Wewnętrzna obwodnica Siedlec

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Długość 5,6 km
Miejscowości i
Dzielnice
miasto Siedlce,
Nowe Siedlce,
Północna Dzielnica Przemysłowa,
Piaski Zamiejskie,
miejscowość Strzała
Zdjęcie
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Wewnętrzna Obwodnica Miasta Siedlce – wewnętrzna obwodnica Siedlec, zwana też potocznie przez siedlczan małą (w odróżnieniu od obwodnicy zewnętrznej, którą nazywają dużą).

Przebieg[edytuj | edytuj kod]

Początkowo obwodnica miała być wybudowana w 3 etapach, a budowa ostatniego odcinka miała zakończyć dopiero się w 2015 roku[1].

Z uwagi na zbyt duży koszt budowy zrezygnowano z budowy III etapu, pozostawiając do realizacji tylko I i II, przy czym modyfikując drugi etap. Polegało to głównie na zrezygnowaniu z budowy wiaduktu nad torami linii kolejowej nr 2 (na wysokości przedłużenia ul. Kruszcowej) i zastąpieniu go przejazdem pod torami z wykorzystaniem istniejącego wąwozu (zwanego potocznie "karierem”), nad którym przerzucony jest istniejący wiadukt kolejowy tej linii[2], oraz wybudowaniu dalszej części II etapu wzdłuż linii nr 55 w kierunku Sokołowa Podlaskiego (na terenach przejęte przez Miasto Siedlce od PKP S.A. za zaległe zobowiązania podatkowe) aż do drogi krajowej nr 63 w miejscowości Strzała (na wysokości przejazdu kolejowego na granicy administracyjnej Miasta Siedlce i miejscowości Strzała)[3][4].

W dalszych latach planuje się wybudowanie kolejnych odcinków, m.in. III etapu – odcinek od jednego z końców II etapu (skrzyżowanie z ul. Prądzyńskiego), dalej "karierem" pod wiaduktem ul. Warszawskiej aż ul. Zbrojnej przez wybudowanie wiaduktu nad ul. Partyzantów (równolegle do istniejącego wiaduktu kolejowego zwanego "Garwolińskim"), a także odłożonego dawnego III etapu, (obecnie nazywanego IV) między ul. Kazimierzowską a ul. Starowiejską przez ul. Janowską. Jego budowa została na razie zarzucona i termin realizacji nie jest znany, choć nie wyklucza się budowy w dalszej przyszłości.

Początkowy[edytuj | edytuj kod]

 • I etap – odcinek północny (planowany był na lata 2007–2009)
  • ul. Północna – od ul. Kazimierzowskiej do Sokołowskiej
   z włączeniem istniejącego odcinka ul. Północnej (od ul. Kazimierzowska do ul. J. Poniatowskiego), wybudowanego w latach 1998-1999 do obsługi wizyty Papieża Jana Pawła II w Siedlcach (10 czerwca 1999 r.), oraz wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicami Poniatowskiego i Graniczną, a także rond na skrzyżowaniach z ulicą Sokołowską i Kazimierzowską i pasem pieszo-jezdnym na odcinku ul. J. Poniatowskiego – ul. Graniczna.
 • II etap – odcinek zachodni (planowany był na lata 2010–2012)
  • łącznik pomiędzy ul. Sokołowską a ul. Warszawską
   z wybudowaniem wiaduktu nad torami i włączeniem końca II etapu obwodnicy do ul. Warszawskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Kruszcową i ul. Monte Cassino w postaci ronda.
 • III etap – odcinek wschodni (planowany był na lata 2013–2015)
  • łącznik pomiędzy ul. Kazimierzowską a ul. Starowiejską
   z włączeniem końca III etapu obwodnicy do ul. Starowiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. St. Starzyńskiego. Przecinający wcześniej ulicę Janowską.

Obecny[edytuj | edytuj kod]

Mapa przebiegu obecnej trasy obwodnicy

 • I etap (bez zmian w stosunku do poprzedniej koncepcji)
  • ul. Jana Pawła II, ul. Północna, ul. ppłk Mariana Drobika – od ul. Kazimierzowskiej do Sokołowskiej z włączeniem istniejącego odcinka ul. Północnej (od ul. Kazimierzowska do ul. J. Poniatowskiego ) oraz z wybudowaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicami Poniatowskiego i Graniczną, a także rond na skrzyżowaniach z ulicą Sokołowską i Kazimierzowską oraz pas pieszo-jezdny na odcinku ul. J. Poniatowskiego – ul. Graniczna).
 • II etap
  • ul. Lecha Kaczyńskiego, ul. Ryszarda Kaczorowskiego - łącznik pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 63 w miejscowości Strzała (na wysokości przejazdu kolejowego) a ul. Warszawską
   wzdłuż linii kolejowej nr 55 i budową ronda (w innym zadaniu inwestycyjnym) na skrzyżowaniu z ul. Piaskową oraz przejściem pod torami wąwozem ("karierem") do ul. I. Prądzyńskiego, dalej do ul. Kruszcowej z włączeniem końca II etapu obwodnicy do ul. Warszawskiej (w postaci ronda) na wysokości skrzyżowania ul. Monte Cassino.

