Unia Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
propoprczyk

Unia Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (UNDHR) – rodzaj federacji zrzeszającej szczepy i drużyny harcerskie powstałe przed rokiem 1939 (początkowo w okresie powstania Unii tylko drużyny powstałe do roku 1921) i pracujące w sposób ciągły do dziś. Unia nie jest strukturą formalną. Nie działa przy żadnej organizacji. Nie jest podmiotem gdziekolwiek zarejestrowanym. Istnieje i działa dzięki woli swoich założycieli i woli ich kontynuatorów w kolejnych pokoleniach harcerzy.

UNDHR została zawiązania w 13 września 1981 roku na fali odnowy harcerstwa, jednakże poza oficjalnymi strukturami ZHP oraz bez ich akceptacji. W swoim założeniu miała być platformą współpracy środowisk z całej Polski, które pomimo kilkudziesięciu lat komunizmu i jego wpływu na ZHP, oparły się mu i przechowały żywe elementy tradycji i metodyki harcerskiej sięgające do źródeł baden-powelowskich. Unia pomimo posiadania czegoś w rodzaju statutu, nie posiada osobowości prawnej, celowo też nigdy nie były podejmowane próby jej uzyskania. Nie posiada też władz oraz organów koordynujących jej prace.

Początki[edytuj | edytuj kod]

Początkowo do Unii były przyjmowane drużyny – jednostki harcerskie, które zostały założone od czasu powstania pierwszych zalążków skautingu na ziemiach polskich do chwili ukształtowania się Odrodzonego Państwa Polskiego, czyli do roku 1921 i które legitymowały się nieprzerwaną ciągłością pracy harcerskiej od chwili powstania do dnia dzisiejszego.

Przez "ciągłość pracy harcerskiej" rozumiano:

 • działalność harcerską od chwili powstania drużyny do wybuchu I Wojny Światowej (do 1914 r.)
 • różne formy organizacji drużyny w czasie I Wojny Światowej i udział członków drużyny w walkach o niepodległość (od 1914 r. do 1921 r.)
 • działalność harcerską w pierwszych latach niepodległości (od 1918 r.do 1921 r.) i do wybuchu II Wojny Światowej (do 1 IX 1939 r.)
 • różne formy organizacji drużyny (np. Szare Szeregi, Hufce Polskie itp.) w czasie II Wojny Światowej lub udział wychowanków w walce z Niemcami faszystowskimi lub Rosją sowiecką
 • działalność w latach od 1945 r. do 1949-1950 r., czyli likwidacji ZHP przez władze komunistyczne.
 • działalność od reaktywowania ZHP w 1956-1957 r. do chwili obecnej.

Drużyna mogła przystąpić do Unii nawet jeśli w podanych powyżej okresach nie działała o ile wykazała, że musiała zaprzestać działalności ze szczególnych powodów, zwłaszcza politycznych.

Na podstawie: http://www.16wdh.pl/a407,Warunki-cz%C5%82onostwa-w-Unii?order=date_desc&items=20&page=1

I zlot Unii 1981, apel przedstawicieli 8 środowisk założycielskich Unii.

Drużyny założycielskie Unii[edytuj | edytuj kod]

Unię Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej zawiązali w dniu 13 września 1981 roku w Warszawie na dziedzińcu Zamku Królewskiego przedstawiciele ośmiu następujących drużyn harcerskich, zaproszeni przez obchodzącą swój jubileusz 70-lecia 16 WDH im. Zawiszy Czarnego:

proporzec UNDHR
 1. 3 Krakowska Drużyna Harcerska im. Kazimierza Pułaskiego wchodząca w skład 3 Szczepu „Zielona Trójka” im. Juliusza Dąbrowskiego, rok założenia drużyny: listopad 1911.
 2. Szczep 6 Krakowskich Drużyn Harcerskich „Leśni Ludzie” im. Romualda Traugutta, rok założenia drużyny: maj 1911 (prawdopodobnie 23-24 maj).
 3. Szczep Harcerski „Czarna Trzynastka Krakowska” im. Zawiszy Czarnego; data założenia drużyny: 17 lutego 1918.
 4. XV Łódzka Drużyna Harcerzy „Zielony Płomień" im. Andrzeja Małkowskiego; data założenia drużyny: 15 listopada 1920.
 5. 16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego; data założenia drużyny: 20 października 1911.
 6. 21 Warszawska Drużyna Harcerzy „Młode Żbiki” im. gen. Ignacego Prądzyńskiego; data założenia drużyny: 20 stycznia 1913.
 7. Szczep 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Pomarańczarnia” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; data założenia drużyny: 23 listopada 1920.
 8. 1 Tarnowska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego; data założenia drużyny: 5 listopada 1911; działała od września 1910.

