Ulica Bernardyńska we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ulica Bernardyńska
Stare Miasto
Ilustracja
Państwo  Polska
Miejscowość Wrocław
Długość 183 m
Przebieg
Ikona ulica początek T.svg ul. Purkyniego
Ikona ulica z lewej.svg ul. św. Jana Kapistrana
Ikona ulica koniec T.svg pl. Dominikański
al. Juliusza Słowackiego
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „ulica Bernardyńska”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „ulica Bernardyńska”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „ulica Bernardyńska”
51°06′35,280″N 17°02′30,692″E/51,109800 17,041859
skrzyżowanie ul. Purkyniego z Bernardyńską
Muzeum Architektury
Al. J. Słowackiego

Ulica Bernardyńskaulica położona we Wrocławiu na Starym Mieście[1][2][3][4], w jego części nazywanej niegdyś Nowym Miastem[3][4][5]. Łączy ulicę Jana Ewangelisty Purkyniego z placem Dominikańskim i aleją Juliusza Słowackiego. Ma 183 m długości[1][6]. Przy ulicy położone jest Muzeum Architektury mieszczące się w zabytkowym zespole pobernardyńskim[3][4][7][8].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Ulica została wytyczona po 1263 r. wraz z rozplanowaniem lokacyjnym Nowego Miasta[3], które powstało na mocy przywileju lokacyjnego Henryka III z 9.04.1263 r.[5]. Był to jej południowy odcinek, który od 1394 r. nosił nazwę Ziegengasse – Kozia[3][4]. Począwszy już od XIII wieku i przez kolejne stulecia w rejonie tej ulicy utrzymywało się zwarte skupisko tkaczy sukienników[3]. Kolejnym etapem kształtowania układu ulic w tym rejonie było jej przedłużenie w kierunku południowym do furty Ketzerthor. Nastąpiło to do XV wieku dzięki zasypaniu kolejnych koryt rzeki Oławy. Ówcześnie ulica pełniła pomocnicze funkcje komunikacyjne. Łączyła rejon Górki Kacerskiej na południu i rejon szpitala Św. Ducha na północy[3].

W 1406 r. przy skrzyżowaniu z ulicą Polską wybudowano kościół św. Klemensa, który ówcześnie stanowił filię świątyni przy szpitalu św. Ducha. Świątynia współcześnie nie istnieje[5][9]. Kolejna znacząca budowla przy tej ulicy powstała dzięki ufundowaniu w 1453 r. klasztoru i kościoła Bernardynów[3][4][10][11]. Kompleks ten został mocno zniszczony w wyniku działań wojennych prowadzonych podczas oblężenia Wrocławia w 1945 r. W 1948 roku ruiny zostały zabezpieczone[4][7][10][11], a w latach 1956–1972[3] (lub w latach 1957–1962[4]) całość odbudowano[3][4]. Prace prowadzono pod kierunkiem dra inż. arch. Edmunda Małachowicza. Ówcześnie w kompleksie tym mieściło się Muzeum Architektury i Odbudowy a także Urząd Konserwatora Zabytków, oraz siedziba Przedsiębiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytów[4]. Współcześnie kompleks ten przeznaczony jest dla potrzeb Muzeum Architektury[3][7].

Do czasu zasypania ramion bocznych Oławy i przeniesienia jej ujścia do współczesnego położenia ulica ta na obu jej krańcach łączyła się z przerzuconymi tu przeprawami. Były to mosty: Most Kacerski na południowym jej krańcu w rejonie skrzyżowania z obecną aleją Juliusza Słowackiego i Most Złoty na północnym jej krańcu, łączący tę ulicą z ulicą Św. Ducha[3][12][13][14][15].

Północna część ulicy, za ulicą Jana Ewangelisty Purkyniego, została zlikwidowana w 1964 r.[3][4][16] i przeznaczona między innymi na teren szkoły. Jej projekt powstał w 1962 r., a jego autorami byli wrocławscy architekci: A. i J. Tarnowscy. Placówka została uroczyście otwarta 22.10.1966 r. Ówcześnie była to szkoła podstawowa nr 104 imienia Marii Konopnickiej[4].

Nazwy[edytuj | edytuj kod]

W swojej historii ulica nosiła następujące nazwy:

 • Ziegengasse (Kozia), odcinek południowy od 1394 r.[3][4]; od XV wieku „plac na Nowym Mieście blisko bramy Kacerskiej”[4]; później Nowomiejsko-kościelna[4]
 • Thalgasse (Dolinna), odcinek północny od XVII wieku – nazwę przekręcano na Thalergasse (Talarowa)[3]; Dolna[4]
 • Kirchstrasse (Kościelna), połączone odcinki północny i południowy, od 1824 r. do 1945 r.[3][4][16]
 • Bernardyńska, od 1945 r.[1][3][4][16].

