Tomasz Rachwał

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Tomasz Rachwał
Data i miejsce urodzenia

17 sierpnia 1974
Kraków

Zawód, zajęcie

naukowiec, nauczyciel akademicki (wykładowca), autor

Narodowość

polska

Tytuł naukowy

doktor habilitowany

Alma Mater

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uczelnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stanowisko

profesor uczelni

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medal Brązowy za Długoletnią Służbę; tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów; Medal Mikołaja Kopernika; Medal 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Strona internetowa

Tomasz Jacek Rachwał (ur. 17 sierpnia 1974 w Krakowie) – polski naukowiec, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni były wykładowca i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor podręczników szkolnych i akademickich.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Geograf ekonomiczny, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, związany od 1998 do 2022 roku z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie ukończył studia na kierunku geografia w 1998 r. i otrzymał stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (specjalność geografia ekonomiczna) w 2005 r. Od października 2022 r. profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Handlu Zagranicznego[1] oraz Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej[2] Instytutu Ekonomii, Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa. Jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, uzyskanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[3]. Do września 2022 r. pracownik badawczo-dydaktyczny (profesor Uniwersytetu Pedagogicznego) w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2020–2021 pełnił funkcję Prorektora ds. Kształcenia[4], w latach 2008–2013 oraz 2017-2020 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Geografii[5], w latach 2006–2008 zastępcy dyrektora Instytutu Geografii. W latach 2007–2022 kierownik Zakładu (od 2019 Katedry) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej[6]. Był członkiem Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2016-2020 oraz 2020-2024[7].

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki procesów transformacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy, przemian różnego typu struktur społeczno-gospodarczych w układach krajowych, regionalnych i lokalnych oraz szeroko pojętej problematyki przedsiębiorczości i jej roli w rozwoju układów przestrzennych, a także dydaktyki geografii i przedsiębiorczości[3].

Autor lub współautor wielu podręczników szkolnych i akademickich do geografii ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości (wydawanych głównie w Wydawnictwie Nowa Era) oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych. Redaktor wielu monografii naukowych oraz tomów monograficznych czasopism. Według Google Scholar do 2023 r. opublikował ponad 230 prac[8].

Jest współorganizatorem i kierownikiem naukowym corocznych międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu geografii ekonomicznej oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu przedsiębiorczości połączonych ze zjazdami nauczycieli przedsiębiorczości.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Redakcyjnej i zastępcy redaktora naczelnego – redaktora prowadzącego dwóch czasopism naukowych: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego[9] oraz czasopisma Przedsiębiorczość – Edukacja[10]. Jest członkiem redakcji czasopism: Entrepreneurial Business and Economics Review, Geographia Polonica oraz International Journal of Training and Development[3].

Pełni także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego[11] i członka Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej[12]. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego[1] oraz Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych[13] Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

Ma doświadczenie biznesowe jako przedsiębiorca, współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, gospodarczymi i oświatowymi i pełni funkcje eksperta[3]. Był także członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości[3].

Jego biogram został zamieszczony m.in. w Leksykonie polskich badaczy przedsiębiorczości[14], a kierowany przez niego Zakład (od 2019 r. Katedra) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej oraz prowadzone czasopismo Przedsiębiorczość – Edukacja zostało opisane w Złotej księdze polskich katedr przedsiębiorczości[15].

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Żonaty z Marią, ma dwie córki: Annę Weronikę i Agatę Marię[3].

Odznaczenia i nagrody[edytuj | edytuj kod]

Za działalność dla polskiej oświaty otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.). Wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za osiągnięcia naukowe (2021 r.), całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2009 r.) oraz za działalność organizacyjną (2010, 2011, 2012, 2013)[3], a także nagrodą (zbiorową – jako członek zespołu) Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2016). Za zasługi dla promocji Polski jako miejsca organizacji kongresów i konferencji nadano mu w 2014 r. tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów. W „uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej Geografii oraz Towarzystwa” otrzymał także Medal 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2018 r.[16] oraz Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Geograficznego[17] (przyznaną w 2020 r., wręczoną podczas uroczystości 100-lecia Oddziału Krakowskiego PTG w 2022 r.). Za zasługi dla rozwoju sektora bankowego ze związku z działaniami na rzecz edukacji ekonomicznej w 2023 r. otrzymał Medal Mikołaja Kopernika[18] przyznawany przez Związek Banków Polskich. Odznaczony został również w wyniku decyzji Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2014) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2019)[3].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Jest autorem licznych publikacji[19][20][21].