Na podstawie: http://www.16wdh.pl/a405,Lista-Dru%C5%BCyn-UNDHR?order=date_desc&items=20&page=1

Sygnatariusze powstania Unii[edytuj | edytuj kod]

 • phm. Marek Gajdziński 16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego
 • pwd. Elżbieta Filip 1 Tarnowska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego
 • phm. Andrzej Wysocki 3 Krakowska Drużyna Harcerska im. Kazimierza Pułaskiego
 • pwd. Katarzyna Cyankiewicz Szczep 6 Krakowskich Drużyn Harcerskich „Leśni Ludzie” im. Romualda Traugutta
 • pwd. Krzysztof Łabuzek Szczep Harcerski „Czarna Trzynastka Krakowska” im. Zawiszy Czarnego
 • hm. Jacek Broniewski 15 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego
 • pwd. Krzysztof Cedro 21 Warszawska Drużyna Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
 • pwd. Marek Podwysocki Szczep 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Pomarańczarnia” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Podpisano na Zamku Królewskim w Warszawie, 13 września Anno Domini 1981.

na podstawie http://www.16wdh.pl/a406,Tekst-Unii?order=date_desc&items=20&page=1

II zlot Unii 1983 w Tyńcu koło Krakowa, na ręce Andrzeja Wysockiego ps. Bitum Szczep Zielona Trójka akt przystąpienia do Unii podpisują (od lewej na zdjęciu): Andrzej Bafeltowski Czarna Jedynka, Marcin Ślęzak ps Śledź Szczep Szarej Siódemki i Tomasz Sikorski ps. Kangur 22 Szcz
II zlot Unii 1983 w Tyńcu koło Krakowa, w kręgu przedstawiciele 8 środowisk założycielskich i 3 nowo przyjętych wspólnie powtarzają tzw. Tekst Unii, czyli deklarację podpisaną przez wszystkich członków Unii
ep Watra.

Tekst Unii[edytuj | edytuj kod]

(tekst dokumentu / aktu powołującego Unię do istnienia, podpisany przez założycieli Unii w dniu jej zawiązania)

Motto:

„,,...Pokolenie, które chce naprawić co w przeszłości zniszczono, musi być dzielniejsze od dzisiejszego...”

Wszem, wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że my, najstarsze drużyny Rzeczypospolitej, stanąwszy w kręgu na dziedzińcu Zamku Królewskiego, czując w sobie potrzebę ducha, ducha braterstwa i przyjaźni, Unię zawiązaliśmy.

Podpisami naszymi świadczymy, iż będziemy przyjaźnić się serdecznie, wymieniać doświadczenia, ciągle odsłaniać historię drużyn, dzielić się naszymi najcenniejszymi skarbami tradycji i współczesności.

Obiecujemy sobie spotykać się co najmniej raz w roku, ślubując uroczyście uczestniczyć w odnowie Związku Harcerstwa Polskiego, stojąc wiernie na straży harcerskich ideałów, braterstwa i służby Ojczyźnie.

Archiwum UNDHR[edytuj | edytuj kod]

Na stronie https://archiwumharcerskie.pl/ w osobnym katalogu utworzone zostało w roku 2021 elektroniczne archiwum zdjęć i dokumentów dotyczących UNDHR.

