Przejdź do zawartości

Ubóstwo w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odsetek gospodarstw domowych o wydatkach poniżej minimum egzystencji od 1994 r.

Zasięg ubóstwa (biedy) w Polsce przyjmuje różne wartości zależnie od przyjętych definicji.

Luka dochodowa – różnica między kwotą, stanowiącą granicę ubóstwa a otrzymywanym dochodem.

Wskaźnik luki dochodowej (wydatkowej) ubogich – relacja wysokości luki dochodowej ubogich do wysokości granicy ubóstwa wyrażona w %. Inaczej mówiąc, jest to wskaźnik ukazujący, o ile procent przeciętne wydatki gospodarstw domowych ubogich są niższe od danej granicy ubóstwa. Wskaźnik luki dochodowej informuje o głębokości ubóstwa.

Z tabeli wynika, że rodziny uprawnione do ubiegania się o świadczenia pieniężne z opieki społecznej posiadały w 2004 r. przeciętne dochody o 24% niższe od ustawowej granicy ubóstwa. Zatem dla rodziny 4-osobowej z tej grupy luka dochodowa ubogich wynosiła 303 zł.

Do roku 2014 w Polsce następuje zarówno wzrost liczby osób dotkniętych ubóstwem, jak i głębokość tego ubóstwa. Osoby żyjące poniżej minimum egzystencji stanowiły: 5,6% ogółu społeczeństwa w 1998 r., 11,1% w 2002 r. i 11,8% w 2004 r. Luka dochodowa dla tej grupy wynosiła odpowiednio 16%, 20% i 21%. Po roku 2014 odnotowano spadek ubóstwa z poziomu ponad 7% do ok. 4% - 5% w roku 2021.

Według GUS, wzrost ubóstwa do 2014 dokonał się przy poprawie przeciętnej sytuacji materialnej ogółu Polaków, generowanej przez wysokie dochody, co świadczy o rosnących nierównościach w sytuacji dochodowej i poziomie spożycia polskiego społeczeństwa. W 2004 r. przeciętny miesięczny dochód 20% osób o najwyższych dochodach wynosił 1 536 zł na osobę i był ponad 7-krotnie wyższy od przeciętnego dochodu 20% osób uzyskujących najniższe dochody. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych ogółem (w 2003 r. przewaga 6,5-krotna).

Dane GUS z 2005 roku prezentuje poniższa tabela[1].

Granice ubóstwa Rodzina 3-os.
(z 1 dzieckiem)
miesięcznie w PLN
1 osoba
dziennie w PLN
Odsetek ludności
żyjącej poniżej
granicy
Wskaźnik luki
dochodowej
(wydatkowej)
Minimum egzystencji 1253,30 13,93 12,3% -
Ustawowa
granica ubóstwa
1053 11,70 18,1% 23%
Urealniona ustawowa granica ubóstwa (w cenach z IV kwartału 2006 r.) 1200,75 13,34 - -
Relatywna
granica ubóstwa
1715,83 19,06 18,1% 22%
Subiektywna
granica ubóstwa
brak danych b.d. - -
Minimum socjalne 2427,31 26,97 - -

Dane GUS[2] i IPiSS[3] z 2004 prezentuje poniższa tabela.

Granice ubóstwa Rodzina 4-os.
(z 2 dzieci)
miesięcznie w PLN
1 osoba
dziennie w PLN
Odsetek ludności
żyjącej poniżej
granicy
Wskaźnik luki
dochodowej
(wydatkowej)
Minimum egzystencji 1702,96 14,19 11,8% 21%
Ustawowa
granica ubóstwa
1824 (od 1 X 2012) 15,20 19,2% 24%
Relatywna
granica ubóstwa
2001,75 16,68 20,3% 23%
Subiektywna
granica ubóstwa
1770 14,75 27,3% 27%
Minimum socjalne 3221,50 26,85 - -

Dane GUS za 2022 r.

Ubóstwo na wsi[edytuj | edytuj kod]

Ubóstwo wiejskie ma inny charakter niż miejskie – pierwsze zwykle wiąże się z ograniczonym zaspokojeniem potrzeb kulturalnych i oświatowych, z zakresem spędzania czasu wolnego czy z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi, drugie zaś z potrzebami mieszkaniowymi i realizacją potrzeb bieżących. Dodatkowo należy zauważyć, że w ciągu ostatnich trzech lat ubóstwo na wsi nieznacznie wzrosło[4].

Ludność wiejska jest jedną z grup w największym stopniu zagrożoną ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym. Mieszkańcy wsi w porównaniu z mieszkańcami miast są w większym stopniu zagrożeni deprywacją potrzeb. W 2020 r. ponad 96,8 mln osób w UE było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z czego niemal 31 mln żyło na wsi. W Polsce sytuacja mieszkańców wsi była nieco gorsza niż średnio dla pozostałych mieszkańców UE - wskaźnik zagrożenia ubóstwem na poziomie 24,2 %[4].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zasięg ubóstwa materialnego w 2005 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2006-07-18. [dostęp 2013-03-03]. (pol.).
  2. Ubóstwo w Polsce w 2004 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2012-05-31. [dostęp 2013-03-03]. (pol.).
  3. Wysokość minimum socjalnego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. [dostęp 2013-03-03]. (pol.).
  4. a b Sławomir Kalinowski, Ubóstwo i wykluczenie na wsi, [w:] Jerzy Wilkin i inni, Polska wieś 2022 : raport o stanie wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022, ISBN 978-83-66849-54-9, OCLC 1334036880 [dostęp 2023-02-06].