Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego dzielą się na uchwały wyjaśniające przepisy prawa oraz na uchwały rozstrzygające zagadnienie prawne w poszczególnej sprawie.

Uchwały te są wydawane w składzie siedmiu sędziów, całej Izby lub w pełnym składzie - o tym, jaki będzie to skład decyduje ostatecznie Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skład siedmiu sędziów może – w formie postanowienia - przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby, a Izba pełnemu składowi NSA. W posiedzeniu siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Krajowej, w posiedzeniu całego składu NSA lub Izby – obowiązkowy jest udział Prokuratora Generalnego.

Do podjęcia uchwały przez pełny skład NSA lub przez pełny skład Izby wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich sędziów każdej z Izb; uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

NSA może odmówić podjęcia uchwały, zwłaszcza, gdy nie zachodzi potrzeba wyjaśnienia wątpliwości; odmowa taka zapada w formie postanowienia.

Uchwały wyjaśniające przepisy prawne[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 15 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1], Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Do podjęcia uchwały nie wystarczają rozbieżności w orzecznictwie organów administracji publicznej[2].

Uchwały te są podejmowane na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeżeli skład sądu administracyjnego (niezależnie, czy wojewódzkiego sądu administracyjnego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego) nie podziela stanowiska zajętego w uchwale siedmiu sędziów, całej Izby lub pełnego składu przedstawia powstałe zagadnienie prawne do ponownego rozstrzygnięcia. Jeżeli skład jednej Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniający zagadnienie prawne nie podziela stanowiska zajętego w uchwale innej Izby, przedstawia to zagadnienie do rozstrzygnięcia pełnemu składowi NSA. Naruszenie tego trybu może stanowić podstawę skargi kasacyjnej w postępowaniu administracyjnosądowym.

W doktrynie zwraca się uwagę, że instytucja abstrakcyjnych, formalnie niewiążących uchwał NSA wyjaśniających przepisy prawne stanowi istotne odstępstwo od konstytucyjnej zasady podległości sędziów tylko Konstytucji i ustawom[3].

Uchwały rozstrzygające zagadnienie prawne w konkretnej sprawie[edytuj | edytuj kod]

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie administracyjnosądowej.

Z wnioskiem o tego typu uchwałę może wystąpić jedynie skład rozpatrujący skargę kasacyjną lub zażalenie. Wniosek rozstrzyga skład siedmiu sędziów NSA, może jednak go przekazać do rozpoznaniu pełnemu składowi Izby, a ta pełnemu składowi NSA. Uchwały rozstrzygające zagadnienie prawne w konkretnej sprawie wiążą bezwzględnie[4]. W doktrynie przyjmuje się, że wiążą one nie tylko w danej sprawie[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302
  2. T. Woś, Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, s. 307.
  3. T. Woś, Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, s. 308.
  4. a b T. Woś, Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, s. 310.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Woś T., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Postępowanie sądowo-administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2009.