęczę[56].

Tęcza w literaturze[edytuj | edytuj kod]

Giotto di Bondone, Sąd Ostateczny (1306), fragment fresku w kaplicy Scrovegnich
Hieronymus Bosch, Sąd Ostateczny (ok. 1480)

Tęcza jest często podmiotem utworów literackich i dzieł sztuki. Malowali ją m.in. Peter Paul Rubens i George Inness. Tęcza wspomniana jest w Biblii – Biblia gdańska, Stary Testament, Księga Rodzaju, Rozdział 9 (hebr. קשת qeszet)[57]:

[...]
12 Tedy rzekł Bóg: To jest znak przymierza, który Ja dawam między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą, która jest z wami, w rodzaje wieczne.
13 Łuk mój położyłem na obłoku, który będzie na znak przymierza między mną, i między ziemią.
14 I stanie się, gdy wzbudzę ciemny obłok nad ziemią, a ukaże się łuk na obłoku:
15 Że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą w każdem ciele; i nie będą więcej wody na potop, ku wytraceniu wszelkiego ciała.
[...]

Maria Konopnicka napisała wiersz zatytułowany Tęcza[58]:

A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?
[...]

Antoni Kucharczyk, w publikacji Wiersze, piosnki z naszej wioski z 1908 r. wiersz Tęcza jego pierwsza zwrotka[59]:

Po długiej niepogodzie zajaśniało słońce,
Na niebie zachmurzonym, na kształt pół-obręczy
Zajaśniał łuk świetlany siedmiobarwnej tęczy,
Piją zbyteczne wody obydwa jej końce.
[...]

Tekst wiersza w wikiźródłach.

Tęcza Finiana (tytuł oryginalny Finian’s Rainbow) – amerykański musical z 1968 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli[60].

Do tęczy odwołuje się wiele utworów literatury światowej przykładowo:

Tęcza w sztukach plastycznych[edytuj | edytuj kod]

W ikonografii tęcza jest motywem pojawiającym się (za tekstem Apokalipsy) w scenach Sądu Ostatecznego, np. w dziełach Hansa Memlinga, Rogiera van der Weyden, Hieronymusa Boscha, Giotta. Oznacza tron, na którym zasiada Jezus w czasie paruzji. Podobnie ukazany jest Chrystus na przedstawieniach w typie Maiestas Domini, znanych od wczesnego średniowiecza, przedstawiających chwałę tronującego Chrystusa[64].

W polskiej sztuce współczesnej motyw tęczy został wykorzystany m.in. na obrazie Ostatnia Wieczerza Macieja Świeszewskiego[65]. W latach 2012-2015 w Warszawie na placu Zbawiciela eksponowana była instalacji Tęcza Julity Wójcik[66].

Nazwa Tęcza[edytuj | edytuj kod]

Tęcza jako symbol[edytuj | edytuj kod]

Flaga międzynarodowego ruchu spółdzielczego przyjęta przez ICA w 1925 r.

Symbol tęczy jest używany także we współczesnej kulturze jak np. Over the Rainbow (Ponad tęczą) w filmie z 1939 roku Czarnoksiężnik z Oz lub w piosence The Rainbow Connection („Tęczowe połączenie”) z filmu The Muppet Movie. 2017 piosenka w oryginalnym wykonaniu Garland wprowadzona została do amerykańskiego Narodowego Rejestru Nagrań(inne języki) w Bibliotece Kongresu jako utwór, która „wyróżnia się znaczeniem kulturalnym, historycznym lub artystycznym”[69]. Nazwę Rainbow („Tęcza”) nosi grupa rockowa założona w 1975 roku przez gitarzystę Deep Purple Ritchiego Blackmore’a[70]. Tytuł RAINBOW otrzymał jeden z albumów japońskiej gwiazdy muzyki pop Ayumi Hamasaki, wydany w 2002 roku[71], a Rainbow – albumy piosenkarek Dolly Parton (1987)[72] i Mariah Carey (1999)[73].

