Wady wrodzone

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Wada wrodzona)
Wada wrodzona (polidaktylia)

Wady wrodzone – odstępstwa od normy budowy anatomicznej. Dzielone są zwykle na wady duże, powodujące poważne następstwa dla zdrowia i niekiedy uniemożliwiające przeżycie urodzonego z wadą dziecka, i wady małe (małe anomalie), mające głównie znaczenie kosmetyczne. Określane są one często jako cechy dysmorficzne (dysmorfie).

Wady mogą występować pojedynczo lub w grupach. Połączenia wad stanowić mogą:

Wyróżnia się w końcu cztery główne mechanizmy patogenezy wad:

Cechy dysmorficzne[edytuj | edytuj kod]

Za cechy dysmorficzne uważa się małe anomalie (wady), nie wywołujące poważnych następstw dla zdrowia, mające za to istotną wartość w stawianiu rozpoznania wielu zespołów wad. Mogą występować pojedynczo, ale ich współwystępowanie powinno skłonić lekarza do poszukiwania innych, większych wad wrodzonych. Szczególnie częste małe anomalie są niekiedy rozpatrywane jako wariant normy. Niektóre cechy dysmorficzne to:

Klasyfikacja ICD-10 wad wrodzonych[edytuj | edytuj kod]

(Q00-Q99) Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe[edytuj | edytuj kod]

(Q00-Q07) Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego[edytuj | edytuj kod]

(Q10-Q18) Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi[edytuj | edytuj kod]

(Q20-Q28) Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia[edytuj | edytuj kod]

(Q30-Q34) Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego[edytuj | edytuj kod]

(Q35-Q37) Rozszczep wargi i rozszczep podniebienia[edytuj | edytuj kod]

(Q38-Q45) Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego[edytuj | edytuj kod]

(Q50-Q56) Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych[edytuj | edytuj kod]

(Q60-Q64) Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego[edytuj | edytuj kod]

(Q65-Q79) Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego[edytuj | edytuj kod]

(Q80-Q89) Inne wrodzone wady rozwojowe[edytuj | edytuj kod]

(Q90-Q99) Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Lech Korniszewski: Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna. Wyd. II. PZWL, 2005. ISBN 83-200-3042-0.