Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 1986
Rodzaj stowarzyszenia organizacja pożytku publicznego
Profil działalności zajmowanie się rodzinami w których jest uzależniony oraz niesienie im pomocy i nadziei.
Zasięg ogólnopolski
Członkowie Prezydium:

Janusz Zimak - przewodniczący
Henryka Rak - wiceprzewodniczący
Henryk Kasprzycki - wiceprzewodniczący
Joanna Dziewulak - sekretarz
Leszek Skrzypczak
Członkowie:
Zofia Olesiak
Elżbieta Frymus
Mieczysława Tkacz
Elżbieta Doroszuk

brak współrzędnych

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, w skrócie Powrót z „U” ma na celu zajmowanie się rodzinami w których jest uzależniony oraz niesienie im pomocy i nadziei.

2 lipca 1986 roku zarejestrowano statut Towarzystwa. Początkowo działalność polegała na prowadzeniu telefonu zaufania „Pogotowie Makowe”. najpierw w Warszawie później w innych miastach. Z każdym rokiem przybywało członków i oddziałów w całym kraju. Rozszerzały się też programy towarzystwa. Rodzice poza wzajemnym wspieraniem się zdobywali potrzebne wiadomości teoretyczne, zatrudniono psychiatrów, psychologów i terapeutów.

Obecnie „Towarzystwo Powrót z U” liczy 15 oddziałów, posiada wyspecjalizowaną kadrę terapeutów uzależnień, prowadzi wiele programów profilaktycznych, lecznictwo otwarte dla uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz poradnictwo.

Programy towarzystwa są finansowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które jest jednostką utworzoną przez Ministerstwo Zdrowia, samorządy terytorialne, urzędy wojewódzkie, sponsorów prywatnych i innych.

Najwyższą władzą towarzystwa w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów jest Zarząd Główny, który ma siedzibę w Warszawie.

Aktualny skład Zarządu Głównego[edytuj | edytuj kod]

 • Prezydium:
  • Janusz Zimak - przewodniczący
  • Henryka Rak - wiceprzewodniczący
  • Henryk Kasprzycki - wiceprzewodniczący
  • Joanna Dziewulak- sekretarz
  • Leszek Skrzypczak
 • Członkowie:
  • Zofia Olesiak
  • Elżbieta Frymus
  • Mieczysława Tkacz
  • Elżbieta Doroszuk

Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misja Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

 • zrzeszanie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych w celu ich społecznej integracji i ochrony ich interesów,
 • rozwiązanie sytuacji kryzysowych w rodzinach związanych z problemem narkotykowym
 • doskonalenie umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie,

a dla osób zagrożonych uzależnieniem, bądź uzależnionych,

 • nauka samodzielnego utrzymywania długofalowej abstynencji,
 • lub możliwości podjęcia leczenia.

Główne cele stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin i dzieci uzależnionych;
 • Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad;
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii oraz AIDS;
 • Reprezentowanie interesów rodzin osób uzależnionych na zewnątrz;
 • Uświadomienie zagrożeń związanych ze środkami zmieniającymi świadomość (przełamanie stereotypów i mitów związanych z korzystaniem i działaniem);
 • Zdobywanie danych ilościowych i jakościowych na temat używania przez dzieci i młodzież środków zmieniających świadomość (ocena rozmiaru potrzeby pomocy i lepsze jej przygotowanie);
 • Diagnozowanie problematyki uzależnienia w społeczności lokalnej;
 • Uświadamianie społeczeństwu zagrożeń związanych z przyjmowaniem środków zmieniających świadomość;
 • Zwiększenie liczby osób prowadzących zdrowy styl życia;
 • Zwiększenie liczby osób decydujących się na leczenie;
 • Umożliwienie osobie uzależnionej i jej bliskim anonimowego kontaktu z terapeutą oraz informacja o rodzajach pomocy;
 • Poszerzenie kręgu osób wiedzących o możliwości pomocy;
 • Motywowanie osób, które mają problem ze środkami zmieniającymi świadomość do podjęcia leczenia;
 • Informowanie o rodzaju pomocy;
 • Informacje na temat ośrodków rehabilitacyjnych;
 • Informacje na temat zakażeń wirusem HIV;
 • Prowadzenie porad;
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej;
 • Prowadzenie telefonu zaufania – „pogotowie makowe”;
 • Udzielanie konsultacje indywidualnych - spotkania osób uzależnionych oraz ich rodzin z terapeutą.

Adres[edytuj | edytuj kod]

Zarząd Główny
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"
00-846 Warszawa ul. Elektoralna 26

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Strona stowarzyszenia