Wartość bezwzględna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wartość bezwzględna a. moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): 5

jest wartością bezwzględną tak liczby Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): 5,
jak i Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): -5.


Uogólnienia wartości bezwzględnej liczb rzeczywistych można odnaleźć w wielu innych miejscach. Przykładowo wartość bezwzględną można zdefiniować dla liczb zespolonych, kwaternionów, pierścieni uporządkowanych, ciał, czy przestrzeni liniowych. W wielu różnych kontekstach matematycznych i fizycznych pojęcie wartości bezwzględnej wykazuje bliski związek z pojęciami wielkości, odległości, czy też metryki oraz normy.

Terminologia i notacja[edytuj | edytuj kod]

Wprowadzenie terminu „moduł”, jako jednostki miary we francuskim, przypisuje się Jean-Robertowi Argandowi w 1806 roku, szczególnie w odniesieniu do liczb zespolonych[1][2][3]. Niżej „wartość bezwzględna” odnosić się będzie przede wszystkim do liczb rzeczywistych, „moduł” zaś do liczb zespolonych i kwaternionów, ciał i pierścieni.

Notacja Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a|

oznaczająca wartość bezwzględną Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a
została wprowadzona przez Karla Weierstrassa w 1841 roku[4]. Innym oznaczeniem, stosowanym przede wszystkim w informatyce, jest Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \operatorname{abs}(a).


Definicja i własności[edytuj | edytuj kod]

Liczby rzeczywiste[edytuj | edytuj kod]

Wykres funkcji Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): y=|x|

Dla dowolnej liczby rzeczywistej Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a

jej wartość bezwzględną lub moduł, oznaczany symbolem Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a|
(kreska pionowa po obu stronach liczby) definiuje się jako
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| = \begin{cases} a & \mbox{dla } a \geqslant 0 \\ -a & \mbox{dla } a < 0. \end{cases}


Z powyższej definicji wynika, że wartość bezwzględna Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a

jest zawsze liczbą nieujemną (dodatnią bądź zerem). Ten sam symbol stosuje się niekiedy do oznaczenia kardynalności (mocy) zbioru; znaczenie zależy od kontekstu.

Z punktu widzenia geometrii analitycznej wartość bezwzględna liczby rzeczywistej jest odległością tej liczby od zera wzdłuż prostej rzeczywistej; w ogólności wartość bezwzględna różnicy dwóch liczb rzeczywistych odpowiada odległości między nimi. Istotnie, matematyczne pojęcie abstrakcyjnej funkcji odległości może być postrzegane jako uogólnienie bezwzględnej wartości różnicy (zob. sekcję Odległość).

Ponieważ zapis pierwiastka kwadratowego bez znaku oznacza dodatni pierwiastek kwadratowy, to

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| = \sqrt{a^2};
(1)

wzór ten niekiedy bywa nawet używany jako definicja wartości bezwzględnej[5].

Wartość bezwzględna ma następujące cztery podstawowe własności:

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| \geqslant 0, nieujemność
(2)
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0, dodatnia określoność
(3)
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |ab| = |a||b|, multiplikatywność
(4)
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a + b| \leqslant |a| + |b|. podaddytywność
(5)

Wśród innych, ważnych własności wartości bezwzględnej należy wymienić:

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |-a| = |a|, symetria
(6)
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a - b| = 0 \Leftrightarrow a = b, identyczność nierozróżnialnych (równoważna dodatniej określoności)
(7)
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a - b| \leqslant |a - c| + |c - b|, nierówność trójkąta (równoważna podaddytywności)
(8)
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \left|\tfrac{a}{b}\right| = \tfrac{|a|}{|b|}, \mbox{ o ile } b \ne 0, zachowywanie dzielenia (równoważne multiplikatywności)
(9)
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a - b| \geqslant \bigl||a| - |b|\bigr|. (równoważny podaddytywności)
(10)

Jeżeli Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): b > 0,

to prawdziwe są także następujące dwie nierówności:
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| \leqslant b \Leftrightarrow -b \leqslant a \leqslant b,
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| \geqslant b \Leftrightarrow a \leqslant -b \mbox{ lub } b \leqslant a.


Zależności te wykorzystywane są do rozwiązywania nierówności zawierających wartości bezwzględne:

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |x - 3| \leqslant 9 \Leftrightarrow -9 \leqslant x - 3 \leqslant 9 \Leftrightarrow -6 \leqslant x \leqslant 12.


