Towarzystwo Owocodajne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Palma kokosowa- symbol Towarzystwa Owocodajnego
Posiedzenie Towarzystwa Owocodajnego. Miedzioryt Petera Isselburga

Towarzystwo Owocodajne (niem. Fruchtbringende Gesellschaft, łac. societas fructifera), zwane też Palmenorden (Zakon Palmowy) – działające w latach 1617–1680 niemieckie barokowe towarzystwo literackie i językowe.

Założenie[edytuj | edytuj kod]

Towarzystwo Owocodajne było elitarnym zrzeszeniem literatów i gramatyków założonym 24 sierpnia 1617 w Weimarze pod patronatem księcia Ludwiga I von Anhalt-Köthen(inne języki). Stawiało sobie za cel utrzymanie wysokiego poziomu niemieckiej literatury, języka i cnót patriotycznych, zwłaszcza w trudnym okresie wojny trzydziestoletniej. Za emblemat Towarzystwo miało indiańskie drzewo palmowe, stąd też druga nazwa: Palmenorden. Organizacja była największym towarzystwem literackim i językowym w epoce baroku i liczyła sobie ok. 890 członków, wśród nich był m.in. poeta Martin Opitz, a także inni znani niemieccy pisarze i gramatycy, jak Justus Georg Schottelius, Christian Gueintz(inne języki), Georg Harsdörffer(inne języki), Philipp von Zesen(inne języki). Nie wolno było do Towarzystwa przyjmować kobiet. Podobnie jak we florenckiej „Accademia della Crusca” członkowie Towarzystwa nosili przydomki: Martin Opitz to „Koronowany” („Der Gekrönte”), Andreas Gryphius miał pseudonim „Nieśmiertelny” („Der Unsterbliche”), Justus Georg Schottelius to „Poszukujący” („Der Suchende”), Georg Harsdörffer – „Bawiący się/Grający(?)” („Der Spielende”), Christian Gueintz „Porządkujący” („Der Ordnende”), a Philipp von Zesen to „Dobrze Układający” („Der Wohlsetzende”)[1].

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Towarzystwo Owocodajne w trosce o czystość języka niemieckiego zajmowało się tłumaczeniami, doskonaleniem stylu i poprawności gramatycznej. Dla wyrazów obcych starano się znaleźć rodzime odpowiedniki. Niektóre z propozycji (zniemczeń) przyjęły się w języku niemieckim i występują współcześnie, jak np. beobachten (w miejsce observieren), Buchstaben (zamiast Lettren), Geschlecht (Genus), Entwurf (Projekt). Inne zaś stały się obiektem ironicznych drwin i symbolem przesadnego puryzmu językowego, jak np. próba zastąpienia wyrazu Nase (nos) przez Gesichtserker (występ/wykusz twarzowy)[2][3]. Nie mamy tu jednak jeszcze do czynienia z nacjonalistycznym puryzmem językowym, który szczególnie w XIX wieku doprowadził do masowego powstawania słowników zniemczających. Większość językoznawców ocenia pozytywnie działalność stowarzyszenia. Pozytywne zdanie o działalności Towarzystwa Owocodajnego wyraziła – krytyczna wobec współczesnego Stowarzyszenia Języka Niemieckiego – brytyjska lingwistka Claudia Law[4].

Kontynuacja tradycji[edytuj | edytuj kod]

W XIX w. powstają w Niemczech nowe towarzystwa językowe. W 1815 powstało Berlińskie Towarzystwo Języka Niemieckiego założone przez Christiana Wolke. W Heidelbergu w latach 1848–1865 rozwijał swoją działalność Verein zur Beförderung der Deutschen Reinsprache (Stowarzyszenie na rzecz wspierania czystego języka niemieckiego). W 1885 roku powstaje Powszechne Niemieckie Stowarzyszenie Językowe.

W 2007 zostało założone w Köthen w Niemczech Nowe Towarzystwo Owocodajne(inne języki) (Neue Fruchtbringende Gesellschaft), którego celem jest kontynuowanie tradycji 17-wiecznego towarzystwa językowego[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Lipczuk, Ryszard (2014): Walka z wyrazami obcymi w Niemczech – Historia i współczesność. Kraków: Universitas, s. 47,
  2. Ryszard Lipczuk, Walka z wyrazami obcymi w Niemczech – historia i współczesność, s.27.
  3. M. L. Kotin (Misslungene Wortgeschichten ..., s. 56 n.) dowodzi, że takie zniemczenia jak Gesichtserker, kolidują z właściwościami niemieckiego systemu językowego i dlatego zostały odrzucone.
  4. Law, Claudia: Das sprachliche Ringen um die nationale und kulturelle Identität Deutschlands, Puristische Reaktionen im 17. Jahrhundert und Ende des 20. Jahrhunderts, [w:] Muttersprache 1, 2002, s. 67–83.
  5. Neue Fruchtbringende Gesellschaft zu Köthen/Anhalt e.V. Vereinigung zur Pflege der deutschen Sprache

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Michail L. Kotin: Misslungene Wortgeschichten. Ein systembasierter Zugriff, [w:] Cogito ergo sum – Wortschatz, Kognition, Text. Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet, red. Barbara Komenda-Earle, Krzysztof  Nerlicki, Katarzyna  Sztandarska, Monika Kasjanowicz-Szczepańska. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019, s. 53-64.
  • Law, Claudia (2002): Das sprachliche Ringen um die nationale und kulturelle Identität Deutschlands, Puristische Reaktionen im 17. Jahrhundert und Ende des 20. Jahrhunderts, [w:] Muttersprache 1, s. 67–83.
  • Lipczuk, Ryszard (2007): Geschichte und Gegenwart des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen. Frankfurt a. Main: Peter Lang, s. 27–32. ISBN 978-3-631-573884.
  • Lipczuk, Ryszard (2014): Walka z wyrazami obcymi w Niemczech – Historia i współczesność. Kraków: Universitas, s. 46-54. ISBN 97883-242-2332-9.