VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – zwołana została 10 czerwca 1989 r.[1] Składała się ze 133 osób: 52 delegowanych przez stronnictwa i ugrupowania polityczne, 30 wybranych w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii, 11 wybranych w wyborach na obszarze Skandynawii (Szwecja, Norwegia i Dania), Holandii, Belgii i Luksemburga oraz Szwajcarii, Austrii i Włoch, 4 powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyznaniowych, 26 delegowanych przez naczelne organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe, 10 powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej z obszaru Wielkiej Brytanii[2]. Rada uległa rozwiązaniu po ukonstytuowaniu się Sejmu i Senatu wybranego w powszechnych, wolnych wyborach[3]. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 8 grudnia 1991 r.[4]

Spis treści

Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej[5][edytuj | edytuj kod]

Z wyboru[edytuj | edytuj kod]

Wielka Brytania[edytuj | edytuj kod]

Szwecja[edytuj | edytuj kod]

Dania[edytuj | edytuj kod]

Norwegia[edytuj | edytuj kod]

Belgia[edytuj | edytuj kod]

Holandia[edytuj | edytuj kod]

Szwajcaria[edytuj | edytuj kod]

Delegowani przez stronnictwa polityczne[edytuj | edytuj kod]

Liga Niepodległości Polski[edytuj | edytuj kod]

Polskie Stronnictwo Ludowe[edytuj | edytuj kod]

Niezależna Grupa Społeczna[edytuj | edytuj kod]

Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji[edytuj | edytuj kod]

Polska Partia Socjalistyczna[edytuj | edytuj kod]

Komitet Zagraniczny Stronnictwa Pracy[edytuj | edytuj kod]

Niezależny Ruch Społeczny[edytuj | edytuj kod]

Powołani przez Prezydenta RP spośród organizacji wyznaniowych[edytuj | edytuj kod]

Instytut Polskiej Akcji Katolickiej[edytuj | edytuj kod]

 • vacat

Polski Kościół Prawosławny[edytuj | edytuj kod]

 • vacat

Zrzeszenie Polaków Ewangelików[edytuj | edytuj kod]

Organizacja Wyznaniowa Żydów Polskich[edytuj | edytuj kod]

vacat

Delegowani przez organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe[edytuj | edytuj kod]

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii[edytuj | edytuj kod]

Zjednoczenie Polek na Emigracji[edytuj | edytuj kod]

Obywatelski Związek Polek na Uchodźstwie[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów[edytuj | edytuj kod]

Rada Kół Oddziałowych[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Lotników Polskich[edytuj | edytuj kod]

Koło b. Żołnierzy AK[edytuj | edytuj kod]

Koło Kobiet Żołnierzy PSZ[edytuj | edytuj kod]

Związek Inwalidów Wojennych PSZ[edytuj | edytuj kod]

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie[edytuj | edytuj kod]

Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie[edytuj | edytuj kod]

 • vacat
 • vacat

Związek Rolników Polskich w Wielkiej Brytanii[edytuj | edytuj kod]

Związek Ziem Wschodnich RP[edytuj | edytuj kod]

Koło Lwowian[edytuj | edytuj kod]

Przedstawiciele organizacji po stanie wojennym[edytuj | edytuj kod]

Powołani przez Prezydenta RP[edytuj | edytuj kod]

Powołani przez Prezydenta RP z terenu Francji[7][edytuj | edytuj kod]

Prezydium Rady Narodowej[8][edytuj | edytuj kod]

 • Zygmunt Szadkowski - Przewodniczący
 • Teresa Affeltowicz - Zastępca Przewodniczącego
 • Miron Andryszewski - Zastępca Przewodniczącego
 • Lidia Ciołkoszowa - Zastępca Przewodniczącego
 • Jerzy Jaskowski - Zastępca Przewodniczącego
 • Lech Kantecki - Zastępca Przewodniczącego
 • Zdzisław kołodziejski - Zastępca Przewodniczącego
 • Halina Martinowa - Sekretarz
 • Anna Nowakowa - Sekretarz
 • Stefan Pietraszewski - Sekretarz
 Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 maja 1989 r. o zwołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji (Dz. U. z 1989 r. Nr 2, poz. 9)
 2. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1977 r. o zmianie Statutu Rady Narodowej R.P. i załącznika do Statutu (Dz. U. z 1977 r. Nr 3, poz. 3) zmieniony Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1983 r. o zmianie załącznika do Statutu Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 6), Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1988 r. o ordynacji wyborczej do Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1989 r. Nr 1, poz. 1)
 3. Protokół przekazania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku (Dz. U. z 1990 r. Nr 5, poz. 61)
 4. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 111. ISBN 83-7059-616-9.
 5. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 127-129. ISBN 83-7059-616-9.
 6. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 sierpnia 1989 roku o powołaniu członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 67-68, Nr 3 z 17 grudnia 1983. 
 7. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1989 r. o powołaniu członków Rady Narodowej R.P. z terenu Francji (Dz. U. z 1989 r. Nr 6, poz. 40)
 8. Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 126. ISBN 83-7059-616-9.