Zdjęcia lub skany dokumentów (najlepiej w rozdzielczości 300 dpi i w formacie tiff - ale mogą też być inne formaty np. jpg itp.) proszę przesyłać bezpośrednio do administratora strony hm Jarosława Błoniarza: jbloniarz@tlen.pl

Można też przesłać oryginały dokumentów i zdjęć. Po zeskanowaniu zostaną zwrócone. Adres do wysyłki proszę ustalić mailowo z dh Jarkiem.

https://archiwumharcerskie.pl/index.php?title=Kategoria%3AUnia_Najstarszych_Dru%C5%BCyn_Harcerskich_Rzeczypospolitej&fbclid=IwAR2jPS9D9IS_mrHihq6q9yEpA2eJ3OfCAVa-QmW2j-vRSnlSyXRFKlqG3og

Kolejne drużyny i szczepy przyjęte do UNDHR[edytuj | edytuj kod]

14 maja 1983 roku w czasie II Zlotu Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (13-15 maja 1983 r.) w Tyńcu – Podgórkach (na terenie Krakowa) w starym kamieniołomie na wzniesieniu Grodzisko, do UNDHR zostały przyjęte następujące drużyny:

 • VII Krakowska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Reytana i Jagusi Orłowicz wchodząca w skład Szczepu „Szara Siódemka” im. gen. Mariusza Zaruskiego, rok założenia drużyny: 1917;
 • Szczep 1 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Czarna Jedynka” im. Romualda Traugutta, rok założenia drużyny: sierpień 1911;
 • 22 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Watra” im. hm Kazimierza Skorupki, rok założenia drużyny: 1915.

26 maja 1984 roku w czasie III Zlotu Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (25–27 maja 1984 r.) w Puszczy Bolimowskiej k. Skierniewic do Unii został przyjęty Szczep 5 Krakowskich Drużyn Harcerskich „Wichry” im. hm Stanisława Okonia, rok założenia drużyny: wrzesień 1911.

uczestnicy zlotu Unii w Poznaniu rok 2015 z dużym proporcem Unii
mały proporczyk przekazany krakowskiej Trzynastce po zlocie Unii w Poznaniu w 2015 r.

16 maja 1992 roku w czasie X Zlotu Unii (15–17 maja 1992 r.) w Gorcach pod Turbaczem do Unii została przyjęta 2 Krakowska Drużyna Harcerska „Różowa Dwójka” im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – rok założenia drużyny: jesień 1911 (oficjalnie 22 grudnia 1912) – obecnie drużyna nie istnieje

17 maja 1997 roku w czasie XV Zlotu (16–18 maja 1997) w Chechle pod Łodzią do Unii przyjęto 14 Szczep Harcerski „Błękitna Czternastka” im. het. Stanisława Żółkiewskiego z Poznania. Po podziale organizacyjnym w 2001 r., tradycje Błękitnej Czternastki reprezentują w Poznaniu XIV Szczep Harcerski „Błękitna Czternastka” (ZHP) oraz XIV Szczep Harcerski „Czternastka” (ZHR).

11 maja 2008 roku w czasie XXIV Zlotu Unii (10–11 maja 2008) w Warszawie do Unii przyjęto: 62 Szczep WDHiZ „Polanie” im. Króla Bolesława Chrobrego (ZHP) – komendant szczepu hm. Robert Borzecki oraz 62 Szczep Harcerski „Gaudium” (ZHR) – komendant szczepu hm. Jacek Garboliński. Do podziału szczepu doszło w roku 2007 podczas okresu oczekiwania na przyjęcie do UNDHR.

30 maja 2009 roku w czasie XXV Zlotu Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (10–11 maja 2008) w Starej Dąbrowie, po dwóch latach starań do Unii przyjęto Szczep 4 WDHiGZ „Czwórka Warszawska” im. Andrzeja Romockiego „Morro” (ZHR).

Na podstawie:

http://www.16wdh.pl/a405,Lista-Dru%C5%BCyn-UNDHR?order=date_desc&items=20&page=1

http://62.pev.pl/lista_druzyn.html

Warunki członkostwa w Unii[edytuj | edytuj kod]

Do Unii Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej mogą przystąpić:

Drużyny - jednostki harcerskie, które zostały założone od powstania pierwszych zalążków skautingu na ziemiach polskich do chwili ukształtowania się Odrodzonego Państwa Polskiego, czyli do roku 1921 (obecnie rok 1939)

Drużyny, które legitymują się nieprzerwaną ciągłością pracy harcerskiej od chwili powstania do dnia dzisiejszego.