Nazwa ulicy Kirchstrasse nawiązywała do jej przebiegu przy kościele św. Bernardyna[3][16]. Współczesna nazwa ulicy została nadana przez Zarząd Miejski i ogłoszona w okólniku nr 97 z 31.11.1945 r.[1] i nawiązuje do istniejącego tu zespołu zabudowy klasztoru bernardynów[3].

Układ drogowy[edytuj | edytuj kod]

Do ulicy przypisana jest droga gminna numer 104982D o długości 183 m[1] klasy dojazdowej[17] położona na działce o powierzchni 2055 m2[1][18]. Ulica biegnie od ulicy Jana Ewangelisty Purkyniego do placu Dominikańskiego[6]. Przebiega w całości w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h[19]. W jej jezdni wyznaczono kontrpas rowerowy[20].

Ulice powiązane z ulicą Bernardyńską:

Zabudowa i zagospodarowanie[edytuj | edytuj kod]

Zachodnia strona ulicy zabudowana jest jedynie na swoich krańcach. W południowej części położony jest budynek dawnej Królewskiej Intendentury Wojskowa, później budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej. Za tym budynkiem w kierunku północnym leży niezabudowany obszar, a przy ulicy Jana Ewangelisty Purkyniego 5 położony jest powojenny budynek biurowy. Cały ten obszar przeznaczono w podstawowym zakresie pod usługi, w tym między innymi kulturę i naukę, z dopuszczeniem w ograniczonym zakresie mieszkalnictwa[25] oraz z zachowaniem ochrony budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków przy placu Dominikańskim 6[26].

Po stronie wschodniej na południu rozciąga się niewielki pas Parku Juliusza Słowackiego[27], jednakże przeznaczony pod zabudowę dla potrzeb obiektu kultury i usług towarzyszących[28]. Za nim położona jest zabudowa dawnego klasztoru i kościoła stanowiących zespół pobernardyński obecnie użytkowana na potrzeby Muzeum Architektury[3][7]. Na północ od tej zabudowy w kwartale pomiędzy ulicą Bernardyńską, Jana Ewangelisty Purkyniego, św. Jana Kapistrana oraz ulicy Styki i Kossaka rozciąga się nienazwany plac o powierzchni 5249 m2[29]. Był on w pewnych okresach czasu użytkowany częściowo na parking, a obecnie stanowi Zieleniec przy Purkyniego[27]. Obecnie część tego terenu przeznaczona jest na utworzenie ciągu pieszo-rowerowego[22], a część pod zabudowę dla potrzeb usług kultury i usług towarzyszących[30].

Na południe od ulicy, za jezdnią Placu Dominikańskiego, w obrębie Zieleńca przy Baseti[27], leżą relikty dawnej bastei obronnej, tzw. Basteja Hioba[8], a za nią Galeria Dominikańska[31]. Na północ od ulicy za ulicą Jana Ewangelisty Purkyniego znajduje się teren szkoły położonej przy ulicy Wincentego Kraińskiego 1 (w różnych okresach była to szkoła podstawowa – nr 104 imienia Marii Konopnickiej, nr 29 imienia Konstytucji 3 Maja, lub gimnazjum – nr 29)[32].

Ulica położona jest w obszarze znajdującym się na wysokości bezwzględnej pomiędzy 117 a 119 m n.p.m.[33]. Jest on objęty rejonem statystycznym nr 933180, w którym gęstość zaludnienia wynosiła 60 osób/km2 przy 19 osobach zameldowanych (według stanu na dzień 31.12.2018 r.)[34].

Ochrona i zabytki[edytuj | edytuj kod]

Obszar, na którym położona jest ulica Bernardyńska, podlega ochronie w ramach zespołu urbanistycznego Starego Miasta z XIII–XIX wieku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr. rej.: 196 z 15.02.1962 oraz A/1580/212 z 12.05.1967 r.[35][36][37]. Inną formą ochrony tych obszarów jest ustanowienie historycznego centrum miasta, w nieco szerszym obszarowo zakresie niż wyżej wskazany zespół urbanistyczny, jako pomnik historii[38][39][37]. Samo miasto włączyło ten obszar jako cenny i wymagający ochrony do Parku Kulturowego "Stare Miasto", który zakłada ochronę krajobrazu kulturowego oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego oraz historycznego charakteru najstarszej części miasta[40].

