Tylda

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
~
à ã
Ĩ ĩ
Ȭ ȭ
ɫ
Ų̃ ų̃
Ñ ñ
Õ õ
Ũ ũ

Tylda (łac. titulus, hiszp. tilde) – znak pisarski w formie wężyka ( ~ ), zwany również falą lub wężykiem[1]. W średniowieczu pierwotnie zapisywano znak w formie wężyka nad literą poprzedzającą skrócony fragment wyrazu w celu zaznaczania abrewiacji. Później znak ten zyskał status znaku diakrytycznego umieszczanego nad spółgłoskami lub samogłoskami, by w końcu przekształcić się w samodzielny znak pisarski w formie wężyka ( ~ ).

Obecnie najczęściej spotykane są dwie formy tyldy:

Nazwa Znak Unicode Kod HTML Opis
tylda ascii ~ U+007E ~ lub ~ znak pisarski zwany asciitilde leżący w połowie wysokości pola znaku, na linii średniej/środkowej pisma.
tylda górna ˜ U+02DC ˜ lub ˜ lub ˜ znak diakrytyczny zwany tilde leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Hiszpania – pierwotnie n z górna tyldą (ñ) było abrewiaturą „nn”, np. hiszpańskie słowo año (rok) pochodzi od łacińskiego ANNVS. W średniowiecznej Hiszpanii ten sposób abrewiacji nazwano tylda i stosowano do oznaczania nosowych spółgłosek (n lub m) tak jak np. tãtus dla tantus czy quã dla quam. Zapis ten obecnie służy do oznaczania spółgłoski nosowej podniebiennej [ɲ].

Portugalia – w języku portugalskim z tyldą górną zapisuje się samogłoski nosowe a i o (ã i õ).

Estonia – pierwszy raz znak diakrytyczny z tyldą górną zastosował w języku estońskim w roku 1818 Otto Wilhelm Masing. Był to znak õ (o z tyldą górną), zastosowany do rozróżnienia samogłoski półprzymkniętej tylnej niezaokrąglonej, która wtedy była zapisywana jako ö[2]. Obecnie õ w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to ɤ tzw. „rogi barana” (Unicode U+0264 LATIN SMALL LETTER RAMS HORN).

Typografia[edytuj | edytuj kod]

Skład ręczny i maszynowy

Znak tylda odlany był na czcionce lub wykonany w formie matrycy w dwóch wersjach:

 • na firecie lub półfirecie z oczkiem w formie wężyka do oznaczania wyrazów w formie skróconej,
 • odlewany wzdłuż na półfirecie do składu matematyki jako znak podobieństwa[3],
 • jako znak diakrytyczny do oznaczania miękkich spółgłosek lub wymowy nosowej, np. ñ w języku hiszpańskim czy ã i õ w języku portugalskim[4].

Typografia cyfrowa

W większości czcionek znak tylda ascii jest projektowany zwykle nieco poniżej średniej linii pisma. Niektóre czcionki jak np. Sylfaen czy Microsoft Sans Serif mają ten znak zaprojektowany w formie tyldy górnej na wysokości innych akcentów dla minuskuły.

W składzie komputerowym z zakresu informatyki np. (kody źródłowe, URL itp.) stosuje się tyldę ascii. W składach technicznych, matematycznych, w leksykografii stosuje się zwykle wężyk lub tyldę operator, opcjonalnie tyldę ascii.

W składach językowych lub w zapisie Międzynarodowym alfabetem fonetycznym stosuje się tyldę górną dostawną lub tyldę górną, tyldę dolną dostawną i tyldę środkowa dostawną, które można dostawić do dowolnego znaku, tworząc znak diakrytyczny z tyldą. Więcej w sekcji fonetyka.