Przez "ciągłość pracy harcerskiej" rozumie się:

 • działalność harcerską od chwili powstania drużyny do wybuchu I Wojny Światowej (do 1914 r.)
 • różne formy organizacji drużyny w czasie I Wojny Światowej i udział członków drużyny w walkach o niepodległość (od 1914 r. do 1921 r.)
 • działalność harcerską w pierwszych latach niepodległości (od 1918 r.do 1921 r.) i do wybuchu II Wojny Światowej (do 1 IX 1939 r.)
 • różne formy organizacji drużyny (np. Szare Szeregi) w czasie II Wojny Światowej lub udział wychowanków w walce z Niemcami faszystowskimi lub Rosją sowiecką
 • działalność w latach od 1945 r. do 1949-1950 r.
 • działalność od reaktywowania ZHP w 1956-1957 r. do chwili obecnej.

Drużyna może przystąpić do Unii nawet jeśli w podanych powyżej okresach nie działała kiedy wykaże, że musiała zaprzestać działalności ze szczególnych powodów, zwłaszcza politycznych.

Drużyny, które realizują program Wizji Najstarszej Drużyny Harcerskiej Rzeczypospolitej sformułowany przez Unię i zobowiążą się do wypełniania ciążących na członkach Unii obowiązków.

Nowych członków do Unii wprowadza drużyna, która jest już członkiem UNDHR.

Każda drużyna należąca do Unii zobowiązana jest wyszukiwać drużyny, które mogą być członkami Unii gdy spełniają wyżej wymienione warunki i zapraszać je do wstąpienia do Unii.

Każda drużyna harcerska odpowiadająca warunkom określonym przez UNDHR może zwrócić się do którejkolwiek drużyny należącej do Unii z prośbą o wprowadzenie jej do Unii. Drużyna taka nie może tej prośbie odmówić i musi ją rozpatrzyć.

Do obowiązków drużyny wprowadzającej należy:

 • wyznaczenie ze swego grona instruktora, który będzie się zajmował całokształtem spraw związanych z wprowadzeniem nowego członka do Unii
 • wnikliwe zapoznanie się z historią i dniem dzisiejszym drużyny kandydującej do Unii
 • ocena, czy kandydat wypełnia warunki członkostwa w Unii i może stać się jej członkiem
 • odebranie od kandydata maszynopisu, wydruku, kserokopii itp. (minimum 2 str.) z krótką historią drużyny, w miarę możliwości w tylu egzemplarzach ilu jest członków Unii, oraz innych materiałów informacyjnych.

Drużyna wprowadzająca po przeprowadzeniu czynności sprawdzających informuje na piśmie drużynę ubiegającą się o członkostwo w Unii, czy może być członkiem Unii czy też nie. W razie decyzji negatywnej wymagane jest jej uzasadnienie.

Drużyna wprowadzająca w przypadkach wątpliwych może konsultować się z innymi drużynami - członkami Unii lub pozostawić kwestię spełniania kryteriów przez kandydata Spotkaniu Korespondentów i Drużynowych UNDHR na Zlocie Unii.

Drużyna wprowadzająca przekazuje wszelkie informacje dotyczące kandydata na członka Unii pozostałym drużynom - członkom Unii.

Drużyna wprowadzająca bierze pełną odpowiedzialność za kandydata na członka Unii, jej pozytywna rekomendacja będzie w dużym stopniu decydowała o przyjęciu do Unii.

Nowa drużyna może zostać przyjęta do Unii tylko w czasie Zlotu UNDHR.

Drużyna kandydująca do członkostwa w Unii po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji jest zapraszana na Zlot Unii. W czasie Wielkiego Ogniska Zlotowego (lub w innych okolicznościach) drużyna wprowadzająca krótko przedstawia kandydata na członka, a następnie udziela się głosu kandydatowi. Przedstawienie jest tylko pewną formalnością, gdyż do tego momentu wszyscy przedstawiciele drużyn - członków Unii powinni mieć pełne informacje o kandydacie. Następnie Marszałek Unii (lub osoba prowadząca ognisko) zapytuje kolejno wszystkich przedstawicieli drużyn - członków Unii, czy dana drużyna może przystąpić do Braterskiego Związku.

Wszyscy obecni przedstawiciele drużyn Unii muszą wyrazić swą akceptację dla nowego członka. W tym wypadku obowiązuje zasada jednomyślności, sprzeciw choć jednego członka Unii eliminuje kandydata.

