Ubezpieczenie turystyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Automaty sprzedające ubezpieczenia w Japonii

Ubezpieczenie turystyczne – rodzaj ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym się (klientem) a wybraną firmą ubezpieczeniową, zawieranego przed podróżą za granicę (w większości przypadków).

W nauce o ubezpieczeniach nie znajdujemy definicji ubezpieczeń „turystycznych”, jednak najogólniej można stwierdzić, iż są to ubezpieczenia służące zaspokojeniu potrzeb finansowych (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw), które powstają w związku z realizacją ryzyka specyficznego dla podmiotu podejmującego aktywność w zakresie turystyki i rekreacji.

Można też stwierdzić, iż są to ubezpieczenia należące do grupy produktów mających bezpośredni lub pośredni związek z turystyką. Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji obejmują wiele różnorodnych produktów skierowanych zarówno do przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży turystycznej, jak i do osób fizycznych, wśród których są uczestnicy imprez zorganizowanych i osoby indywidualnie zaspokajające potrzeby w zakresie turystyki i rekreacji[1].

Elementy ubezpieczenia turystycznego[edytuj | edytuj kod]

 • Ubezpieczenie assistance: zapewniające pomoc i wsparcie podczas pobytu za granicą. Może to być: pomoc telefoniczna ubezpieczonemu związana z jego podróżą za granicę (np. wyszukanie właściwej placówki medycznej, pomoc w tłumaczeniu itp.); ochrona prawna, która służy znalezieniu rozwiązania przy zdarzeniu ubezpieczeniowym związanym z postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym; wsparcie w codziennych czynnościach, które pomaga ubezpieczonemu w organizacji jego pobytu za granicą (np. rezerwacja biletów wstępu, pośrednictwo w usługach zewnętrznych, takich jak tłumacz czy przewodnik, a także wynajem powierzchni handlowych, rezerwacja stolika w restauracji itp.).
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia: zapewniające pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu ubezpieczonego podczas pobytu za granicą.
 • Ubezpieczenie wypadkowe: zapewniające odszkodowanie w przypadku trwałych następstw urazu lub śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku podczas pobytu za granicą.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: zapewniające ochronę na wypadek szkód, które ubezpieczony wyrządził osobie trzeciej i ma obowiązek je pokryć. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje w przypadku szkód na zdrowiu, życiu lub majątku (uszkodzenie, utrata, zniszczenie).
 • Ubezpieczenie bagażu: zapewniające odszkodowanie za szkodę, która została wyrządzona ubezpieczonemu na bagażu na skutek kradzieży lub włamania. Obejmuje bagaż, który jest własnością ubezpieczonego i który zabrał on w podróż lub nabył w czasie podróży.
 • Ubezpieczenie podróży lotniczej: zapewniające zwrot kosztów, które ubezpieczony poniósł na skutek opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika lotniczego o określoną liczbę godzin, lub które powstaną na skutek opóźnienia wylotu o określoną liczbę godzin. Obejmuje jednocześnie zwrot kosztów na skutek anulowania lotu, gdy zapewnienie transportu zastępczego trwało dłużej niż określoną liczbę godzin.
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek rezygnacji: zapewniające zwrot kosztów, które ubezpieczony poniósł w przypadku, gdy z istotnych przyczyn nie mógł odbyć podróży (np. z powodu ostrego ataku choroby, wypadku ubezpieczonego lub krewnego, śmierci ubezpieczonego lub krewnego, szkody na majątku ubezpieczonego itd.). Może obejmować również sytuację, gdy ubezpieczony z istotnych przyczyn musiał wrócić z podróży (np. śmierć krewnego, nieoczekiwana hospitalizacja krewnego lub szkoda na majątku)[2].

Co więcej, polisa ubezpieczenia turystycznego zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju, czy transportu medycznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia, odpowiedzialny za wydawanie i obsługę kart EKUZ, sam zaleca dokupowanie ubezpieczenia turystycznego przed zagranicznym wyjazdem.

„W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim, tzw. koszty współpłacenia pacjenta.”[3]

Nielimitowane koszty leczenia[edytuj | edytuj kod]

Jednym z elementów ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia, zapewniające pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu ubezpieczonego podczas pobytu za granicą.

W większości przypadków (również w zależności od wariantu ubezpieczenia) koszty leczenia zostaną pokryte przez firmę ubezpieczeniową do pewnego limitu. Oznacza to, że jeśli ubezpieczający się zawarł umowę ubezpieczenia na koszty leczenia do 600 000 zł, po przekroczeniu tej kwoty, ubezpieczyciel nie ma obowiązku świadczyć dalej usług. Dlatego tak ważne jest, aby przed wyborem ubezpieczenia, sprawdzić wszelkie limity oraz wyłączenia odpowiedzialności[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Maria Gasińska, Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych, „Akademia Finansów i Biznesu Vistula”, Warszawa.
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, „AXA Assistance”.
 3. NFZ, Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 4. Ubezpieczenie Turystyczne, AXA Assistance.