Znaki podobne[edytuj | edytuj kod]

Znaki podobne do tyldy w zapisie unikodowym:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska[5] Zastosowanie
~ U+007E ~ lub ~ TILDE tylda ascii w programowaniu, listingach, adresach URL
˜ U+02DC ˜ lub ˜ lub ˜ SMALL TILDE tylda górna w składach językowych jako znak diakrytyczny
̃ U+0303 ̃ lub ̃ COMBINING TILDE tylda górna dostawna w fonetyce jako dostawny znak diakrytyczny
U+223C ∼ lub ∼ lub ∼ TILDE OPERATOR tylda operator w matematyce jako znak relacji równoważności, znak proporcjonalności, znak podobieństwa
U+223F ∿ lub ∿ SINE WAVE sinusoida w elektrotechnice jako symbol prądu przemiennego
U+2053 ⁓ lub ⁓ SWUNG DASH wężyk w leksykografii jako znak powtórzenia
U+301C 〜 lub 〜 WAVE DASH fala symbol CJK
U+3030 〰 lub 〰 WAVY DASH kreska falista symbol CJK
U+FF5E ~ lub ~ FULL WIDTH TILDE tylda na firecie symbol CJK
U+2248 ≈ lub ≈ lub ≈ ALMOST EQUAL TO tylda podwójna w matematyce
U+224B ≋ lub ≋ TRIPLE TILDE tylda potrójna w matematyce

Matematyka[edytuj | edytuj kod]

W składzie komputerowym do zapisu matematyki powinno się stosować znak tylda operator (Unicode U+223C), choć nie jest to glif łatwo dostępny w fontach. Niektóre fonty stosowane do składu matematyki mają prawidłowo zaprojektowany glif tylda ascii (Unicode U+007E), który można stosować zamiast znaku tylda operator.

Informatyka i programowanie[edytuj | edytuj kod]

Zastosowanie tyldy[edytuj | edytuj kod]

W językach programowania

 • W C++, w klasie A funkcja o nazwie ~A oznacza destruktor.
 • W C, C++, Javie, Perlu i wielu innych językach, których składnia oparta jest na C, ~ to operator negacji bitowej.
 • W SML i Oz ~ oznacza negację liczby, np. ~4 oznacza -4. Jest tak po to, aby minus miał tylko jedno znaczenie: odejmowanie dwóch liczb.
 • W niektórych językach (m.in. MATLAB lub Lua) wyrażenie 'x ~= y' oznacza „x nie jest równe y”.

W różnych programach i grach komputerowych

 • W wielu grach komputerowych wciśnięcie z klawiatury tyldy powoduje wejście do konsoli, gdzie można wydawać różne polecenia z klawiatury (np. wybór poziomu trudności, dodawanie życia, broni, ustawianie stanu nieważkości, nieśmiertelność itd.).
 • W programach firmy Adobe (np. Photoshop, Illustrator) znak tyldy umieszczony na początku nazwy pliku z pluginem (jak również na początku nazwy folderu) powoduje, że program podczas uruchamiania nie widzi tych plików (i nie uruchamia stosownych opcji w programie).

W systemach operacyjnych

 • W systemach uniksowych większość shellów interpretuje napis poprzedzony tyldą jako nazwę katalogu domowego użytkownika, co jest również często wykorzystywane przez dostawców usług internetowych dla nazw domowych stron WWW użytkowników w domenie.
 • W wielu systemach znak tyldy jest znakiem martwym, to znaczy naciśnięcie jego symbolu z klawiatury nic nie wyświetla na ekranie, a dopiero po wciśnięciu kolejnego klawisza pojawia się jakiś pojedynczy znak niedostępny z klawiatury głównej komputera, w ten sposób można np. stawiać polskie znaki diakrytyczne z pominięciem skrótu klawiaturowego z Alt-em.

W internecie

 • Na różnych czatach tylda oznacza: „nick tymczasowy” (niezalogowany).
 • Na serwerach IRC tylda przed nickiem oznacza, że dany użytkownik posiada na kanale rangę owner (właściciel).

Dostępność znaków tyldy w systemach informatycznych[edytuj | edytuj kod]

tylda ASCII

W systemie operacyjnym Windows przy układzie klawiatury polskim programisty po naciśnięciu: Shift+`+Spacja.

 • W systemie operacyjnym Windows z klawiatury numerycznej po naciśnięciu:

Alt+0126

 • W systemie operacyjnym Windows przy układzie klawiatury polskim maszynistki po naciśnięciu:

AltGr+2.

Shift+`+Spacja.

tylda górna

* Znak wpisywany kodem z klawiatury lub po wyszukaniu menadżerem znaków – znak o kodzie 0152 (Windows) lub 247 (Macintosh)[potrzebny przypis].

