Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Warmińsko-Mazurski
Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg.
Stefana Pasławskiego
Logo
Data utworzenia 16 maja 1991
Siedziba Kętrzyn
Komendant gen. bryg. SG Robert Inglot[1][2]
Zastępca płk SG Zbigniew Klimczyk, płk SG Iwona Łatunowicz
Adres
11-400 Kętrzyn
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Warmińsko-Mazurski Oddział SG
Warmińsko-Mazurski Oddział SG
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Warmińsko-Mazurski Oddział SG
Warmińsko-Mazurski Oddział SG
Ziemia54°05′08,1″N 21°21′05,5″E/54,085583 21,351528
Strona internetowa

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego – jeden z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Tworzenie Oddziału Straży Granicznej w Ketrzynie rozpoczęto w lutym 1991 roku. W dniu 14 lutego 1991 roku Komendant Główny SG płk prof. dr hab. Marek Lisiecki wydał Zarządzenie Nr 6/91 na mocy którego powstał Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie. Rozkazem Specjalnym Nr PF-30 z dnia 18 lutego 1991 roku rozkazał przyjąć i stosować z dniem 15 lutego 1991 roku nazwę Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w miejsce dotychczasowego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej powstał 16 maja 1991 roku z rozwiązania Kaszubskiej Brygady WOP i Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP. Oddział przejął ochronę kaliningradzkiego odcinka granicy z Federacją Rosyjską[a][3] o długości 198 km 697 m.

Zarządzeniem Komendanta Głównego SG Nr 6/91, w kwietniu 1991 roku z Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP do Warmińsko–Mazurskiego Oddziału SG Kętrzynie przekazano strażnice w miejscowościach Węgorzewo, Banie Mazurskie i Gołdap[4], a z Kaszubskiej Brygady WOP włączono strażnice w miejscowościach: Braniewo, Górowo Iławeckie, Bartoszyce i Barciany.

Decyzją nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 1992 roku nadano Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kętrzynie sztandar[5].

W latach 1994-1997 w struktury oddziału włączono do systemu ochrony granicy państwowej 3 strażnice: Lelkowo (1 stycznia 1994), Dubeninki (1 września 1995), Sępopol (1 marca 1997).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z dniem 16 maja 2010 roku nadał Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kętrzynie imię gen. bryg. Stefana Pasławskiego.

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej[6].

Zasięg terytorialny[edytuj | edytuj kod]

Od 1 kwietnia 2011 roku zasięg terytorialny oddziału obejmuje województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem: powiatu elbląskiego, miasta na prawach powiatu Elbląg oraz z powiatu braniewskiego gminy Frombork, a także morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego[7].

Od 15 stycznia 2002 roku zasięg terytorialny oddziału obejmował województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego[8].

Do 2004 roku w terytorialnym zasięgu działania oddziału, terenowymi organami Straży Granicznej byli komendant oddziału, komendanci strażnic i granicznych placówek kontrolnych straży granicznej[9], a po reorganizacji komendant oddziału i komendanci placówek straży granicznej[10].

Oddział współpracuje m.in. z: Policją, Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerią Wojskową, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie oraz Służbą Ochrony Kolei.

Struktura organizacyjna oddziału[edytuj | edytuj kod]

W 1991 roku przejęte zostały od WOP[11]:

Komendantami Strażnic zostali dotychczasowi dowódcy strażnic WOP, a utworzonych Granicznych Placówek Kontrolnych SG w Braniewie, Bartoszycach i Skandawie dotychczasowi zastępcy dowódców strażnic WOP odpowiedzialni za kontrolę ruchu granicznego[11].

Od 2003 roku funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej regulowało Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 października 2003 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 47) z 2005 r. Nr 5, poz. 30, z 2007 r. Nr 1, poz. 9, Nr 2, poz. 25 i Nr 11, poz. 96 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 38) zmienionego zarządzeniami nr 37 z dnia 23 maja 2008 r., nr 57 z dnia 23 lipca 2008 r. i nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r. oraz Zarządzenie nr 85 z dnia 16 listopada 2009 r[12].