Liczby zespolone[edytuj | edytuj kod]

Wartością bezwzględną liczby Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z
jest odległość Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): r
liczby Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z
od początku. Na diagramie można zauważyć, że Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z
oraz jej sprzężenie zespolone Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \overline z
mają tę samą wartość absolutną.

Ponieważ liczby zespolone nie są uporządkowane, to powyższa definicja dla liczb rzeczywistych nie może być wprost uogólniona na liczby zespolone. Jednakże tożsamość dana w równaniu (1):

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| = \sqrt{a^2}

może być postrzegana jako motywacja następującej definicji.

Dla dowolnej liczby zespolonej

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z = x + iy,

gdzie Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x

oraz Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): y
są liczbami rzeczywistymi, moduł bądź wartość bezwzględna liczby Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z,
oznaczane symbolem Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |z|,
są zdefiniowane wzorem
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.


Wynika z niego, że wartość bezwzględna liczby rzeczywistej Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x

jest równa modułowi tej liczby postrzeganej jako liczba zespolona, gdyż
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |x + i0| = \sqrt{x^2 + 0^2} = \sqrt{x^2} = |x|.


Podobnie jak dla interpretacji geometrycznej wartości bezwzględnej liczb rzeczywistych, z twierdzenia Pitagorasa wynika, że moduł liczby zespolonej jest odległością tej liczby od początku płaszczyzny zespolonej i ogólniej, że moduł różnicy dwóch liczb zespolonych jest równa ich odległości.

Zespolona wartość bezwzględna dzieli wszystkie własności rzeczywistej wartości bezwzględnej podane we wzorach (2)(10). Dodatkowo, jeżeli

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z = x + iy = r(\cos \varphi + i\sin \varphi),

zaś

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \overline z = x - iy

jest sprzężeniem zespolonym Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z,

to
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \begin{align} |z| & = r, \\ |z| & = |\overline z|\end{align}

oraz

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |z| = \sqrt{z \overline z},

przy czym ostatni wzór jest zespolonym odpowiednikiem wspomnianego wyżej równania (1).

Kwadrat modułu Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z

dany jest wzorem
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |z|^2 = z \overline z = x^2 + y^2.


W notacji macierzowej liczba zespolona Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): z

dana jest jako macierz
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathrm z = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix},

wówczas moduł dany jest jako pierwiastek wyznacznika Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathrm z:

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |z| = \sqrt{\det \mathrm z}


Ponieważ dodatnie liczby rzeczywiste tworzą podgrupę liczb zespolonych ze względu na mnożenie, to o module można myśleć jak o endomorfizmie grupy multiplikatywnej liczb zespolonych (zob. szczegóły).

Funkcje wartości bezwzględnej[edytuj | edytuj kod]

Funkcja rzeczywistej wartości bezwzględnej jest ciągła w każdym punkcie. Jest ona różniczkowalna wszędzie poza punktem Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x = 0.

Funkcja ta maleje monotonicznie na przedziale Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): (-\infty, 0]
i rośnie monotonicznie na przedziale Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): [0, \infty);
w szczególności jest ona liniowa na każdym z powyższych przedziałów. Ponieważ liczba rzeczywista i liczba do niej przeciwna mają tę samą wartość bezwzględną, to wspomniana funkcja jest parzysta, przez co nie jest odwracalna.

Funkcja modułu zespolonej wartości bezwzględnej jest ciągła w każdym punkcie, ale jest nigdzie różniczkowalna (w sensie zespolonym), ponieważ nie spełnia równań Cauchy’ego-Riemanna.

Funkcje tak rzeczywista, jak i zespolona są idempotentne.

Pochodne[edytuj | edytuj kod]

Pochodną funkcji rzeczywistej wartości bezwzględnej jest funkcja znaku (signum), Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \sgn(x),

zdefiniowana wzorem
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \sgn(x) = \frac{x}{|x|}

dla Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x \ne 0.

Funkcja wartość bezwzględnej nie jest różniczkowalna w Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x = 0.
W zastosowaniach, w których konieczna może być dobrze określona pochodna korzysta się raczej z dobrze określonej w zerze podróżniczki. Gdzie funkcja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej zwraca wartość nie biorąc pod uwagę jej znaku, tam funkcja znaku zwraca znak liczby bez względu na jej wartość. Stąd
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x = \sgn(x) \operatorname{abs}(x).