Statek organizacji Greenpeace nazywa się Rainbow Warrior („Tęczowy Wojownik”). Został tak nazwany na cześć legendy Tęczowych Wojowników z plemienia Indian Kri, wedle której: Kiedy świat jest chory i umiera, ludzie powstaną jak Wojownicy Tęczy...[74]

Tęczowe Zloty są zlotami hipisów, którzy zbierają się z misją głoszenia idei pokoju, miłości, wolności i wspólnoty. Rainbow Family („Rodzina Tęczy”) to nazwa jednego z ruchów posthipisowskich[75].

Tęczowa flaga została użyta w niemieckiej wojnie chłopów w XVI wieku jako symbol nowej ery, nadziei i socjalnych zmian[76]. Tęczowe flagi były również używane: jako symbol pokoju (zwłaszcza we Włoszech), reprezentowały terytoria imperium Inków oraz niezależnie społeczności Druzów na Bliskim Wschodzie i Żydowski Obwód Autonomiczny na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

W 1921 roku na Międzynarodowym Kongresie Liderów Spółdzielczości przyjęto tęczową flagę spółdzielczości, była ona też używana w Polsce jako symbol ruchu spółdzielczego, m.in. Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”[77]. Flagę zmieniono w 2013 roku[78], ale pozostała jako element logo niektórych spółdzielni i jako nazwa miesięcznika „Tęcza Polska”[79].

Tęcza jako symbol osób LGBT i ich równouprawnienia[edytuj | edytuj kod]

Symbol ruchu LGBT
 Osobny artykuł: tęczowa flaga (ruch LGBT).