Zadaniem drużyny wprowadzającej jest niedopuszczenie do takiej sytuacji. Dopiero po uzyskaniu akceptacji można rozpocząć uroczystość przyjęcia do Unii.

Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego - "Wszystko co nasze" przedstawiciele wszystkich drużyn - członków Unii oraz przedstawiciele drużyn przyjmowanych zaprzysięgają tekst Unii.

Zaprzysiężenie

Polega na tym, że przedstawiciele drużyn stoją w kręgu w odległości 3 kroków od ognia lub flagi narodowej, podnoszą lewą rękę do góry - zgiętą w łokciu z rozwartymi palcami (symbol Słońca), prawą rękę kierują w stronę ognia lub flagi, wyciągają dwa palce (jak przy Przyrzeczeniu) i powtarzają słowa tekstu Unii. Po odśpiewaniu Roty wszyscy przedstawiciele na znak potwierdzenia podpisują tekst Unii. Od tego momentu drużyna kandydująca staje się pełnoprawnym członkiem Unii.

Zaprzysiężenie tekstu Unii powinno odbywać się na każdym Zlocie Unii, musi się odbyć przy przyjmowaniu nowych członków.

Kraków, 22 V 1983 r., z późniejszymi zmianami.


Warunki wykluczenia z UNDHR

Drużyna należąca do Unii przestaje być jej członkiem jeżeli przez kolejne 3 lata nie bierze żadnego albo minimalny udział w pracach Unii, zwłaszcza jeśli nie uczestniczy w 3 kolejnych Zlotach Unii.

Wykluczenie odbywa się podczas Spotkania Korespondentów i Drużynowych UNDHR jeśli przedstawiciele drużyn - członków Unii jednogłośnie orzekną, że dana drużyna nie spełnia warunków przynależności do Unii i w związku z tym nie może być jej członkiem.

Każda drużyna może w dowolnym czasie wystąpić z Unii bez podania powodów, lecz powinna o tym fakcie powiadomić pozostałych członków Unii z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Kraków, 22 V 1983 r., z późniejszymi zmianami.

http://www.16wdh.pl/a407,Warunki-cz%C5%82onostwa-w-Unii?order=date_desc&items=20&page=1

Wykluczenia z Unii[edytuj | edytuj kod]

 1. 1 Tarnowska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego przestała być członkiem UNDHR od dnia 24 maja 1987 roku. Dnia 23 maja 1987 roku w czasie VI Zlotu Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (23–24 maja 1987 r.) w Puszczy Białej – Grabnik k. Wyszkowa na ogólnym zebraniu instruktorskim uchwalono jednogłośnie wykluczenie z dniem 24 maja 1987 r. z UNDHR 1 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego (zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami wykluczania – brak jakiejkolwiek aktywności w pracach Unii przez okres 3 lat 1984–1987 oraz nie uczestniczenie w trzech kolejnych Zlotach Unii – 1985, 1986, 1987).
 2. 2 Krakowska Drużyna Harcerska „Różowa Dwójka” im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przyjęta do Unii w maju 1992 roku, została wykluczona w 2000 roku „ze względu na praktyczne nieistnienie”.

Obecni członkowie Unii[edytuj | edytuj kod]

Do Unii należała też:

 • 1 Tarnowska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego; rok założenia drużyny 5 listopada 1911; działała od września 1910. https://www.facebook.com/1TDHhistoria/ ; działająca obecnie w ZHR https://www.facebook.com/1tdh.tarnow/
 • 2 Krakowska Drużyna Harcerska „Różowa Dwójka” im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego rok założenia 1911/1912 (oficjalnie 22 grudnia 1912) – obecnie drużyna nie istnieje.

Założenia programowe, tradycja[edytuj | edytuj kod]

Podstawą wszelkich praw wewnątrz Unii są tzw. „Materiały UNDHR”, które zostały zredagowane w 1981 i ogłoszone w czasie pierwszego Zlotu Unii w Warszawie. Formą „organu ustawodawczego” jest „Spotkanie drużynowych i korespondentów”, które odbywa się dwa razy w roku, zwykle w grudniu i w maju. Pewne zasady były w późniejszym czasie modyfikowane, przy czym wymagany jest consensus przy ich podejmowaniu. Jedynie spotkanie w maju ma prawo do przyjmowaniu nowych członków oraz do orzekania o wygaśnięciu członkostwa.