Funkcja znaku jest przypadkiem szczególnym funkcji skokowej Heaviside’a używanej w przetwarzaniu sygnałów, która jest definiowana jako

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): u(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \tfrac{1}{2}, & x = 0 \\ 1, & x > 0, \end{cases}

gdzie wartość funkcji Heaviside’a w zerze wybrana jest arbitralnie. W ten sposób dla wszystkich niezerowych punktów prostej rzeczywistej zachodzi

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): u(x) = \frac{\sgn(x) + 1}{2}.


Wartość bezwzględna nie jest wklęsła w żadnym punkcie, zaś funkcja znaku jest stała w otoczeniu dowolnego punktu różnego od zera, stąd druga pochodna Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |x|

względem Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x
jest równa zeru wszędzie poza zerem, gdzie nie jest ona określona.

Funkcja wartości bezwzględnej jest również całkowalna – jej pierwotną jest

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \int |x| \operatorname dx = \frac{x|x|}{2} + C,

co można uzasadnić następująco (za pomocą całkowania przez części i faktu, iż Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): x^2 = |x^2| ):

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): {\int |x| \operatorname dx = x|x| - \int \frac{x^2}{|x|} \operatorname dx = x|x| - \int |x| \operatorname dx \Leftrightarrow 2\int |x| \operatorname dx = x|x| \Leftrightarrow \int |x| \operatorname dx = \frac{x|x|}{2} + C.}


Odległość[edytuj | edytuj kod]

Wartość bezwzględna ma bliski związek z pojęciem odległości. Jak wspomniano wyżej, wartość bezwzględna liczby rzeczywistej bądź zespolonej jest odległością tej liczby od początku odpowiednio prostej rzeczywistej bądź płaszczyzny zespolonej; ogólniej wartość bezwzględna różnicy dwóch liczb rzeczywistych lub zespolonych równa jest odległości, która je dzieli.

Standardowa odległość euklidesowa dwóch punktów

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathrm a = (a_1, a_2, \dots, a_n)

oraz

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathrm b = (b_1, b_2, \dots, b_n)

w Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): n -wymiarowej przestrzeni euklidesowej jest zdefiniowana wzorem

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2}.


Definicja ta może być postrzegana jako uogólnienie Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a - b|,

ponieważ jeżeli Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a, b
są rzeczywiste, to z równania (1) wynika, iż
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a - b| = \sqrt{(a - b)^2}.


Gdy

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathrm a = a_1 + ia_2

oraz

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathrm b = b_1 + ib_2

są liczbami zespolonymi, to

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a - b| = |(a_1 + i a_2) - (b_1 + i b_2)| = |(a_1 - b_1) + i(a_2 - b_2)| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}.


Powyższa uwaga pokazuje, że odległość „wartości bezwzględnej” liczb rzeczywistych, czy zespolonych pokrywa się z odległością euklidesową, którą dziedziczą poprzez postrzeganie ich odpowiednio jako jedno- i dwuwymiarowych przestrzeni euklidesowych.

Własności wartości bezwzględnej różnicy dwóch liczb rzeczywistych bądź zespolonych, przedstawione wyżej: nieujemność, identyczność nierozróżnialnych, symetria i nierówność trójkątna stanowią motywację dla definicji bardziej ogólnego pojęcia funkcji odległości (metryki):

Funkcja Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d

o wartościach rzeczywistych określona na zbiorze Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): X \times X
nazywana jest funkcją odległości bądź metryką na Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): X,
jeżeli spełnia następujące cztery aksjomaty[6].

Wartość bezwzględna ma następujące cztery podstawowe własności:

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d(a, b) \geqslant 0, nieujemność
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = b, identyczność nierozróżnialnych
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d(a, b) = d(b, a), symetria
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d(a, b) \leqslant d(a, c) + d(c, b). nierówność trójkąta

Uogólnienia[edytuj | edytuj kod]

Pierścienie uporządkowane[edytuj | edytuj kod]

Definicja wartości bezwzględnej dla liczb rzeczywistych może być łatwo rozszerzona na dowolny pierścień uporządkowany. Dokładniej, jeżeli Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a

jest elementem pierścienia uporządkowanego Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): R,
to wartość bezwzględną Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a|
elementu Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a,
definiuje się jako
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): |a| = \begin{cases} a, & \mbox{gdy } a \geqslant 0 \\ -a, & \mbox{gdy } a < 0, \end{cases}

gdzie Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): -a

oznacza element przeciwny do Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a,
zaś Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): 0
oznacza element neutralny dodawania.

