Tożsamość regionalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tożsamość regionalna – szczególny przypadek tożsamości społecznej i kulturowej opartej na tradycji regionalnej, odnoszącej się do wyraźnie zdefiniowanego i delimitowanego terytorium, jego specyficznych cech społecznych, kulturowych, gospodarczych czy nawet topograficznych, wyróżniających go spośród innych ojczyzn. W niektórych przypadkach (na przykład Ślązacy czy Kaszubi) tożsamość regionalna bywa łączona z tożsamością etniczną (grupą etnograficzną, grupą etniczną)[1].

Perspektywami przyjmowanymi dla opisu tożsamości regionalnej są[2]:

 1. Perspektywa psychologiczna – stopień indywidualnej identyfikacji z regionem, jego społeczeństwem, kulturą, gotowość do altruistycznych działań na rzecz regionu i jego społeczności;
 2. Perspektywa socjologiczna –odczuwane, choć niekoniecznie artykułowane, poczucie odrębności regionalnej, które przejawia się poprzez odwołania do małej ojczyzny (Heimatu);
 3. Perspektywa geograficzna – stały proces porównywania przypisanego sobie miejsca do miejsc przypisanych innym ludziom, prowadzący do powstania i utrwalenia pewnych stereotypów przypisywanych pewnym miejscom, przestrzeniom, konkretnym regionom;
 4. Perspektywa antropologiczna – elementami tożsamości regionalnej stają się język, gwara, literatura lokalna, zwyczaje, obyczaje, świadomość dziedzictwa kulturowego;
 5. Perspektywa historyczna – tożsamość regionalną kreuje związek z dziejami regionu, jego bohaterami, instytucjami historycznymi;
 6. Perspektywa ekonomiczna – tożsamość regionalna wiąże się ze wspólnotą gospodarowania, ekonomią regionalną; perspektywa ta nabiera szczególnego znaczenia w warunkach transformacji ustrojowej i gospodarki rynkowej;
 7. Perspektywa urbanistyczno-architektoniczna – czynnikiem konstytuującym tożsamość regionalną stają się tradycyjne, ludowe formy budownictwa związane z danym regionem;
 8. Perspektywa polityczna – bierze pod uwagę swoistą kulturę polityczną, która zawsze jest cechą charakterystyczną każdego regionu, utrwalaną nierzadko w postaci krzywdzących stereotypów na jego temat;
 9. Perspektywa światopoglądowa – związana z pewnym wspólnym kręgosłupem moralno-światopoglądowym danej społeczności (kultywowanie określonych praktyk religijnych, wyznawanie wspólnych wartości);
 10. Perspektywa ekologiczna – świadomość indywidualna i zbiorowa co do jakości środowiska naturalnego i poszczególnych jego elementów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir: Kulisi naszych czasów. Między ciągłością i zmianą – metamorfozy tożsamości indywidualnych i zbiorowych. W: Lech M. Nijakowski (red.): Etniczność, pamięć, asymilacja. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009, s. 24. ISBN 978-83-7059-916-4.
 2. Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir: Kulisi naszych czasów. Między ciągłością i zmianą – metamorfozy tożsamości indywidualnych i zbiorowych. W: Lech M. Nijakowski (red.): Etniczność, pamięć, asymilacja. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009, s. 24-25. ISBN 978-83-7059-916-4.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir: Kulisi naszych czasów. Między ciągłością i zmianą – metamorfozy tożsamości indywidualnych i zbiorowych. W: Lech M. Nijakowski (red.): Etniczność, pamięć, asymilacja. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009, s. 18-37. ISBN 978-83-7059-916-4.