Układ współrzędnych 2000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mapa przynależności powiatów do stref Układu 2000

Układ współrzędnych 2000 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000[1]) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych zwany układem „2000”, powstały w wyniku zastosowania odwzorowania Gaussa-Krügera dla elipsoidy GRS 80 (obecnie WGS 84) w czterech trzystopniowych strefach o południkach osiowych 15°E, 18°E, 21°E i 24°E, oznaczone odpowiednio numerami – 5, 6, 7 i 8. Skala długości odwzorowania na południkach osiowych wynosi m0 = 0,999923. Zniekształcenia na południku osiowym wynoszą −7,7 cm/km zaś na styku stref +7 cm/km.

Układ 2000 został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z 8 sierpnia 2000[2], od 1 stycznia 2010 jest to jedyny układ współrzędnych geodezyjnych obowiązujący w Polsce. Układ stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 – w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej. Zastąpił on układ współrzędnych „1965”.

Od roku 2012 zgodnie z nowym rozporządzeniem o państwowym systemie odniesień przestrzennych układ posiada oznaczenie PL-2000. Zastosowanie, elementy oraz parametry techniczne m.in. układu 2000 reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 roku[1].

W układzie tym koncepcja nawiązuje do dawnego układu współrzędnych „1942”. Różnica polega jednak na odmienności przyjętych elipsoid odniesienia oraz na zastosowaniu dodatkowej skali podobieństwa (skali kurczenia na południkach środkowych).

Współrzędne[edytuj | edytuj kod]

Współrzędne punktu, jednoznacznie identyfikujące go w ramach obszaru całego kraju, wyznaczane są z zależności:

gdzie:

 • m0 = 0,999923 (skala odwzorowania),
 • xGK, yGK – współrzędne Gaussa-Krugera. yGK rośnie z zachodu na wschód zaś xGK z południa na północ,
 • c = L0/3 – cecha strefy, L0długość południka osiowego wybranej strefy.

Numeracja arkuszy[edytuj | edytuj kod]

Podstawą do określenia formatów i arkuszy mapy zasadniczej jest arkusz w skali 1:10000 terenu o wymiarach 5 km/8 km.

Godło arkusza w skali 1:10000[edytuj | edytuj kod]

Godło to tworzy grupa trzech liczb rozdzielonych kropkami.

 • Pierwsza liczba (jednocyfrowa) oznacza numer 5, 6, 7 lub 8 pasa odwzorowania, wynikający z podzielenia wartości południka osiowego przez trzy, np. 15°/3 = 5.
 • Druga liczba (trzycyfrowa) określa numer rzędu i stanowi liczbę całkowitą ilorazu: (xi − 4920)/5, gdzie xi to współrzędna dowolnego punktu wyrażona w kilometrach od równika.
 • Trzecia liczba (dwucyfrowa) określa numer kolumny i stanowi liczbę całkowitą ilorazu: (yi − 332)/8, gdzie yi to współrzędna dowolnego punktu wyrażona w kilometrach bez początkowej cyfry oznaczającej numer pasa odwzorowawczego.

Godło arkuszy mapy w skalach: 1:5000, 1:2000, 1:1000 oraz 1:500[edytuj | edytuj kod]

Godło w tych skalach jest godłem arkusza 1:10000, uzupełnionym cechami wynikającymi z następującego podziału:

 • arkusz 1:10000 dzieli się na cztery (4) arkusze 1:5000 – oznaczone cyframi od 1 do 4
 • arkusz 1:10000 dzieli się na dwadzieścia pięć (25) arkuszy 1:2000 – oznaczone liczbami od 01 do 25
 • arkusz 1:2000 dzieli się na cztery (4) arkusze 1:1000 – oznaczone cyframi od 1 do 4
 • arkusz 1:1000 dzieli się za cztery (4) arkusze 1:500 – oznaczone cyframi od 1 do 4
Przykładowe godła arkuszy w poszczególnych skalach:
 • 1:10000 – 7.132.33
 • 1:5000 – 7.132.33.2
 • 1:2000 – 7.132.33.19
 • 1:1000 – 7.132.33.19.2
 • 1:500 – 7.132.33.19.2.4

Kody EPSG[edytuj | edytuj kod]

Strefa V 2176
Strefa VI 2177
Strefa VII 2178
Strefa VIII 2179

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]