Typ danych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Typ – opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.

Przykładowe typy danych[edytuj | edytuj kod]

Przykładowe typy występujące w wielu językach programowania:

Kontrola typów[edytuj | edytuj kod]

Część języków programowania stosuje kontrolę typów jako sposób zabezpieczania kodu przed nieprawidłowym działaniem oraz poprawienia jego czytelności (dla języków programowania, w których nie jest konieczna jawna deklaracja typów zmiennych). Kontrola typów może mieć postać typowania dynamicznego lub typowania statycznego.

Przykład kontroli typu w języku C++[edytuj | edytuj kod]

 int* wskaznik = malloc (sizeof(int));

Próba kompilacji powyższego kodu spowoduje błąd, gdyż funkcja malloc zwraca typ wskaźnikowy void*, natomiast zmienna wskaznik posiada typ int*.

Przykład kontroli typu w języku PHP[edytuj | edytuj kod]

 function test(MojaKlasa $zmienna) {
  /* Kod funkcji */
 }

Zastosowanie kontroli typu argumentu funkcji test spowoduje wystąpienie błędu w przypadku, jeśli argument $zmienna nie będzie instancją klasy MojaKlasa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]