Marszałek[edytuj | edytuj kod]

UNDHR posiada tzw. „marszałka”, który jest funkcją reprezentacyjną. Nie może podejmować żadnych decyzji w imieniu Unii, jego głos jest głosem zwykłym (nie jest głosem kwalifikowanym). Marszałkiem może zostać pełnoletni instruktor, obecny na zlocie Unii. Często zostawały nim osoby w jakimś sposób dla Unii zasłużone, ale nie jest to praktyka w jakiś sposób umocowana. Do obowiązków marszałka należy:

 • dopilnować organizacji spotkań oraz zlotów
 • brać udział w spotkaniu a szczególnie w Zlocie Unii
 • przechowywać i przekazać następcy insygnia którymi są: proporzec Unii i obrzędowa świeca
 • wybrać swojego następcę (jest to autonomiczna i niepodlegająca dyskusji decyzja marszałka)

Co do zasady, marszałek swoją kadencję sprawuje przez jeden rok (od zlotu do zlotu), jednak od połowy lat 90. XX wieku pojawiali się marszałkowie wielokadencyjni.

Poczet Marszałków UNDHR[edytuj | edytuj kod]

 1. hm. Grzegorz Nowik HR 22 WDH 1983-1984
 2. phm. Andrzej Wysocki HO 3 KDH 1984-1985
 3. phm. Marek Gajdziński HO 16 WDH 1985-1986
 4. phm. Maciej Kurzyniec HO 6 KDH 1986-1987
 5. hm. Jacek Broniewski HR XV ŁDH 1987-1988
 6. hm. Wojciech Kolka HR 5 KDH 1988-1989
 7. pwd. Lech Najbauer ćw. 16 WDH 1989-1991
 8. pwd. Artur Boruta ćw. 3 KDH 1991-1992
 9. pwd. Wojciech Mlost HO 7 KDH 1992-1993
 10. pwd. Paweł Bochenek HO 2 KDH 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997
 11. phm. Michał Palczewski HO 13 KDH 1995-1996
 12. pwd. Robert Borzęcki HO 16 WDH 1997-1998, 1998-1999
 13. phm. Mariusz Przybyła ćw. XIV Szczep Harcerski „Błękitna Czternastka” 1999 – 2000
 14. phm. Grzegorz Brzeziński HO 13 KDH 2000-2001, 2001-2002
 15. hm. Aleksandra Filińska HR XXI WDH 2002-2003
 16. phm. Michał Stasiak HR XV ŁDH 2003 – 2004
 17. phm. Marek Domański XIV Szczep Harcerski „Czternastka” 2004 – 2005
 18. 2005-2007 – brak danych
 19. phm. Katarzyna Dziurdza XIV Szczep Harcerski „Czternastka”? – 2007
 20. phm. Helena Anna Jędrzejczak HR Szczep 23 WDHiZ „Pomarańczarnia” 2007-2008
 21. phm. Grzegorz Karczmarczyk 22 WDH 2008-2009
 22. pwd. Piotr Wierzbowski XV ŁDH HO 2009-2010, 2010-2011
 23. phm. Olga Kuczyńska 22 WDH 2011-2012, 2012-2013
 24. phm. Beata Dudek HR XIV Szczep Harcerski „Błękitna Czternastka” 2013-2014
 25. phm. Maciej Górski HR Szczep 1 WDH Czarna Jedynka 2014 – 2015
 26. pwd. Adam Gąsiorowski HO 62 WDH 2015 – 2018
 27. phm. Rafał Przybylski HR Szczep 4 WDH Czwórka Warszawska 2018 – obecnie

Zloty Unii[edytuj | edytuj kod]

na podstawie http://www.16wdh.pl/a411,Kalendarium-Zlot%C3%B3w-UNDHR?order=date_desc&items=20&page=1 + uzupełnienia.

