Ułamek dziesiętny nieskończony

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ułamek dziesiętny nieskończony – zapis liczby rzeczywistej a za pomocą szeregu liczbowego w postaci:

gdzie a0, a1, a2, ... są liczbami naturalnymi, przy czym 0 ≤ a1, a2, ... ≤ 9.

Znak przed nawiasem jest taki sam, jak znak liczby a.

Zapis liczby a w postaci ułamka dziesiętnego nieskończonego nazywa się rozwinięciem dziesiętnym liczby a i przedstawia się go jako:

a0 , a1a2a3...

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

(zobacz na temat liczby 0,99999...)

Własności[edytuj | edytuj kod]

Każdy ułamek dziesiętny nieskończony przedstawia liczbę rzeczywistą i odwrotnie, każdą liczbę rzeczywistą można przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego nieskończonego.

Rozwinięcie liczby rzeczywistej w ułamek dziesiętny nieskończony jest jednoznaczne, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Jeżeli w rozwinięciu dziesiętnym liczby x≠0, poczynając od pewnego miejsca, występuje tylko cyfra 0, to zmniejszając ostatnią niezerową cyfrę rozwinięcia o 1 i zastępując wszystkie następne cyfry 0 cyframi 9, otrzyma się inne przedstawienie liczby x w postaci ułamka dziesiętnego nieskończonego.
Podobnie, jeżeli w rozwinięciu dziesiętnym liczby x, poczynając od pewnego miejsca, występuje wyłącznie cyfra 9, to zwiększając o 1 ostatnią cyfrę rozwinięcia różną od 9 i zastępując wszystkie następne cyfry 9 cyframi 0, otrzyma się inne przestawienie liczby x w postaci ułamka dziesiętnego nieskończonego.

Algorytm rozwijania liczby w ułamek dziesiętny[edytuj | edytuj kod]

Poniższy algorytm pozwala wyznaczyć liczby a0,a1, a2, ... dla danej liczby rzeczywistej x.

Niech |z| oznacza wartość bezwzględną, a [z] część całkowitą liczby z.

liczba jest częścią całkowitą liczby |x|, liczby następne spełniają i są kolejnymi cyframi rozwinięcia.

Dla liczby π mamy:

 1. b0 = π, a0 = 3
 2. b1 = 1,41592653589793238462..., a1 = 1,
 3. b2 = 4,1592653589793238462..., a2 = 4,

itd.

Ułamek dziesiętny skończony[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli w nieskończonym rozwinięciu dziesiętnym liczby x od pewnego miejsca występuje wyłącznie cyfra 0 (patrz: uwaga wyżej), to na ogół zera te się opuszcza otrzymując rozwinięcie dziesiętne skończone, a ułamek taki nazywa się ułamkiem dziesiętnym skończonym.

Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy x jest liczbą wymierną x = p/q, przy czym q = 2k·5l, gdzie k i l są liczbami naturalnymi.

Na przykład: 17,29450000... = 17,2945 = 34589/2000 = 34589/(24 · 53)

Ułamek dziesiętny okresowy[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli poczynając od pewnego miejsca, ciąg kolejnych cyfr ułamka dziesiętnego nieskończonego jest okresowy, to ułamek nazywa się ułamkiem dziesiętnym nieskończonym okresowym. Obrazowo – ułamek okresowy to taki ułamek, w którym od pewnego miejsca pewien blok cyfr powtarza się kolejno "w nieskończoność". Na przykład:

13,54545454... – od pierwszego miejsca po przecinku powtarza się blok "54";
2,907645645645... – od czwartego miejsca po przecinku powtarza się blok "645";

Ułamek dziesiętny skończony jest szczególnym przypadkiem ułamka dziesiętnego okresowego, gdyż można go uzupełnić nieskończonym ciągiem zer. Na przykład:

2,71 = 2,7100000... – od trzeciego miejsca po przecinku powtarza się blok "0";

Zachodzi ważne twierdzenie:

Każdy ułamek okresowy (skończony lub nieskończony) przedstawia liczbę wymierną. Na odwrót, każda liczba wymierna ma przedstawienie okresowe – skończone albo nieskończone.

Zatem każdy ułamek, który nie jest okresowy, przedstawia liczbę niewymierną. Na przykład, liczba 0,1234567891011121314... (wypisane kolejno cyfry kolejnych liczb naturalnych zapisanych dziesiętnie) jest niewymierna.

Algorytm zamiany ułamka okresowego na zwykły[edytuj | edytuj kod]

Dana jest liczba u = 23,61709709709... Oto jak można wyznaczyć odpowiadający jej ułamek zwykły:

 1. oblicz 100u = 2361,709709... – przesuń przecinek do początku okresu
 2. oblicz 100000u = 2361709,709709... – przesuń przecinek do początku okresu w innym miejscu
 3. oblicz 100000u - 100u = 2361709,709709... - 2361,709709... = 2359348 = 99900u – części po przecinku zredukują się wzajemnie
 4. wylicz u = 2359348/99900

Kolejny przykład: u = 0,031313131...

 1. oblicz 10u = 0,313131... – przesuń przecinek do początku okresu
 2. oblicz 1000u = 31,313131... – przesuń przecinek do początku okresu w innym miejscu
 3. oblicz 1000u - 10u = 31,313131... - 0,313131... = 31 = 990u – części po przecinku zredukują się wzajemnie
 4. wylicz u = 31/990

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]