Ciała[edytuj | edytuj kod]

Zasadnicze własności wartości bezwzględnej liczb rzeczywistych dane we wzorach (2)-(5) mogą posłużyć uogólnieniu pojęcia wartości bezwzględnej na dowolne ciała, jak pokazano niżej.

Funkcja Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v

o wartościach rzeczywistych określona na ciele Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): K
nazywana jest wartością bezwzględną (także modułem, waluacją lub wartością), jeżeli spełnia następujące cztery aksjomaty:

Wartość bezwzględna ma następujące cztery podstawowe własności:

Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v(a) \geqslant 0, nieujemność
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v(a) = 0 \Leftrightarrow a = \mathbf 0, dodatnia określoność
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v(ab) = v(a)v(b), multiplikatywność
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v(a + b) \leqslant v(a) + v(b), podaddytywność lub nierówność trójkąta

gdzie Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbf 0

oznacza element neutralny dodawania Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): K.
Z dodatniej określoności i multiplikatywności wynika, że Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v(\mathbf 1) = 1,
gdzie Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbf 1
oznacza element neutralny mnożenia Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): K.
Rzeczywista i zespolona wartość bezwzględna są przykładami wartości bezwzględnej dla dowolnego ciała.

Jeżeli Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v

jest wartością bezwzględną na Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): K,
to funkcja Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d
określona na Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): K \times K
wzorem Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d(a, b) = v(a - b)
jest metryką i następujące stwierdzenia są równoważne:
 • Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d
spełnia nierówność ultrametryki Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): d(x, y) \leqslant \max\bigl\{d(x, z), d(y, z)\bigr\}.
 • Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \left\{v\left(\textstyle\sum_{k=1}^n \mathbf 1\right)\colon n \in \mathbb N\right\}
jest ograniczony w Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbb R.
 • Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v\left(\textstyle\sum_{k=1}^n \mathbf 1\right) \leqslant 1 \;\mathrm{dla\ ka\dot zdego}\; n \in \mathbb N.
 • Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v(a) \leqslant 1 \Rightarrow v(1 + a) \leqslant 1 \text{ dla wszystkich } a \in K.
 • Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): v(a + b) \leqslant \max\bigl\{v(a), v(b)\bigr\} \text{ dla wszystkich } a, b \in K.


Wartość bezwzględna, która spełnia dowolny (a więc i wszystkie) z powyższych warunków, nazywa się niearchimedesowską; w przeciwnym przypadku nazywa się ją archimedesowską[7].

Przestrzenie liniowe[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: przestrzeń unormowana.

Ponownie można wykorzystać nieco zmodyfikowane zasadnicze własności wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, aby uogólnić to pojęcie na dowolne przestrzenie liniowe.

Funkcja o wartościach rzeczywistych określona na przestrzeni liniowej Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): V

nad ciałem Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): K,
oznaczana niekiedy Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|V\|,
nazywana jest wartością bezwzględną, lub częściej normą, jeżeli spełnia następujące aksjomaty:

Dla dowolnego Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): a \in K

oraz Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbf v, \mathbf u \in U,
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|\mathbf v\| \geqslant 0, nieujemność
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|\mathbf v\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf v = \mathbf 0, dodatnia określoność
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|a\mathbf v\| = |a|\|\mathbf v\|, dodatnia jednorodność
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|\mathbf v + \mathbf u\| \leqslant \|\mathbf v\| + \|\mathbf u\|. podaddytywność lub nierówność trójkąta

Norma wektora nazywana jest też jego długością bądź wielkością. W przypadku przestrzeni euklidesowych Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbb R^n

określa się funkcję
Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|(x_1, x_2, \dots , x_n) \| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i)^2}

będącą normą, która nazywana jest normą euklidesową. Jeżeli rozpatrywać Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbb R

rozpatruje się jako jednowymiarową przestrzeń liniową nad Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbb R^1,
to wartość bezwzględna jest normą. Wartość bezwzględna jest w istocie „jedyną” normą na Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbb R^1
w tym sensie, że dla każdej normy Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|\cdot\|
na Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbb R^1
zachodzi Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \|x\| = \|1\| \cdot |x|.
Moduł zespolony jest przypadkiem szczególnym normy w przestrzeni unitarnej. Jest on tożsamy z normą euklidesową, jeżeli utożsamiać płaszczyznę zespoloną z płaszczyzną euklidesową Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \mathbb R^2.


