Przejdź do zawartości

Komitet Integracji Europejskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Komitet Integracji Europejskiej – utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494), naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. Zniesiony 1 stycznia 2010 i zastąpiony przez Komitet do Spraw Europejskich[1]. Obsługiwany był przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1 stycznia 2010 połączony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych[2].

Skład komitetu oraz zasady funkcjonowania[edytuj | edytuj kod]

Komitet realizował swoje zadania za pośrednictwem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Składał się z przewodniczącego (z reguły Prezes Rady Ministrów), sekretarza (będącego szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej) i członków (wybranych ministrów).

KIE zastąpił działający od 1991 urząd Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej.

Gdy Komitet omawiał sprawy związane bezpośrednio z zakresem kompetencji ministra, który nie należały do stałego składu Komitetu, mógł on uczestniczyć w jego pracach z prawami stałego członka.

Stałymi członkami KIE byli ministrowie właściwi do spraw:

Zadania KIE[edytuj | edytuj kod]

Do zadań tego komitetu należało przede wszystkim:

 • koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie, koordynowanie działań kształtujących te procesy, zwłaszcza w sferze gospodarczej i społecznej,
 • inicjowanie i koordynowanie prac dostosowawczych w zakresie instytucji prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,
 • współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji indywidualnego programu wymagań integracyjnych,
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,
 • ocena przebiegu procesów dostosowawczych,
 • podejmowanie działań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych,
 • współdziałanie z organizacjami samorządowymi, zmierzające do udziału tych organizacji w różnych strukturach instytucjonalnych Unii Europejskiej,
 • wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, stosownie do kompetencji określonych w odrębnych przepisach,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów lub wynikających z odrębnych przepisów.

Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

 • od 15 października 1996 do 31 października 1997 Włodzimierz Cimoszewicz (SLD), Prezes Rady Ministrów
 • od 31 października 1997 do 27 lipca 1998 Ryszard Czarnecki (AWS)
 • od 27 lipca 1998 do 19 października 2001 Jerzy Buzek (AWS), Prezes Rady Ministrów
 • od 19 października 2001 do 2 maja 2004 Leszek Miller (SLD), Prezes Rady Ministrów
 • od 2 maja 2004 do 31 października 2005 Marek Belka (SLD), Prezes Rady Ministrów
 • od 31 października 2005 do 9 maja 2006 Stefan Meller (bezpartyjny), minister spraw zagranicznych
 • od 9 maja 2006 do 14 lipca 2006 Kazimierz Marcinkiewicz (PiS), Prezes Rady Ministrów
 • od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 Anna Fotyga (PiS), minister spraw zagranicznych
 • od 16 listopada 2007 do 31 grudnia 2009 Donald Tusk (PO), Prezes Rady Ministrów

Ostatnie kierownictwo Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]