Umowa nazwana

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Umowa nazwanaumowa posiadająca szczególną regulację ustawową - do umowy takiej odnosi się grupa przepisów prawa, gdzie określone są wzajemne uprawnienia i obowiązki stron właściwe dla stosunku prawnego danego rodzaju. Regulacji umowy nazwanej poświęcony jest zwykle osobny rozdział ustawy. Przykładami umów nazwanych są: umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa przewozu. Zdecydowana większość umów nazwanych opisana jest w części szczególnej księgi trzeciej Kodeksu cywilnego.

Dla odmiany wskazuje się umowy nienazwane, czyli takie które zawierane są w granicach tzw. swobody umów. Nie są w sposób szczegółowy unormowane takie umowy jak: umowa factoringu, umowa franczyzy (umowy nienazwane). Przed 9 grudnia 2000 r. umową nienazwaną była umowa leasingu.

Tworzenie szczególnych regulacji umów nazwanych uzasadnia:

  • typowy charakter stosunku prawnego danego rodzaju
  • potrzeba zabezpieczenia interesów stron poprzez wprowadzenie przepisów o imperatywnym i semi-imperatywnym charakterze
  • kształtowanie właściwego (pożądanego) modelu stosunków prawnych danego rodzaju.