Przy ulicy i w najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące zabytki:

obiekt, położenie powstanie, nr rej.[a] fotografia
strona zachodnia
Królewska Intendentura Wojskowa, obecnie budynek ZOZ
plac Dominikański 6[8][41]
1844 r.
gez, mpzp[8][41]
strona wschodnia
Kościół klasztorny pw. św. Bernardyna ze Sieny, obecnie Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5[8][42][43]
lata 1463-1502, lata 1609-1619, 1628 r. pożar, odbudowa do 1634 r., lata 1702-1704 przebudowa, lata 1899-1901 renowacja, zniszczony w 1945 r., lata 1956-1965 odbudowa
A/1298/16[8][42][43] z dnia 28.11.1947 r.[43] i z dnia 23.10.1961 r.[8][42][43]
Dawny Klasztor Benardynów ul. Bernardyńska fot BMaliszewska.jpg
Klasztor Zakonu Bernardynów (Franciszkanów Obserwantów), obecnie Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5[8][43][44]
około 1500 r., 1628 r. pożar, odbudowa do 1634 r., 1782 r., 1827 r. rozbudowa, 1907 r. renowacja, lata 1871-1872 rozbudowa, 1945 r. zniszczony, lata 1956-1974 odbudowa
A/1299/17[8][43][44] z dnia 8.11.1958 r.[43] i z dnia 23.10.1961 r.[8][43][44]
Wroclaw ulBernardynska WojOddzSlOchrZab.jpg
Park im. Juliusza Słowackiego
aleja Juliusza Słowackiego[8][45]
lata 20. XIX wieku, lata 1878-1884, po 1945 r.
gez, mpzp[8][45]
Wrocław, park - panoramio.jpg
zamknięcie południowej osi widokowej
Basteja obronna, tzw. Basteja Hioba
aleja Juliusza Słowackiego[8][46][47]
wzmiankowana 1486 r. (basteja), 1588 r. (przebudowa i rozbudowa – bastion), 1807 r. (zburzona część nadziemna), połowa XIX wieku - budynek mieszkalny; 1926 r. (częściowa adaptacja kazamat na piwiarnię Dominikanenkeller, 1967 r.)
koniec XV wieku, XX wiek[47]
A/2780/250 z dnia 17.04.1967 r.[8][46][47]
Wrocław, Galeria Dominikańska - fotopolska.eu (178570).jpg