W 1978 powstała tęczowa flaga. W latach 90. została przyjęta jako symbol międzynarodowej społeczności LGBT[80]. Różne kolory na fladze reprezentują różnorodność środowiska LGBT. Liczba kolorów różni się od tradycyjnie pojmowanej tęczy jako siedmiokolorowej. Tęcza LGBT posiada 6 kolorów (a poprzednio posiadała także 8). Tęczowa flaga LGBT używana jest często jako symbol tolerancji. Utożsamia się z nią przede wszystkim ruch społeczny lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Tęczową flagę można zobaczyć przede wszystkim na protestach i manifestacjach, w których biorą udział geje i lesbijki (np. na paradach równości) oraz przy wejściach do lokali gay-friendly[81].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Paulina Nowak, 3 kwietnia: imieniny i święta typowe i nietypowe. Sprawdź, co świętować [online], Radio Pogoda - wiadomości, porady, informacje - słuchaj radia, 3 kwietnia 2023 [dostęp 2023-04-03] (pol.).
 2. Dziennik Klimatyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 3. Encyklopedia fizyki PWN 1972 t. 3, s. 563.
 4. David Greene: Light and Dark: An exploration in science, nature, art and technology. CRC Press, 2002, s. 94–97. ISBN 978-1-4200-3403-5.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Jearl D. Walker, Multiple rainbows from single drops of water and other liquids, „American Journal of Physics”, 44 (5), 1976, s. 421–433, DOI10.1119/1.10172, ISSN 0002-9505 [dostęp 2024-06-01] (ang.).
 6. a b c d Weather Words: ‘Lunar Rainbow’ | Weather.com [online], The Weather Channel [dostęp 2024-05-15] (ang.).
 7. Optics Picture of the Day – Infrared Rainbow. Atmospheric Optics, 2011-10-03. [dostęp 2011-10-06]. (ang.).
 8. Dew Bow. [dostęp 2015-01-28]. (ang.).
 9. Glass Bead Bows. [dostęp 2015-01-28].
 10. „Rainbow Orders” – powstawanie poszczególnych tęczy.
 11. 3rd & 4th Order Rainbows. [dostęp 2015-01-28]. (ang.).
 12. Triple Rainbows Exist, Photo Evidence Shows. ScienceDaily, 2011-10-05. [dostęp 2011-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 13. 5th & 6th Order Rainbows. [dostęp 2016-06-02]. (ang.).
 14. Alexandra Ossola: The Elusive Fifth Order Rainbow Has Been Photographed for the First Time. Motherboard, 2014-10-21. [dostęp 2016-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-14)]. (ang.).
 15. Zero Order Glow. [dostęp 2015-01-17].
 16. Zero order glow formation. [dostęp 2015-01-17].
 17. Primary Rainbow. [dostęp 2015-01-05].
 18. Alexander’s Dark Band. [dostęp 2015-01-05].
 19. Primary Rainbow drop size.
 20. Thomas Young: Bakerian Lecture: Experiments and calculations relative to physical optics. T. 94. London. s. 8–11.
 21. Airy Sim. [dostęp 2015-01-28]. (ang.).
 22. Zdjęcie tęczy koronowej.
 23. Liliia Alaieva, When halo appears [online], Universe Space Tech, 25 marca 2022 [dostęp 2024-05-30] (ang.).
 24. a b c d Twinned Rainbows [online], Atmospheric Optics, 16 września 2023 [dostęp 2024-05-15].
 25. Iman Sadeghi i inni, Physically-based simulation of rainbows, „ACM Transactions on Graphics”, 31 (1), 2012, s. 1–12, DOI10.1145/2077341.2077344, ISSN 0730-0301 [dostęp 2024-05-15] (ang.).
 26. a b IMAN SADEGHI i inni, Physically-Based Simulation of Rainbows, 2011, DOI10.1145/2077341.2077344 [dostęp 2024-05-16].
 27. Reflection Rainbows. [dostęp 2015-01-05].
 28. Reflection Bow Formation. [dostęp 2015-01-05].
 29. Reflected Rainbows. [dostęp 2015-01-05].
 30. Robert Nemiroff (MTU), Jerry Bonnell (USRA): Astronomy Picture of the Day. [dostęp 2015-01-05].
 31. Bows everywhere!. [dostęp 2015-01-05].
 32. Gary Waldman, Introduction to light: the physics of light, vision, and color, wyd. Dover ed, Mineola, N.Y: Dover Publications, 2002, s. 193, ISBN 978-0-486-42118-6 [dostęp 2024-05-31].
 33. Isaac Newton, A letter to the Royal Society presenting. A new theory of light and colours [online] [dostęp 2024-05-31].
 34. Mixing It - Opticks 3 [online], www.colourmusic.x10host.com [dostęp 2024-05-31].
 35. Primary rainbow colours.
 36. J.D. Jackson, From Alexander of Aphrodisias to Young and Airy, „Physics Reports”, Bibcode1999PhR...320...27J (ang.).
 37. zdjęcie „Sea Water Rainbow”.
 38. Twinned Rainbows. [dostęp 2015-01-28]. (ang.).
 39. Fogbow to rainbow – Droplet size. [dostęp 2015-01-28]. (ang.).
 40. Raymond L. Lee Jr.. „Optical Society of America”, s. 1506–1519, 1998-03-20. Optical Society of America. 
 41. a b H. Moyses Nussenzveig. T he Theory of the Rainbow. „Scientific American”, 1977. 
 42. Al-Farisi biography. [dostęp 2006-08-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-21)]. (ang.).
 43. Roger Bacon, Opus Majus.
 44. Tłumaczenie z j. angielskiego za Davidem C. Lindbergiem, Roger Bacon’s Theory of the Rainbow: Progress or Regress?, Isis, Vol. 57, no. 2, p. 235.
 45. Philip Laven: Airy theory and rainbows. [dostęp 2015-01-25].