TeX i LaTeX[edytuj | edytuj kod]

W TeX i LaTeX można budować dowolne znaki z tyldą. Służą do tego dwa polecenia:

 • w trybie tekstowym uzyskamy ã przy pomocy \~a,
 • w trybie matematycznym przy budowaniu wzorów uzyskamy, przy wpisaniu polecenia \tilde a, następujący znak:

Dla tyldy jako znaku ASCII ~ należy użyć w LaTeX2e polecenia \textasciitilde. W plain TeX i LaTeX 2.09 trzeba zaś nieco okrężnie wpisać \~{}.

Fonetyka[edytuj | edytuj kod]

W Międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA stosuje się trzy rodzaje tyld dostawnych:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska Zastosowanie
̃ U+0303 ̃ lub ̃ COMBINING TILDE tylda górna dostawna IPA: nazalizacja (nosowość)
̰ U+0330 ̰ lub ̰ COMBINING TILDE BELOW tylda dolna dostawna IPA: skrzypiąca dźwięczność
̴ U+0334 , lub ̴ COMBINING TILDE OVERLAY tylda środkowa dostawna IPA: welaryzowane lub faryngalizowane

oraz wspomnianą wyżej tyldę górną, którą można kernować i ustawiać jej położenie względem linii pisma ręcznie jeśli nie dysponuje się fontem z tyldami dostawnymi.

Leksykografia[edytuj | edytuj kod]

W składzie komputerowym powinno się stosować wężyk (Unicode U+2053), choć nie jest to glif powszechny w każdym foncie. Dlatego niekiedy zamiennie stosuje się tyldę ascii.

W słownikach językowych znak wężyka stosuje się zamiast wyrazów hasłowych lub w zastępstwie rdzenia wyrazu hasłowego, aby nie powtarzać rdzenia wielokrotnie. W tym przypadku, jeśli wężyk zastępuje część wyrazu hasłowego, składamy go bez odstępu od pozostałego członu wyrazu. Na przykład:

cook vi gotować; [vegetable, meal] gotować się; there’s something ~ing na coś się zanosi,
do•ber•man, D. ~na, Ms. ~nie, lm M. ~ny.

Coraz częściej wężyk zastępuje się kropką środkową (U+00B7), co daje krótszy zapis np.

do•ber•man, D•na, Ms•nie, lm M•ny.

Jeśli wężyk zastępuje wyraz pominięty w wypowiedzeniu lub wyrażeniu składa się go ze spacjami z obu stron. Na przykład:

big duży, wysoki; a ~ reader zapalony czytelnik.

Elektrotechnika[edytuj | edytuj kod]

Jako symbol prądu przemiennego niekiedy stosuje się tyldę ascii, choć właściwie do tego celu w Unikodzie jest przygotowany alternatywny znak sinusoidy ∿ (Unicode U+223F).

Na przykład zapis: ~240 V lub ∿240 V czytaj: „Prąd przemienny o napięciu 240 woltów”.

Systemy pisma CJK[edytuj | edytuj kod]

W języku japońskim znak 〜 (波ダッシュ) nami dasshu (Unicode U+301C WAVE DASH) stosowany jest:

 • do określania zakresu od… do… (5時〜6時, od godz. 5 do 6 ; 東京〜大阪, (z) Tokio do Osaki),
 • do oddzielania tytułu od podtytułu jeśli występują w jednym wierszu; w Polsce w tym wypadku stosujemy kropkę, w Wielkiej Brytanii dwukropek,
 • do oznaczania podpisów: 〜概要〜,
 • podwojony znak 〜 stosowany jest w zastępstwie nawiasów: 〜〜答え〜〜,
 • do określenia pochodzenia: フランス〜 (z Francji),
 • w miejsce chōon (ですよね〜 lub あ〜〜〜), wskazuje długą samogłoskę, określającą sarkazm lub zachwyt,
 • do oznaczania sugestii, że muzyka wybrzmiewa: ♬ 〜,
 • w zastępstwie linii, szlaczka: 〜〜〜〜〜 lub 〜・〜・〜.


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, wyd. I, Kraków 2007.
 2. Diactrics Project @ Typo.cz – Tilde.
 3. Marian Drabczyński, Zecerstwo, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1957.
 4. Mieczysław Druździel, Tadeusz Fijałkowski, Inwentarium wiedzy o poligrafii. Tom. 1. Zecerstwo, Ossolineum, Wrocław 1988.
 5. Nazwy polskie zaczerpnięte lub utworzone na podstawie: Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii (Załącznik A), op. cit.