Twierdzenie Ramseya

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Twierdzenie Ramseya – twierdzenie matematyczne dotyczące teorii grafów, udowodnione przez F. Ramseya.

Przedstawienie graficzne[edytuj | edytuj kod]

Jeśli narysujemy punktów i połączymy je każdy z każdym dwoma kolorami, to jest -tą liczbą Ramseya wtedy i tylko wtedy, gdy jest najmniejszą liczbą taką, że na takim grafie pełnym znajdziemy jednokolorową klikę o wierzchołkach.

Liczby Ramseya[edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Liczbą Ramseya dla i nazywamy najmniejszą liczbę taką że dla dowolnego -pokolorowania krawędziowego -wierzchołkowego grafu pełnego istnieje takie, że w pokolorowanym grafie jest klika rozmiaru której wszystkie krawędzie są w kolorze

Dwukolorowanie krawędzi grafu K5 bez monochromatycznej kliki rozmiaru 3. Dowód, że

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Aby znaleźć na przykład wartość R(3,3), kolorujemy krawędzie grafów pełnych dwoma kolorami (np. czerwonym i niebieskim), szukając najmniejszego grafu pełnego, dla którego przy dowolnym kolorowaniu znajdziemy albo trójkąt czerwony, albo trójkąt niebieski. Okazuje się, że R(3,3)=6. Dowód: wybierzmy dowolny punkt grafu pełnego o sześciu wierzchołkach. Wychodzi z niego pięć krawędzi, więc przynajmniej trzy mają wspólny kolor. Załóżmy bez utraty ogólności, że są to trzy czerwone krawędzie (sytuacje te charakteryzują się pełną symetrią). Krawędzie te prowadzą do trzech różnych punktów; te trzy nowe punkty są połączone między sobą trzema krawędziami. Jeżeli choć jedna z nowych krawędzi jest czerwona, powstaje czerwony trójkąt, w przeciwnym przypadku powstaje niebieski trójkąt. Wobec tego R(3, 3) nie może być większe od 6. Rysunek po lewej dowodzi, że nie może być równe 5 ani mniejsze, więc istotnie jest równe 6. Ma to bardzo wygodną interpretację, mianowicie w zbiorze 6 osób zawsze znajdziemy 3 osoby znające się wzajemnie lub 3 osoby, które się nie znają.

Wyznaczanie wartości liczb Ramseya[edytuj | edytuj kod]

Okazuje się, że wyznaczenie wartości liczb Ramseya jest bardzo trudnym obliczeniowo zadaniem. Często mamy do dyspozycji bardzo dokładne ich oszacowania, a nie jesteśmy w stanie określić ich wartości, mimo że nie są to wielkie liczby. Poniżej dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie:

Liczba Wartość Odkrywca, rok
R(3,3) 6 Greenwood i Gleason, 1955
R(3,4) 9 Greenwood i Gleason, 1955
R(3,5) 14 Greenwood i Gleason, 1955
R(4,4) 18 Greenwood i Gleason, 1955
R(3,6) 18 Kery, 1964
R(3,7) 23 Kalbfleich, 1966
R(3,8) 28 Graver i Yachel, 1968
R(3,9) 36 McKay i Zhang Ke Min, 1992
R(4,5) 25 McKay i Radziszowski, 1995
R(3,3,3) 17 Greenwood i Gleason, 1955
(nie wyznaczono dokładnej wartości)
(nie wyznaczono dokładnej wartości)
(nie wyznaczono dokładnej wartości)
(nie wyznaczono dokładnej wartości)
(nie wyznaczono dokładnej wartości)
(nie wyznaczono dokładnej wartości)
(nie wyznaczono dokładnej wartości)
(nie wyznaczono dokładnej wartości)

źródło: Optymalizacja dyskretna, modele i metody kolorowania grafów, pod redakcją Marka Kubale, WNT 2002.

Algorytm kwantowy[edytuj | edytuj kod]

W roku 2011 zaproponowany został kwantowy algorytm obliczania dwukolorowych liczb Ramseya [1]. Algorytm został następnie użyty eksperymentalnie do wyliczenia liczb i używając komputera kwantowego o 84 kubitach[2]. Minimalna liczba kubitów niezbędna do wyliczenia dwukolorowej liczby Ramseya wynosi gdzie jest wartością wyliczanej liczby[1]. Zaproponowany algorytm kwantowy sprawdza, czy dla danej liczby wierzchołków wszystkie grafy mają własność podaną w definicji. Dla znalezienia liczby Ramseya algorytm uruchamiany jest kolejno dla coraz większych szukaną wartością jest najniższe dla którego zwróci on odpowiedź pozytywną.

Nieklasyczne liczby Ramseya[edytuj | edytuj kod]

Klasyczne liczby Ramseya zdefiniowane są za pomocą kolorowania grafów pełnych, w których poszukujemy monochromatycznych klik (czyli podgrafów pełnych). Pojęcie można jednak uogólnić na poszukiwania dowolnych podgrafów monochromatycznych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Frank Gaitan, Lane Clark. Ramsey numbers and adiabatic quantum computing. „Phys. Rev. Lett.”. 108, s. 010501, 2012. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.010501. arXiv:1103.1345. (ang.). 
  2. Zhengbing Bian i inni, Experimental determination of Ramsey numbers with quantum annealing, „Physical Review Letters”, 111, 2012, s. 130505, DOI10.1103/PhysRevLett.111.130505, arXiv:1201.1842 (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]