Węgierska Górka (gromada 1961–1972)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Węgierska Górka
gromada
1961–1973
Państwo

 Polska

Województwo

krakowskie

Powiat

żywiecki

Data powstania

31 grudnia 1961

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Węgierska Górka

Szczegółowy podział administracyjny (1970)
Liczba sołectw

2

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1969)

25

brak współrzędnych

Węgierska Górka – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Węgierska Górka z siedzibą GRN w osiedlu Węgierska Górka (nie wchodzącym w skład gromady) utworzono 31 grudnia 1961 w powiecie żywieckim w woj. krakowskim z obszarów zniesionych gromad Cisiec i Żabnica[5].

W kwietniu 1969 dla gromady ustalono 25 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1970 gromada składała się ze wsi: Cisiec i Żabnica[7].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[8][9]. Z dniem 1 stycznia 1973 roku utworzono gminę Węgierska Górka, w której skład weszła także pozbawiona statusu osiedla Węgierska Górka[10].

Uwaga: Jednostka o nazwie gromada Węgierska Górka – lecz o zupełnie innym obszarze – istniała też w latach 1954–57; w 1958 roku utworzono z jej obszaru osiedle Węgierska Górka.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 13/3/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 18 września 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim; w Obwieszczeniu Prezydium WRN w Krakowie z dnia 18 grudnia 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr. 16, Poz. 228)
  6. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu z dnia 27 marca 1969 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 kwietnia 1969 r., Nr. 4, Poz. 70)
  7. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99)
  8. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99) – ostatni wykaz gromad w Dzienniku Urzędowym WRN w Krakowie przed reaktywowaniem gmin
  9. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
  10. Uchwała Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie krakowskim oraz ustalenia siedzib gminnych rad narodowych (Dz. Urz. WRN w Krakowie z 1972 r. Nr 18, Poz. 268)