Wahadło sferyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wahadło sferycznepunktowa masa zawieszona na nierozciągliwej nici zamocowanej w punkcie. Swobodę ruchu wahadła ogranicza tylko nić.

Wahadło sferyczne ma położenie równowagi, w którym nić wahadła jest pionowa[1].

Wahadło takie w ogólności porusza się po elipsie wykreślonej na powierzchni sfery ograniczającej ruch wahadła.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze systematyczne prace nad badaniem ruchu wahadła sferycznego prowadził w drugiej połowie XVII wieku Christiaan Huygens. W swej pracy dotyczącej konstrukcji dokładnego zegara z wahadłem stożkowym wymienia kilkanaście związków między prędkością, promieniem, okresem ruchu wahadła stożkowego i ich znaczenie w praktycznej konstrukcji zegara[2].

W publikacji z 1735 roku Alexis Clairaut znajduje wyrażenia na małą zmianę położenia wahadła. Zapisuje wyrażenia całkowe na ruch wahadła sferycznego i wskazuje, że nie można ich rozwiązać analitycznie. Zapisuje wyrażenia na najmniejszą i największą wysokość wahadła w zależności od jego położenia i prędkości początkowej. Znajduje zależność czasu wahnięcia od wysokości maksymalnej wahadła. Rozwiązuje niektóre szczególne przypadki ruchu wahadła.

Postęp w analizie wahadła wnosi nowy formalizm analizy ruchu prowadzony przez Lagrange’a w 1788 roku. Choć nie zachowały się publikacje Lagranga opisujące rozwiązania wahadła, to autorzy podręczników z XIX w odsyłają do jego prac.

W XIX wahadło sferyczne nie wzbudzało większego zainteresowania. Było tylko kilka krótkich prac na jego temat. Jedną z nich były praca Puiseux z 1842 roku, w której autor koncentruje się na własnościach orbity, a nie na szukaniu pełnego rozwiązania. Udowadnia matematycznie, obserwowane własności orbity. Bez względu na parametry początkowe ruchu minimalna wysokość wahadła jest poniżej punktu zawieszenia (kąt większy od 90°). W płaszczyźnie poziomej ruchu wahadła opisuje elipsa, której osie obracają się (precesja) w tym samym kierunku w którym obciążnik obiega elipsę. W 1851 roku George Biddell Airy formułuje wzór na precesję wahadła[3], wykonuje eksperymenty z ruchem wahadła[4]

Richelot wydaje pracę, w której rozważa wahadło w przybliżeniu małych drgań jako równania i rozpatruje zaburzenia jego ruchu w wyniku wzrostu amplitudy, oporów.

Prawdopodobnie jako pierwszy w 1852 roku Tissot wprowadza nową teorię całek funkcji eliptycznych do opisu wahadła sferycznego.


Przybliżenie małego kąta wychyleń[edytuj | edytuj kod]

Dla małych kątów wychyleń można przyjąć, że wówczas równania ruchu można opisać w kartezjańskim układzie współrzędnych:

Rozwiązania można zapisać jako:

gdzie:

W tym przybliżeniu wahadło takie bez względu na warunki początkowe wykonuje drgania z częstotliwością taką samą jak wahadło matematyczne.

Stałe ruchu A_x, A_y, określa się na podstawie warunków początkowych ruchu wahadła[1]. Przyjmując, że w chwili t=0 wahadło znajduje się w punkcie nawrotu (x <> 0, y = 0, Vx <> 0 i Vy = 0), to równania ruchu można zapisać:

Są to równania parametryczne elipsy o półosiach A i B. Wahadło porusza się po elipsie bez zmiany płaszczyzny osi elipsy.

Opis matematyczny[edytuj | edytuj kod]

Współrzędne wahadła

Położenie wahadła można opisać w kartezjańskim układzie współrzędnych lub w sferycznym o początku w punkcie zawieszenia wahadła. Oś z jest pionowa.

Związki między współrzędnymi[5]:

Energia potencjalna i kinetyczna wahadła:

Lagranżjan dla tego układu wynosi:

Pochodna względem szybkości zmiany kąta θ jest momentem pędu wahadła względem osi z i jest stała:

Równanie ruchu wahadła:

Z równania ruchu wynika:

W ogólności równania nie można rozwiązać metodami analitycznymi.

Wahadło proste[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli φ jest stałe, wówczas jego pochodna jest równa 0, skutkuje tym, że trzeci wyraz jest równy 0, wówczas równanie sprowadza się do równania wahadła matematycznego.

Wahadło takie porusza się w płaszczyźnie.

Wahadło stożkowe[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli wahadło nie zmienia swej odległości od punktu równowagi (θ jest stała), równanie sprowadza się do:

Co prowadzi do wyrażeń na częstość i okres wahadła:

Wahadło porusza się po poziomym okręgu, a powyższe równanie określa prędkość kątową ciała w tym ruchu. Promień okręgu wynosi:

Dla małych promieni częstość, a tym samym i okres drgań, jest taki jak dla wahadła prostego. W miarę wzrostu częstości rośnie wychylenie.

Precesja[edytuj | edytuj kod]

Tor ruchu wahadła sferycznego.

Przyjmując, że wahadło sferyczne jest zaburzonym wahadłem stożkowym, wprowadzając oznaczenie

gdzie:

– częstość wahadła stożkowego.

Po rozłożeniu równania wahadła w szereg Taylora i pozostawiając jedynie wyrazy pierwszego stopnia, w przybliżeniu:

Rozwiązaniem tego równania jest:

gdzie:

Zatem kąt wykonuje prosty ruch harmoniczny o średniej wartości , zmieniając się z częstością kątową .

Teraz kąt jest zwiększony o

Kąt nachylenia względem pionowej, , przechodzi pomiędzy kolejnymi maksimami i minimami. Jeżeli, jest mały, to jest nieco większa niż . Skoro, jest nieco większa niż (90°) oznacza, że kształt ten precesuje wokół osi z w tym samym kierunku co obrót wahadła. Precesja wzrasta gdy kąt nachylenia wzrasta.

Dla wahadła poruszającego się prawie w płaszczyźnie, precesję określa przybliżony wzór na prędkość kątową obrotu osi elipsy (precesja Airy)[6]:

gdzie:

  • – półosie elipsy,
  • – przyspieszenie ziemskie,
  • – częstość kołowa wahadła.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Frank C. Crawford: Fale. Warszawa: PWN, s. 31–34.
  2. Kathrin Fuchss: Periodic Orbit Bifurcations and Breakup of Shearless Invariant Tori in Nontwist Systems. 2006. [dostęp 2013-06-23].
  3. Vibration of a Free Pendulum. [dostęp 2013-06-25].
  4. George Biddell Airy: Pendulum-experiments at harton pit. 1855. [dostęp 2013-06-25].
  5. Spherical Pendulum. [dostęp 2013-06-22].
  6. Richard Crane. Short Foucault pendulum. „Physics Departament. Universytety of Michigan”, 1981-05-20. |data dostępu = 2013-0608.