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h ZDiUM ulice 2019 ↓, poz. 200 (Bernardyńska).
 2. SIP 2019 ↓, Osiedla Wrocławia.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Harasimowicz 2006 ↓, s. 67 (Bernardyńska).
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q Antkowiak 1970 ↓, s. 17-18 (Bernardyńska).
 5. a b c Harasimowicz 2006 ↓, s. 592-593 (Nowe Miasto).
 6. a b c SIP 2019 ↓, Mapa podstawowa.
 7. a b c d Harasimowicz 2006 ↓, s. 567 (Muzeum Architektury).
 8. a b c d e f g h i j k l m n SIP 2019 ↓, Gminna Ewidencja Zabytków.
 9. Harasimowicz 2006 ↓, s. 426 (Kościół św. Klemensa na NM).
 10. a b Harasimowicz 2006 ↓, s. 421-422 (Kościół św. Bernardyna ze Sieny).
 11. a b Harasimowicz 2006 ↓, s. 370-371 (Klasztor Franciszkanów Obserwantów, Bernardynów).
 12. Harasimowicz 2006 ↓, s. 553 (mapa Mosty i kładki w XVI-XVIII w.).
 13. Harasimowicz 2006 ↓, s. 551 (Most Kacerski).
 14. Harasimowicz 2006 ↓, s. 558 (Most Złoty).
 15. Harasimowicz 2006 ↓, s. 886 (Św. Ducha).
 16. a b c d Wratislavia.net n-p 2012 ↓, s. 81 (Kirchstr.).
 17. Uchwała RMWr 2011 ↓, §27 ust. 2.
 18. SIP 2019 ↓, Mapa własności, dz. Stare Miasto, AR_28, 15, 16/1.
 19. SIP 2019 ↓, Komunikacja, utrudnienie.
 20. SIP 2019 ↓, Mapa rowerowa.
 21. ZDiUM ulice 2019 ↓, poz. 4397-4402 (Purkyniego Jana).
 22. a b Uchwała RMWr 2011 ↓, §29.
 23. ZDiUM ulice 2019 ↓, poz. 903-904 (Dominikański plac).
 24. ZDiUM ulice 2019 ↓, poz. 4865-4866 (Słowackiego aleja).
 25. Uchwała RMWr 2018 ↓, §16, 17.
 26. Uchwała RMWr 2018 ↓, §8 pkt 1 lit. d, pkt 2.
 27. a b c SIP 2019 ↓, Mapa przyrodnicza.
 28. Uchwała RMWr 2011 ↓, §24.
 29. SIP 2019 ↓, Mapa własności, dz. Stare Miasto, AR_28, 16/2.
 30. Uchwała RMWr 2011 ↓, §23.
 31. Harasimowicz 2006 ↓, s. 222 (Galeria Dominikańska).
 32. gim 2019 ↓, O szkole, Historia szkoły.
 33. SIP 2019 ↓, Mapa wysokościowa.
 34. SIP 2019 ↓, Demogrfia.
 35. NID 2018 ↓, s. 207.
 36. GEZ 2019 ↓, poz. 68.
 37. a b Uchwała RMWr 2017 ↓, §8 ust. 2.
 38. NID 2013 ↓.
 39. MP 1994 ↓.
 40. wroclaw.pl 2018 ↓.
 41. a b GEZ 2019 ↓, 1409.
 42. a b c GEZ 2019 ↓, 379.
 43. a b c d e f g h NID 2019 ↓, s. 209.
 44. a b c GEZ 2019 ↓, 380.
 45. a b GEZ 2019 ↓, 8011.
 46. a b GEZ 2019 ↓, 8012.
 47. a b c NID 2019 ↓, s. 212.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 1. Zygmunt Antkowiak, Ulice i place Wrocławia, Wrocław-Warszawa-Kraków, seria: Biblioteka Wrocławska, tom 11, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1970, Zam nr A/185/70 (C-9) (pol.).
 2. Gminna Ewidencja Zabytków, Urząd Miejski Wrocławia, 18 kwietnia 2019 [dostęp 2019-06-03] (pol.).
 3. Jan Harasimowicz (red.), Encyklopedia Wrocławia, wyd. III poprawione i uzupełnione, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006, ISBN 83-7384-561-5, ​ISBN 978-83-7384-561-9 (pol.).
 4. GIMNAZJUM NR 29 WE WROCŁAWIU im. Konstytucji 3 Maja, 2019 [dostęp 2019-08-01] (pol.).
 5. M.P. z 1994 r. nr 50, poz. 425 Zarządzenie Prezydenta RP z 8 września 1994 roku, 1994 [dostęp 2016-11-30] (pol.).
 6. Niemiecko-polski słownik nazw ulic, Wratislavia.net, 2012 [dostęp 2019-05-31] (pol.).
 7. Park kulturowy we Wrocławiu, Oficjalny serwis Wrocławia, 2018 [dostęp 2019-06-03] (pol.).
 8. System Informacji Przestrzennej Wrocławia, Wrocław: Dział Systemu Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia, 2019 [dostęp 2019-06-06] (pol.).
 9. Uchwała LXIII/1547/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu, „uchwały RMWr.”, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia / Akty Prawne; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz.5187. [Data ogłoszenia: 24 października 2018 r.]; Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz.391., Wrocław , 11 października 2018 [dostęp 2019-08-19] (pol.).
 10. Uchwała VI/77/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu, „uchwały RMWr.”, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia / Akty Prawne; TEKST JEDNOLITY z 2013 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z 28 listopada 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.84); Biuletyn Urzędowy RMW z 21 lutego 2011 r. Nr 2, poz.84, Wrocław , 10 lutego 2011 [dostęp 2019-08-01] (pol.).
 11. Wrocław – zespół historycznego centrum, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 18 kwietnia 2013 [dostęp 2016-11-30] (pol.).
 12. Wrocławskie Krasnale, Oficjalny serwis miejski, 2018 [dostęp 2018-06-26] (pol.).
 13. Jerzy Wójcik, Przebudowa ulicy w centrum. Rowery pojadą środkiem., Gazeta Wrocławska, 9 października 2017 [dostęp 2019-07-16] (pol.).
 14. Wykaz dróg przebiegających przez miasto Wrocław, „ZDiUM/Infrastruktura/Ulice Wykaz dróg w zarządzie ZDiUM”, Ewa Iwanska, sporządziła ZDJOGA/NOXE/, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław , 7 maja 2019 [dostęp 2019-05-31] (pol.).
 15. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, Województwo dolnośląskie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 31 grudnia 2018 [dostęp 2019-01-25] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Ulica Bernardyńska, [w:] Wrocław, Nowe Miasto [online], fotopolska.eu [dostęp 2019-07-29] (pol.).
 • ul. Bernardyńska, [w:] Wrocław, Nowe Miasto [online], dolny-slask.org.pl (Wratislaviae Amici), ID: 585880 [dostęp 2019-07-29] (pol.).
 • ul. Bernardyńska, wikimapia.org [dostęp 2019-07-29] (pol.).