Planowane[edytuj | edytuj kod]

Wiadukt (kolejowy) Garwoliński, w tle po prawej dom kolejowy (obecnie rozebrany) pod III etap obwodnicy

(do realizacji w przypadku posiadania przez miasto dodatkowych funduszy)

 • III etap
  • łącznik pomiędzy jednym z końców II etapu (na wysokości skrzyżowania z ul. Prądzyńskiego) do ul. Zbrojnej, tzw. "karierem" – pod wiaduktem na ul. Warszawskiej oraz wiaduktem nad ul. Partyzantów (równoległym do istniejącego wiaduktu kolejowego, zwanego "Garwolińskim").
 • IV etap (w poprzedniej koncepcji nazywany III etapem)
  • łącznik pomiędzy ul. Kazimierzowską a ul. Starowiejską, przecinający ulicę Janowską.

Finansowanie inwestycji[edytuj | edytuj kod]

Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2007–2013. Priorytet III – Regionalny system transportowy.
Wartość projektu wynosi 58 500 000 zł, w tym dofinansowanie – 49 725 000 zł, co stanowi 85% wartości inwestycji[5][6]

Budowa[edytuj | edytuj kod]

16 kwietnia 2010 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy I i II etapu. 14 i 17 czerwca 2010 r. wybrano wykonawców poszczególnych etapów budowy obwodnicy[7][8]. Podpisanie umów na wykonawstwo nastąpiło 28 czerwca[9] i 29 czerwca[10].

Wykonawcą I etapu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o.,
a partnerami: Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej "Aquarius" z Siemiatycz i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z Gostynina.
Wartość zamówienia 18 408 733 zł[11].

Wykonawcą II było Polimex-Mostostal S.A.[12]
Wartość zamówienia 24 273 646 zł[13].

Oddanie do użytku nastąpiło 10 marca 2012 roku [14].

Obiekty przyległe[edytuj | edytuj kod]

Przy ul. Jana Pawła II został zlokalizowany Regionalny Ośrodek Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach, w skład którego (docelowo) ma wchodzić:

 • Stadion Miejski z płytą główną podgrzewaną, nawodnieniem, odwodnieniem i oświetleniem oraz z krytymi trybunami na ok. 8000 miejsc siedzących z zapleczem sportowym.
 • 4 boiska treningowe (dwa o nawierzchni naturalnej oraz dwa o nawierzchni sztucznej z oświetleniem 500 lux (boisko o nawierzchni sztucznej), 200 lux (boisko o nawierzchni naturalnej) oraz trybunami na 300 miejsc (przy boisku o nawierzchni z trawy naturalnej) i 400 miejsc (przy boisku o nawierzchni z trawy sztucznej)
 • Aquapark (niecka główna o wymiarach 25 na 20 metrów na osiem torów pływackich, basen rekreacyjny z torami do nauki pływania dla dzieci oraz urządzeniami dodatkowymi, brodzik dziecięcy, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny i widownią na ok. 200 miejsc)
 • Hala widowiskowo-sportowa z zapleczem i widownią na 2000 miejsc siedzących, o wymiarach areny 60 × 45 m, wysokość 12,5m
 • Hotel na 150 miejsc
 • Parkingi (500 miejsc), drogi wewnętrzne oraz pozostała infrastruktura techniczna.

Obecnie zrealizowany został I etap budowy ROSRRiT w następującym zakresie:

 • Budowa płyty głównej z podgrzewaniem, nawodnieniem, odwodnieniem oraz trybuna zachodnia zadaszona na 3000 miejsc siedzących z pełnym zapleczem sportowym
 • 2 boiska treningowe (jedno o nawierzchni naturalnej i jedno o nawierzchni sztucznej) z oświetleniem oraz trybunami
 • Parkingi (289 miejsc), drogi wewnętrzne oraz pozostała infrastruktura techniczna
 • Konstrukcja trybun narożnych: północno-zachodniej i południowo-zachodniej
 • System sportowy z elektroniczną tablicą wyników i wyświetlaczem tekstu
 • Ogrodzenie boisk treningowych

23 listopada 2009 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę I etapu ROSRRiT, wykonawcą jest konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. (lider) i PHU Pagro Firma Brukarsko-Drogowa Sp. z o.o z Krakowa (partner) Koszt budowy I etapu to 28 635 279 zł[15].

10 marca 2010 roku rozpoczęto budowę[16], I etap prac zakończono 11 czerwca 2011 roku.

Ponadto 13 kwietnia 2010 roku rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej Aquaparku Miejskiego, wykonawcą jest konsorcjum Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH 2 Sp. z o.o. z Czechowic-Dziedzic oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTEM inż. Mariusz Krawczyk z Katowic. Koszt projektu to 457 500 zł, szacunkowy koszt realizacji budowy aquaparku to 28 659 000 zł netto, roczne koszty eksploatacji obiektu to 2 086 500 zł netto[17].

6 lipca 2011 roku podpisano umowę na budowę aqaparku z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym "Zambet" z Pułtuska [18] Koszt budowy aqaparku 35 mln zł. 20 lipca 2011 roku ruszyła budowa [19], termin oddania obiektu upływał 6 stycznia 2013 roku. 20 marca 2012 roku P.P.U. Zambet odstąpiło od umowy na budowę [20] budowę dokończła Skanska S.A. za kwotę 27 mln zł netto [21]. Otwarcie obiektu nastąpiło 27 grudnia 2013 roku obiekt przyjął nazwę "Park Wodny Siedlce"[22].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]