Unia gospodarcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Unia gospodarcza – wyższa forma wspólnego rynku, w którym kraje członkowskie dokonały także harmonizacji wszystkich rodzajów polityki, mających wpływ na warunki konkurencji na rynkach narodowych. Przedmiotem takiej harmonizacji są przede wszystkim polityka podatkowa, pieniężna i społeczna. W przypadku gdy w unii gospodarczej wprowadza się także wspólną walutę, unia ta staje się też unią walutową.

Jest to forma integracji gospodarczej państw, polegająca na:

  • prowadzeniu wspólnej polityki handlowej
  • prowadzeniu wspólnej polityki rolnej
  • prowadzeniu wspólnej polityki transportowej
  • prowadzeniu wspólnej polityki ochrony środowiska
  • prowadzeniu wspólnej polityki w innych żywotnych działach
  • ustanowieniu unii celnej
  • ustanowieniu wspólnego rynku
  • ujednolicaniu ustawodawstwa

Obecnie jedynym przykładem unii gospodarczej jest Unia Gospodarcza i Walutowa w ramach Unii Europejskiej.