numer

zlotu

data miejsce organizator uczestnicy przyjęcie

zwolnienia

goście wybrany

marszałek

1981 Warszawa Cypel

Czerniakowski

16 WDH nie wybierano
1983 Tyniec koło Krakowa 3 KDH i inni hm Grzegorz Nowik 22 WDH
1984 Puszcza Bolimowska

nad Rawką

16 WDH phm. Andrzej Wysocki HO 3 KDH
1985 Hala Malinowa koło

Osielca i Kraków

3 KDH phm. Marek Gajdziński HO 16 WDH
1986 Baczyn k. Krakowa 3 KDH phm. Maciej Kurzyniec HO 6 KDH
1987 Puszcza Biała

k. Wyszkowa

23 WDH hm. Jacek Broniewski HR XV ŁDH
1988 Trębki k. Kutna XV ŁDH hm. Wojciech Kolka HR 5 KDH
1989 Dupa Słonia

k. Ojcowa

5 KDH pwd. Lech Najbauer ćw. 16 WDH
1990 nie odbył się
1991 Puszcza Bolimowska

nad Rawką

16 WDH pwd. Artur Boruta ćw. 3 KDH 1991-1992
1992 Gorce pod Turbaczem 7 KDH pwd. Wojciech Mlost HO 7 KDH
1993 Grotniki k. Łodzi XV ŁDH pwd. Paweł Bochenek HO 2 KDH
1994 Białobrzegi

k. Warszawy

23 WDH pwd. Paweł Bochenek HO 2 KDH
1995 Baczyn k. Krakowa 13 KDH phm. Michał Palczewski HO 13 KDH
1996 Ojców k. Krakowa 2 KDH i inni pwd. Paweł Bochenek HO 2 KDH
1997 Chechło k. Łodzi XV ŁDH pwd. Robert Borzęcki HO 16 WDH
1998 Puszcza Bolimowska

nad Rawką

16 WDH pwd. Robert Borzęcki HO 16 WDH
1999 Łopuchówek k. Poznania phm. Mariusz Przybyła ćw. Błękitna Czternastka
2000 Tenczynek k. Krakowa 3 KDH phm. Grzegorz Brzeziński HO 13 KDH
2001 Niepołomice k. Krakowa 6 KDH phm. Grzegorz Brzeziński HO 13 KDH
2002 Warszawa Cypel

Czerniakowski

16 WDH + 22 WDH hm. Aleksandra Filińska HR XXI
2003 phm. Michał Stasiak HR XV ŁDH
2004 Łódź phm. Marek Domański XIV Czternastka
2005 ?
2006 phm. Katarzyna Dziurdza XIV Czternastka
2007 nie odbył się phm. Helena Anna Jędrzejczak HR 23 Pomarańczarnia
2008 Warszawa 22 WDH 62 WDH Polanie ZHP

62 WDH Gaudium ZHR

phm. Grzegorz Karczmarczyk 22 WDH
2009 Stara Dąbrowa,

Puszcza Kampinoska

62 Gaudium + 62 Polanie 4 WDH pwd. Piotr Wierzbowski XV ŁDH HO
2010 pwd. Piotr Wierzbowski XV ŁDH HO
17-18.09.

2011

Warszawa 16 WDH

kom: Kajetan Kapuściński

phm. Olga Kuczyńska 22 WDH
21-22.04.

2012

Kraków 13 KDH

kom: Paweł Panasiuk

phm. Olga Kuczyńska 22 WDH
20-21.04

2013

Mileszki k. Łodzi XV ŁDH

kom: Maciej Zasadziński

phm. Beata Dudek HR XIV Błękitna Czternastka
2014 Poznań XIV i Błękitna XIV phm. Maciej Górski HR Szczep 1 WDH Czarna Jedynka
2015 Warszawa 100-lecie

22 WDH Watra

pwd. Adam Gąsiorowski HO 62 WDH
2016 nie odbył się jw. nie wybierano
2017 nie odbył się jw. nie wybierano
2018 nie odbył się 90-lecie 62 Gaudium

1 XII 2018

phm Rafał Przybylski HR 4 WDH, od 1 XII 2018
2019 Rakownia koło

Murowanej Gośliny

spotkanie kadr Unii

podczas 100-lecia Błękitnej XIV i XIV

jw. nie wybierano
2020 nie odbył się (koronawirus) jw. nie wybierano
2021


Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]