 46. Jerzy Karpiuk: Dekonstrukcja bieli. Prószyński i S-ka. [dostęp 2015-02-01].
 47. Pierre Grimal: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008, s. 165. ISBN 83-04-04673-3.
 48. Alain Daniélou, The myths and gods of India: the classic work on Hindu polytheism from the Princeton Bollingen series, Rochester, Vt. : [s.l.]: Inner Traditions International ; Distributed to the book trade in the U.S. by American International Distribution Corp, 1991, s. 110-111, ISBN 978-0-89281-354-4 [dostęp 2024-06-08].
 49. Dáithí Ó hÓgáin, Myth, legend & romance: an encyclopaedia of the Irish folk tradition, wyd. 1st ed, New York: Prentice Hall Press, 1991, s. 270, ISBN 978-0-13-275959-5 [dostęp 2024-06-08].
 50. Pięcioksiąg: cztery ważne tematy. [dostęp 2015-01-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-02)].
 51. Seven Laws of Noah. [dostęp 2015-02-01].
 52. Biblii.pl, Syr 43,11-12 - wBiblii.pl [online], wBiblii [dostęp 2024-06-08] (pol.).
 53. Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Ap 4 [online], biblia.deon.pl [dostęp 2019-05-09].
 54. Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Ap 10 [online], biblia.deon.pl [dostęp 2019-05-09].
 55. Piotr Drzyzga: Tęczowy wąż. portal wiara.pl. [dostęp 2015-02-01].
 56. Jerzy Strzelczyk: Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań: Rebis, 2007, s. 139. ISBN 978-83-7301-973-7.
 57. Biblia – wydanie interlinearne. [dostęp 2015-01-18].
 58. Maria Konopnicka: Tęcza. [dostęp 2015-01-18].
 59. Kucharczyk Antoni, Wiersze, piosnki z naszej wioski, Macierz Polska, 1908 [dostęp 2024-06-04].
 60. AFI|Catalog [online], catalog.afi.com [dostęp 2024-06-04].
 61. Virginia Woolf: Granite and Rainbow: Essays. 1958. ISBN 978-0-15-636475-1.
 62. Kevin Z. Moore, The descent of the imagination: postromantic culture in the later novels of Thomas Hardy, New York: New York Univ. Press, 1990, s. 144, ISBN 978-0-8147-5451-1 [dostęp 2024-06-06].
 63. D.H. Lawrence i inni, The rainbow. Part 2, wyd. [Nachdr. der Ausg.] 1989, reprinted in two parts, The Cambridge edition of the letters and works of D. H. Lawrence The works of D. H. Lawrence / general ed. James T. Boulton, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002, ISBN 978-0-521-00944-7 [dostęp 2024-06-08].
 64. Katarzyna Joanna, Tęcza w sztuce [online], Sztuka Długa, 3 września 2020 [dostęp 2024-06-08] (pol.).
 65. Ostatnia Wieczerza [online], Maciej Świeszewski [dostęp 2022-03-28] (pol.).
 66. Piotr Sarzyński, Dziesiątka trzech dekad: ranking dzieł sztuki [online], polityka.pl, 2022 [dostęp 2023-03-30] (pol.).
 67. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – miejscowości – format XLSX, Dane z państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 1 stycznia 2023
 68. Zegadłowicz Emil(1888-1941)(Red.), Jeleński Szczepan(1881-1949)(Red.), Kisielewski Józef (1905-1966)(Red.), Tęcza: ilustrowane pismo tygodniowe, „Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu” [dostęp 2024-06-05].
 69. National Recording Registry Picks Are „Over the Rainbow” [online], Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA [dostęp 2021-01-23] (ang.).
 70. Ritchie Blackmore Songs, Albums, Reviews, Bio ... [online], AllMusic [dostęp 2024-06-11] (ang.).
 71. [https://web.archive.org/web/20120103001458/http://www.musictvprogram.com/corner-ranking-album.html ���A���o�������L���O] [online], web.archive.org, 3 stycznia 2012 [dostęp 2024-06-11] [zarchiwizowane z adresu 2012-01-03].
 72. Rainbow - Dolly Parton | Album | AllMusic. [dostęp 2024-06-11].
 73. Rainbow - Mariah Carey | Album | AllMusic. [dostęp 2024-06-11].
 74. Greenpeace launches a new Rainbow Warrior. Greenpeace International Communications, 2011-10-14. [dostęp 2014-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-07-31)]. (ang.).
 75. Rainbow Family of the Living Ligh. [dostęp 2015-01-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-28)]. (ang.).
 76. „Historia tęczowej flagi: 500 lat symbolu buntu, pokoju i solidarności”. Zaproszenie na wykład | Aktualności - Uniwersytet Gdański [online], „Historia tęczowej flagi: 500 lat symbolu buntu, pokoju i solidarności”. Zaproszenie na wykład | Aktualności - Uniwersytet Gdański, 15 marca 2024 [dostęp 2024-06-11] (pol.).
 77. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. [dostęp 2015-01-25]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 78. Nowa flaga i logo spółdzielcze. [dostęp 2015-01-25].
 79. Tęcza Polska – magazyn KRS. [dostęp 2015-01-25].
 80. Symobls of Pride of the LGBTQ Community. Carleton College, Gender and Sexuality Center. [dostęp 2013-12-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-29)].
 81. Wojciech Karpieszuk: Klient gej coraz częściej jest OK. Gazeta Wyborcza, 2007. [dostęp 2013-12-15].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Polskojęzyczne

Anglojęzyczne