Władza organizacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Władza organizacyjna – oddziaływanie na ludzi w taki sposób, aby ludzie oraz zasoby działały tak jak "życzy" sobie tego sprawujący władzę

Wybrane definicje władzy[edytuj | edytuj kod]

Władza według M. Webera – prawdopodobieństwo, że pewne lub wszystkie polecenia pochodzące z danego źródła znajdą posłuch w danej grupie osób.

Władza (teoria transakcji społecznych) – transakcja wymiany – jedna osoba nakłania drugą do podporządkowania zgodnie ze swoją wolą, wynagradzając ją za to. Atuty, którymi dysponują obie osoby nie są jednakowe.

Rodzaje władzy[edytuj | edytuj kod]

Władza może być prawomocna lub nieprawomocna (prawomocność (M. Weber) – prawdopodobieństwo, że właściwe podstawy wystąpią w stopniu istotnym i będą zapewniały odpowiednie zachowanie.

Typy idealne władzy prawomocnej (M. Weber) to:

 • Typ charyzmatyczny. Władza ta sprawowana jest na zasadzie nadzwyczajnych cech posiadanych przez przywódcę, takich jak bohaterstwo, czy niezwykły wpływ na otoczenie. Władca dobierając urzędników największą wagę przywiązuje do ich charyzmy i osobistego oddania. Mniejsze znaczenie mają ich kwalifikacje.
 • Typ tradycyjny. Źródłem tego typu władzy jest dziedzictwo statusu społecznego (przechodzenie władzy z ojca na syna). Władzą tradycjonalną jest w niektórych społecznościach tzw. gerontokracja (władza starszych), matriarchat (władza kobiet) lub patriarchat (dominacja mężczyzny stojącego na czele rodu).
 • Typ racjonalny (legalny). Pochodzi ona z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie usankcjonowanych prawnie procedur. Przywódcy uprawnieni są do wydawania poleceń na podstawie norm prawnych. Uleganie tej władzy oznacza więc posłuszeństwo wobec pewnego bezosobowego porządku, a nie konkretnej osoby czy zwyczaju.

Władza nieprawomocna – właściwe podstawy władzy nie występują w stopniu istotnym. Charakterystyczne przykłady władzy nieprawomocnej:

 • Przymus
 • władza monopolisty rynkowego lub politycznego
 • władza oparta na zasadzie divide et impera, dziel i rządź.

Realizacja władzy – kształtowanie pożądanych zachowań przedmiotu władzy przez podmiot.

Sposoby kształtowania pożądanych zachowań:

 • przymus – tworzenie zagrożeń, które nie dają wolnego
 • przetarg – konkurencyjne cele, dające złudzenie wolnego
 • morale – dążenie do wpajania norm i wartości, lojalność.
Dobór uczestników Motywacja Konflikty Zmiana
Przymus Mianowanie, o podziale ról decyduje zwierzchnik, kryterium cech pożądanych przez zwierzchnika Szczegółowe polecenia, ostre kary Tłumienie, nie dopuszczanie do ujawnienia, dwa języki: prywatny i oficjalny, kumulacja konfliktu – pozorne rozwiązania typu divide et impera, poszukiwanie kozłów ofiarnych Zmiany inicjuje sprawujący władzę i narzuca je
Przetarg Wybory, decydują uczestnicy, kryterium cech pożądanych przez grupę Polecenia ogólne, zrównoważony system nagród i kar Diagnozowanie i usprawnianie, konflikt może być twórczy; negocjacje, dążenie do kompromisu, instytucja mediatora; w przypadku nierównych sił-dominacja Współuczestnictwo w zmianie, pokonywanie oporu wobec zmian, uczenie się, rozpoznawanie struktury interesów i potrzeb
Morale Racje moralne Bodźce w postaci idei, haseł, wartości Rozwiązywanie w oparciu o wartości Zmiana, gdy przemawiają za tym cele wyższe

Źródła władzy organizacyjnej[edytuj | edytuj kod]

Według G. Morgana:

 • Pozycja formalna
 • Kontrolowanie rzadkich zasobów
 • Wykorzystywanie struktury organizacyjnej, przepisów
 • Kontrolowanie granic
 • Umiejętność radzenia sobie z niepewnością
 • Kontrolowanie technologii
 • Powiązania, sieci, organizacja nieformalna
 • Kontrolowanie kontrorganizacji
 • Atuty kulturowe
 • Symbolizm
 • Władza, którą się już posiada.

Systemy władzy[edytuj | edytuj kod]

Umiejętne posługiwanie się władzą (Kotter):

 • Wrażliwość wobec swego źródła władzy, otwartość na oczekiwania ludzi;
 • Świadomość kosztów, ryzyka i korzyści związanych wykorzystywaniem różnych źródeł władzy, wybór odpowiedniego źródła;
 • Świadomość umiejętności i kwalifikacji wymaganych od osoby wykorzystującej dane źródło władzy;
 • Cele kariery, które umożliwiają rozwój i użycie odpowiedzi władzy
 • Dojrzałość i asertywność, unikanie impulsywności i nadużycia źródła władzy
 • Władza jest konieczna, by osiągnąć konkretne efekty w działaniu organizacji.

Droga do władzy (Kotter):

 • Nadzwyczajne działania, inicjowanie zmian, być pierwszym;
 • Widoczność
 • Istotność – zrobić coś, co rzeczywiście rozwiązuje problemy organizacyjne;
 • Sponsorowanie – mentorzy.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN Warszawa 2002
 • Monika Kostera, Podstawy organizacji i zarządzania, WSPiZ Warszawa 2001