Podręczniki szkolne i akademickie[edytuj | edytuj kod]

 • Makieła Z., Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2002 (i 10 wydań następnych zm. do 2011 r.).
 • Makieła Z., Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości – poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum., Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2002 (i wyd. następne).
 • Makieła Z., Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości – zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2002 (i 10 wydań następnych zm. do 2011 r.).
 • Rachwał T. i in., Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003 (i wydania następne).
 • Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2012 (i wyd. następne zm.).
 • Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2012 (i wydania następne zm.).
 • Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., Świętek A., Zdon-Korzeniowska M., Biznes plan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012.
 • Czapliński P., Rachwał T., Tobolska A., Uliszak R. Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń [podręcznik akademicki], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
 • Rachwał T., Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013.
 • Malarz R., Szubert M., Rachwał T., Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2017.
 • Szlajfer F., Zaniewicz Z., Rachwał T., Malarz R., Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2018.
 • Rachwał T., Szczypiński D., Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2018.
 • Rachwał T., Malarz R., Szczypiński D., Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2019.
 • Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2019.
 • Rachwał T., Kilar W., Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, wyd. 1 (do nowej podstawy programowej), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2020.
 • Rachwał T., Uliszak R., Wiedermann K., Kroh P., Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, wyd. 1 (do nowej podstawy programowej), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2020.
 • Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, wyd. nowe zmienione, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2020.
 • Depczyńska A., Kozub J., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, wyd. 1 (do nowej podstawy programowej), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2020 (i wyd. następne zm.).
 • Malarz R., Szubert M., Rachwał T., Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. zmienione – nowa edycja 2020-2022. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2020.
 • Szlajfer F., Zaniewicz Z., Rachwał T., Malarz R., Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej – nowa edycja 2021-2023, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2021.
 • Rachwał T., Szczypiński, D., Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, wydanie zmienione – nowa edycja 2021-2023, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2021.
 • Rachwał T., Malarz R., Szczypiński D., Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej – nowa edycja 2022-2024, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2022.
 • Rachwał T., Adamiak C., Świtoniak M., Kroh P., Oblicza geografii 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2022.

Ważniejsze monografie pod redakcją[edytuj | edytuj kod]

 • Długosz Z., Rachwał T. (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.
 • Rachwał T. (red.). Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Seria Naukowa, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2019.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Prof. UEK, dr hab. Tomasz Rachwał – KHZ UEK [dostęp 2022-10-09] (pol.).
 2. Zespół – Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK [dostęp 2022-10-09] (pol.).
 3. a b c d e f g h Tomasz Rachwał / strona domowa [dostęp 2021-02-12] (pol.).
 4. Prorektorzy – Uniwersytet Pedagogiczny, www.up.krakow.pl [dostęp 2021-02-12].
 5. Dyrekcja Instytutu Geografii, geografia.up.krakow.pl [dostęp 2019-08-28].
 6. Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej – Ludzie [dostęp 2021-02-12] (pol.).
 7. Senat – Uniwersytet Pedagogiczny, www.up.krakow.pl [dostęp 2019-08-28].
 8. Tomasz Rachwał – Cytowania w Google Scholar, scholar.google.com [dostęp 2022-10-09].
 9. Zespół redakcyjny, prace-kgp.up.krakow.pl [dostęp 2019-08-28].
 10. Zespół redakcyjny, p-e.up.krakow.pl [dostęp 2019-08-28].
 11. Zarząd Komisji, Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) [dostęp 2021-02-19] (pol.).
 12. Komitet Główny – Olimpiada Geograficzna [dostęp 2021-02-19] (pol.).
 13. Polska Akademia Umiejętności – do Oceny Podręczników Szkolnych, pau.krakow.pl [dostęp 2021-03-05].
 14. Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości.
 15. Złotej księdze polskich katedr przedsiębiorczości.
 16. Medal Pamiątkowy 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego dla dr. Tomasza Rachwała – Uniwersytet Pedagogiczny, www.up.krakow.pl [dostęp 2021-02-19].
 17. Nagrody i wyróżnienia, Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) [dostęp 2023-04-01] (pol.).
 18. Profesor UEK uhonorowany Medalem Mikołaja Kopernika – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, uek.krakow.pl [dostęp 2023-04-01] (pol.).
 19. Profil naukowca w Google Scholar.
 20. Bibliografia Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.
 21. https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek.