Tożsamość firmy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Tożsamość firmy – zespół atrybutów i wartości umożliwiających prezentowanie siebie i swoich osiągnięć w szczególnie wyrazisty sposób, czyli przedstawienie się przez samą firmę otoczeniu w celu bezbłędnej identyfikacji siebie i swoich wyrobów bądź usług[1]. Jest to także kompleksowy sposób działania firmy prezentowany na zewnątrz obejmujący: filozofię zarządzania (corporate behaviour), kulturę organizacyjną, system komunikacji firmy z otoczeniem (corporate communication) oraz potencjał inteligencji (corporate intelligence)[2].

Według Ch. Fombruna jest to zbiór wartości i zasad, które pracownicy i menadżerowie wiążą z firmą. Obejmuje ona powszechnie zrozumiałe cechy, których pracownicy używają, by opisać, sposób działania firmy, jej produkty, oraz jej klientów i inwestorów[3].

Według W. Olinsa (1989) każda organizacja jest wyjątkowa, a jej tożsamość musi mieć źródło w jej korzeniach, osobowości, jej mocnych i słabych stronach. Organizacja tworząca swoją tożsamość powinna odpowiedzieć sobie na pytania: „Kim jesteśmy?”, „Czym się zajmujemy?”, „Jak to robimy?”, „Gdzie chcemy dojść?”. Kategorie te w języku nauk o zarządzaniu odpowiadają mniej więcej temu, co mieści się w pojęciach osobowości, podstawowych kompetencji, kultury organizacyjnej oraz procedur firmy, a także jej misji i wizji[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, „Marketing Serwis”, nr 4, 1998, s. 4.
  2. D. Tworzydło, J. Olędzki, Leksykon public relations, Newsline 2007, s. 168.
  3. Ch.J. Fombrun, Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 72. Za: Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014, s. 57.
  4. Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014, s. 58, 61-63.