Tadeusz Jacek Zieliński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Tadeusz Jacek Zieliński
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

1 czerwca 1966
Katowice

Zawód, zajęcie

prawnik, teolog, nauczyciel akademicki

Tytuł naukowy

profesor nauk teologicznych

Stanowisko

poseł na Sejm II i III kadencji (1993–2001)

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

Tadeusz Jacek Zieliński (ur. 1 czerwca 1966 w Katowicach[1]) – polski prawnik, nauczyciel akademicki i teolog protestancki, profesor nauk teologicznych oraz doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, działacz ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji, profesor zwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i prorektor tej uczelni w kadencjach 2016–2020 oraz 2020–2024.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Wykształcenie i działalność naukowa[edytuj | edytuj kod]

Maturę uzyskał w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W 1991 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach[2]. Stopień doktora nauk prawnych (2007) i doktora habilitowanego (2017) nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego[3]. Obronił też doktorat (1996) i habilitację (2003) w zakresie nauk teologicznych[3] na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 4 marca 2015 prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych[4]. Uzyskał również uprawnienia radcy prawnego[5].

W 1997 został adiunktem[2], w 2003 profesorem nadzwyczajnym, a w 2015 profesorem zwyczajnym ChAT[6]. W latach 2002–2008 był dziekanem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie[7]. W latach 2008–2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego ChAT. W 2012 został wybrany na czteroletnią kadencję na stanowisko dziekana nowo utworzonego Wydziału Pedagogicznego ChAT, będąc także kierownikiem Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej. Został również profesorem w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT[6]. W 2016 oraz w 2020 obejmował funkcję prorektora ChAT na czteroletnie kadencje[8][9], odpowiadając za sprawy kształcenia i nauki[9].

W 2008 objął funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego[10], w 2012 został ponownie wybrany na tę funkcję na kolejną kadencję[11]. Pełnił ją do 2016, po czym pozostał w składzie zarządu tego towarzystwa[12].

Był członkiem rady konsultantów obejmującej dziewięć tomów publikacji Religia. Encyklopedia PWN (Warszawa 2001–2003)[13]. W latach 1997–2004 wchodził w skład redakcji „Myśli Protestanckiej”, zaś w latach 2002–2004 był redaktorem naczelnym tego czasopisma. Został członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism: „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, „Rocznik Teologiczny”, „Przegląd Prawa Wyznaniowego[14][15][16], a także redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego ChAT[17] i redaktorem naczelnym czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego[18]. W 2019 został członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne[19].

Działalność polityczna i społeczna[edytuj | edytuj kod]

Od 1990 był działaczem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, a następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W tej ostatniej partii pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1993–2001 był posłem II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej i III kadencji z ramienia Unii Wolności, wybieranym w okręgu katowickim[2]. W latach 1997–2001 wchodził w skład stałej delegacji Sejmu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej w Paryżu.

W 2023 wszedł w skład Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza[20].

Członkostwo w organizacjach[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenia i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

W 2014, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[21]. W tym samym roku odznaczony także Medalem Komisji Edukacji Narodowej[22].

Jego rozprawa habilitacyjna pt. Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 19 czerwca 2017[23].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Publikacje autorskie[edytuj | edytuj kod]

 • Roger Williams: twórca nowoczesnych stosunków państwo-kościół, Semper, Warszawa 1997, ISBN 978-83-86951-33-8.
 • Iustificatio impii. Usprawiedliwienie „sola fide” jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii na przykładzie teologii Alistera E. McGratha, Jamesa I. Packera oraz Johna R. W. Stotta, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2002, ISBN 978-83-909272-8-2.
 • Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN 978-83-7611-087-5.
 • Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz (współautor z Andrzejem Czoharą), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-1666-8.
 • Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60273-30-2.
 • Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ISBN 978-83-60273-36-4[24].
 • Rozdział Kościoła i państwa. Krótkie uzasadnienie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2020, ISBN 978-83-7507-291-4.

Redakcja naukowa publikacji zbiorowych[edytuj | edytuj kod]

 • Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60273-08-1.
 • Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa profesora Michała Pietrzaka (wspólnie z Pawłem Boreckim i Andrzejem Czoharą), LexisNexis Polska, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7620-262-4.
 • Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (wspólnie z Marcinem Hintzem), Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60273-17-3.
 • Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60131-35-0.
 • Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60273-26-5.
 • Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego (wspólnie z Michałem Hucałem), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ISBN 978-83-60273-38-8.
 • Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej (wspólnie z Renatą Nowakowską-Siutą), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, ISBN 978-83-60273-52-4.
 • Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych (wspólnie z Michałem Hucałem), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, ISBN 978-83-60273-49-4.
 • Uszanujmy zmarłych. Problematyka ochrony starych cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego (wspólnie z Barbarą Imiołczyk i Joanną Troszczyńską-Reyman), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2022 ISBN 978-83-60273-67-8.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Strona sejmowa posła III kadencji. [dostęp 2021-11-12].
 2. a b c d Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja. Przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1998, s. 246. ISBN 83-7059-371-2.
 3. a b Prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2021-11-12].
 4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.3.2015 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2015 r. poz. 298).
 5. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. chat.edu.pl. [dostęp 2017-11-07].
 6. a b Tadeusz J. Zieliński. chat.edu.pl. [dostęp 2015-06-05].
 7. Tadeusz J. Zieliński. Polskie Kościoły protestanckie wobec Unii Europejskiej. „Przegląd Powszechny”. Nr 1, s. 42, 2005. 
 8. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. chat.edu.pl, 10 marca 2016. [dostęp 2016-03-12].
 9. a b Nowa kadencja kierownictwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. chat.edu.pl, 10 września 2020. [dostęp 2020-09-14].
 10. Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. T. 1, s. 341, 2009. 
 11. Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. T. 5, s. 329, 2013. 
 12. Skład Zarządu III kadencji. ptpw.pl. [dostęp 2016-10-07].
 13. Religia. Encyklopedia PWN. Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski (red.). T. 9. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 5. ISBN 83-01-14053-4.
 14. „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”. T. IV–V, s. 2, 2008–2010. 
 15. „Rocznik Teologiczny”. Z. 1–2, s. 2, 2012. 
 16. „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. T. 6, s. 2, 2014. 
 17. Wydawnictwo Naukowe ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-02-02].
 18. Kolegium redakcyjne. ptpw.pl. [dostęp 2020-08-27].
 19. Studia i Dokumenty Ekumeniczne. chat.edu.pl. [dostęp 2019-04-02].
 20. Rozpoczęcie prac Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza. chat.edu.pl, 27 marca 2023. [dostęp 2023-04-03].
 21. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 747).
 22. Informacja z 13. posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego. chat.edu.pl. [dostęp 2014-09-27].
 23. Uchwała nr 15/06/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uznania rozprawy habilitacyjnej dra hab. Tadeusza Zielińskiego za wyróżniającą. uw.edu.pl. [dostęp 2017-07-09].
 24. Publikacje z prawa wyznaniowego 2016. ptpw.pl. [dostęp 2016-10-07].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]