Od 1 maja 2014 roku funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej reguluje Zarządzenie nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie (Dz. Urz. 2014.70)[13].

Komendą Oddziału kieruje Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału[13].

W skład komendy oddziału wchodzą komórki organizacyjne, o których mowa poniżej oraz Zespół Stanowisk Samodzielnych[13].

Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą radca prawny i kapelan, jest bezpośrednio nadzorowany przez Komendanta Oddziału[13].

Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są[13]:

 • Wydział Graniczny;
 • Wydział Operacyjno-Śledczy;
 • Wydział do Spraw Cudzoziemców;
 • Wydział Koordynacji Działań;
 • Wydział Łączności i Informatyki;
 • Wydział Kadr i Szkolenia;
 • Pion Głównego Księgowego;
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia;
 • Wydział Zabezpieczenia Działań;
 • Wydział Ochrony Informacji;
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
 • Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.
 • Służba Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie;
 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu (od 1 listopada 2007)[14].

Od 24 sierpnia 2005 roku w miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej[15].

Komendanci oddziału[edytuj | edytuj kod]

 • mjr SG Jan Olszewski (15 lutego 1991 – 5 listopada 1993)
 • kpt. SG Wiesław Wieczorek (15 marca 1994 – 28 sierpnia 1995)
 • ppłk SG Stanisław Mika (29 sierpnia 1995 – 22 września 1997)
 • płk SG Leszek Czech (23 września 1997 – 28 listopada 1997)
 • płk SG Jerzy Stec (29 listopada 1997 – 31 stycznia 2000)
 • płk SG Józef Biegun (1 lutego 2000 – 30 czerwca 2007)
 • płk SG Przemysław S. Kuźmiński (1 lipca 2007 – 11 października 2011)
 • płk SG Jarosław Kowalkowski (od 12 października 2011 – 16 czerwca 2013)
 • gen. bryg. SG Wojciech Skowronek (od 17 czerwca 2013 – 16 września 2015)
 • płk SG Tomasz Semeniuk (17 września 2015 – 24 lipca 2017[17])
 • gen. bryg. SG Robert Inglot (25 lipca 2017[17] – nadal).[2]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Warto tu wspomnieć, że oddział ochraniał w pierwszym roku swojego istnienia jeszcze granicę ze Związkiem Radzieckim, gdyż w 1991 istniał jeszcze ZSRR (do 25 grudnia 1991 roku).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kierownictwo (pol.). W: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej [on-line]. strazgraniczna.pl, 2017-07-26. [dostęp 2017-07-29].
 2. a b Nominacje w SG. 2020-05-15. [dostęp 2020-05-16].
 3. Łach 2013 ↓, s. 289.
 4. Nikołajuk 2014 ↓, s. 83.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. (Dz.U. 1996 nr 113 poz. 541).
 6. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 53).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2011 nr 69 poz. 370).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1733).
 9. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Art. 5.1. Tekst ogłoszony (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Art. 5.1.(Dz. Urz. 2014 poz. 1402).
 11. a b Burdyło 2011 ↓, s. 33.
 12. Zarządzenie nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. 2009.14 poz 87).
 13. a b c d e Zarządzenie nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-mazurskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Stefana Pasławskiego w Kętrzynie (Dz. Urz. 2014.70 Ogłoszony: 2014-04-17).
 14. Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 1338
 15. Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757
 16. Zarządzenie nr 55 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. 2014.76 Ogłoszony 28.04.2014 r.).
 17. a b Mirosława Aleksandrowicz: Nowy Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pol.). W: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej [on-line]. strazgraniczna.pl, 2017-07-26. [dostęp 2017-07-29].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dorian Burdyło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen.bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991–2011. Materiały poseminaryjne – Tom I. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Jan Nikołajuk: Reorganizacja formacji granicznej na przykładzie oddziału w Białymstoku. W: Biuletyn 3/2014. T. Z historii Ochrony Granic. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2014, s. 73–96. ISSN 1492–2505. (pol.)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]