tree (Unix)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

treeprogram konsoli Uniksa, wyświetlający strukturę katalogów w formie drzewa. Uruchomiony bez argumentów wyświetla zawartość obecnego katalogu, natomiast po podaniu nazwy katalogu wyświetla jego zawartość.

Opcje[edytuj | edytuj kod]

Opcja Znaczenie
--help Wyświetla rozbudowany komunikat pomocy.
--version Wyświetla wersję tree.
-a Wyświetlane są wszystkie pliki. Bez podania tej opcji tree nie wyświetla ukrytych plików (zaczynających się od kropki).
-d Wyświetla tylko katalogi.
-f Wyświetlanie pełnej ścieżki dostępu przy plikach.
-i Nie wyświetla graficznej struktury drzewa (linii wcięcia), co jest przydatne wraz z opcją -f
-l Podążaj za dowiązaniami symbolicznymi, jeżeli prowadzą do katalogów. Dowiązania, które doprowadzają do rekursji są pomijane.
-x Zmusza tree do poruszania się tylko na obecnym systemie plików.
-P wzorzec Wyświetla tylko te pliki, które pasują do wzorca. Operatory wzorca to:
 • * – zero lub więcej znaków
 • ? – dowolny znak
 • [...] – znak z podanej grupy
  • możliwość użycia operatora zakresu -, np. [A-Z]
  • możliwość użycia [^...] – dowolny znak spoza podanej grupy
 • | – operator alternatywy (lub)
-I wzorzec Nie wyświetla plików, które nie pasują do wzorca.
--noreport Pomija wyświetlania informacji o liczbie znalezionych plików i katalogów na końcu wyniku.
-p Wyświetla uprawnienia do edycji pliku (tak jak ls -l)
-s Wyświetla rozmiar pliku obok jego nazwy.
-u Wyświetla nazwę lub numer UID właściciela pliku.
-g Wyświetla nazwę lub numer GID grupy właściciela pliku.
-D Wyświetla datę ostatniej modyfikacji przy nazwie pliku.
--inodes Wyświetla numer i-węzła do którego należy dany plik.każdego pliku?
--device Wyświetla numer urządzenia, do którego należy plik lub katalog.
-F Dodaje / do nazw katalogów, = – dla plików socket, * do nazw plików wykonywalnych oraz | dla potoków FIFO, tak jak w ls -F.
-q Wyświetla znaki niedrukowalne jako pytajniki.
-N Nie zmienia sposobu wyświetlania znaków niedrukowalnych.
-r Sortuje wynik w odwrotnej kolejności.
-t Sortuje wynik w kolejności ostatniej edycji, zamiast alfabetycznie.
--dirsfirst Wyświetla katalogi przed plikami.
-n Wyłącza koloryzację wyniku.
-C Włącza koloryzację wyniku. Używa domyślnych wbudowanych kolorów jeżeli zmienna środowiskowa LS_COLORS nie jest ustawiona.
-A Włącza alternatywny (niestandardowy) sposób druku graficznej reprezentacji wyniku, korzystając z grafik liniowych ANSI.
-S Włącza grafiki liniowe ASCII. Jest to równoważne z opcją --charset=IBM437.
-L głębia Ustawia maksymalną głębię (liczbę poziomów katalogów, do których wejdzie tree)
-R Po wejściu w każdy nowy poziom katalogów, tree wywołuje nową instancję dodając opcję -o 00Tree.html.
-H baza Wyświetla wynik w formacie HTML, włączając w to odwołania HTTP. Jest to przydatne dla wyświetlania zawartości folderów w FTP. Baza oznacza bazową część adresu FTP. (np. ftp://jakis.serwer.ftp.com/) Aby dołączyć kolorowanie za pomocą stylów CSS należy normalnie dodać opcję -C.
-T tytuł Ustawia tytuł, a także wpisuje go w znacznikach h1.
--charset kodowanie Ustawia kodowanie dla wyniku w formacie HTML.
--nolinks Nie tworzy hiperłączy w wyniku.
-o plik Zapisuje wynik do pliku.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

$ tree
.
|-- test
|  |-- wiki → wikipedia
|  `-- wikipedia
`-- test2
  |-- plik
  `-- potok
2 directories, 4 files
$ tree -fAa
.
├── ./test
│  ├── ./test/wiki → wikipedia
│  └── ./test/wikipedia
└── ./test2
  ├── ./test2/.tajne
  ├── ./test2/plik
  └── ./test2/potok
2 directories, 5 files
$ tree -DF --noreport
.
|-- [May 6 15:32] test/
|  |-- [May 6 15:32] wiki → wikipedia
|  `-- [May 6 15:32] wikipedia
`-- [May 6 15:35] test2/
  |-- [May 6 15:33] plik
  `-- [May 6 15:33] potok|