Wątek na Pomoc:Pytania nowicjuszy

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Edyta Konecka (dyskusjaedycje)

Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o przejrzenie ostatniego (oczekującego na przejrzenie) wpisu o prof. Ziemowicie Olszanowskim i zaakceptowanie tekstu lub wskazanie zmian koniecznych do wprowadzenia, aby wpis mógł się ukazać. Z góry dziękuję. Edyta Konecka.

Ented (dyskusjaedycje)

Witaj. Dziękuję za zainteresowanie Wikipedią i rozszerzenie treści hasła, lecz wprowadzone przez Ciebie treści musiałem skorygować. Uwagi dla czytelności wypunktuję:

 1. wszystkie informacje zamieszczane w hasłach muszą mieć uźródłowienie w postaci przypisów. W przypadku linków do stron internetowych muszą one prowadzić bezpośrednio do stron potwierdzających literalnie treść. Proszę nie dodawać informacji bez uźródłowienia (np. data urodzenia). Wiedza własna jest niezbędna do napisania artykułu i do przeprowadzenia właściwej kwerendy źródeł, ale nie może ich zastępować. Dodane informacje bez źródeł usunąłem oraz przywróciłem te uźródłowione. Ponadto, nie usuwamy rzetelnych źródeł potwierdzających treść
 2. w przypadku bohatera biogramu stopień to dr hab., natomiast prof. nie jest funkcją lecz stanowiskiem na wyższej uczelni
 3. usunąłem fotografie, które imo zostały wstawione z naruszeniem praw autorskich - nie wolno wstawiać zdjęć w Wikimedia Commons i w artykuły w Wikipedii, których nie jest się autorem. To narusza prawa autorskie: nie zamieszczaj w Wikipedii treści, które mogą naruszać prawa autorskie innych osób! Tego typu postępowanie może poważnie zaszkodzić polskojęzycznej Wikipedii i spowodować w konsekwencji procesy sądowe. W opisie licencji do zamieszczonych zdjęć widnieje "praca własna" oraz autor "Edyta Konecka" - co w świetle podpisów pod zdjęciami nie jest prawdą. Proszę również usunąć wstawione przez siebie zdjęcia nie swojego autorstwa w Commons. Dopuszczalne są zdjęcia obrazów wraz z ramami i tłem, gdzie wyraźnie widać, że jest to zdjęcie obrazu - te dwa zdjęcia pozostawiłem. Zob. też koniecznie Pomoc:Pozwolenia na wykorzystanie, zgodnie z polskim prawem naruszanie praw autorskich jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia oraz koniecznością finansowego i moralnego zadośćuczynienia ich właścicielom
 4. Wikipedia to encyklopedia - obowiązuje w niej styl encyklopedyczny, a nie publicystyczny czy hagiograficzny, biogram to nie miejsce na laudację
 5. w przypadku biografii linki zewnętrzne muszą być bezpośrednio o bohaterze biogramu, a nie o np. mechowcach
Edyta Konecka (dyskusjaedycje)

Dziękuję za odpowiedź i wszelkie uwagi.

 1. W tekście zostało nieprawidłowo użyte sformułowanie "profesor nadzwyczajny". Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668 stanowiskiem pracy jest profesor i profesor uczelni. W tekście powinno być "profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (nie "profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf - strony 56-57
 2. Błędne jest równię przypisywanie narodowości biologowi w rozumieniu zawodu, nie osoby. Profesor był biologiem rangi światowej, nie "polskim biologiem".
 3. Proszę również o odpowiedź czy osoba, która jest spadkobiercą zdjęć po śmierci autora i stanowią jej prawną własność może zamieszczać te zdjęcia na stronie wikipedii bez pozwolenia na wykorzystanie? Lub czy może to zrobić osoba, która takie pisemne zezwolenie od spadkobiercy posiada?
Edyta Konecka (dyskusjaedycje)

4. Podczas zmian błędnie zapisano również nazwy łacińskie w akapicie "Zainteresowania badawcze". Kursywą zapisywane są nazwy rodzajowe, podrodzajowe, gatunkowe oraz podgatunkowe zwierząt zgodnie z praktyką stosowaną w Kodeksie Nomenklatury Zoologicznej. Kursywy nie stosuje się przy nazwach wyższych rang taksonomicznych (Notton i in. 2013. Best practice in the use of the scientific names of animals. W: Smart i in. Science Editors’ Handbook European Association of Science Editors https://www.iczn.org/assets/d5efdbeef3/EASE-Handbook2013-2-5-animals.pdf, a także http://ztez.amu.edu.pl/pracownicy/pracownicy-ktorzy-odeszli/18-prof-uam-ziemowit-olszanowski).

Ented (dyskusjaedycje)
 • ad 1. Śmiało można poprawić - w swoim komentarzu powyżej odniosłem się do "funkcji"
 • ad 2. Według przyjętego w Wikipedii wzorca: Mikołaj Kopernik - polski astronom; Woody Allen - amerykański scenarzysta; Mikołaj Górecki - polski kompozytor; Olga Tokarczuk - polska pisarka; Adolf Hitler - niemiecki polityk; Gérard Depardieu - francuski aktor; itp.
 • ad 3. Szczegóły i wymianę korespondencji w tej sprawie najlepiej kierować na adres e-mailowy OTRS Wikipedii: permissions-pl@wikimedia.org lub permissions-commons-pl@wikimedia.org. Za zgodą spadkobiercy będzie to licencja PD-Heirs -> opis PD-heirs/pl, ale pomimo ewentualnej zmiany licencji należy również zmienić "autorstwo" - nie może być "autor Edyta Konecka", bo prawa autorskie są niezbywalne. Natomiast autorskie prawa majątkowe już tak (np. w przypadku dziedziczenia)
 • ad 4. Śmiało można poprawić
Edyta Konecka (dyskusjaedycje)

Powyższe zmiany zostały wprowadzone. Dodatkowo: (1) usunięto dwa zdania zawierające powtórzenia, (2) dodano informacje o pełnieniu przez prof. Olszanowskiego funkcji Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt oraz odpowiadający przypis https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/pracownicy/zmarl-prof.-ziemowit-olszanowski, (3) dodano dwa przypisy i linki zewnętrzne: https://www.researchgate.net/profile/Ziemowit_Olszanowski, https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=ziemowit+olszanowski&btnG=

Proszę o przejrzenie. Z góry dziękuję.

Edyta Konecka (dyskusjaedycje)

Ad. 2 dodano informacje o pełnieniu przez prof. Olszanowskiego funkcji kierownika Zakładu (...).

Odpowiedz na „prośba”