Algorytmy[edytuj | edytuj kod]

Asembler[edytuj | edytuj kod]

W asemblerze architektury x86 wartość bezwzględną rejestru procesora można wyznaczyć za pomocą tylko trzech instrukcji (poniższy przykład dla rejestru 32-bitowego, składnia Intela):

cdq
xor eax, edx
sub eax, edx

Instrukcja cdq rozszerza bit znaku eax na cały edx. Jeżeli eax jest nieujemny, to edx staje się zerem, przez co dwie kolejne instrukcje nic nie dają pozostawiając eax niezmienionym. Jeżeli eax jest ujemny, to edx staje się 0xFFFFFFFF lub −1. Następne dwie instrukcje mają działanie odwrotne do uzupełnieniem do dwóch dając wartość bezwzględną ujemnej wartości w eax. Najmniejsza wartość ujemna (−231 lub 0x80000000), która nie ma odpowiadającego jej kodu wartości dodatniej, jest zachowywana, co jest prawidłowe dla liczby całkowitej bez znaku.

C[edytuj | edytuj kod]

W języku programowania C obliczeniu wartości bezwzględnej operandu służą zadeklarowane w math.h funkcje abs, labs, llabs (w C99), fabs, fabsf i fabsl. Implementacja całkowitoliczbowej wersji funkcji jest jednakże bardzo prosta, szczególnie gdy zignorować przypadek graniczny najmniejszej liczby całkowitej. Poniższy przykład korzysta z operatora warunkowego (?:):

int abs (int i) {
  return i < 0 ? -i : i;
}

Wersje zmiennoprzecinkowe sprawiają więcej problemów, ponieważ muszą obsługiwać specjalne kody nieskończoności i wartości nie będącej liczbą (NAN); zob. IEEE 754.

Python[edytuj | edytuj kod]

Python ma wbudowaną funkcję abs(), która zwraca wartość bezwzględną liczby[8], argument funkcji może być liczbą całkowitą, bądź liczbą zmiennoprzecinkową; funkcja zwraca ten sam typ, który podano jej za argument:

>>> abs(50)
50
>>> abs(-2)
2
>>> abs(-45.5)
45.5

Funkcja zwraca moduł, jeżeli argument jest liczbą zespoloną[8]:

>>> abs(-3 + 4j)
5.0

Inną funkcją, która może być wykorzystana do obliczenia wartości bezwzględnej liczby jest fabs(), która może być znaleziona w module math dostępnym poprzez wydanie polecenia import math. Różnica między abs() a fabs() jest taka, że fabs() zawsze zwraca liczbę zmiennoprzecinkową:

>>> import math
>>> math.fabs(5)
5.0
>>> math.fabs(-366)
366.0
>>> math.fabs(-3.5)
3.5

Niżej znajduje się prosta funkcja służąca wyznaczeniu wartości bezwzględnej liczby, która wykorzystuje operator warunkowy i rachunek lambda:

>>> wartość_bezwzględna = lambda liczba: liczba if liczba > 0 else -liczba
>>> wartość_bezwzględna(2)
2
>>> wartość_bezwzględna(-75)
75
>>> wartość_bezwzględna(-5.63)
5.63

Przypisy

 1. Nahin.
 2. O’Connor i Robertson.
 3. functions.Wolfram.com.
 4. Nicholas J. Higham, Handbook of writing for the mathematical sciences, SIAM, s. 25, ISBN 0898714206.
 5. Stewart, James B.: Calculus: concepts and contexts. Australia: Brooks/Cole, 2001, s. A5. ISBN 0-534-37718-1.
 6. Przedstawione aksjomaty nie są minimalne; przykładowo nieujemność można uzyskać z trzech pozostałych: Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): \scriptstyle 0 = d(a, a) \leqslant d(a, b) + d(b, a) = 2d(a, b).
 7. Schechter, s. 260-261.
 8. a b Wbudowane funkcje Pythona.