Traktat w Saint-Germain-en-Laye (1919)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Traktat w Saint-Germain-en-Laye
Traité de Saint-Germain-en-Laye
Ilustracja
podpisanie traktatu
Data

10 września 1919

Miejsce

Saint-Germain-en-Laye

Przyczyna

I wojna światowa,
rozpad Austro-Węgier

Strony traktatu
 Wielka Brytania
 Francja
 Włochy
 Królestwo SHS
 Japonia
 Republika Niemieckiej Austrii
Austro-Węgry w 1914 roku i granice ustalone na ich terenie traktatami w Trianon i Saint-Germain-en-Laye w 1919 roku.

Traktat w Saint-Germain-en-Layetraktat pokojowy podpisany 10 września 1919 roku w podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye pomiędzy państwami Ententy a Niemiecką Austrią, będącą spadkobierczynią Austro-Węgier, w czasie I wojny światowej jednego z Państw Centralnych. Wszedł w życie 16 lipca 1920 r.

Spisany w językach angielskim, francuskim i włoskim, w razie wątpliwości miarodajny był tekst francuski. Depozytariuszem został rząd Francji.

Zawierał on postanowienia terytorialne oraz specjalne zobowiązanie się Austrii do nierezygnowania z niepodległości, chyba że za zgodą Ligi Narodów (art. 88). Miało to stanowić barierę wobec dążeń Austrii do zjednoczenia (Anschlussu) z Niemcami (Republiką Weimarską). Ponadto traktat zawierał jedno postanowienie mogące stanowić złagodzenie strat terytorialnych: w południowej Karyntii, do której roszczenia wysuwało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS) przewidziano plebiscyt, który odbył się w październiku 1920 roku i wypadł na korzyść Austrii, która miała zapewnić równouprawnienie miejscowym Słoweńcom.

Armię austriacką miano oprzeć na zaciągu ochotniczym, ograniczyć do 30 tys. ludzi, bez broni ciężkiej i lotnictwa. Przewidziano również obowiązek wypłacenia przez Austrię odszkodowań wojennych, zwrotu różnych dzieł sztuki pochodzących z krajów podbitych przez Habsburgów itp.

Równocześnie zawarto konwencję zmieniającą część postanowień zapadłych na Konferencji berlińskiej z lat 1884–1885[1].

Straty terytorialne dawnego Cesarstwa Austrii[edytuj | edytuj kod]

Traktat w Saint-Germain został przekreślony w zakresie terytorialnym przez Anschluss Austrii dokonany przez III Rzeszę w marcu 1938 roku.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]