Warmińska kapituła kolegiacka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kapituła Kolegiacka dla diecezji warmińskiej została utworzona przez biskupa Hermana 17 czerwca 1341 r. i osadzona w Pierzchałach koło Braniewa. Była to jedyna kapituła kolegiacka na ziemiach państwa krzyżackiego. W 1343 przeniesiono ją do Głotowa, a 20 listopada 1347 r. do Dobrego Miasta. W 1344 kapituła kolegiacka składała się z primiceriusza (prepozyta) i dziesięciu kanoników.

Zadaniem nowo powołanego kolegium kanoników miało być wsparcie biskupa i kapituły katedralnej. W 1357 roku dotychczasowy proboszcz dobromiejski ksiądz Mikołaj zrzekł się probostwa i tym samym kapituła kolegiacka nabyła pełne prawa do użytkowania kościoła parafialnego w Dobrym Mieście. Biskup ustanowił drugą godność prałackądziekana, któremu powierzył obowiązki proboszcza Dobrego Miasta. Macierzystym kościołem kapituły było Głotowo, którego proboszcz był prepozytem kapituły (sytuacja taka miała miejsce do końca XV w. i od połowy XVI w. do 1810 r.). Około 1359 kapituła rozpoczęła budowę nowej świątyni w Dobrym Mieście, którą oddano około 1389 roku.

Kapituła dobromiejska była kapitułą zamkniętą (capitulum clausum) i liczyła od 1357 r. dwanaście prebend. Oznacza to, że życie kanoników było podobne do życia domów zakonnych.

Zabór Warmii przez protestanckie Prusy w 1772 oznaczać musiał niedaleki zamach na posiadłości Kościoła katolickiego. Dekretem z 2 lutego 1773 kapitule kolegiackiej odebrano posiadłości ziemskie, a 30 października 1810 zlikwidowano wszystkie zgromadzenia zakonne i świeckie, w tym kolegiatę.

Reaktywacja kapituły nastąpiło dekretem prymasa Stefana Wyszyńskiego z 14 maja 1960 roku.


Kanonicy Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście[edytuj]

Prepozyt

 • ks. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz


Dziekan

 • ks. prał. Bronisław Siekierski


Kanonicy gremialni

 • ks. mgr lic. Romuald Zapadka – sekretarz
 • ks. Janusz Budyn – kustosz
 • ks. mgr Józef Gawrylczyk
 • ks. mgr Ludwik Kaniuga
 • ks. mgr lic. Marek Paszkowski
 • ks. mgr Edward Molitorys
 • ks. mgr Adam Turek
 • ks. mgr Wiesław Lipka
 • ks. mgr lic. Adnrzej Midura
 • ks. Ingo M. Czaja


Kanonicy honorowi

 • ks. Józef Sickart
 • ks. Stanisław Bąk
 • ks. mgr Andrzej Bawirsz
 • ks. mgr Tadeusz Rudziński
 • ks. Piotr Starzec
 • ks. Stanisław Tokarz
 • ks. Witold Borzym
 • ks. Eugeniusz Bukowski
 • ks. Władysław Boksa
 • ks. mgr Jerzy Balcer
 • ks. mgr Jerzy Woliński
 • ks. Edward Koperwas
 • ks. Andrzej A. Majnusz
 • Ks. mgr lic. Andrzej Krużycki
 • Ks. Witold Palewski
 • Ks. dr Marian Midura
 • Ks. mgr Władysław Kuras
 • Ks. Sławomir Piniaha
 • Ks. Jan Sztygiel
 • Ks. mgr Józef Tabaka
 • Ks. mgr Jan Zalewski
 • Ks. mgr lic. Ireneusz Kuźmicki
 • Ks. mgr Józef Stroński
 • Ks. mgr lic. Andrzej Migrała
 • Ks. mgr Zbigniew Meja
 • Ks. dr Marek Proszek
 • Ks. mgr lic. André Szmeier
 • ks. mgr Leszek Dereń
 • ks. Aleksander Sieńkowski


Kanonicy zasłużeni

 • ks. Stefan Nyc
 • ks. dr Jan Bernacki
 • ks. mgr Rajmund Siudziński
 • ks. Stanisław Karwowski
 • ks. Stanisław Borzęcki
 • ks. Paweł Gwóźdź


Zobacz też[edytuj]